جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کهریزنو

باقرآباد | محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز کهریزنو


اذان صبح: ٠٤:١٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٠٣
نیمه شب: ٠٠:١٥:٥٧

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهریزنو (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای کهریزنو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کهریزنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کهریزنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
انسانی كه به حقیقت دست یافته چگونه می تواند دروغ بگوید؟ برای چه باید دروغ بگوید؟ او هیچ دروغی برای گفتن ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهریزنو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهریزنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهریزنو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کهریزنو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهریزنو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهریزنو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٨:٤٢١٣:٠٨:٢٢١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:٢٥:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٧:٢٨١٣:٠٨:٠٨١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٣٣٠٠:٢٤:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٤:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٤:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٤٧١٣:٠٧:٢٦١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٣:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٧:١٣١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٢٣:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٧:٠١١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٣:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٢:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٧:٥٤١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٢:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٦:١٤١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢١:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢١:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢١:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٠:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٠:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢١:١٩١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٠:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٥:١٩١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٩:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٩:١٥١٣:٠٥:١٢١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٩:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٨:١٥١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٩٠٠:١٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٧:١٥١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٩:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٨:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢١٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٨:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٤٠٠:١٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١١:٤٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٧:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٤:٣١١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٧:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٧:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کهریزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کهریزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کهریزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهریزنو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کهریزنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهریزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهریزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کهریزنو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهریزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کهریزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کهریزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهریزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهریزنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کهریزنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهریزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهریزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کهریزنو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٢٠٠:١٦:٠٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٦:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠١:٥١١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:١١٠٠:١٦:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠١:٢١١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٥:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١٥:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٥:١٢٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٥:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٥:١٩٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٥:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٥:٢٧٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٥:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٩:١١١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٥:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٥:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٥:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٦:٠١٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:١٩٠٠:١٦:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٦:١١٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٥٥٠٠:١٦:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٣١٠٠:١٦:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٦:٣١٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٠٦٠٠:١٦:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٦:٤١٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٦:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:١٢٠٠:١٦:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٤٤٠٠:١٦:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٧:١٤٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٨:١٤٠٠:١٦:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٧:٢٦٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٤٣٠٠:١٦:٤٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:١١٠٠:١٦:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:٣٨٠٠:١٧:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٩:٣٤٢٠:٤٠:٠٤٠٠:١٧:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٨:١٥٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤٠:٢٨٠٠:١٧:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٨:٢٨٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٥١٠٠:١٧:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٨:٤١٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤١:١٢٠٠:١٧:٤٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٨:٥٤٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤١:٣٢٠٠:١٧:٥٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:٥١٠٠:١٨:٠٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٩:٢٠٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١٨:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٩:٣٣٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٢:٢٤٠٠:١٨:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٩:٤٦٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:٣٨٠٠:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کهریزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کهریزنو روستای کهریزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کهریزنو روستای کهریزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهریزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهریزنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهریزنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهریزنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهریزنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهریزنو

روستای کهریزنو بر روی نقشه

روستای کهریزنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهریزنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهریزنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهریزنو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کهریزنو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کهریزنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کهریزنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهریزنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهریزنو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهریزنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کهریزنو
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کهریزنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کهریزنو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کهریزنو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهریزنو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهریزنو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهریزنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهریزنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو