جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهریزک

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز کهریزک


اذان صبح: ٠٥:١٧:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٩
اذان ظهر: ١٢:١٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:١٦
اذان مغرب: ١٨:١٣:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٣٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهریزک (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر کهریزک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کهریزک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهریزک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهریزک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهریزک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهریزک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهریزک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهریزک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهریزک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٩:١٤١٣:٠٢:١٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٢:١٠١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٦:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٥:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:٤٨١٣:٠١:٥٢١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٥:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠١:٤٤١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٥:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٣:٣٥١٣:٠١:٣٦١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٢:٣١١٣:٠١:٢٩١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:١٨٠٠:١٤:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١١٠٦:١١:٢٧١٣:٠١:٢٢١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:١١٠٠:١٤:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٠:٢٤١٣:٠١:١٦١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٤:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٣:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠١:٠٥١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٣:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠١:٠٠١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٣:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٣:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٢:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:١٩٠٠:١٢:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:١١٠٠:١٢:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٢:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٤٦٠٠:١١:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٣٧٠٠:١١:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٢٨٠٠:١١:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:١٨٠٠:١١:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١١:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١١:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٠:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٢٠٥:٥٦:٠١١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٣٦٠٠:١٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٥:٢٣١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١٠:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٤:٤٧١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٠:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٢٠٥:٥٤:١٢١٣:٠١:١١٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهریزک

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کهریزک

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کهریزک

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٠:١٩١٢:١٧:٣٣١٧:٥٥:١٦١٨:١٣:٣٣٢٣:٣٥:٣٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٩:٠٥١٢:١٧:٢٣١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:٢٨٢٣:٣٥:٢٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٧:٥٠١٢:١٧:١٣١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:٢٢٢٣:٣٥:١٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٦:٣٣١٢:١٧:٠٣١٧:٥٨:٠٣١٨:١٦:١٦٢٣:٣٥:٠٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٢:١١٠٦:٣٥:١٦١٢:١٦:٥٢١٧:٥٨:٥٨١٨:١٧:١٠٢٣:٣٤:٥٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٣:٥٩١٢:١٦:٤٠١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:٠٣٢٣:٣٤:٤٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٢:٤٠١٢:١٦:٢٨١٨:٠٠:٤٧١٨:١٨:٥٧٢٣:٣٤:٣٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣١:٢١١٢:١٦:١٥١٨:٠١:٤١١٨:١٩:٤٩٢٣:٣٤:٢٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٠:٠٢١٢:١٦:٠٢١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٤٢٢٣:٣٤:٠٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٨:٤٢١٢:١٥:٤٩١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٣٥٢٣:٣٣:٥٥
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٧:٢١١٢:١٥:٣٥١٨:٠٤:٢١١٨:٢٢:٢٧٢٣:٣٣:٤١
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٥:٥٩١٢:١٥:٢٠١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:١٩٢٣:٣٣:٢٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٤:٣٨١٢:١٥:٠٦١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:١١٢٣:٣٣:١١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٣:١٥١٢:١٤:٥١١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٥:٠٢٢٣:٣٢:٥٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:٥٣١٢:١٤:٣٥١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٥٤٢٣:٣٢:٣٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٠:٣٠١٢:١٤:١٩١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٤٥٢٣:٣٢:٢٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٩:٠٦١٢:١٤:٠٣١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٧:٣٦٢٣:٣٢:٠٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٤٢١٢:١٣:٤٧١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:٢٧٢٣:٣١:٤٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٦:١٨١٢:١٣:٣٠١٨:١١:١٦١٨:٢٩:١٨٢٣:٣١:٢٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥١:٤١٠٦:١٤:٥٤١٢:١٣:١٣١٨:١٢:٠٧١٨:٣٠:٠٩٢٣:٣١:١٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٣:٢٩١٢:١٢:٥٦١٨:١٢:٥٧١٨:٣٠:٥٩٢٣:٣٠:٥١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٢:٠٤١٢:١٢:٣٩١٨:١٣:٤٨١٨:٣١:٥٠٢٣:٣٠:٣١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٠:٣٩١٢:١٢:٢٢١٨:١٤:٣٨١٨:٣٢:٤٠٢٣:٣٠:١٢
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٩:١٤١٢:١٢:٠٤١٨:١٥:٢٨١٨:٣٣:٣١٢٣:٢٩:٥٢
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٧:٤٩١٢:١١:٤٦١٨:١٦:١٩١٨:٣٤:٢١٢٣:٥٩:٣١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٦:٢٣١٣:١١:٢٩١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:١٢٠٠:٢٩:١١
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٤:٥٨١٣:١١:١١١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٠٢٠٠:٢٨:٥٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٣:٣٢١٣:١٠:٥٣١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٥٢٠٠:٢٨:٢٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٠:٣٥١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٤٣٠٠:٢٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر کهریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کهریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کهریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهریزک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کهریزک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کهریزک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٦:١٩١٢:١٨:١٠١٧:٥٠:٣١١٨:٠٨:٥٦٢٣:٣٦:٠٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٥:٠٩١٢:١٨:٠٤١٧:٥١:٢٩١٨:٠٩:٥٢٢٣:٣٥:٥٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٣:٥٨١٢:١٧:٥٧١٧:٥٢:٢٦١٨:١٠:٤٧٢٣:٣٥:٥٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٢:٤٦١٢:١٧:٥٠١٧:٥٣:٢٣١٨:١١:٤٣٢٣:٣٥:٤٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤١:٣٣١٢:١٧:٤١١٧:٥٤:٢٠١٨:١٢:٣٨٢٣:٣٥:٤١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٠:١٩١٢:١٧:٣٣١٧:٥٥:١٦١٨:١٣:٣٣٢٣:٣٥:٣٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٩:٠٥١٢:١٧:٢٣١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:٢٨٢٣:٣٥:٢٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٧:٥٠١٢:١٧:١٣١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:٢٢٢٣:٣٥:١٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٦:٣٣١٢:١٧:٠٣١٧:٥٨:٠٣١٨:١٦:١٦٢٣:٣٥:٠٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٥:١٦١٢:١٦:٥٢١٧:٥٨:٥٨١٨:١٧:١٠٢٣:٣٤:٥٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٣:٥٩١٢:١٦:٤٠١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:٠٣٢٣:٣٤:٤٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٢:٤٠١٢:١٦:٢٨١٨:٠٠:٤٧١٨:١٨:٥٧٢٣:٣٤:٣٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣١:٢١١٢:١٦:١٥١٨:٠١:٤١١٨:١٩:٤٩٢٣:٣٤:٢٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٠:٠٢١٢:١٦:٠٢١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٤٢٢٣:٣٤:٠٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٨:٤٢١٢:١٥:٤٩١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٣٥٢٣:٣٣:٥٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٧:٢١١٢:١٥:٣٥١٨:٠٤:٢١١٨:٢٢:٢٧٢٣:٣٣:٤١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٥:٥٩١٢:١٥:٢٠١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:١٩٢٣:٣٣:٢٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٤:٣٨١٢:١٥:٠٦١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:١١٢٣:٣٣:١١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٣:١٥١٢:١٤:٥١١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٥:٠٢٢٣:٣٢:٥٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:٥٣١٢:١٤:٣٥١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٥٤٢٣:٣٢:٣٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٠:٣٠١٢:١٤:١٩١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٤٥٢٣:٣٢:٢٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٩:٠٦١٢:١٤:٠٣١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٧:٣٦٢٣:٣٢:٠٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٤٢١٢:١٣:٤٧١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:٢٧٢٣:٣١:٤٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٦:١٨١٢:١٣:٣٠١٨:١١:١٦١٨:٢٩:١٨٢٣:٣١:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:١٤:٥٤١٢:١٣:١٣١٨:١٢:٠٧١٨:٣٠:٠٩٢٣:٣١:١٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٣:٢٩١٢:١٢:٥٦١٨:١٢:٥٧١٨:٣٠:٥٩٢٣:٣٠:٥١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٢:٠٤١٢:١٢:٣٩١٨:١٣:٤٨١٨:٣١:٥٠٢٣:٣٠:٣١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٠:٣٩١٢:١٢:٢٢١٨:١٤:٣٨١٨:٣٢:٤٠٢٣:٣٠:١٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٩:١٤١٢:١٢:٠٤١٨:١٥:٢٨١٨:٣٣:٣١٢٣:٢٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کهریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کهریزک شهر کهریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کهریزک شهر کهریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهریزک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهریزک

کَهریزک نام یکی از شهرهای استان تهران است و در حومهٔ تهران قرار دارد. شهر کهریزک در بخش کهریزک شهرستان ری قرار دارد

شهر کهریزک در ویکیپدیا

شهر کهریزک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهریزک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهریزک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهریزک بر روی نقشه

شهر کهریزک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهریزک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهریزک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهریزک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کهریزک + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر کهریزک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهریزک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهریزک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهریزک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهریزک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کهریزک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهریزک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کهریزک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهریزک
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهریزک
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهریزک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کهریزک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهریزک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو