جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهنه سرا

میان بند | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کهنه سرا


اذان صبح: ٠٥:١٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:١٦:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٩

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهنه سرا (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای کهنه سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کهنه سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
نیك بختی جامعه به مراتب مهمتر از نیك بختی فرد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهنه سرا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهنه سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه سرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهنه سرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه سرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهنه سرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٤:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٤:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٥:١٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٣:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:١٢٠٦:١٤:٠١١٣:٠٠:٢١١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٠:١٢١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:١٢٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٢:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:١٤٠٠:١٢:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٠٩٠٠:١١:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٢:٠٤٠٠:١١:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٥٨٠٠:١١:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٥٣٠٠:١١:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٩:٢١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٠:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٩:١٧١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٤١٠٠:١٠:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٩:١٣١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٠:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١١٠٦:٠١:٢١١٢:٥٩:١٠١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٨:٢٣٠٠:٠٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:١٦٠٠:٠٩:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٨:٣٩١٢:٥٩:٠٥٢٠:٠٠:٠٢٢٠:٢٠:١٠٠٠:٠٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٩:٠٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٠٣٠٠:٠٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٩:٠٥٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٥٥٠٠:٠٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٩:٠٦٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٠٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٩:٠٧٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٠٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٩:٠٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٣١٠٠:٠٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٥٣:٥٣١٢:٥٩:١١٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٠٨:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٣:١١١٢:٥٩:١٤٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٦:١٣٠٠:٠٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:١٢٠٥:٥٢:٣١١٢:٥٩:١٨٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٠٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:١١٠٥:٥١:٥١١٢:٥٩:٢٢٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٠٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:١٢٠٥:٥١:١٤١٢:٥٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٠٨:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:١٥٠٥:٥٠:٣٨١٢:٥٩:٣١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٠٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنه سرا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کهنه سرا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهنه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کهنه سرا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٨:٠٦١٢:١٥:٢١١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٢:٢٨٢٣:٣١:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٧:٢٧١٢:١٥:٣٣١٧:٢٤:٠١١٧:٤٣:٣٠٢٣:٣١:٤٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٦:٤٦١٢:١٥:٤٤١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٤:٣١٢٣:٣٢:٠٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٦:٠٤١٢:١٥:٥٥١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٣٣٢٣:٣٢:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٥:١٩١٢:١٦:٠٤١٧:٢٧:١٣١٧:٤٦:٣٤٢٣:٣٢:٣٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٤:٣٤١٢:١٦:١٣١٧:٢٨:١٧١٧:٤٧:٣٥٢٣:٣٢:٤٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٣:٤٦١٢:١٦:٢١١٧:٢٩:٢١١٧:٤٨:٣٧٢٣:٣٢:٥٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠٢:٥٧١٢:١٦:٢٨١٧:٣٠:٢٤١٧:٤٩:٣٨٢٣:٣٣:٠٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٢:٠٧١٢:١٦:٣٥١٧:٣١:٢٨١٧:٥٠:٣٩٢٣:٣٣:١٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠١:١٥١٢:١٦:٤٠١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:٤٠٢٣:٣٣:٢٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٠:٢١١٢:١٦:٤٥١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٢:٤١٢٣:٣٣:٣٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:٢٦١٢:١٦:٤٩١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٤٢٢٣:٣٣:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٨:٣٠١٢:١٦:٥٢١٧:٣٥:٤١١٧:٥٤:٤٢٢٣:٣٣:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٣٢١٢:١٦:٥٤١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٥:٤٣٢٣:٣٣:٥٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٦:٣٣١٢:١٦:٥٦١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٤٣٢٣:٣٣:٥٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٥:٣٢١٢:١٦:٥٧١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٧:٤٣٢٣:٣٤:٠١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٤:٣٠١٢:١٦:٥٧١٧:٣٩:٥١١٧:٥٨:٤٣٢٣:٣٤:٠٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٣:٢٧١٢:١٦:٥٦١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:٤٣٢٣:٣٤:٠٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٦:٥٤١٧:٤١:٥٤١٨:٠٠:٤٢٢٣:٣٤:٠٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥١:١٧١٢:١٦:٥٢١٧:٤٢:٥٦١٨:٠١:٤١٢٣:٣٤:٠٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٠:١١١٢:١٦:٤٩١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٤٠٢٣:٣٤:٠٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٩:٠٣١٢:١٦:٤٦١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٣:٣٩٢٣:٣٤:٠٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٧:٥٤١٢:١٦:٤١١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:٣٨٢٣:٣٤:٠٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٦:٤٤١٢:١٦:٣٦١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٥:٣٦٢٣:٣٤:٠٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٥:٣٣١٢:١٦:٣١١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٦:٣٤٢٣:٣٣:٥٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٤:٢١١٢:١٦:٢٤١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٣٢٢٣:٣٣:٥٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٣:٠٨١٢:١٦:١٧١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:٣٠٢٣:٣٣:٤٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤١:٥٤١٢:١٦:١٠١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٩:٢٧٢٣:٣٣:٤٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٠:٤٠١٢:١٦:٠٢١٧:٥١:٥٥١٨:١٠:٢٤٢٣:٣٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهنه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کهنه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کهنه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهنه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهنه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه سرا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٥:٣٣١٢:١٦:٣١١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٦:٣٤٢٣:٣٣:٥٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٤:٢١١٢:١٦:٢٤١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٣٢٢٣:٣٣:٥٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٣:٠٨١٢:١٦:١٧١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:٣٠٢٣:٣٣:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤١:٥٤١٢:١٦:١٠١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٩:٢٧٢٣:٣٣:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٠:٤٠١٢:١٦:٠٢١٧:٥١:٥٥١٨:١٠:٢٤٢٣:٣٣:٣٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٩:٢٤١٢:١٥:٥٣١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:٢١٢٣:٣٣:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٨:٠٨١٢:١٥:٤٣١٧:٥٣:٥١١٨:١٢:١٧٢٣:٣٣:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٦:٥٠١٢:١٥:٣٣١٧:٥٤:٤٩١٨:١٣:١٣٢٣:٣٣:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٥:٣٢١٢:١٥:٢٣١٧:٥٥:٤٦١٨:١٤:٠٩٢٣:٣٣:٠٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٤:١٣١٢:١٥:١٢١٧:٥٦:٤٣١٨:١٥:٠٥٢٣:٣٢:٥٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٢:٥٤١٢:١٥:٠٠١٧:٥٧:٣٩١٨:١٦:٠٠٢٣:٣٢:٤١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣١:٣٤١٢:١٤:٤٨١٧:٥٨:٣٦١٨:١٦:٥٦٢٣:٣٢:٢٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٠:١٣١٢:١٤:٣٦١٧:٥٩:٣١١٨:١٧:٥٠٢٣:٣٢:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٨:٥١١٢:١٤:٢٣١٨:٠٠:٢٧١٨:١٨:٤٥٢٣:٣٢:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٧:٢٩١٢:١٤:٠٩١٨:٠١:٢٢١٨:١٩:٤٠٢٣:٣١:٥٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٦:٠٦١٢:١٣:٥٥١٨:٠٢:١٧١٨:٢٠:٣٤٢٣:٣١:٣٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٤:٤٣١٢:١٣:٤١١٨:٠٣:١٢١٨:٢١:٢٨٢٣:٣١:٢١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٣:١٩١٢:١٣:٢٦١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٢:٢١٢٣:٣١:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢١:٥٥١٢:١٣:١١١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٣:١٥٢٣:٣٠:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٠:٣٠١٢:١٢:٥٥١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:٠٨٢٣:٣٠:٣٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٩:٠٥١٢:١٢:٣٩١٨:٠٦:٤٨١٨:٢٥:٠١٢٣:٣٠:١٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٧:٤٠١٢:١٢:٢٣١٨:٠٧:٤١١٨:٢٥:٥٥٢٣:٢٩:٥٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٦:١٤١٢:١٢:٠٧١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٦:٤٧٢٣:٢٩:٤١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٤٨١٢:١١:٥٠١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٧:٤٠٢٣:٢٩:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٣:٢١١٢:١١:٣٣١٨:١٠:٢٠١٨:٢٨:٣٣٢٣:٢٩:٠٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١١:٥٥١٢:١١:١٦١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٢٦٢٣:٢٨:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٠:٢٨١٢:١٠:٥٩١٨:١٢:٠٥١٨:٣٠:١٨٢٣:٢٨:٢٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٩:٠١١٢:١٠:٤٢١٨:١٢:٥٨١٨:٣١:١١٢٣:٢٨:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٧:٣٤١٢:١٠:٢٤١٨:١٣:٥٠١٨:٣٢:٠٣٢٣:٢٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهنه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه سرا روستای کهنه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه سرا روستای کهنه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهنه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهنه سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهنه سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهنه سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهنه سرا

روستای کهنه سرا بر روی نقشه

روستای کهنه سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهنه سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهنه سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهنه سرا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کهنه سرا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کهنه سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهنه سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهنه سرا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهنه سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهنه سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهنه سرا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنه سرا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنه سرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهنه سرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهنه سرا
زمان پخش اذان زنده به افق کهنه سرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهنه سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو