جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

لادیز | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن انوشیروان


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٢٩:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٤٦:١٣
نیمه شب: ٢٣:٤١:٣٤

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کهن انوشیروان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهن انوشیروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هر نقاش فقط چیزهایی را می بیند كه می خواهد ببیند و فقط چیزهایی را می خواهد ببیند كه دوست می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن انوشیروان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن انوشیروان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن انوشیروان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن انوشیروان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٣:٤٦١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٥٩٢٣:٤١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٣:٣٦١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٣٩٢٣:٤١:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٦:٤٥١٢:٢٣:٢٨١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:١٨٢٣:٤١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٣:١٩١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٥٨٢٣:٤٠:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٤:٥٨١٢:٢٣:١٢١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٣٧٢٣:٤٠:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٣:٠٤١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:١٧٢٣:٤٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٣:٠٥١٩:٢٠:٥٧٢٣:٤٠:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٢:٥٢١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٣٧٢٣:٤٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤١:٣٦١٢:٢٢:٤٦١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:١٧٢٣:٣٩:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٠:٤٨١٢:٢٢:٤١١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٥٦٢٣:٣٩:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٢:٣٦١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٩:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٢:٣٢١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:١٦٢٣:٣٩:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٢:٢٩١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:٥٦٢٣:٣٩:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٠٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٢:٢٦١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٨:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٧:٠٤١٢:٢٢:٢٤١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:١٦٢٣:٣٨:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٣٦:٢٣١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٥٦٢٣:٣٨:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٢:٢١١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٣٦٢٣:٣٨:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:١٦٢٣:٣٨:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٤:٢٦١٢:٢٢:٢٠١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:٥٥٢٣:٣٨:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٣:٥٠١٢:٢٢:٢١١٩:١١:١٣١٩:٢٩:٣٥٢٣:٣٨:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٢:٢٢١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:١٤٢٣:٣٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٢:٤١١٢:٢٢:٢٤١٩:١٢:٢٧١٩:٣٠:٥٤٢٣:٣٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٢:٠٩١٢:٢٢:٢٧١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٣٣٢٣:٣٧:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٢:٣٠١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:١٢٢٣:٣٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣١:٠٨١٢:٢٢:٣٣١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٣٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٢:٣٧١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٢٨٢٣:٣٧:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٠:١٣١٢:٢٢:٤٢١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٠٦٢٣:٣٧:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٢٩:٤٧١٢:٢٢:٤٧١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٧:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:١٨٠٥:٢٩:٢٣١٢:٢٢:٥٢١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٢١٢٣:٣٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن انوشیروان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کهن انوشیروان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهن انوشیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن انوشیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کهن انوشیروان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن انوشیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن انوشیروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهن انوشیروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن انوشیروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن انوشیروان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٨:٢٦١٢:٢٨:٤٤١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٨٢٣:٤٧:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٥:٥٨:٥٩١٢:٢٨:٢٨١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٥٢٢٣:٤٧:٤١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٥:٥٩:٣١١٢:٢٨:١٢١٨:٥٦:٢٦١٩:١٣:٤٥٢٣:٤٧:٣١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٠:٠٣١٢:٢٧:٥٥١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٣٧٢٣:٤٧:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٠:٣٥١٢:٢٧:٣٨١٨:٥٤:١٤١٩:١١:٣٠٢٣:٤٧:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠١:٠٧١٢:٢٧:٢١١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٢١٢٣:٤٦:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠١:٣٩١٢:٢٧:٠٣١٨:٥٢:٠٠١٩:٠٩:١٢٢٣:٤٦:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٢:١١١٢:٢٦:٤٥١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٨:٠٢٢٣:٤٦:٣١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٢:٤٣١٢:٢٦:٢٧١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٦:٥٢٢٣:٤٦:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٣:١٤١٢:٢٦:٠٨١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٥:٤٢٢٣:٤٦:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٣:٤٦١٢:٢٥:٤٩١٨:٤٧:٢٥١٩:٠٤:٣١٢٣:٤٥:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٤:١٧١٢:٢٥:٢٩١٨:٤٦:١٥١٩:٠٣:٢٠٢٣:٤٥:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٤:٤٨١٢:٢٥:١٠١٨:٤٥:٠٥١٩:٠٢:٠٨٢٣:٤٥:٢٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٥:١٩١٢:٢٤:٥٠١٨:٤٣:٥٤١٩:٠٠:٥٦٢٣:٤٥:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٥:٥٠١٢:٢٤:٣٠١٨:٤٢:٤٣١٨:٥٩:٤٣٢٣:٤٤:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٦:٢١١٢:٢٤:٠٩١٨:٤١:٣١١٨:٥٨:٣١٢٣:٤٤:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٦:٥١١٢:٢٣:٤٩١٨:٤٠:٢٠١٨:٥٧:١٨٢٣:٤٤:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٠٧:٢٢١٢:٢٣:٢٨١٨:٣٩:٠٧١٨:٥٦:٠٤٢٣:٤٣:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٠٧:٥٣١٢:٢٣:٠٧١٨:٣٧:٥٥١٨:٥٤:٥١٢٣:٤٣:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٠٨:٢٣١٢:٢٢:٤٦١٨:٣٦:٤٢١٨:٥٣:٣٧٢٣:٤٣:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٠٨:٥٤١٢:٢٢:٢٥١٨:٣٥:٢٩١٨:٥٢:٢٣٢٣:٤٣:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٠٩:٢٤١٢:٢٢:٠٤١٨:٣٤:١٦١٨:٥١:٠٩٢٣:٤٢:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٠٩:٥٥١٢:٢١:٤٢١٨:٣٣:٠٣١٨:٤٩:٥٥٢٣:٤٢:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٠:٢٥١٢:٢١:٢١١٨:٣١:٤٩١٨:٤٨:٤١٢٣:٤٢:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٠:٥٦١٢:٢٠:٥٩١٨:٣٠:٣٦١٨:٤٧:٢٧٢٣:٤١:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١١:٢٧١٢:٢٠:٣٨١٨:٢٩:٢٢١٨:٤٦:١٣٢٣:٤١:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١١:٥٧١٢:٢٠:١٦١٨:٢٨:٠٨١٨:٤٤:٥٩٢٣:٤١:١٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٢:٢٨١٢:١٩:٥٥١٨:٢٦:٥٥١٨:٤٣:٤٥٢٣:٤٠:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٢:٥٩١٢:١٩:٣٣١٨:٢٥:٤١١٨:٤٢:٣١٢٣:٤٠:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٣:٣٠١٢:١٩:١٢١٨:٢٤:٢٨١٨:٤١:١٧٢٣:١٠:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٧٠٥:١٤:٠١١١:١٨:٥١١٧:٢٣:١٤١٧:٤٠:٠٣٢٢:٣٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهن انوشیروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن انوشیروان روستای کهن انوشیروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهن انوشیروان روستای کهن انوشیروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن انوشیروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن انوشیروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن انوشیروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن انوشیروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن انوشیروان

روستای کهن انوشیروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن انوشیروان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهن انوشیروان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کهن انوشیروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن انوشیروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن انوشیروان
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهن انوشیروان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن انوشیروان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهن انوشیروان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهن انوشیروان
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهن انوشیروان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن انوشیروان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهن انوشیروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن انوشیروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو