جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن گبری

چهارگنبد | سیرجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن گبری


اذان صبح: ٠٤:١٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٧:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٤٠
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٢٨

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن گبری (شهرستان سیرجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای کهن گبری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهن گبری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن گبری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آنا آندریم
شناختن خود، خرد است؛ ولی شناختن دیگری، هوش سرشار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن گبری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن گبری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن گبری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن گبری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن گبری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن گبری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٦:٥٢١٢:٤٢:٢١١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٠:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٤٢:١٢١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٩:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٢:٠٣١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤١:٥٥١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٥٧٢٣:٥٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٣:١٣١٢:٤١:٤٧١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٩:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤١:٤٠١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٨:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠١:٢٨١٢:٤١:٣٣١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤١:٢٧١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٨:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤١:٢١١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:١٨٢٣:٥٨:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤١:١٦١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٨:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٨:١٣١٢:٤١:١٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٧:٢٦١٢:٤١:٠٨١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٤١:٠٤١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤١:٠١١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٧:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٥:١٤١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٢٠٢٣:٥٧:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٤:٣٣١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٧:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٦:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٣:١٣١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٢١٢٣:٥٦:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٠:٥٧١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٦:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٢١٢٣:٥٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤١:٠٠١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:٠٠٢٣:٥٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٠:١٧١٢:٤١:٠٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥٦:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤١:٠٥١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٩٢٣:٥٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٩:١٥١٢:٤١:٠٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٦:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤١:١٣١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٦:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٨:١٩١٢:٤١:١٧١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:١٤٢٣:٥٦:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤١:٢٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٥٢٢٣:٥٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤١:٢٨١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٣٠٢٣:٥٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن گبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن گبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن گبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن گبری

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کهن گبری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهن گبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن گبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کهن گبری

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن گبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن گبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن گبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن گبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن گبری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن گبری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن گبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن گبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن گبری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٤٦١٢:٤٧:١٩١٩:١٧:٢٦١٩:٣٤:٥٠٠٠:٠٦:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٧:١٩١٢:٤٧:٠٣١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٤٤٠٠:٠٦:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٥٢١٢:٤٦:٤٧١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٣٧٠٠:٠٥:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٨:٢٥١٢:٤٦:٣٠١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٢٩٠٠:٠٥:٤٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٨:٥٧١٢:٤٦:١٣١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:٢٠٠٠:٠٥:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٩:٣٠١٢:٤٥:٥٦١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:١١٠٠:٠٥:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٠:٠٢١٢:٤٥:٣٨١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٠٢٠٠:٠٥:١٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٠:٣٥١٢:٤٥:٢٠١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٦:٥٢٠٠:٠٥:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢١:٠٧١٢:٤٥:٠٢١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٤١٠٠:٠٤:٤٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢١:٣٩١٢:٤٤:٤٣١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٣٠٠٠:٠٤:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٢:١٠١٢:٤٤:٢٤١٩:٠٦:١١١٩:٢٣:١٩٠٠:٠٤:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٢:٤٢١٢:٤٤:٠٥١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٠٧٠٠:٠٤:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٣:١٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٠:٥٥٠٠:٠٣:٤٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٣:٤٥١٢:٤٣:٢٥١٩:٠٢:٣٨١٩:١٩:٤٢٠٠:٠٣:٣٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٤:١٧١٢:٤٣:٠٥١٩:٠١:٢٦١٩:١٨:٢٩٠٠:٠٣:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٤:٤٨١٢:٤٢:٤٥١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:١٦٠٠:٠٣:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٥:١٩١٢:٤٢:٢٤١٨:٥٩:٠٢١٩:١٦:٠٣٠٠:٠٢:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٥:٥٠١٢:٤٢:٠٣١٨:٥٧:٤٩١٩:١٤:٤٩٠٠:٠٢:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٦:٢٢١٢:٤١:٤٢١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٣٥٠٠:٠٢:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٦:٥٣١٢:٤١:٢١١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٢١٠٠:٠١:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٧:٢٤١٢:٤١:٠٠١٨:٥٤:١٠١٩:١١:٠٦٠٠:٠١:٣٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٧:٥٥١٢:٤٠:٣٩١٨:٥٢:٥٦١٩:٠٩:٥٢٠٠:٠١:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٢٨:٢٦١٢:٤٠:١٧١٨:٥١:٤٢١٩:٠٨:٣٧٠٠:٠٠:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٨:٥٧١٢:٣٩:٥٦١٨:٥٠:٢٨١٩:٠٧:٢٣٠٠:٠٠:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٢٩:٢٨١٢:٣٩:٣٤١٨:٤٩:١٤١٩:٠٦:٠٨٠٠:٠٠:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٢٩:٥٩١٢:٣٩:١٣١٨:٤٨:٠٠١٩:٠٤:٥٣٠٠:٠٠:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٠:٣٠١٢:٣٨:٥١١٨:٤٦:٤٦١٩:٠٣:٣٨٢٣:٥٩:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣١:٠١١٢:٣٨:٣٠١٨:٤٥:٣٢١٩:٠٢:٢٤٢٣:٥٩:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣١:٣٣١٢:٣٨:٠٩١٨:٤٤:١٨١٩:٠١:٠٩٢٣:٥٩:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٢:٠٤١٢:٣٧:٤٧١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:٥٥٢٣:٢٨:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٢:٣٦١١:٣٧:٢٦١٧:٤١:٤٩١٧:٥٨:٤٠٢٢:٥٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهن گبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن گبری روستای کهن گبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن گبری روستای کهن گبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن گبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن گبری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن گبری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن گبری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن گبری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن گبری

روستای کهن گبری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن گبری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن گبری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن گبری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهن گبری + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کهن گبری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن گبری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن گبری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن گبری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهن گبری
زمان پخش اذان زنده به افق کهن گبری
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهن گبری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن گبری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن گبری دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کهن گبری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهن گبری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهن گبری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن گبری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو