جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهنه برهان

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کهنه برهان


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥١:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٩
نیمه شب: ٠٠:١١:١١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهنه برهان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای کهنه برهان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کهنه برهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه برهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

امام جعفر صادق (ع)
زائر امام حسین علیه السلام در روز قیامت صد نفر که همگى اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت مى‏ کند .

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهنه برهان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهنه برهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه برهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهنه برهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهنه برهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهنه برهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٣:٢٤١٢:٤٥:٥٩١٩:١٨:٥٨١٩:٣٦:١٩٠٠:٠٤:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٢:٣٠١٢:٤٥:٥٠١٩:١٩:٣٣١٩:٣٦:٥٥٠٠:٠٤:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١١:٣٧١٢:٤٥:٤٠١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:٣٢٠٠:٠٤:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٠:٤٥١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٠٨٠٠:٠٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٩:٥٤١٢:٤٥:٢٣١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٤٥٠٠:٠٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٩:٠٣١٢:٤٥:١٦١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٢٢٠٠:٠٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٨:١٤١٢:٤٥:٠٨١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٣:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٧:٢٥١٢:٤٥:٠٢١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٣٦٠٠:٠٣:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:٣٨١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:١٣٠٠:٠٢:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٥٠٠٠:٠٢:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٥:٠٦١٢:٤٤:٤٥١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٢٨٠٠:٠٢:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٤:٢١١٢:٤٤:٤٠١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٠٥٠٠:٠٢:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤٤:٣٦١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٢:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٢:٥٦١٢:٤٤:٣٣١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠١:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٢:١٤١٢:٤٤:٣٠١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٥٧٠٠:٠١:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٤:٢٨١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٣٥٠٠:٠١:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٠:٥٥١٢:٤٤:٢٦١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:١٢٠٠:٠١:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٤:٢٥١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٥٠٠٠:٠١:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٩:٤١١٢:٤٤:٢٤١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٢٧٠٠:٠١:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠١:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠١:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٧:٥٩١٢:٤٤:٢٦١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:١٩٠٠:٠١:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٤:٢٨١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٠:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٤:٣١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٣٣٠٠:٠٠:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:١٠٠٠:٠٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٦:٠٠١٢:٤٤:٣٧١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٠:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٥:٣٤١٢:٤٤:٤١١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٠:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٥:٠٩١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٠:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٤:٤٥١٢:٤٤:٥١١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه برهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه برهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهنه برهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهنه برهان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنه برهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهنه برهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه برهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کهنه برهان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کهنه برهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنه برهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کهنه برهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهنه برهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه برهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه برهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهنه برهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهنه برهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه برهان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٤:٣٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٢٠٠:١١:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٦:١١١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٥١٠٠:١١:٠٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:١٨٠٠:١١:١٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٧:١٦١٢:٥٤:٣٦١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٤٤٠٠:١١:٢٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٤:٣٦١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٠٨٠٠:١١:٣٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٣١٠٠:١١:٣٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:١١:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:١٤٠٠:١١:٤٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٤:٢٩١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٣٤٠٠:١١:٥٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:١١:٥٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١١:٠٥١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٠٩٠٠:١١:٥٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١١:٣٨١٢:٥٤:١٨١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٢٥٠٠:١١:٥٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٢:١١١٢:٥٤:١٣١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٢:٠١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٥٤٠٠:١٢:٠٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٣:١٦١٢:٥٤:٠١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٠٦٠٠:١٢:٠٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٣:٥٤١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:١٨٠٠:١٢:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٢:٠١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٢:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٣١:١٣١٩:٤٨:٤٦٠٠:١١:٥٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٣:٢١١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٣٠٠:١١:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٣:١١١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٥٩٠٠:١١:٥٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٣:٠٠١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٠٥٠٠:١١:٤٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:٣١١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٠٩٠٠:١١:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:١٣٠٠:١١:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:١٦٠٠:١١:٣٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٩:٠٤١٢:٥٢:١٣١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:١٧٠٠:١١:٢٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:١٩٠٠:١١:١٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥١:٤٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:١٩٠٠:١١:١١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥١:٣٢١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:١٨٠٠:١١:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢١:٠٥١٢:٥١:١٨١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:١٧٠٠:١٠:٥٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:٣٥١٢:٥١:٠٣١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:١٥٠٠:١٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهنه برهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه برهان روستای کهنه برهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کهنه برهان روستای کهنه برهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهنه برهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهنه برهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهنه برهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهنه برهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهنه برهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهنه برهان

روستای کهنه برهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهنه برهان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهنه برهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهنه برهان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کهنه برهان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کهنه برهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهنه برهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهنه برهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهنه برهان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهنه برهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کهنه برهان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهنه برهان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهنه برهان
زمان پخش اذان زنده به افق کهنه برهان
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهنه برهان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهنه برهان
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کهنه برهان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهنه برهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو