جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهنوج

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کهنوج


اذان صبح: ٠٤:١١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٢١
اذان مغرب: ١٩:٥٦:١٣
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٤

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهنوج (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر کهنوج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کهنوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهنوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژوبر
امید جزیی از خوشبختی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهنوج

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهنوج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهنوج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهنوج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهنوج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهنوج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٧:٠٨١٩:١٠:١١١٩:٢٧:٣٢٢٣:٥٥:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٣:٣٤١٢:٣٦:٥٨١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٠٩٢٣:٥٥:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٢:٤١١٢:٣٦:٤٩١٩:١١:٢٠١٩:٢٨:٤٥٢٣:٥٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠١:٤٨١٢:٣٦:٤٠١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٦:٣٢١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٥٩٢٣:٥٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٦:٢٤١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٣٦٢٣:٥٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٦:١٧١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:١٣٢٣:٥٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٦:١٠١٩:١٤:١٥١٩:٣١:٥١٢٣:٥٤:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٦:٠٤١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٤:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٥:٥٨١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٠٥٢٣:٥٣:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٥:٥٣١٩:١٦:٠٠١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣٥:٤٩١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٣:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٥:٤٥١٩:١٧:١١١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٣:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٥:٤١١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٣:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٥:٣٨١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٥:٣٦١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٥:٣٤١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٢٨٢٣:٥٢:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥١:١٩١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥٢:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٤٣٢٣:٥٢:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٥:٣٣١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:٢١٢٣:٥٢:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣٥:٣٣١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٥٨٢٣:٥٢:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٣٥٢٣:٥٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:١٢٢٣:٥٢:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٤٩٢٣:٥١:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٥:٤٢١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٢٦٢٣:٥١:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٣٩٢٣:٥١:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:١٥٢٣:٥١:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٥١٢٣:٥١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنوج

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کهنوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کهنوج

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهنوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهنوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهنوج

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٥:٥١١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥١:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٢٤٢٣:٥١:٤٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٥٩٢٣:٥١:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٦:٠٦١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥١:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٦:١٢١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥١:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٤:٣٦١٢:٣٦:١٩١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥١:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:١٧٢٣:٥١:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٥١٢٣:٥١:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٦:٤١١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥١:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٦:٥٠١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٥٦٢٣:٥٢:٠١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٢٨٢٣:٥٢:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٧:٠٨١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٠٠٢٣:٥٢:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٧:١٨١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٢:١٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٧:٢٨١٩:٣٢:٢٠١٩:٥١:٠٠٢٣:٥٢:٢٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٧:٣٩١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٢:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٧:٤٩١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٢:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٨:٠٠١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٢:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣٨:١٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٢:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٨:٢٣١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:١٩٢٣:٥٣:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٣:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢١٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٣:١٨
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٣٢٢٣:٥٣:٢٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٤٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣٩:١٢١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٥٤٢٣:٥٣:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٣٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٣:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٤٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٤:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٤:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢١٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤٠:٠٣١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:١٣٢٣:٥٤:٢٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٠:١٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:٣٠٢٣:٥٤:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٣:٠٤١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٤٦٢٣:٥٤:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٠:٤١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٠١٢٣:٥٥:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٠:٥٤١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٥:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهنوج شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهنوج شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهنوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کهنوج

کَهنوج از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. شهر کهنوج مرکز شهرستان کهنوج است. جمعیت شهر کهنوج بنابر سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران ۵۲٬۶۲۴ نفر بوده‌است

شهر کهنوج در ویکیپدیا

شهر کهنوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهنوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهنوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهنوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهنوج
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کهنوج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کهنوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهنوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهنوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کهنوج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کهنوج
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کهنوج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهنوج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهنوج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهنوج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهنوج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهنوج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو