جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

لادیز | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن انوشیروان


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٩
اذان ظهر: ١١:٤٠:٠١
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٣٨

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای کهن انوشیروان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کهن انوشیروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
توحید آن است كه خدا را در توهّم نیاوری و عدالت آن است كه او را متهم نسازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن انوشیروان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن انوشیروان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن انوشیروان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن انوشیروان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٠:٣٠١٢:٢٤:٠٦١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٤١٢٣:٤٢:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٢٠٢٣:٤٢:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٣:٤٦١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٥٩٢٣:٤١:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٣:٣٦١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٣٩٢٣:٤١:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٦:٤٥١٢:٢٣:٢٨١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:١٨٢٣:٤١:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٣:١٩١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٥٨٢٣:٤٠:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٤:٥٨١٢:٢٣:١٢١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٣٧٢٣:٤٠:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٣:٠٤١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:١٧٢٣:٤٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٣:٠٥١٩:٢٠:٥٧٢٣:٤٠:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٢:٥٢١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٣٧٢٣:٤٠:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤١:٣٦١٢:٢٢:٤٦١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:١٧٢٣:٣٩:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٠:٤٨١٢:٢٢:٤١١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٥٦٢٣:٣٩:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٢:٣٦١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٩:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٢:٣٢١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:١٦٢٣:٣٩:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٢:٢٩١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:٥٦٢٣:٣٩:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٠٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٢:٢٦١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٨:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٧:٠٤١٢:٢٢:٢٤١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:١٦٢٣:٣٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٣٦:٢٣١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٥٦٢٣:٣٨:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٢:٢١١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٣٦٢٣:٣٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:١٦٢٣:٣٨:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٤:٢٦١٢:٢٢:٢٠١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:٥٥٢٣:٣٨:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٣:٥٠١٢:٢٢:٢١١٩:١١:١٣١٩:٢٩:٣٥٢٣:٣٨:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٢:٢٢١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:١٤٢٣:٣٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٢:٤١١٢:٢٢:٢٤١٩:١٢:٢٧١٩:٣٠:٥٤٢٣:٣٧:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٢:٠٩١٢:٢٢:٢٧١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٣٣٢٣:٣٧:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٢:٣٠١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:١٢٢٣:٣٧:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣١:٠٨١٢:٢٢:٣٣١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٣٧:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٢:٣٧١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٢٨٢٣:٣٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٠:١٣١٢:٢٢:٤٢١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٠٦٢٣:٣٧:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٢٩:٤٧١٢:٢٢:٤٧١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن انوشیروان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کهن انوشیروان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن انوشیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن انوشیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کهن انوشیروان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٨:٠٢١١:٣٨:٣٦١٦:٥٩:٢٧١٧:١٧:٢٠٢٢:٥٨:١٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٧:٣٥١١:٣٨:٤٨١٧:٠٠:١٨١٧:١٨:٠٩٢٢:٥٨:٣٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٧:٠٨١١:٣٨:٥٩١٧:٠١:٠٩١٧:١٨:٥٨٢٢:٥٨:٤٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٦:٣٨١١:٣٩:١٠١٧:٠١:٥٩١٧:١٩:٤٦٢٢:٥٨:٥٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٦:٠٧١١:٣٩:٢٠١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٠:٣٥٢٢:٥٩:١١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٥:٣٥١١:٣٩:٢٨١٧:٠٣:٤٠١٧:٢١:٢٣٢٢:٥٩:٢٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٥:٠١١١:٣٩:٣٦١٧:٠٤:٣١١٧:٢٢:١٢٢٢:٥٩:٣٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٤:٢٦١١:٣٩:٤٤١٧:٠٥:٢١١٧:٢٢:٥٩٢٢:٥٩:٤٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٣:٥٠١١:٣٩:٥٠١٧:٠٦:١٠١٧:٢٣:٤٧٢٢:٥٩:٥٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٣:١٢١١:٣٩:٥٦١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٤:٣٤٢٣:٠٠:٠٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٢:٣٢١١:٤٠:٠٠١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٥:٢٢٢٣:٠٠:٠٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١١:٥٢١١:٤٠:٠٤١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٦:٠٨٢٣:٠٠:١٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١١:١٠١١:٤٠:٠٧١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٦:٥٥٢٣:٠٠:٢٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥١:١٩٠٦:١٠:٢٧١١:٤٠:١٠١٧:١٠:١٤١٧:٢٧:٤١٢٣:٠٠:٢٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٠:٤١٠٦:٠٩:٤٢١١:٤٠:١١١٧:١١:٠١١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٠:٣١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٨:٥٧١١:٤٠:١٢١٧:١١:٤٩١٧:٢٩:١٢٢٣:٠٠:٣٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٨:١٠١١:٤٠:١٢١٧:١٢:٣٦١٧:٢٩:٥٨٢٣:٠٠:٣٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٧:٢٢١١:٤٠:١١١٧:١٣:٢٣١٧:٣٠:٤٣٢٣:٠٠:٣٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٦:٣٣١١:٤٠:١٠١٧:١٤:٠٩١٧:٣١:٢٧٢٣:٠٠:٤٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٥:٤٣١١:٤٠:٠٨١٧:١٤:٥٥١٧:٣٢:١٢٢٣:٠٠:٤٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٤:٥٢١١:٤٠:٠٥١٧:١٥:٤٠١٧:٣٢:٥٦٢٣:٠٠:٣٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٣:٥٩١١:٤٠:٠١١٧:١٦:٢٦١٧:٣٣:٣٩٢٣:٠٠:٣٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٣:٠٦١١:٣٩:٥٧١٧:١٧:١١١٧:٣٤:٢٣٢٣:٠٠:٣٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٢:١٢١١:٣٩:٥٢١٧:١٧:٥٥١٧:٣٥:٠٦٢٣:٠٠:٣٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٣:١١٠٦:٠١:١٧١١:٣٩:٤٦١٧:١٨:٣٩١٧:٣٥:٤٨٢٣:٠٠:٢٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٠:٢٠١١:٣٩:٤٠١٧:١٩:٢٣١٧:٣٦:٣١٢٣:٠٠:٢٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤١:٢٦٠٥:٥٩:٢٣١١:٣٩:٣٣١٧:٢٠:٠٦١٧:٣٧:١٣٢٣:٠٠:١٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٠:٣٢٠٥:٥٨:٢٥١١:٣٩:٢٥١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٧:٥٤٢٣:٠٠:١٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٩:٣٧٠٥:٥٧:٢٧١١:٣٩:١٧١٧:٢١:٣٢١٧:٣٨:٣٦٢٣:٠٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن انوشیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کهن انوشیروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن انوشیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن انوشیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کهن انوشیروان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٠:٠٧١١:٣٧:٠٦١٦:٥٤:١٩١٧:١٢:٢٤٢٢:٥٦:٢٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:١٩:٥٠١١:٣٧:٢٣١٦:٥٥:١٠١٧:١٣:١٣٢٢:٥٦:٤٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٩:٣٢١١:٣٧:٣٩١٦:٥٦:٠٢١٧:١٤:٠٢٢٢:٥٧:٠٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٩:١٢١١:٣٧:٥٤١٦:٥٦:٥٣١٧:١٤:٥٢٢٢:٥٧:٢٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٨:٥٠١١:٣٨:٠٩١٦:٥٧:٤٤١٧:١٥:٤١٢٢:٥٧:٤١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٨:٢٧١١:٣٨:٢٣١٦:٥٨:٣٥١٧:١٦:٣٠٢٢:٥٧:٥٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٨:٠٢١١:٣٨:٣٦١٦:٥٩:٢٧١٧:١٧:٢٠٢٢:٥٨:١٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٧:٣٥١١:٣٨:٤٨١٧:٠٠:١٨١٧:١٨:٠٩٢٢:٥٨:٣٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٧:٠٨١١:٣٨:٥٩١٧:٠١:٠٩١٧:١٨:٥٨٢٢:٥٨:٤٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٦:٣٨١١:٣٩:١٠١٧:٠١:٥٩١٧:١٩:٤٦٢٢:٥٨:٥٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٦:٠٧١١:٣٩:٢٠١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٠:٣٥٢٢:٥٩:١١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٥:٣٥١١:٣٩:٢٨١٧:٠٣:٤٠١٧:٢١:٢٣٢٢:٥٩:٢٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٥:٠١١١:٣٩:٣٦١٧:٠٤:٣١١٧:٢٢:١٢٢٢:٥٩:٣٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٤:٢٦١١:٣٩:٤٤١٧:٠٥:٢١١٧:٢٢:٥٩٢٢:٥٩:٤٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٣:٥٠١١:٣٩:٥٠١٧:٠٦:١٠١٧:٢٣:٤٧٢٢:٥٩:٥٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٣:١٢١١:٣٩:٥٦١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٤:٣٤٢٣:٠٠:٠٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٢:٣٢١١:٤٠:٠٠١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٥:٢٢٢٣:٠٠:٠٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١١:٥٢١١:٤٠:٠٤١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٦:٠٨٢٣:٠٠:١٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١١:١٠١١:٤٠:٠٧١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٦:٥٥٢٣:٠٠:٢٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٠:٢٧١١:٤٠:١٠١٧:١٠:١٤١٧:٢٧:٤١٢٣:٠٠:٢٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:٠٩:٤٢١١:٤٠:١١١٧:١١:٠١١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٠:٣١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٨:٥٧١١:٤٠:١٢١٧:١١:٤٩١٧:٢٩:١٢٢٣:٠٠:٣٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٨:١٠١١:٤٠:١٢١٧:١٢:٣٦١٧:٢٩:٥٨٢٣:٠٠:٣٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٧:٢٢١١:٤٠:١١١٧:١٣:٢٣١٧:٣٠:٤٣٢٣:٠٠:٣٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٦:٣٣١١:٤٠:١٠١٧:١٤:٠٩١٧:٣١:٢٧٢٣:٠٠:٤٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٥:٤٣١١:٤٠:٠٨١٧:١٤:٥٥١٧:٣٢:١٢٢٣:٠٠:٤٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٤:٥٢١١:٤٠:٠٥١٧:١٥:٤٠١٧:٣٢:٥٦٢٣:٠٠:٣٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٣:٥٩١١:٤٠:٠١١٧:١٦:٢٦١٧:٣٣:٣٩٢٣:٠٠:٣٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٣:٠٦١١:٣٩:٥٧١٧:١٧:١١١٧:٣٤:٢٣٢٣:٠٠:٣٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٢:١٢١١:٣٩:٥٢١٧:١٧:٥٥١٧:٣٥:٠٦٢٣:٠٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کهن انوشیروان روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کهن انوشیروان روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن انوشیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن انوشیروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن انوشیروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن انوشیروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن انوشیروان

روستای کهن انوشیروان بر روی نقشه

روستای کهن انوشیروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن انوشیروان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کهن انوشیروان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کهن انوشیروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن انوشیروان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کهن انوشیروان
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهن انوشیروان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن انوشیروان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کهن انوشیروان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهن انوشیروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهن انوشیروان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهن انوشیروان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو