جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن شیرمحمدمحراب


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٥
اذان ظهر: ١٢:١٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٥:٥٥
اذان مغرب: ١٨:٤٢:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٠:١٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای کهن شیرمحمدمحراب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهن شیرمحمدمحراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن شیرمحمدمحراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

امام علی (ع)
بپرهیز از دوست داشتن مدّاحی و تملّق دیگران، زیرا این صفات پلید از محكم‌ترین فرصت‌ها برای شیطان است كه نیكی نیكوكاران را در آن محو می‌سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن شیرمحمدمحراب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن شیرمحمدمحراب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن شیرمحمدمحراب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن شیرمحمدمحراب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن شیرمحمدمحراب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١١٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢١:٥٧١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٠٦٢٣:٤٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢١:٤٧١٨:٥٥:٢٤١٩:١٢:٤٢٢٣:٤٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٢١:٣٩١٨:٥٥:٥٧١٩:١٣:١٧٢٣:٤٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٦:٥٣١٢:٢١:٣٠١٨:٥٦:٣١١٩:١٣:٥٣٢٣:٤٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٤٦:٠٣١٢:٢١:٢٣١٨:٥٧:٠٤١٩:١٤:٢٨٢٣:٤٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٤٥:١٥١٢:٢١:١٥١٨:٥٧:٣٨١٩:١٥:٠٤٢٣:٣٩:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٤:٢٨١٢:٢١:٠٩١٨:٥٨:١٢١٩:١٥:٤٠٢٣:٣٩:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٣:٤١١٢:٢١:٠٢١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:١٦٢٣:٣٩:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٢:٥٦١٢:٢٠:٥٧١٨:٥٩:٢٠١٩:١٦:٥٢٢٣:٣٩:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٢:١١١٢:٢٠:٥٢١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٢٨٢٣:٣٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤١:٢٨١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٠:٢٨١٩:١٨:٠٥٢٣:٣٨:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٠:٤٥١٢:٢٠:٤٣١٩:٠١:٠٢١٩:١٨:٤١٢٣:٣٨:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:١١٠٥:٤٠:٠٤١٢:٢٠:٤٠١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:١٧٢٣:٣٨:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:١٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٥٤٢٣:٣٨:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٨:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٨:٠٧١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٨:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٤٢٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٧:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥٣٠٥:٣٦:٥٥١٢:٢٠:٣١١٩:٠٤:٢٧١٩:٢٢:٢٠٢٣:٣٧:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٦:٢٠١٢:٢٠:٣١١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٢:٥٦٢٣:٣٧:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:١٩٠٥:٣٥:٤٧١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٣٢٢٣:٣٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٥:١٥١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٠٩٢٣:٣٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٣٤:٤٤١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٤:٤٥٢٣:٣٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٢١٢٣:٣٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٧:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٣:٢٠١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٦:٣٢٢٣:٣٧:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٠٧٢٣:٣٧:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٧:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٠:٥٨١٩:١٠:٠٥١٩:٢٨:١٧٢٣:٣٧:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٢١٠٥:٣١:٤٥١٢:٢١:٠٣١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٥٢٢٣:٣٧:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن شیرمحمدمحراب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کهن شیرمحمدمحراب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن شیرمحمدمحراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کهن شیرمحمدمحراب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن شیرمحمدمحراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن شیرمحمدمحراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن شیرمحمدمحراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن شیرمحمدمحراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن شیرمحمدمحراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٥:٥٨:٥٢١٢:٢٦:٥٥١٨:٥٤:٣٣١٩:١١:٣٤٢٣:٤٦:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٥:٥٩:٢١١٢:٢٦:٣٩١٨:٥٣:٣٣١٩:١٠:٣٢٢٣:٤٦:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٥:٥٩:٤٩١٢:٢٦:٢٣١٨:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٣٠٢٣:٤٦:٣٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٠:١٧١٢:٢٦:٠٦١٨:٥١:٣١١٩:٠٨:٢٦٢٣:٤٦:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٠:٤٥١٢:٢٥:٤٩١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٧:٢٣٢٣:٤٦:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠١:١٣١٢:٢٥:٣٢١٨:٤٩:٢٦١٩:٠٦:١٨٢٣:٤٦:٠٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠١:٤١١٢:٢٥:١٤١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:١٤٢٣:٤٥:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٢:٠٩١٢:٢٤:٥٦١٨:٤٧:١٩١٩:٠٤:٠٨٢٣:٤٥:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٢:٣٦١٢:٢٤:٣٨١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:٠٢٢٣:٤٥:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٣:٠٤١٢:٢٤:١٩١٨:٤٥:٠٩١٩:٠١:٥٦٢٣:٤٥:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٣:٣١١٢:٢٤:٠٠١٨:٤٤:٠٤١٩:٠٠:٤٩٢٣:٤٤:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٣:٥٨١٢:٢٣:٤٠١٨:٤٢:٥٨١٨:٥٩:٤٢٢٣:٤٤:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٤:٢٥١٢:٢٣:٢١١٨:٤١:٥٢١٨:٥٨:٣٥٢٣:٤٤:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٤:٥٢١٢:٢٣:٠١١٨:٤٠:٤٥١٨:٥٧:٢٧٢٣:٤٤:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٥:١٩١٢:٢٢:٤١١٨:٣٩:٣٨١٨:٥٦:١٩٢٣:٤٣:٥٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٥:٤٥١٢:٢٢:٢٠١٨:٣٨:٣١١٨:٥٥:١٠٢٣:٤٣:٣٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٦:١٢١٢:٢٢:٠٠١٨:٣٧:٢٣١٨:٥٤:٠٢٢٣:٤٣:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٦:٣٨١٢:٢١:٣٩١٨:٣٦:١٥١٨:٥٢:٥٣٢٣:٤٢:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٧:٠٥١٢:٢١:١٨١٨:٣٥:٠٧١٨:٥١:٤٤٢٣:٤٢:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:٠٧:٣١١٢:٢٠:٥٧١٨:٣٣:٥٩١٨:٥٠:٣٤٢٣:٤٢:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٠٧:٥٧١٢:٢٠:٣٦١٨:٣٢:٥٠١٨:٤٩:٢٥٢٣:٤٢:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٠٨:٢٣١٢:٢٠:١٥١٨:٣١:٤١١٨:٤٨:١٥٢٣:٤١:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:١٩:٥٣١٨:٣٠:٣٢١٨:٤٧:٠٥٢٣:٤١:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٠٩:١٦١٢:١٩:٣٢١٨:٢٩:٢٣١٨:٤٥:٥٥٢٣:٤١:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٠٩:٤٢١٢:١٩:١٠١٨:٢٨:١٤١٨:٤٤:٤٥٢٣:٤٠:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٠:٠٩١٢:١٨:٤٩١٨:٢٧:٠٤١٨:٤٣:٣٦٢٣:٤٠:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٠:٣٥١٢:١٨:٢٧١٨:٢٥:٥٥١٨:٤٢:٢٦٢٣:٤٠:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١١:٠٢١٢:١٨:٠٦١٨:٢٤:٤٥١٨:٤١:١٦٢٣:٣٩:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١١:٢٨١٢:١٧:٤٤١٨:٢٣:٣٦١٨:٤٠:٠٦٢٣:٣٩:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١١:٥٥١٢:١٧:٢٣١٨:٢٢:٢٧١٨:٣٨:٥٧٢٣:٠٩:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠١٠٥:١٢:٢٢١١:١٧:٠٢١٧:٢١:١٧١٧:٣٧:٤٧٢٢:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهن شیرمحمدمحراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب روستای کهن شیرمحمدمحراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن شیرمحمدمحراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن شیرمحمدمحراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن شیرمحمدمحراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن شیرمحمدمحراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن شیرمحمدمحراب

روستای کهن شیرمحمدمحراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن شیرمحمدمحراب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهن شیرمحمدمحراب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کهن شیرمحمدمحراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن شیرمحمدمحراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن شیرمحمدمحراب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن شیرمحمدمحراب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهن شیرمحمدمحراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهن شیرمحمدمحراب
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کهن شیرمحمدمحراب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهن شیرمحمدمحراب
افق شرعی امروز فردا کهن شیرمحمدمحراب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن شیرمحمدمحراب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن شیرمحمدمحراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو