جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن ملا

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن ملا


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٣٢
اذان ظهر: ١١:١٩:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٣٢
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٣٨:٥٧

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن ملا (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ روستای کهن ملا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کهن ملا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن ملا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

گوته
طبیعت همانند بیماری جسمانی در برابر ضعف اخلاقی واكنش نشان می دهد. زمانی كه بر دامنه ی خطر افزوده می شود به همان نسبت بر میزان شهامت فرد نیز افزوده می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن ملا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن ملا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن ملا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن ملا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن ملا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن ملا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥١:١٣١٢:٢٢:١٨١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٥٨٢٣:٤١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٠:٢٠١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٤:١٩١٩:١١:٣٣٢٣:٤١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٩:٢٧١٢:٢١:٥٨١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٠٨٢٣:٤١:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢١:٤٩١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٤٣٢٣:٤٠:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٧:٤٤١٢:٢١:٤٠١٨:٥٥:٥٩١٩:١٣:١٩٢٣:٤٠:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٠١٠٥:٤٦:٥٤١٢:٢١:٣٢١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٥٤٢٣:٤٠:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢١:٢٤١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٣٠٢٣:٤٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٥:١٦١٢:٢١:١٧١٨:٥٧:٤٠١٩:١٥:٠٦٢٣:٣٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢١:١٠١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٤٢٢٣:٣٩:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢١:٠٤١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:١٨٢٣:٣٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٩:٢٢١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٩:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٢:١٢١٢:٢٠:٥٣١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:٣٠٢٣:٣٨:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤١:٢٩١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٠:٣٠١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٨:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٠:٤٥١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٤٣٢٣:٣٨:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٠:٤١١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:١٩٢٣:٣٨:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٨٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٥٦٢٣:٣٨:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣٨:٤٦١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٣٢٢٣:٣٨:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٨:٠٨١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٣:٢١١٩:٢١:٠٩٢٣:٣٨:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٧:٣١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:٥٥١٩:٢١:٤٥٢٣:٣٧:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٦:٥٦١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٧:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:١٩٠٥:٣٥:٤٨١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٣٤٢٣:٣٧:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:١١٢٣:٣٧:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:٤٧٢٣:٣٧:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٤:١٦١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٥:٢٣٢٣:٣٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٥:٥٨٢٣:٣٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٣٤٢٣:٣٧:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٧:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٧:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٠:٥٩١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:١٩٢٣:٣٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن ملا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کهن ملا

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کهن ملا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٣:٥٨١١:١١:٥٨١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٧:٤٠٢٢:٣١:٥٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٤:٤٤١١:١٢:١٩١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٧:٣٧٢٢:٣٢:١٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٥:٢٩١١:١٢:٤٠١٦:٢٩:٤١١٦:٤٧:٣٧٢٢:٣٢:٣٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٦:١٤١١:١٣:٠٢١٦:٢٩:٤٠١٦:٤٧:٣٧٢٢:٣٢:٥٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٦:٥٩١١:١٣:٢٥١٦:٢٩:٤١١٦:٤٧:٣٩٢٢:٣٣:١٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٧:٤٣١١:١٣:٤٨١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٧:٤٣٢٢:٣٣:٣٣
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٨:٢٨١١:١٤:١١١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٧:٤٨٢٢:٣٣:٥٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٣٨:٠٣٠٥:٥٩:١١١١:١٤:٣٦١٦:٢٩:٥٢١٦:٤٧:٥٥٢٢:٣٤:١٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٩:٥٤١١:١٥:٠١١٦:٢٩:٥٩١٦:٤٨:٠٣٢٢:٣٤:٣٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٠:٣٧١١:١٥:٢٦١٦:٣٠:٠٨١٦:٤٨:١٣٢٢:٣٥:٠٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠١:١٩١١:١٥:٥٢١٦:٣٠:١٨١٦:٤٨:٢٤٢٢:٣٥:٢٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٢:٠١١١:١٦:١٨١٦:٣٠:٢٩١٦:٤٨:٣٧٢٢:٣٥:٥١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٢:٤٢١١:١٦:٤٥١٦:٣٠:٤٣١٦:٤٨:٥١٢٢:٣٦:١٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٣:٢٢١١:١٧:١٢١٦:٣٠:٥٧١٦:٤٩:٠٦٢٢:٣٦:٤٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٤:٠٢١١:١٧:٤٠١٦:٣١:١٣١٦:٤٩:٢٣٢٢:٣٧:٠٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٤:٤٠١١:١٨:٠٨١٦:٣١:٣١١٦:٤٩:٤١٢٢:٣٧:٣٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٥:١٨١١:١٨:٣٦١٦:٣١:٥٠١٦:٥٠:٠١٢٢:٣٨:٠١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٥:٥٦١١:١٩:٠٥١٦:٣٢:١٠١٦:٥٠:٢٢٢٢:٣٨:٢٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٦:٣٢١١:١٩:٣٤١٦:٣٢:٣٢١٦:٥٠:٤٤٢٢:٣٨:٥٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٧:٠٨١١:٢٠:٠٣١٦:٣٢:٥٥١٦:٥١:٠٨٢٢:٣٩:٢٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٠٧:٤٢١١:٢٠:٣٢١٦:٣٣:٢٠١٦:٥١:٣٣٢٢:٣٩:٥٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٨:١٦١١:٢١:٠٢١٦:٣٣:٤٦١٦:٥١:٥٩٢٢:٤٠:٢٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٨:٤٩١١:٢١:٣١١٦:٣٤:١٣١٦:٥٢:٢٧٢٢:٤٠:٥٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٩:٢٠١١:٢٢:٠١١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٢:٥٥٢٢:٤١:٢١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٩:٥١١١:٢٢:٣١١٦:٣٥:١١١٦:٥٣:٢٥٢٢:٤١:٥١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٠:٢٠١١:٢٣:٠١١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٣:٥٦٢٢:٤٢:٢١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٠:٤٨١١:٢٣:٣١١٦:٣٦:١٥١٦:٥٤:٢٨٢٢:٤٢:٥١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١١:١٦١١:٢٤:٠١١٦:٣٦:٤٨١٦:٥٥:٠١٢٢:٤٣:٢١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١١:٤٢١١:٢٤:٣١١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٥:٣٥٢٢:٤٣:٥١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٢:٠٦١١:٢٥:٠١١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٦:١٠٢٢:٤٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن ملا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کهن ملا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کهن ملا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٤٩:٢٢١١:١٠:١٠١٦:٣٠:٤٥١٦:٤٨:٢٧٢٢:٣٠:٢٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٠:٠٨١١:١٠:٢٦١٦:٣٠:٣١١٦:٤٨:١٦٢٢:٣٠:٤٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٠:٥٤١١:١٠:٤٣١٦:٣٠:١٩١٦:٤٨:٠٥٢٢:٣٠:٥٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥١:٤٠١١:١١:٠١١٦:٣٠:٠٩١٦:٤٧:٥٧٢٢:٣١:٠٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٢:٢٦١١:١١:١٩١٦:٣٠:٠٠١٦:٤٧:٤٩٢٢:٣١:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٣:١٢١١:١١:٣٨١٦:٢٩:٥٣١٦:٤٧:٤٤٢٢:٣١:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٣:٥٨١١:١١:٥٨١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٧:٤٠٢٢:٣١:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٤:٤٤١١:١٢:١٩١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٧:٣٧٢٢:٣٢:١٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٥:٢٩١١:١٢:٤٠١٦:٢٩:٤١١٦:٤٧:٣٧٢٢:٣٢:٣٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٦:١٤١١:١٣:٠٢١٦:٢٩:٤٠١٦:٤٧:٣٧٢٢:٣٢:٥٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٦:٥٩١١:١٣:٢٥١٦:٢٩:٤١١٦:٤٧:٣٩٢٢:٣٣:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٧:٤٣١١:١٣:٤٨١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٧:٤٣٢٢:٣٣:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٨:٢٨١١:١٤:١١١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٧:٤٨٢٢:٣٣:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٥:٥٩:١١١١:١٤:٣٦١٦:٢٩:٥٢١٦:٤٧:٥٥٢٢:٣٤:١٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٩:٥٤١١:١٥:٠١١٦:٢٩:٥٩١٦:٤٨:٠٣٢٢:٣٤:٣٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٠:٣٧١١:١٥:٢٦١٦:٣٠:٠٨١٦:٤٨:١٣٢٢:٣٥:٠٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠١:١٩١١:١٥:٥٢١٦:٣٠:١٨١٦:٤٨:٢٤٢٢:٣٥:٢٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٢:٠١١١:١٦:١٨١٦:٣٠:٢٩١٦:٤٨:٣٧٢٢:٣٥:٥١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٢:٤٢١١:١٦:٤٥١٦:٣٠:٤٣١٦:٤٨:٥١٢٢:٣٦:١٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٣:٢٢١١:١٧:١٢١٦:٣٠:٥٧١٦:٤٩:٠٦٢٢:٣٦:٤٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٤:٠٢١١:١٧:٤٠١٦:٣١:١٣١٦:٤٩:٢٣٢٢:٣٧:٠٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٤:٤٠١١:١٨:٠٨١٦:٣١:٣١١٦:٤٩:٤١٢٢:٣٧:٣٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٥:١٨١١:١٨:٣٦١٦:٣١:٥٠١٦:٥٠:٠١٢٢:٣٨:٠١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٥:٥٦١١:١٩:٠٥١٦:٣٢:١٠١٦:٥٠:٢٢٢٢:٣٨:٢٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٦:٣٢١١:١٩:٣٤١٦:٣٢:٣٢١٦:٥٠:٤٤٢٢:٣٨:٥٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٧:٠٨١١:٢٠:٠٣١٦:٣٢:٥٥١٦:٥١:٠٨٢٢:٣٩:٢٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٠٧:٤٢١١:٢٠:٣٢١٦:٣٣:٢٠١٦:٥١:٣٣٢٢:٣٩:٥٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٨:١٦١١:٢١:٠٢١٦:٣٣:٤٦١٦:٥١:٥٩٢٢:٤٠:٢٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٨:٤٩١١:٢١:٣١١٦:٣٤:١٣١٦:٥٢:٢٧٢٢:٤٠:٥٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٩:٢٠١١:٢٢:٠١١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٢:٥٥٢٢:٤١:٢١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کهن ملا روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کهن ملا روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن ملا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن ملا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن ملا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن ملا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن ملا

روستای کهن ملا بر روی نقشه

روستای کهن ملا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن ملا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کهن ملا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کهن ملا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن ملا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن ملا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کهن ملا
زمان پخش اذان زنده به افق کهن ملا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهن ملا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن ملا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کهن ملا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهن ملا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهن ملا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن ملا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو