جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن گبری

چهارگنبد | سیرجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن گبری


اذان صبح: ٠٤:٥٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٠٢
نیمه شب: ٢٣:١٨:٣٧

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن گبری (شهرستان سیرجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای کهن گبری)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کهن گبری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن گبری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

گوستاولوبون
مقام هر فرد در زندگی بسته به آنچه كه می داند نیست، بلكه بستگی دارد به آنچه كه می خواهد و آنچه كه می تواند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن گبری

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن گبری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن گبری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن گبری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن گبری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن گبری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٨:٤٧١٢:٤٢:٤١١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٣٨٠٠:٠٠:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٢:٣١١٩:١٧:٣٨١٩:٣٥:١٧٠٠:٠٠:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٦:٥٢١٢:٤٢:٢١١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٠:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٤٢:١٢١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٢:٠٣١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٩:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤١:٥٥١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٥٧٢٣:٥٩:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٣:١٣١٢:٤١:٤٧١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٩:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤١:٤٠١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠١:٢٨١٢:٤١:٣٣١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٨:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤١:٢٧١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤١:٢١١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:١٨٢٣:٥٨:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤١:١٦١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٨:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٨:١٣١٢:٤١:١٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٧:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٧:٢٦١٢:٤١:٠٨١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٧:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٤١:٠٤١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٧:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤١:٠١١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٧:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٥:١٤١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٢٠٢٣:٥٧:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٤:٣٣١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٧:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٣:١٣١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٢١٢٣:٥٦:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٦:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٠:٥٧١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٢١٢٣:٥٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤١:٠٠١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:٠٠٢٣:٥٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٠:١٧١٢:٤١:٠٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥٦:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤١:٠٥١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٩٢٣:٥٦:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٩:١٥١٢:٤١:٠٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٦:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤١:١٣١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٦:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٨:١٩١٢:٤١:١٧١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:١٤٢٣:٥٦:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤١:٢٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٥٢٢٣:٥٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن گبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن گبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن گبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن گبری

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کهن گبری

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن گبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن گبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کهن گبری

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٧:٠٢١١:٥٧:١١١٧:١٧:٣٨١٧:٣٥:٣٤٢٣:١٦:٤٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٦:٣٥١١:٥٧:٢٤١٧:١٨:٣٠١٧:٣٦:٢٣٢٣:١٧:٠٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٦:٠٧١١:٥٧:٣٥١٧:١٩:٢١١٧:٣٧:١٣٢٣:١٧:١٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٥:٣٧١١:٥٧:٤٥١٧:٢٠:١٢١٧:٣٨:٠٢٢٣:١٧:٢٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٥:٠٦١١:٥٧:٥٥١٧:٢١:٠٣١٧:٣٨:٥١٢٣:١٧:٤١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٤:٣٣١١:٥٨:٠٤١٧:٢١:٥٤١٧:٣٩:٤٠٢٣:١٧:٥٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٣:٥٩١١:٥٨:١٢١٧:٢٢:٤٥١٧:٤٠:٢٨٢٣:١٨:٠٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٣:٢٣١١:٥٨:١٩١٧:٢٣:٣٥١٧:٤١:١٧٢٣:١٨:١٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٢:٤٦١١:٥٨:٢٦١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٢:٠٥٢٣:١٨:٢٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٢:٠٨١١:٥٨:٣١١٧:٢٥:١٥١٧:٤٢:٥٢٢٣:١٨:٣٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١١:٤٩٠٦:٣١:٢٨١١:٥٨:٣٦١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٣:٤٠٢٣:١٨:٤٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٠:٤٧١١:٥٨:٤٠١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٤:٢٧٢٣:١٨:٤٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٠:٠٥١١:٥٨:٤٣١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٥:١٤٢٣:١٨:٥٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٩:٢١١١:٥٨:٤٥١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٠١٢٣:١٨:٥٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٢٨:٣٦١١:٥٨:٤٧١٧:٢٩:١٩١٧:٤٦:٤٧٢٣:١٩:٠١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٢٧:٥٠١١:٥٨:٤٨١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٧:٣٣٢٣:١٩:٠٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٧:٠٣١١:٥٨:٤٨١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٨:١٩٢٣:١٩:٠٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٦:١٤١١:٥٨:٤٧١٧:٣١:٤٢١٧:٤٩:٠٤٢٣:١٩:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٥:٢٥١١:٥٨:٤٥١٧:٣٢:٢٨١٧:٤٩:٤٩٢٣:١٩:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٤:٣٤١١:٥٨:٤٣١٧:٣٣:١٥١٧:٥٠:٣٤٢٣:١٩:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٣:٤٢١١:٥٨:٤٠١٧:٣٤:٠١١٧:٥١:١٨٢٣:١٩:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٢:٥٠١١:٥٨:٣٧١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٢:٠٣٢٣:١٩:٠٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢١:٥٦١١:٥٨:٣٢١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٢:٤٦٢٣:١٩:٠٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢١:٠١١١:٥٨:٢٧١٧:٣٦:١٧١٧:٥٣:٣٠٢٣:١٩:٠٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٠:٠٥١١:٥٨:٢٢١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٤:١٣٢٣:١٨:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٧٠٦:١٩:٠٩١١:٥٨:١٥١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٤:٥٦٢٣:١٨:٥٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٨:١١١١:٥٨:٠٨١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٥:٣٨٢٣:١٨:٤٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٧:١٣١١:٥٨:٠١١٧:٣٩:١٣١٧:٥٦:٢٠٢٣:١٨:٤٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٦:١٣١١:٥٧:٥٣١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٧:٠٢٢٣:١٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن گبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن گبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن گبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن گبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن گبری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کهن گبری

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن گبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن گبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کهن گبری

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٠:٠٥١١:٥٨:٢٢١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٤:١٣٢٣:١٨:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:١٩:٠٩١١:٥٨:١٥١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٤:٥٦٢٣:١٨:٥٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٨:١١١١:٥٨:٠٨١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٥:٣٨٢٣:١٨:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٧:١٣١١:٥٨:٠١١٧:٣٩:١٣١٧:٥٦:٢٠٢٣:١٨:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٦:١٣١١:٥٧:٥٣١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٧:٠٢٢٣:١٨:٣٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٥:١٣١١:٥٧:٤٤١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٧:٤٤٢٣:١٨:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٤:١٢١١:٥٧:٣٥١٧:٤١:٢١١٧:٥٨:٢٥٢٣:١٨:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٣:١١١١:٥٧:٢٥١٧:٤٢:٠٣١٧:٥٩:٠٦٢٣:١٨:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٢:٠٨١١:٥٧:١٤١٧:٤٢:٤٥١٧:٥٩:٤٦٢٣:١٨:٠٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١١:٠٥١١:٥٧:٠٣١٧:٤٣:٢٦١٨:٠٠:٢٦٢٣:١٧:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٠:٠١١١:٥٦:٥١١٧:٤٤:٠٧١٨:٠١:٠٦٢٣:١٧:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:٠٨:٥٧١١:٥٦:٣٩١٧:٤٤:٤٧١٨:٠١:٤٦٢٣:١٧:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:٠٧:٥٢١١:٥٦:٢٧١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٢:٢٥٢٣:١٧:١٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٦:٤٦١١:٥٦:١٤١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٣:٠٤٢٣:١٧:٠٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٥:٣٩١١:٥٦:٠٠١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٣:٤٣٢٣:١٦:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٤:٣٣١١:٥٥:٤٦١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٤:٢١٢٣:١٦:٣٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٣:٢٥١١:٥٥:٣٢١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٤:٥٩٢٣:١٦:٢٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٢:١٧١١:٥٥:١٧١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٥:٣٧٢٣:١٦:٠٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠١:٠٩١١:٥٥:٠٢١٧:٤٩:٢١١٨:٠٦:١٥٢٣:١٥:٥٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٠:٠٠١١:٥٤:٤٦١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٦:٥٢٢٣:١٥:٣٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٥:٥٨:٥١١١:٥٤:٣١١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٧:٢٩٢٣:١٥:٢١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٥:٥٧:٤١١١:٥٤:١٥١٧:٥١:١٤١٨:٠٨:٠٧٢٣:١٥:٠٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٥٠٥:٥٦:٣٢١١:٥٣:٥٨١٧:٥١:٥١١٨:٠٨:٤٤٢٣:١٤:٤٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٥:٢١١١:٥٣:٤٢١٧:٥٢:٢٨١٨:٠٩:٢٠٢٣:١٤:٢٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٤:١١١١:٥٣:٢٥١٧:٥٣:٠٥١٨:٠٩:٥٧٢٣:١٤:١٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٣:٠٠١١:٥٣:٠٨١٧:٥٣:٤٢١٨:١٠:٣٤٢٣:١٣:٥٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥١:٤٩١١:٥٢:٥٠١٧:٥٤:١٨١٨:١١:١٠٢٣:١٣:٣٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٠:٣٨١١:٥٢:٣٣١٧:٥٤:٥٥١٨:١١:٤٧٢٣:١٣:١٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٥:٤٩:٢٧١١:٥٢:١٦١٧:٥٥:٣١١٨:١٢:٢٣٢٣:١٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهن گبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کهن گبری روستای کهن گبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کهن گبری روستای کهن گبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن گبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن گبری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن گبری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن گبری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن گبری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن گبری

روستای کهن گبری بر روی نقشه

روستای کهن گبری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن گبری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن گبری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن گبری
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کهن گبری + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کهن گبری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن گبری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن گبری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن گبری رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کهن گبری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهن گبری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن گبری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن گبری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کهن گبری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهن گبری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن گبری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهن گبری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن گبری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو