جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن ملا

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن ملا


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:٢٣
اذان ظهر: ١١:١٧:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٢١:١٩
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٣٨:٥٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن ملا (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای کهن ملا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهن ملا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن ملا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جك كانفیلد
پنهان كردن حقایق همیشه نتیجه‌ی وارونه دارد. هر چه بیشتر آن را پنهان كنید، بدتر به خودتان و كسان دیگری كه در آن بهره‌ای دارند، آسیب می‌رسانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن ملا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن ملا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن ملا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن ملا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن ملا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن ملا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٩:٢٧١٢:٢١:٥٨١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٠٨٢٣:٤١:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢١:٤٩١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٤٣٢٣:٤٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٧:٤٤١٢:٢١:٤٠١٨:٥٥:٥٩١٩:١٣:١٩٢٣:٤٠:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٠١٠٥:٤٦:٥٤١٢:٢١:٣٢١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٥٤٢٣:٤٠:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢١:٢٤١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٣٠٢٣:٤٠:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٥:١٦١٢:٢١:١٧١٨:٥٧:٤٠١٩:١٥:٠٦٢٣:٣٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢١:١٠١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٤٢٢٣:٣٩:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢١:٠٤١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:١٨٢٣:٣٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٩:٢٢١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٩:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٢:١٢١٢:٢٠:٥٣١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:٣٠٢٣:٣٨:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤١:٢٩١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٠:٣٠١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٨:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٠:٤٥١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٤٣٢٣:٣٨:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٠:٤١١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:١٩٢٣:٣٨:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٨٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٥٦٢٣:٣٨:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣٨:٤٦١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٣٢٢٣:٣٨:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٨:٠٨١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٣:٢١١٩:٢١:٠٩٢٣:٣٨:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٧:٣١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:٥٥١٩:٢١:٤٥٢٣:٣٧:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٦:٥٦١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٧:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٧:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:١٩٠٥:٣٥:٤٨١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٣٤٢٣:٣٧:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:١١٢٣:٣٧:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:٤٧٢٣:٣٧:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٤:١٦١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٥:٢٣٢٣:٣٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٥:٥٨٢٣:٣٧:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٣٤٢٣:٣٧:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٧:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٧:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٠:٥٩١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:١٩٢٣:٣٧:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٣١:٤٦١٢:٢١:٠٥١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٥٤٢٣:٣٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن ملا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کهن ملا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهن ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کهن ملا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن ملا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن ملا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن ملا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٥:٥٨:٥٣١٢:٢٦:٥٦١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:٣٦٢٣:٤٧:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٥:٥٩:٢٢١٢:٢٦:٤٠١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٣٤٢٣:٤٦:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٥٠٥:٥٩:٥٠١٢:٢٦:٢٤١٨:٥٢:٣٤١٩:٠٩:٣١٢٣:٤٦:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٠:١٩١٢:٢٦:٠٨١٨:٥١:٣٢١٩:٠٨:٢٨٢٣:٤٦:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٠:٤٧١٢:٢٥:٥١١٨:٥٠:٣٠١٩:٠٧:٢٤٢٣:٤٦:١٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠١:١٥١٢:٢٥:٣٣١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٦:٢٠٢٣:٤٦:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٢٥:١٥١٨:٤٨:٢٤١٩:٠٥:١٥٢٣:٤٥:٥٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٢:١٠١٢:٢٤:٥٧١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٤:١٠٢٣:٤٥:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٢:٣٨١٢:٢٤:٣٩١٨:٤٦:١٦١٩:٠٣:٠٤٢٣:٤٥:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٣:٠٥١٢:٢٤:٢٠١٨:٤٥:١١١٩:٠١:٥٨٢٣:٤٥:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٣:٣٢١٢:٢٤:٠١١٨:٤٤:٠٦١٩:٠٠:٥١٢٣:٤٤:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٣:٥٩١٢:٢٣:٤٢١٨:٤٣:٠٠١٨:٥٩:٤٤٢٣:٤٤:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٢٣:٢٢١٨:٤١:٥٤١٨:٥٨:٣٧٢٣:٤٤:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٤:٥٣١٢:٢٣:٠٢١٨:٤٠:٤٧١٨:٥٧:٢٩٢٣:٤٤:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٠٥:٢٠١٢:٢٢:٤٢١٨:٣٩:٤٠١٨:٥٦:٢١٢٣:٤٣:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٥:٤٧١٢:٢٢:٢٢١٨:٣٨:٣٣١٨:٥٥:١٢٢٣:٤٣:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٦:١٣١٢:٢٢:٠١١٨:٣٧:٢٥١٨:٥٤:٠٣٢٣:٤٣:١٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:٠٦:٤٠١٢:٢١:٤١١٨:٣٦:١٧١٨:٥٢:٥٤٢٣:٤٣:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٠٧:٠٦١٢:٢١:٢٠١٨:٣٥:٠٩١٨:٥١:٤٥٢٣:٤٢:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٠٧:٣٢١٢:٢٠:٥٩١٨:٣٤:٠٠١٨:٥٠:٣٦٢٣:٤٢:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٠٧:٥٩١٢:٢٠:٣٧١٨:٣٢:٥٢١٨:٤٩:٢٦٢٣:٤٢:٠٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:٠٨:٢٥١٢:٢٠:١٦١٨:٣١:٤٣١٨:٤٨:١٧٢٣:٤١:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:٠٨:٥١١٢:١٩:٥٥١٨:٣٠:٣٤١٨:٤٧:٠٧٢٣:٤١:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٠٩:١٧١٢:١٩:٣٣١٨:٢٩:٢٤١٨:٤٥:٥٧٢٣:٤١:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٠٩:٤٤١٢:١٩:١٢١٨:٢٨:١٥١٨:٤٤:٤٧٢٣:٤٠:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٠:١٠١٢:١٨:٥٠١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٣:٣٧٢٣:٤٠:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٠:٣٧١٢:١٨:٢٩١٨:٢٥:٥٦١٨:٤٢:٢٧٢٣:٤٠:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:١١:٠٣١٢:١٨:٠٧١٨:٢٤:٤٧١٨:٤١:١٧٢٣:٣٩:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١١:٣٠١٢:١٧:٤٦١٨:٢٣:٣٨١٨:٤٠:٠٨٢٣:٣٩:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١١:٥٦١٢:١٧:٢٤١٨:٢٢:٢٨١٨:٣٨:٥٨٢٣:٠٩:١٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٢٠٥:١٢:٢٣١١:١٧:٠٣١٧:٢١:١٩١٧:٣٧:٤٩٢٢:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن ملا روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن ملا روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن ملا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن ملا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن ملا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن ملا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن ملا

روستای کهن ملا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن ملا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهن ملا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کهن ملا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن ملا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن ملا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهن ملا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهن ملا
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهن ملا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کهن ملا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهن ملا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کهن ملا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهن ملا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کهن ملا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو