جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهنوج

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کهنوج


اذان صبح: ٠٤:٥٥:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٥
اذان ظهر: ١١:٥٢:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٤٦
نیمه شب: ٢٣:١٤:٠٧

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهنوج (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر کهنوج)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کهنوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهنوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
سیاست‌ورزی نیکو مایۀ استواری مردم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهنوج

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهنوج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهنوج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهنوج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهنوج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهنوج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٥:٢٣١٢:٣٧:١٨١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٦:٥٦٢٣:٥٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٧:٠٨١٩:١٠:١١١٩:٢٧:٣٢٢٣:٥٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٣:٣٤١٢:٣٦:٥٨١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٠٩٢٣:٥٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٢:٤١١٢:٣٦:٤٩١٩:١١:٢٠١٩:٢٨:٤٥٢٣:٥٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠١:٤٨١٢:٣٦:٤٠١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٥:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٦:٣٢١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٥٩٢٣:٥٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٦:٢٤١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٣٦٢٣:٥٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٦:١٧١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:١٣٢٣:٥٤:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٦:١٠١٩:١٤:١٥١٩:٣١:٥١٢٣:٥٤:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٦:٠٤١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٤:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٥:٥٨١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٠٥٢٣:٥٣:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٥:٥٣١٩:١٦:٠٠١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٣:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣٥:٤٩١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٣:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٥:٤٥١٩:١٧:١١١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٣:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٥:٤١١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٣:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٥:٣٨١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٢:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٥:٣٦١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥٢:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٥:٣٤١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٢٨٢٣:٥٢:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥١:١٩١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٤٣٢٣:٥٢:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٥:٣٣١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:٢١٢٣:٥٢:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣٥:٣٣١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٥٨٢٣:٥٢:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٣٥٢٣:٥٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:١٢٢٣:٥٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٤٩٢٣:٥١:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٥:٤٢١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٢٦٢٣:٥١:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥١:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٣٩٢٣:٥١:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:١٥٢٣:٥١:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٥١٢٣:٥١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنوج

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کهنوج

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کهنوج

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٩:١٥٠٦:٢٨:٥٣١١:٥١:٤٨١٧:١٥:٠٠١٧:٣٢:٣٧٢٣:١١:٥٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٨:٢٩١١:٥٢:٠٠١٧:١٥:٤٨١٧:٣٣:٢٤٢٣:١٢:١٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٨:٠٣١١:٥٢:١٢١٧:١٦:٣٧١٧:٣٤:١١٢٣:١٢:٢٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٧:٣٦١١:٥٢:٢٢١٧:١٧:٢٦١٧:٣٤:٥٨٢٣:١٢:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٧:٠٧١١:٥٢:٣٢١٧:١٨:١٤١٧:٣٥:٤٤٢٣:١٢:٥٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٦:٣٧١١:٥٢:٤١١٧:١٩:٠٢١٧:٣٦:٣٠٢٣:١٣:٠٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٦:٠٦١١:٥٢:٤٩١٧:١٩:٥٠١٧:٣٧:١٦٢٣:١٣:١٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٥:٣٣١١:٥٢:٥٦١٧:٢٠:٣٧١٧:٣٨:٠٢٢٣:١٣:٢٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٤:٥٩١١:٥٣:٠٢١٧:٢١:٢٤١٧:٣٨:٤٧٢٣:١٣:٣٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٤:٢٤١١:٥٣:٠٨١٧:٢٢:١١١٧:٣٩:٣٢٢٣:١٣:٤٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٣:٤٧١١:٥٣:١٣١٧:٢٢:٥٨١٧:٤٠:١٦٢٣:١٣:٥٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٣:٠٩١١:٥٣:١٧١٧:٢٣:٤٤١٧:٤١:٠١٢٣:١٣:٥٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٢:٢٩١١:٥٣:٢٠١٧:٢٤:٣٠١٧:٤١:٤٥٢٣:١٤:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢١:٤٩١١:٥٣:٢٢١٧:٢٥:١٥١٧:٤٢:٢٩٢٣:١٤:١٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢١:٠٧١١:٥٣:٢٤١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٣:١٢٢٣:١٤:١٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٠:٢٤١١:٥٣:٢٤١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٣:٥٥٢٣:١٤:١٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠١:٥٠٠٦:١٩:٤٠١١:٥٣:٢٤١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٤:٣٨٢٣:١٤:٢٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠١:١١٠٦:١٨:٥٤١١:٥٣:٢٤١٧:٢٨:١٤١٧:٤٥:٢٠٢٣:١٤:٢٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٨:٠٨١١:٥٣:٢٢١٧:٢٨:٥٧١٧:٤٦:٠٢٢٣:١٤:٢٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٩:٤٨٠٦:١٧:٢١١١:٥٣:٢٠١٧:٢٩:٤١١٧:٤٦:٤٤٢٣:١٤:٢٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٦:٣٢١١:٥٣:١٧١٧:٣٠:٢٤١٧:٤٧:٢٥٢٣:١٤:٢٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٥:٤٢١١:٥٣:١٣١٧:٣١:٠٦١٧:٤٨:٠٦٢٣:١٤:٢١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٤:٥٢١١:٥٣:٠٩١٧:٣١:٤٨١٧:٤٨:٤٦٢٣:١٤:١٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٤:٠٠١١:٥٣:٠٤١٧:٣٢:٣٠١٧:٤٩:٢٧٢٣:١٤:١٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٣:٠٨١١:٥٢:٥٨١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٠٧٢٣:١٤:١٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٢:١٥١١:٥٢:٥٢١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٠:٤٦٢٣:١٤:٠٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١١:٢٠١١:٥٢:٤٥١٧:٣٤:٣٣١٧:٥١:٢٦٢٣:١٤:٠٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٠:٢٥١١:٥٢:٣٨١٧:٣٥:١٣١٧:٥٢:٠٤٢٣:١٣:٥٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٠٩:٢٩١١:٥٢:٣٠١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٢:٤٣٢٣:١٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهنوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کهنوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کهنوج

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٣:٠٨١١:٥٢:٥٨١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٠٧٢٣:١٤:١٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٢:١٥١١:٥٢:٥٢١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٠:٤٦٢٣:١٤:٠٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١١:٢٠١١:٥٢:٤٥١٧:٣٤:٣٣١٧:٥١:٢٦٢٣:١٤:٠٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٠:٢٥١١:٥٢:٣٨١٧:٣٥:١٣١٧:٥٢:٠٤٢٣:١٣:٥٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٠٩:٢٩١١:٥٢:٣٠١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٢:٤٣٢٣:١٣:٤٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:٠٨:٣٢١١:٥٢:٢١١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٣:٢١٢٣:١٣:٤٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٧:٣٥١١:٥٢:١١١٧:٣٧:١١١٧:٥٣:٥٩٢٣:١٣:٣٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٠٦:٣٦١١:٥٢:٠١١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٤:٣٧٢٣:١٣:٢٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٥:٣٧١١:٥١:٥١١٧:٣٨:٢٨١٧:٥٥:١٤٢٣:١٣:١٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٤:٣٧١١:٥١:٤٠١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٥:٥١٢٣:١٣:٠٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٣:٣٧١١:٥١:٢٨١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٦:٢٧٢٣:١٢:٥٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٢:٣٦١١:٥١:١٦١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٠٣٢٣:١٢:٤٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠١:٣٤١١:٥١:٠٤١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٧:٣٩٢٣:١٢:٣١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٠:٣٢١١:٥٠:٥١١٧:٤١:٣٤١٧:٥٨:١٥٢٣:١٢:١٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٥:٥٩:٢٩١١:٥٠:٣٧١٧:٤٢:١٠١٧:٥٨:٥٠٢٣:١٢:٠٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٥:٥٨:٢٥١١:٥٠:٢٣١٧:٤٢:٤٥١٧:٥٩:٢٥٢٣:١١:٥١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٥:٥٧:٢١١١:٥٠:٠٩١٧:٤٣:٢١١٨:٠٠:٠٠٢٣:١١:٣٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٦:١٧١١:٤٩:٥٤١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٠:٣٤٢٣:١١:٢٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٨٠٥:٥٥:١٢١١:٤٩:٣٩١٧:٤٤:٣٠١٨:٠١:٠٩٢٣:١١:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٤:٠٦١١:٤٩:٢٣١٧:٤٥:٠٥١٨:٠١:٤٣٢٣:١٠:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٣:٠١١١:٤٩:٠٧١٧:٤٥:٣٩١٨:٠٢:١٧٢٣:١٠:٣٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥١:٥٤١١:٤٨:٥١١٧:٤٦:١٣١٨:٠٢:٥٠٢٣:١٠:١٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٢٠٥:٥٠:٤٨١١:٤٨:٣٥١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٣:٢٤٢٣:١٠:٠١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٤٩:٤١١١:٤٨:١٨١٧:٤٧:٢١١٨:٠٣:٥٧٢٣:٠٩:٤٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٤٨:٣٤١١:٤٨:٠٢١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٤:٣١٢٣:٠٩:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٤٧:٢٧١١:٤٧:٤٥١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٥:٠٤٢٣:٠٩:٠٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٤٦:٢٠١١:٤٧:٢٧١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٥:٣٧٢٣:٠٨:٤٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٤٥:١٢١١:٤٧:١٠١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٦:١٠٢٣:٠٨:٣٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٤:٠٤١١:٤٦:٥٢١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٦:٤٣٢٣:٠٨:١١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کهنوج شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کهنوج شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهنوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهنوج

کَهنوج از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. شهر کهنوج مرکز شهرستان کهنوج است. جمعیت شهر کهنوج بنابر سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران ۵۲٬۶۲۴ نفر بوده‌است

شهر کهنوج در ویکیپدیا

شهر کهنوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهنوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهنوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهنوج بر روی نقشه

شهر کهنوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهنوج
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کهنوج + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر کهنوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهنوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهنوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کهنوج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنوج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهنوج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کهنوج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهنوج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنوج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهنوج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهنوج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو