جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن آب بیدخون


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:١١
اذان مغرب: ١٩:١٢:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٥

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای کهن آب بیدخون)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کهن آب بیدخون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن آب بیدخون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن آب بیدخون

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن آب بیدخون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهن آب بیدخون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن آب بیدخون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهن آب بیدخون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٢:١٤١٢:٣٦:٢٤١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١١٠٦:٠١:١٧١٢:٣٦:١٤١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٤:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٠:٢٢١٢:٣٦:٠٥١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٩:٢٧١٢:٣٥:٥٦١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:٣٠٢٣:٥٣:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٨:٣٤١٢:٣٥:٤٨١٩:١٣:٢٧١٩:٣١:٠٩٢٣:٥٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٥:٤٠١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٤٩٢٣:٥٣:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٥:٣٣١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٣:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٥:٢٦١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥٢:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٥:٠٩١٢:٣٥:٢٠١٩:١٥:٥٥١٩:٣٣:٤٧٢٣:٥٢:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٥:١٤١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:٢٧٢٣:٥٢:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٥:٠٩١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٠٦٢٣:٥٢:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٥:٠٥١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٤٦٢٣:٥٢:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٥:٠١١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٢٥٢٣:٥١:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥١:١٥١٢:٣٤:٥٧١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥١:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٤:٥٤١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥١:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٢٤٢٣:٥١:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥١:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٤:٤٩١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥١:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٧:٥١١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٠:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٠:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣٤:٥١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٢١٢٣:٥٠:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٠٠٢٣:٥٠:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٣٩٢٣:٥٠:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:١٧٢٣:٥٠:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٥:٠١١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٥٥٢٣:٥٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٣٣٢٣:٥٠:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٥:١٠١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:١١٢٣:٥٠:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٥:١٥١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٤٨٢٣:٥٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن آب بیدخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن آب بیدخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن آب بیدخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن آب بیدخون

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کهن آب بیدخون

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن آب بیدخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن آب بیدخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کهن آب بیدخون

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٥:٠٦١٢:٤٤:٠٣١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:١٨٠٠:٠٤:٣٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٣:٥٥١٢:٤٣:٤٥١٨:٥٤:٠٢١٩:١٠:٥٣٠٠:٠٤:١٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٢:٤٥١٢:٤٣:٢٧١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٢٨٠٠:٠٣:٥٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٣:١٦٠٦:٣١:٣٤١٢:٤٣:٠٩١٨:٥٥:١١١٩:١٢:٠٤٠٠:٠٣:٣٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٠:٢٤١٢:٤٢:٥١١٨:٥٥:٤٥١٩:١٢:٣٩٠٠:٠٣:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٩:١٤١٢:٤٢:٣٣١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:١٤٠٠:٠٢:٥٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٨:٠٤١٢:٤٢:١٥١٨:٥٦:٥٤١٩:١٣:٤٩٠٠:٠٢:٣١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٦:٥٤١٢:٤١:٥٨١٨:٥٧:٢٨١٩:١٤:٢٥٠٠:٠٢:٠٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٥:٤٥١٢:٤١:٤٠١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٠٠٠٠:٠١:٤٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٤:٣٦١٢:٤١:٢٣١٨:٥٨:٣٧١٩:١٥:٣٥٠٠:٠١:٢٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٣:٢٧١٢:٤١:٠٥١٨:٥٩:١١١٩:١٦:١١٠٠:٠١:٠٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٢:١٨١٢:٤٠:٤٨١٨:٥٩:٤٥١٩:١٦:٤٧٠٠:٠٠:٤٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢١:١٠١٢:٤٠:٣١١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٢٢٠٠:٠٠:٢٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٠٢١٢:٤٠:١٥١٩:٠٠:٥٤١٩:١٧:٥٨٠٠:٠٠:٠١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٨:٥٤١٢:٣٩:٥٨١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٣٤٢٣:٥٩:٤٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٧:٤٧١٢:٣٩:٤٢١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:١٠٢٣:٥٩:١٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٦:٤١١٢:٣٩:٢٦١٩:٠٢:٣٨١٩:١٩:٤٧٢٣:٥٨:٥٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٥:٣٥١٢:٣٩:١١١٩:٠٣:١٣١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٨:٣٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٤:٢٩١٢:٣٨:٥٥١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:٠٠٢٣:٥٨:١٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٣:٢٤١٢:٣٨:٤١١٩:٠٤:٢٤١٩:٢١:٣٧٢٣:٥٧:٥٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٣١٠٦:١٢:٢٠١٢:٣٨:٢٦١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:١٤٢٣:٥٧:٣٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١١:١٦١٢:٣٨:١٢١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٥١٢٣:٥٧:١٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٠:١٣١٢:٣٧:٥٨١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:٢٨٢٣:٥٦:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٩:١٠١٢:٣٧:٤٥١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٠٦٢٣:٥٦:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٧:٣٢١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٤٣٢٣:٥٦:٢٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٧:٠٨١٢:٣٧:١٩١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٥:٢١٢٣:٥٦:٠٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٦:٠٧١٢:٣٧:٠٧١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٥:٥٩٢٣:٥٥:٤٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٥:٠٨١٢:٣٦:٥٦١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٥:٢٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٤:٠٩١٢:٣٦:٤٥١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:١٦٢٣:٥٥:٠٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٣:١١١٢:٣٦:٣٤١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:٥٥٢٣:٥٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهن آب بیدخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن آب بیدخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کهن آب بیدخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن آب بیدخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کهن آب بیدخون

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن آب بیدخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن آب بیدخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کهن آب بیدخون

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٢:١٠١١:٤٥:٥١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٦:٤٧٢٣:٣٦:٤٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٠:٥٩١٢:٤٥:٣٣١٨:٥٠:٣٣١٩:٠٧:٢٢٠٠:٠٦:٢٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٣٩:٤٩١٢:٤٥:١٥١٨:٥١:٠٨١٩:٠٧:٥٧٠٠:٠٦:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٣٨:٣٨١٢:٤٤:٥٧١٨:٥١:٤٣١٩:٠٨:٣٢٠٠:٠٥:٤٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٦٠٦:٣٧:٢٧١٢:٤٤:٣٩١٨:٥٢:١٨١٩:٠٩:٠٨٠٠:٠٥:١٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢١٠٦:٣٦:١٧١٢:٤٤:٢١١٨:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٤٣٠٠:٠٤:٥٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٥:٠٦١٢:٤٤:٠٣١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:١٨٠٠:٠٤:٣٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٣:٥٥١٢:٤٣:٤٥١٨:٥٤:٠٢١٩:١٠:٥٣٠٠:٠٤:١٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٢:٤٥١٢:٤٣:٢٧١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٢٨٠٠:٠٣:٥٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٣١:٣٤١٢:٤٣:٠٩١٨:٥٥:١١١٩:١٢:٠٤٠٠:٠٣:٣٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٠:٢٤١٢:٤٢:٥١١٨:٥٥:٤٥١٩:١٢:٣٩٠٠:٠٣:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٩:١٤١٢:٤٢:٣٣١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:١٤٠٠:٠٢:٥٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٨:٠٤١٢:٤٢:١٥١٨:٥٦:٥٤١٩:١٣:٤٩٠٠:٠٢:٣١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٦:٥٤١٢:٤١:٥٨١٨:٥٧:٢٨١٩:١٤:٢٥٠٠:٠٢:٠٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٥:٤٥١٢:٤١:٤٠١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٠٠٠٠:٠١:٤٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٤:٣٦١٢:٤١:٢٣١٨:٥٨:٣٧١٩:١٥:٣٥٠٠:٠١:٢٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٣:٢٧١٢:٤١:٠٥١٨:٥٩:١١١٩:١٦:١١٠٠:٠١:٠٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٢:١٨١٢:٤٠:٤٨١٨:٥٩:٤٥١٩:١٦:٤٧٠٠:٠٠:٤٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢١:١٠١٢:٤٠:٣١١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٢٢٠٠:٠٠:٢٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٠٢١٢:٤٠:١٥١٩:٠٠:٥٤١٩:١٧:٥٨٠٠:٠٠:٠١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٨:٥٤١٢:٣٩:٥٨١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٣٤٢٣:٥٩:٤٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٧:٤٧١٢:٣٩:٤٢١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:١٠٢٣:٥٩:١٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٦:٤١١٢:٣٩:٢٦١٩:٠٢:٣٨١٩:١٩:٤٧٢٣:٥٨:٥٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٥:٣٥١٢:٣٩:١١١٩:٠٣:١٣١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٨:٣٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٤:٢٩١٢:٣٨:٥٥١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:٠٠٢٣:٥٨:١٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٣:٢٤١٢:٣٨:٤١١٩:٠٤:٢٤١٩:٢١:٣٧٢٣:٥٧:٥٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١٢:٢٠١٢:٣٨:٢٦١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:١٤٢٣:٥٧:٣٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١١:١٦١٢:٣٨:١٢١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٥١٢٣:٥٧:١٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٠:١٣١٢:٣٧:٥٨١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:٢٨٢٣:٥٦:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٩:١٠١٢:٣٧:٤٥١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٠٦٢٣:٥٦:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٧:٣٢١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٤٣٢٣:٥٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کهن آب بیدخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کهن آب بیدخون روستای کهن آب بیدخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کهن آب بیدخون روستای کهن آب بیدخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن آب بیدخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن آب بیدخون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن آب بیدخون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن آب بیدخون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن آب بیدخون

روستای کهن آب بیدخون بر روی نقشه

روستای کهن آب بیدخون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن آب بیدخون
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کهن آب بیدخون + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای کهن آب بیدخون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهن آب بیدخون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهن آب بیدخون
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کهن آب بیدخون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کهن آب بیدخون
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن آب بیدخون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهن آب بیدخون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن آب بیدخون
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کهن آب بیدخون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهن آب بیدخون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن آب بیدخون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو