جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهنه جدید

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کهنه جدید


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٦:٠٢

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهنه جدید (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای کهنه جدید)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهنه جدید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه جدید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام جعفر صادق (ع)
امام صادق عليه السلام ـ به ابوالعباس درباره مباهله ـ فرمود : پنجه ات را در پنجه او مى گذارى، آن گاه مى گويى: «خدايا ! اگر فلانى حقّى را انكار يا به باطلى اقرار كرده او را به بلايى آسمانى، يا عذابى از جانب خودت گرفتار كن» و هفتاد بار او را نفرين مى كنى .

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهنه جدید

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهنه جدید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه جدید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهنه جدید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه جدید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهنه جدید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٩:٢٥١٢:٥١:٥٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:١٥٠٠:١٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٨:٣١١٢:٥١:٤٨١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٥١٠٠:١٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٣٨١٢:٥١:٣٩١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٢٨٠٠:١٠:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٦:٤٦١٢:٥١:٣٠١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:٥٥١٢:٥١:٢٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:٠٥١٢:٥١:١٥١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٤:١٥١٢:٥١:٠٧١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٣:٢٧١٢:٥١:٠١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٣٢٠٠:٠٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٨:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٧٠٦:١١:٥٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٨:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٧٠٦:١١:٠٧١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٨:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٠:٣٩١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٠:٣٥١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٨:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٦٠٠:٠٧:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٧:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٣١٠٠:٠٧:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٧:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٧:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٢٣٠٠:٠٧:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٧:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠٧:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٧:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٢٨٠٠:٠٦:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٦:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٦:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٦:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠١:١١١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٦:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٠:٥٠١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه جدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه جدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه جدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنه جدید

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنه جدید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهنه جدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه جدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنه جدید

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کهنه جدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنه جدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنه جدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهنه جدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه جدید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه جدید

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهنه جدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه جدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه جدید

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٦:٣٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٦:٣١١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠٦٠٠:١٦:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٩:٠٥١٢:٥٦:١٤١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٠٢٠٠:١٦:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٥:٥٨١٩:٢١:٥٦١٩:٣٨:٥٨٠٠:١٦:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٥:٤١١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٧:٥٣٠٠:١٥:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٠:٣٣١٢:٥٥:٢٣١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٥:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٥:٠٦١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٤١٠٠:١٥:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣١:٣١١٢:٥٤:٤٨١٩:١٧:٣٩١٩:٣٤:٣٥٠٠:١٥:١٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٤:٢٩١٩:١٦:٣٤١٩:٣٣:٢٨٠٠:١٤:٥٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٤:١٠١٩:١٥:٢٨١٩:٣٢:٢٠٠٠:١٤:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٢:٥٧١٢:٥٣:٥١١٩:١٤:٢١١٩:٣١:١٢٠٠:١٤:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٣:٢٥١٢:٥٣:٣٢١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٠٤٠٠:١٤:١٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٣:٥٣١٢:٥٣:١٢١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٥٥٠٠:١٣:٥٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٤:٢١١٢:٥٢:٥٣١٩:١٠:٥٩١٩:٢٧:٤٦٠٠:١٣:٤٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٤:٤٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٣٧٠٠:١٣:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:١٧١٢:٥٢:١٢١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٥:٢٧٠٠:١٣:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٣٥:٤٥١٢:٥١:٥٢١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٤:١٧٠٠:١٢:٥٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٦:١٢١٢:٥١:٣١١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٠٧٠٠:١٢:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥١:١٠١٩:٠٥:١٥١٩:٢١:٥٦٠٠:١٢:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٣٧:٠٧١٢:٥٠:٤٩١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٠:٤٦٠٠:١٢:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٣٧:٣٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٠٢:٥٥١٩:١٩:٣٥٠٠:١١:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٣٨:٠٢١٢:٥٠:٠٦١٩:٠١:٤٥١٩:١٨:٢٤٠٠:١١:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٣٨:٣٠١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:١٣٠٠:١١:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٣٨:٥٧١٢:٤٩:٢٣١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٠٢٠٠:١٠:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٣٩:٢٥١٢:٤٩:٠٢١٨:٥٨:١٤١٩:١٤:٥١٠٠:١٠:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٣٩:٥٢١٢:٤٨:٤٠١٨:٥٧:٠٣١٩:١٣:٤٠٠٠:١٠:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٠:٢٠١٢:٤٨:١٩١٨:٥٥:٥٢١٩:١٢:٢٩٠٠:٠٩:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٠:٤٨١٢:٤٧:٥٧١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:١٨٠٠:٠٩:٣٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤١:١٦١٢:٤٧:٣٦١٨:٥٣:٣١١٩:١٠:٠٧٠٠:٠٩:١٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤١:٤٤١٢:٤٧:١٥١٨:٥٢:٢١١٩:٠٨:٥٦٢٣:٣٨:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٢:١٢١١:٤٦:٥٣١٧:٥١:١٠١٨:٠٧:٤٥٢٣:٠٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهنه جدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه جدید روستای کهنه جدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه جدید روستای کهنه جدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهنه جدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه جدید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهنه جدید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهنه جدید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهنه جدید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهنه جدید

روستای کهنه جدید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهنه جدید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهنه جدید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهنه جدید
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کهنه جدید + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کهنه جدید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه جدید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهنه جدید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهنه جدید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنه جدید دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنه جدید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهنه جدید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهنه جدید
افق شرعی امروز فردا کهنه جدید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کهنه جدید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهنه جدید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهنه جدید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهنه جدید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو