جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهنه

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کهنه


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٤٦:١٤
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهنه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای کهنه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کهنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ساموئل كالریج
دوستی، درختی برای پناه گرفتن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهنه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:١٤١٢:٥١:٥١١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:١٤٠٠:١٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:٢٠١٢:٥١:٤٢١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٧:٢٦١٢:٥١:٣٢١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٢٧٠٠:١٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٦:٣٤١٢:٥١:٢٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١١٠٦:١٥:٤٣١٢:٥١:١٥١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٤:٥٢١٢:٥١:٠٨١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٤:٠٣١٢:٥١:٠٠١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٩:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٣:١٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٣٢٠٠:٠٨:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٨:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١١:٤٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٨:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٠:١٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٨:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥٠:٢٨١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٨:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٦٠٠:٠٧:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٧:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٣١٠٠:٠٧:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٠:١٨١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٧:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٠:١٧١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٧:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٠:١٧١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥٠:١٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٧:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٠:١٧١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٠:١٩١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٦:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٥٣٠٠:٠٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٢:٤٥١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٦:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٦:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٦:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٦:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٦:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٠:٤٣١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١١:٢٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٦:٥٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٧:٠٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٧:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٧:١٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٧:٢١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٤:١٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٧:٢٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٧:٣٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٧:٣٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٠:٢١١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٧:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٦:٢١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٧:٤٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٠:١٤١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٧:٤٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٠:١٠١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٧:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٧:٥٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٧:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٧:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٩:٣٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:١٣٠٠:١٧:٥٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٧:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٩:٣١١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٧:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢١:١٤١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٤١٠٠:١٧:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢١:٤٥١٢:٥٩:١٣١٩:٣٦:١٧١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٧:٤٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٢:١٧١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٧:٤٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٠٠٠٠:١٧:٣٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٨:٤١١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٠٤٠٠:١٧:٣٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٧:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٨:١٨١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:١١٠٠:١٧:٢٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٨:٠٥١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:١٢٠٠:١٧:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:١٣٠٠:١٧:١٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:١٤٠٠:١٧:٠٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:١٣٠٠:١٦:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٧:١٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:١٢٠٠:١٦:٤٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٦:٥٥١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:١٠٠٠:١٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه روستای کهنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه روستای کهنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهنه

روستای کهنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهنه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهنه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کهنه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کهنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهنه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهنه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهنه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهنه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهنه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کهنه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کهنه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو