جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهنه

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کهنه


اذان صبح: ٠٥:٠١:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٠٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهنه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای کهنه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کهنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

آرتور شوپنهاور
[ در نویسندگی ]، انتخاب لغات همواره موجد كوتاه كردن و تراكم معنا است و به اندیشه رخصت می دهد تا بیان موافق و مفهوم خود را بیابد و به سلامت به مقصد برسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهنه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٦:٢٣١٢:٤٨:٥١١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:٠٣٠٠:٠٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٥:٢٩١٢:٤٨:٤٢١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٣٩٠٠:٠٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٤:٣٦١٢:٤٨:٣٢١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:١٥٠٠:٠٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٨:٢٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٥٢٠٠:٠٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٢:٥٣١٢:٤٨:١٥١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٢٨٠٠:٠٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٠٣١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١١:١٤١٢:٤٨:٠٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:٤٢٠٠:٠٦:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٠:٢٥١٢:٤٧:٥٤١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٣:١٩٠٠:٠٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٥:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٨:٥٢١٢:٤٧:٤٢١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٥:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٨:٠٦١٢:٤٧:٣٧١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٥:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٧:٢٢١٢:٤٧:٣٢١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠٥:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٧:٢٨١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٥:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٧:٢٥١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٤:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٥:١٥١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٤:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٤:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٣:٥٧١٢:٤٧:١٨١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٤:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٣:١٩١٢:٤٧:١٧١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٣١٠٠:٠٤:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٧:١٦١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٤:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٢:٠٨١٢:٤٧:١٧١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٤:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٧:١٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٤:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠١:٠١١٢:٤٧:١٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٣:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٧:٢٣١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:١٣٠٠:٠٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٧:٢٦١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١١٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٠٣٠٠:٠٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٨:١١١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٧:٤٣١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٣:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٩:١٤١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٤:٠٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٤:١٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٠:١٩١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٤:١٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٠:٥١١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤٩٠٠:١٤:٢٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١١:٢٤١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:١٢٠٠:١٤:٣١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١١:٥٦١٢:٥٧:٢٦١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٤:٣٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٢:٢٩١٢:٥٧:٢٤١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٤:٤١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٣:٠١١٢:٥٧:٢١١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:١٥٠٠:١٤:٤٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٧:١٨١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٤:٤٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٧:١٤١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٥١٠٠:١٤:٥٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٧:١٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٤:٥٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٥:١٢١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٤:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٦:٥٩١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٤:٥٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:١٧١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٤:٥٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٤:٥٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٧:٢١١٢:٥٦:٣٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:١١٠٠:١٤:٥٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٦:٣٠١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢٠٠٠:١٤:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٦:٢٢١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٢٩٠٠:١٤:٥٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٦:١٣١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٣٦٠٠:١٤:٥٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٤:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٤٨٠٠:١٤:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٥:٤١١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٣٠٠:١٤:٣٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢١:٠١١٢:٥٥:٣٠١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٤:٣٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٥:١٨١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٤:٢٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٥:٠٥١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٠١٠٠:١٤:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٤:١٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٤:٠٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٣:٣٤١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٣:٥٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥٤:١٠١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٠٢٠٠:١٣:٤٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٠٠٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه روستای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه روستای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهنه

روستای کهنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهنه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهنه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کهنه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کهنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهنه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهنه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهنه
زمان پخش اذان زنده به افق کهنه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهنه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کهنه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو