جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن شیرمحمدمحراب


اذان صبح: ٠٤:٠٠:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:١٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٤١
اذان مغرب: ١٩:٣٤:١٢
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٤٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کهن شیرمحمدمحراب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کهن شیرمحمدمحراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کهن شیرمحمدمحراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

آرتور شوپنهاور
ازدواج یعنی با چشمان بسته به امید گرفتن یك مارماهی، دست فروبردن در جوالی [ =ظرفی از پشم بافته ] پر از مار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن شیرمحمدمحراب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن شیرمحمدمحراب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کهن شیرمحمدمحراب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن شیرمحمدمحراب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن شیرمحمدمحراب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠١:٠٣١٢:٢٤:٢٧١٨:٤٨:١٥١٩:٠٥:٠٨٢٣:٤٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٠:٠٣١٢:٢٤:١٢١٨:٤٨:٤٦١٩:٠٥:٤١٢٣:٤٤:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٤٧٠٥:٥٩:٠٣١٢:٢٣:٥٨١٨:٤٩:١٨١٩:٠٦:١٥٢٣:٤٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٣٦٠٥:٥٨:٠٣١٢:٢٣:٤٤١٨:٤٩:٥٠١٩:٠٦:٤٨٢٣:٤٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٢٧٠٥:٥٧:٠٤١٢:٢٣:٣١١٨:٥٠:٢٢١٩:٠٧:٢٢٢٣:٤٣:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٦:٠٦١٢:٢٣:١٨١٨:٥٠:٥٤١٩:٠٧:٥٦٢٣:٤٣:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٥:٠٨١٢:٢٣:٠٥١٨:٥١:٢٦١٩:٠٨:٢٩٢٣:٤٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٤:١١١٢:٢٢:٥٣١٨:٥١:٥٨١٩:٠٩:٠٤٢٣:٤٢:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٣:١٥١٢:٢٢:٤١١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:٣٨٢٣:٤٢:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٢:٢٠١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:١٢٢٣:٤١:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥١:٢٥١٢:٢٢:١٩١٨:٥٣:٣٦١٩:١٠:٤٧٢٣:٤١:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٤:٠٩١٩:١١:٢٢٢٣:٤١:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٤٩:٣٨١٢:٢١:٥٨١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٥٧٢٣:٤١:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٨:٤٦١٢:٢١:٤٩١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:٣٢٢٣:٤٠:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:١٧٠٥:٤٧:٥٤١٢:٢١:٤٠١٨:٥٥:٤٨١٩:١٣:٠٧٢٣:٤٠:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤٧:٠٤١٢:٢١:٣١١٨:٥٦:٢١١٩:١٣:٤٣٢٣:٤٠:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٦:١٤١٢:٢١:٢٣١٨:٥٦:٥٥١٩:١٤:١٨٢٣:٤٠:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢١:١٦١٨:٥٧:٢٨١٩:١٤:٥٤٢٣:٣٩:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٤:٣٨١٢:٢١:٠٩١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٣٠٢٣:٣٩:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٣:٥١١٢:٢١:٠٣١٨:٥٨:٣٦١٩:١٦:٠٦٢٣:٣٩:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٠:٥٧١٨:٥٩:١٠١٩:١٦:٤٢٢٣:٣٩:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٢:٢١١٢:٢٠:٥٢١٨:٥٩:٤٤١٩:١٧:١٨٢٣:٣٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:١٤٠٥:٤١:٣٧١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٠:١٨١٩:١٧:٥٥٢٣:٣٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٠:٥٥١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٣١٢٣:٣٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٠:٤٠١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٠٨٢٣:٣٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٣٩:٣٣١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٤٤٢٣:٣٨:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٦٠٥:٣٨:٥٤١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٢:٣٦١٩:٢٠:٢١٢٣:٣٨:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٥٨٢٣:٣٨:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٤٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٣:٤٥١٩:٢١:٣٤٢٣:٣٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن شیرمحمدمحراب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کهن شیرمحمدمحراب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن شیرمحمدمحراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کهن شیرمحمدمحراب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن شیرمحمدمحراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن شیرمحمدمحراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن شیرمحمدمحراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن شیرمحمدمحراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٠٧٢٣:٣٧:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٧:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٠:٥٨١٩:١٠:٠٥١٩:٢٨:١٧٢٣:٣٧:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢١٠٥:٣١:٤٥١٢:٢١:٠٣١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٥٢٢٣:٣٧:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣١:٢٤١٢:٢١:٠٩١٩:١١:٠٩١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٧:١٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٣١:٠٥١٢:٢١:١٦١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٠٠٢٣:٣٧:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٠:٤٧١٢:٢١:٢٣١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٣٣٢٣:٣٧:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢١٠٥:٣٠:٣٠١٢:٢١:٣١١٩:١٢:٤٤١٩:٣١:٠٦٢٣:٣٧:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٥٠٥:٣٠:١٥١٢:٢١:٣٨١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٣٨٢٣:٣٧:٢٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٠٠٥:٣٠:٠١١٢:٢١:٤٧١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:١٠٢٣:٣٧:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٧٠٥:٢٩:٤٨١٢:٢١:٥٦١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٤٢٢٣:٣٧:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٢٩:٣٧١٢:٢٢:٠٥١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٧:٣٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٢٩:٢٧١٢:٢٢:١٤١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٤٢٢٣:٣٧:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٢٩:١٨١٢:٢٢:٢٤١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:١٢٢٣:٣٧:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٢٩:١٠١٢:٢٢:٣٤١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٤٠٢٣:٣٧:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٢:٤٥١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٠٨٢٣:٣٨:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٢:٥٥١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٣٦٢٣:٣٨:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٤٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٣:٠٧١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٠٢٢٣:٣٨:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٢٨:٥٢١٢:٢٣:١٨١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٢٨٢٣:٣٨:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٣:٣٠١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٥٣٢٣:٣٨:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٣:٤٢١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:١٧٢٣:٣٨:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٢٨:٥٢١٢:٢٣:٥٤١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٤٠٢٣:٣٨:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٤:٠٦١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٠٣٢٣:٣٩:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٤:١٩١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:٢٤٢٣:٣٩:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٤:٣١١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٤٤٢٣:٣٩:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٢٩:١٠١٢:٢٤:٤٤١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٩:٠٤٢٣:٣٩:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٢٩:١٧١٢:٢٤:٥٧١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:٢٢٢٣:٣٩:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٥:١٠١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٠:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٥:٢٣١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٥٦٢٣:٤٠:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٤٠٥:٢٩:٤٦١٢:٢٥:٣٦١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:١١٢٣:٤٠:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٢٩:٥٧١٢:٢٥:٥٠١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٢٥٢٣:٤٠:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کهن شیرمحمدمحراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب روستای کهن شیرمحمدمحراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن شیرمحمدمحراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن شیرمحمدمحراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن شیرمحمدمحراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن شیرمحمدمحراب

روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی نقشه

روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن شیرمحمدمحراب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کهن شیرمحمدمحراب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کهن شیرمحمدمحراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کهن شیرمحمدمحراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کهن شیرمحمدمحراب
افق شرعی امروز فردا کهن شیرمحمدمحراب دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کهن شیرمحمدمحراب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن شیرمحمدمحراب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهن شیرمحمدمحراب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهن شیرمحمدمحراب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهن شیرمحمدمحراب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهن شیرمحمدمحراب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو