جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهنویه درز

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کهنویه درز


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٤١
نیمه شب: ٠٠:١١:٣٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهنویه درز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای کهنویه درز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کهنویه درز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنویه درز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

آنتونی رابینز
كارهایی را كه می توانیم یا نمی توانیم بكنیم و آنچه را كه شدنی یا نشدنی می پنداریم، به ندرت، برآمده از توانایی راستین ما بوده و بیشتر از باورهایی كه نسبت به خود داریم، سرچشمه می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهنویه درز

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهنویه درز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنویه درز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهنویه درز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنویه درز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهنویه درز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٣:٤٩١٢:٤٦:٢٣١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:٤١٠٠:٠٥:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٢:٥٥١٢:٤٦:١٣١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:١٨٠٠:٠٤:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٢:٠٢١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٥٤٠٠:٠٤:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١١:١٠١٢:٤٥:٥٥١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٣١٠٠:٠٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٠:١٨١٢:٤٥:٤٧١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٠٧٠٠:٠٤:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٩:٢٨١٢:٤٥:٣٩١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٤٤٠٠:٠٣:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:٢١٠٠:٠٣:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٣:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٥:١٩١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٣٦٠٠:٠٣:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٥:١٣١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٣:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٥:٠٨١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٥٠٠٠:٠٢:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٤:٤٦١٢:٤٥:٠٤١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٢:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٠٥٠٠:٠٢:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٤٢٠٠:٠٢:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٢:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠١:٥٩١٢:٤٤:٥١١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٢:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٣٥٠٠:٠١:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:١٢٠٠:٠١:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠١:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠١:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٤:٤٩١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٠٤٠٠:٠١:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٨:٢٤١٢:٤٤:٥٠١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٤١٠٠:٠١:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:١٨٠٠:٠١:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٥٥٠٠:٠١:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٣٢٠٠:٠١:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٥:٠١١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠١:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠١:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠١:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٥:١٤١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنویه درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنویه درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنویه درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنویه درز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنویه درز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهنویه درز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنویه درز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنویه درز

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کهنویه درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنویه درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنویه درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهنویه درز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنویه درز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنویه درز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهنویه درز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنویه درز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنویه درز

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٤٤٠٠:١١:٢٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:١٣٠٠:١١:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١١:٤٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٤:٥٩١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١١:٤٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٤:٥٩١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:١١:٥٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٢:٠٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:١٦٠٠:١٢:٠٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٢:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٢:١٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:١٤٠٠:١٢:١٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:١١:٣٠١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٣١٠٠:١٢:٢١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٤:٤١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٤٧٠٠:١٢:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٢:٢٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٤:٣١١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:١٦٠٠:١٢:٢٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٢:٢٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٤:١٣١٢:٥٤:١٨١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٤٠٠٠:١٢:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٤:١٠١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٥١٠٠:١٢:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٥:١٧١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٠٠٠٠:١٢:٢٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٣:٥٣١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٢:٢٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٦:٢١١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:١٦٠٠:١٢:١٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٢:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٢:١٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٣:١٣١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٢:٠٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٣:٠١١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٢:٠٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٣٨٠٠:١١:٥٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٠٠٠:١١:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٤١٠٠:١١:٤٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٢:١٠١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٤١٠٠:١١:٣٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥١:٥٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٤١٠٠:١١:٢٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢١:٣٠١٢:٥١:٤١١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٤٠٠٠:١١:١٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٢:٠٠١٢:٥١:٢٦١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٣٨٠٠:١١:٠٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهنویه درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنویه درز روستای کهنویه درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنویه درز روستای کهنویه درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهنویه درز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنویه درز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهنویه درز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهنویه درز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهنویه درز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهنویه درز

روستای کهنویه درز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهنویه درز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهنویه درز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهنویه درز
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کهنویه درز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کهنویه درز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنویه درز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهنویه درز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهنویه درز رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کهنویه درز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنویه درز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهنویه درز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهنویه درز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنویه درز دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کهنویه درز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کهنویه درز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهنویه درز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهنویه درز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو