جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

لادیز | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن انوشیروان


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١١
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٩:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٠٦:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٤٦

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای کهن انوشیروان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کهن انوشیروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

باربارا دی آنجلیس
موهبت عشق و شور زندگی، دست به دست و سینه به سینه خواهد گشت، بارها و بارها. آیا به راستی این معجزه ای كم نظیر نیست؟ هرگز نمی توان برای تاثیری كه عشق شما بر جهان هستی خواهد گذشت پایانی متصور شد...

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن انوشیروان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن انوشیروان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن انوشیروان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن انوشیروان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٢٠٢٣:٤٢:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٣:٤٦١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٥٩٢٣:٤١:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٣:٣٦١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٣٩٢٣:٤١:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٦:٤٥١٢:٢٣:٢٨١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:١٨٢٣:٤١:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٣:١٩١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٥٨٢٣:٤٠:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٤:٥٨١٢:٢٣:١٢١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٣٧٢٣:٤٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٣:٠٤١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:١٧٢٣:٤٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٣:٠٥١٩:٢٠:٥٧٢٣:٤٠:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٢:٥٢١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٣٧٢٣:٤٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤١:٣٦١٢:٢٢:٤٦١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:١٧٢٣:٣٩:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٠:٤٨١٢:٢٢:٤١١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٥٦٢٣:٣٩:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٢:٣٦١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٩:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٢:٣٢١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:١٦٢٣:٣٩:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٢:٢٩١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:٥٦٢٣:٣٩:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٠٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٢:٢٦١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٨:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٧:٠٤١٢:٢٢:٢٤١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:١٦٢٣:٣٨:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٣٦:٢٣١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٥٦٢٣:٣٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٢:٢١١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٣٦٢٣:٣٨:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:١٦٢٣:٣٨:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٤:٢٦١٢:٢٢:٢٠١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:٥٥٢٣:٣٨:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٣:٥٠١٢:٢٢:٢١١٩:١١:١٣١٩:٢٩:٣٥٢٣:٣٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٢:٢٢١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:١٤٢٣:٣٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٢:٤١١٢:٢٢:٢٤١٩:١٢:٢٧١٩:٣٠:٥٤٢٣:٣٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٢:٠٩١٢:٢٢:٢٧١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٣٣٢٣:٣٧:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٢:٣٠١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:١٢٢٣:٣٧:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣١:٠٨١٢:٢٢:٣٣١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٣٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٢:٣٧١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٢٨٢٣:٣٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٠:١٣١٢:٢٢:٤٢١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٠٦٢٣:٣٧:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٢٩:٤٧١٢:٢٢:٤٧١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن انوشیروان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کهن انوشیروان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن انوشیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کهن انوشیروان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٢:٣٦١٢:٣١:٣٥١٨:٤١:٠١١٨:٥٧:٥٤٢٣:٥٢:٠٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢١:٢٥١٢:٣١:١٧١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:٢٩٢٣:٥١:٤٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٠:١٤١٢:٣٠:٥٩١٨:٤٢:١١١٨:٥٩:٠٥٢٣:٥١:٢٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٩:٠٣١٢:٣٠:٤١١٨:٤٢:٤٦١٨:٥٩:٤١٢٣:٥١:٠٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٩:١٩٠٦:١٧:٥٢١٢:٣٠:٢٣١٨:٤٣:٢١١٩:٠٠:١٦٢٣:٥٠:٤١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٠:٠٥١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٥٢٢٣:٥٠:٢٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٥:٣٢١٢:٢٩:٤٧١٨:٤٤:٣٠١٩:٠١:٢٧٢٣:٤٩:٥٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٤:٢١١٢:٢٩:٢٩١٨:٤٥:٠٥١٩:٠٢:٠٣٢٣:٤٩:٣٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٣:١٢١٢:٢٩:١٢١٨:٤٥:٣٩١٩:٠٢:٣٩٢٣:٤٩:١٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٢:٠٢١٢:٢٨:٥٤١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٨:٥٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٠:٥٣١٢:٢٨:٣٧١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:٥١٢٣:٤٨:٣٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٠٩:٤٤١٢:٢٨:٢٠١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٤:٢٧٢٣:٤٨:١١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٨:٣٥١٢:٢٨:٠٣١٨:٤٧:٥٨١٩:٠٥:٠٣٢٣:٤٧:٥٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠٧:٢٧١٢:٢٧:٤٦١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٥:٣٩٢٣:٤٧:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٦:١٩١٢:٢٧:٣٠١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٦:١٥٢٣:٤٧:٠٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٥:١١١٢:٢٧:١٤١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٥٢٢٣:٤٦:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٢٦:٥٨١٨:٥٠:١٨١٩:٠٧:٢٨٢٣:٤٦:٢٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٢:٥٨١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٠:٥٤١٩:٠٨:٠٥٢٣:٤٦:٠٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤١:١٦٠٦:٠١:٥٢١٢:٢٦:٢٧١٨:٥١:٢٩١٩:٠٨:٤٢٢٣:٤٥:٤٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٠:٤٧١٢:٢٦:١٢١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:١٩٢٣:٤٥:٢٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٢٥:٥٨١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤٥:٠٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٨:٣٨١٢:٢٥:٤٤١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٣٤٢٣:٤٤:٤٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٧:٣٤١٢:٢٥:٣٠١٨:٥٣:٥٢١٩:١١:١٢٢٣:٤٤:٢٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٦:٣٢١٢:٢٥:١٧١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٥٠٢٣:٤٤:٠٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٥:٣٠١٢:٢٥:٠٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١٢:٢٨٢٣:٤٣:٤٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٤:٢٨١٢:٢٤:٥١١٨:٥٥:٤١١٩:١٣:٠٦٢٣:٤٣:٢٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٣:٢٧١٢:٢٤:٣٩١٨:٥٦:١٧١٩:١٣:٤٥٢٣:٤٣:١٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٢:٢٧١٢:٢٤:٢٧١٨:٥٦:٥٤١٩:١٤:٢٣٢٣:٤٢:٥٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥١:٢٨١٢:٢٤:١٦١٨:٥٧:٣٠١٩:١٥:٠٢٢٣:٤٢:٣٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٠:٣٠١٢:٢٤:٠٦١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٤١٢٣:٤٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن انوشیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کهن انوشیروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن انوشیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کهن انوشیروان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٢٩:٤٢١١:٣٣:٢٣١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٤:٢٠٢٣:٢٤:٠٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٢٨:٣١١٢:٣٣:٠٥١٨:٣٨:٠٦١٨:٥٤:٥٦٢٣:٥٣:٤٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٧:٢٠١٢:٣٢:٤٧١٨:٣٨:٤١١٨:٥٥:٣٢٢٣:٥٣:٢٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٤٠٦:٢٦:٠٩١٢:٣٢:٢٩١٨:٣٩:١٦١٨:٥٦:٠٧٢٣:٥٣:٠٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٤:٥٨١٢:٣٢:١١١٨:٣٩:٥١١٨:٥٦:٤٣٢٣:٥٢:٤٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٣:٤٧١٢:٣١:٥٣١٨:٤٠:٢٦١٨:٥٧:١٨٢٣:٥٢:٢٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٢:٣٦١٢:٣١:٣٥١٨:٤١:٠١١٨:٥٧:٥٤٢٣:٥٢:٠٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢١:٢٥١٢:٣١:١٧١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:٢٩٢٣:٥١:٤٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٠:١٤١٢:٣٠:٥٩١٨:٤٢:١١١٨:٥٩:٠٥٢٣:٥١:٢٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٩:٠٣١٢:٣٠:٤١١٨:٤٢:٤٦١٨:٥٩:٤١٢٣:٥١:٠٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:١٧:٥٢١٢:٣٠:٢٣١٨:٤٣:٢١١٩:٠٠:١٦٢٣:٥٠:٤١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٠:٠٥١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٥٢٢٣:٥٠:٢٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٥:٣٢١٢:٢٩:٤٧١٨:٤٤:٣٠١٩:٠١:٢٧٢٣:٤٩:٥٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٤:٢١١٢:٢٩:٢٩١٨:٤٥:٠٥١٩:٠٢:٠٣٢٣:٤٩:٣٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٣:١٢١٢:٢٩:١٢١٨:٤٥:٣٩١٩:٠٢:٣٩٢٣:٤٩:١٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٢:٠٢١٢:٢٨:٥٤١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٨:٥٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٠:٥٣١٢:٢٨:٣٧١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:٥١٢٣:٤٨:٣٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:٠٩:٤٤١٢:٢٨:٢٠١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٤:٢٧٢٣:٤٨:١١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٨:٣٥١٢:٢٨:٠٣١٨:٤٧:٥٨١٩:٠٥:٠٣٢٣:٤٧:٥٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠٧:٢٧١٢:٢٧:٤٦١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٥:٣٩٢٣:٤٧:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٦:١٩١٢:٢٧:٣٠١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٦:١٥٢٣:٤٧:٠٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٥:١١١٢:٢٧:١٤١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٥٢٢٣:٤٦:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٢٦:٥٨١٨:٥٠:١٨١٩:٠٧:٢٨٢٣:٤٦:٢٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٢:٥٨١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٠:٥٤١٩:٠٨:٠٥٢٣:٤٦:٠٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٠١:٥٢١٢:٢٦:٢٧١٨:٥١:٢٩١٩:٠٨:٤٢٢٣:٤٥:٤٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٠:٤٧١٢:٢٦:١٢١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:١٩٢٣:٤٥:٢٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٢٥:٥٨١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤٥:٠٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٨:٣٨١٢:٢٥:٤٤١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٣٤٢٣:٤٤:٤٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٧:٣٤١٢:٢٥:٣٠١٨:٥٣:٥٢١٩:١١:١٢٢٣:٤٤:٢٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٦:٣٢١٢:٢٥:١٧١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٥٠٢٣:٤٤:٠٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٥:٣٠١٢:٢٥:٠٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١٢:٢٨٢٣:٤٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کهن انوشیروان روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کهن انوشیروان روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن انوشیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن انوشیروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن انوشیروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن انوشیروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن انوشیروان

روستای کهن انوشیروان بر روی نقشه

روستای کهن انوشیروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن انوشیروان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کهن انوشیروان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای کهن انوشیروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کهن انوشیروان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهن انوشیروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهن انوشیروان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهن انوشیروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهن انوشیروان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن انوشیروان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن انوشیروان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهن انوشیروان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو