جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کهنوج

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کهنوج

اذان صبح: ٠٤:١٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:١٥
اذان ظهر: ١١:٣٢:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٥٣:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٣:٤٧

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهنوج (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر کهنوج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کهنوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کهنوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

كریستین بوبن
راستی، به خرگوش ها می ماند؛ [آنها] با گوش هایشان اسیر می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهنوج

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهنوج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهنوج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کهنوج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهنوج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کهنوج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٤:٢٦١٢:٣٩:١٣١٩:٠٤:٢٧١٩:٢١:٢٨٢٣:٥٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٣:٢٤١٢:٣٨:٥٩١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٠٣٢٣:٥٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٢:٢٣١٢:٣٨:٤٥١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٢:٣٨٢٣:٥٨:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:١١:٢٣١٢:٣٨:٣٢١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:١٣٢٣:٥٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٠:٢٣١٢:٣٨:١٩١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٣:٤٨٢٣:٥٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٩:٢٥١٢:٣٨:٠٦١٩:٠٧:١٣١٩:٢٤:٢٤٢٣:٥٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٨:٢٦١٢:٣٧:٥٤١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٤:٥٩٢٣:٥٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٧:٢٩١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٦:٣٢١٢:٣٧:٣١١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:١١٢٣:٥٦:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٥:٣٦١٢:٣٧:٢٠١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٦:٤٧٢٣:٥٦:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٤:٤١١٢:٣٧:٠٩١٩:١٠:٠٢١٩:٢٧:٢٣٢٣:٥٥:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٣:٤٦١٢:٣٦:٥٩١٩:١٠:٣٧١٩:٢٧:٥٩٢٣:٥٥:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٢:٥٣١٢:٣٦:٥٠١٩:١١:١١١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٥:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٢:٠٠١٢:٣٦:٤١١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٥:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠١:٠٨١٢:٣٦:٣٢١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٤:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٦:٢٤١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٢٦٢٣:٥٤:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٦:١٧١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٠٣٢٣:٥٤:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٨:٣٩١٢:٣٦:١٠١٩:١٤:٠٥١٩:٣١:٤٠٢٣:٥٤:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٦:٠٤١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٥:٥٨١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٥٥٢٣:٥٣:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٥:٥٣١٩:١٥:٥٠١٩:٣٣:٣٢٢٣:٥٣:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٥:٤٨١٩:١٦:٢٦١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٥:٤٤١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٤٨٢٣:٥٣:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٤:٠٧١٢:٣٥:٤١١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣٥:٣٨١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٠٣٢٣:٥٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٥:٣٦١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٤١٢٣:٥٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٢:٠٦١٢:٣٥:٣٤١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٢:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٥:٣٣١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٥٦٢٣:٥٢:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنوج

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کهنوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کهنوج

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهنوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کهنوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کهنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کهنوج

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کهنوج شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کهنوج شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کهنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهنوج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کهنوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کهنوج

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٣:٠٣١٢:٤٢:٠١١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٤٢٠٠:٠١:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٣:٣٣١٢:٤١:٤٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٣٩٠٠:٠١:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٤:٠٣١٢:٤١:٢٩١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٣٥٠٠:٠١:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٤:٣٢١٢:٤١:١٢١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٣١٠٠:٠١:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٥:٠٢١٢:٤٠:٥٥١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٢٦٠٠:٠١:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٥:٣١١٢:٤٠:٣٨١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٢:٢٠٠٠:٠٠:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٦:٠٠١٢:٤٠:٢٠١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:١٤٠٠:٠٠:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٦:٢٩١٢:٤٠:٠٢١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٠٧٠٠:٠٠:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٦:٥٨١٢:٣٩:٤٤١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٠٠٠٠:٠٠:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٧:٢٦١٢:٣٩:٢٥١٩:٠٠:٥٨١٩:١٧:٥٢٢٣:٥٩:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٧:٥٥١٢:٣٩:٠٦١٨:٥٩:٥٢١٩:١٦:٤٤٢٣:٥٩:٤١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٨:٢٣١٢:٣٨:٤٦١٨:٥٨:٤٥١٩:١٥:٣٥٢٣:٥٩:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٧٠٦:١٨:٥١١٢:٣٨:٢٧١٨:٥٧:٣٧١٩:١٤:٢٧٢٣:٥٩:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:١٩:١٩١٢:٣٨:٠٧١٨:٥٦:٢٩١٩:١٣:١٧٢٣:٥٨:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:١٩:٤٧١٢:٣٧:٤٧١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٠٨٢٣:٥٨:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٠:١٥١٢:٣٧:٢٦١٨:٥٤:١٢١٩:١٠:٥٨٢٣:٥٨:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٠:٤٣١٢:٣٧:٠٦١٨:٥٣:٠٣١٩:٠٩:٤٨٢٣:٥٨:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢١:١١١٢:٣٦:٤٥١٨:٥١:٥٤١٩:٠٨:٣٨٢٣:٥٧:٤٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢١:٣٩١٢:٣٦:٢٤١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٧:٢٧٢٣:٥٧:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٢:٠٧١٢:٣٦:٠٣١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:١٦٢٣:٥٧:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٢:٣٥١٢:٣٥:٤٢١٨:٤٨:٢٤١٩:٠٥:٠٥٢٣:٥٦:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٣:٠٢١٢:٣٥:٢١١٨:٤٧:١٤١٩:٠٣:٥٥٢٣:٥٦:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٣:٣٠١٢:٣٥:٠٠١٨:٤٦:٠٤١٩:٠٢:٤٣٢٣:٥٦:١٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٣:٥٨١٢:٣٤:٣٨١٨:٤٤:٥٣١٩:٠١:٣٢٢٣:٥٦:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٤:٢٦١٢:٣٤:١٧١٨:٤٣:٤٣١٩:٠٠:٢١٢٣:٥٥:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٤:٥٤١٢:٣٣:٥٦١٨:٤٢:٣٢١٨:٥٩:١٠٢٣:٥٥:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٤٠٦:٢٥:٢٢١٢:٣٣:٣٤١٨:٤١:٢١١٨:٥٧:٥٩٢٣:٥٥:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٥:٥٠١٢:٣٣:١٣١٨:٤٠:١١١٨:٥٦:٤٨٢٣:٥٤:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٦:١٨١٢:٣٢:٥٢١٨:٣٩:٠٠١٨:٥٥:٣٦٢٣:٥٤:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٦:٤٧١٢:٣٢:٣٠١٨:٣٧:٤٩١٨:٥٤:٢٥٢٣:٢٤:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٢٧:١٥١١:٣٢:٠٩١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٣:١٤٢٢:٥٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کهنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کهنوج شهر کهنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کهنوج شهر کهنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهنوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهنوج

کَهنوج از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. شهر کهنوج مرکز شهرستان کهنوج است. جمعیت شهر کهنوج بنابر سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران ۵۲٬۶۲۴ نفر بوده‌است

شهر کهنوج در ویکیپدیا

شهر کهنوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهنوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهنوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهنوج بر روی نقشه

شهر کهنوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهنوج
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کهنوج + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کهنوج + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کهنوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کهنوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کهنوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهنوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کهنوج
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ کهنوج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کهنوج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کهنوج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهنوج
زمان پخش اذان زنده به افق کهنوج
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهنوج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کهنوج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهنوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو