جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کهریزنو

باقرآباد | محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز کهریزنو


اذان صبح: ٠٥:١٦:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٢:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٠:٤١

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهریزنو (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای کهریزنو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کهریزنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهریزنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفسیوس
تو نیكی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیكان همچون باد و [ وجود ] بدان همچون گیاه است. هرجا باد بوزد، گیاه به ناچار سر فرود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهریزنو

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهریزنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهریزنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کهریزنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهریزنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهریزنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢١:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٥:١٨١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:٠١١٣:٠٥:١١١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٨:٠١١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٣٣٠٠:١٩:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:١١٠٠:١٨:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٨:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:١٢١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٨:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٣:١٨١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٨:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٧:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١١:٣٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:١٥٠٠:١٧:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٤:٣١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٧:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٧:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٤١٠٠:١٧:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٢٩٠٠:١٧:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:١٦٠٠:١٦:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٠٤٠٠:١٦:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٦:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:١١٠٠:١٦:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٢٠٠:١٦:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٦:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠١:٥١١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:١١٠٠:١٦:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠١:٢١١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهریزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهریزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهریزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهریزنو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کهریزنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهریزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهریزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کهریزنو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کهریزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کهریزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کهریزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهریزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهریزنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کهریزنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کهریزنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهریزنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کهریزنو

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٩:٠٥١١:٥٢:٢٨١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٣:٢٦٢٣:١١:٣٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٩:٥٦١١:٥٢:٢٠١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:٢٢٢٣:١١:٢٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٠:٤٧١١:٥٢:١٣١٧:٢٣:١١١٧:٤١:١٨٢٣:١١:١٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢١:٣٨١١:٥٢:٠٦١٧:٢٢:٠٧١٧:٤٠:١٥٢٣:١١:٠٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٣٠١١:٥٢:٠٠١٧:٢١:٠٤١٧:٣٩:١٣٢٣:١٠:٥٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٣:٢٢١١:٥١:٥٥١٧:٢٠:٠١١٧:٣٨:١٣٢٣:١٠:٤٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٤:١٤١١:٥١:٥٠١٧:١٩:٠٠١٧:٣٧:١٤٢٣:١٠:٤١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٥:٠٧١١:٥١:٤٦١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:١٦٢٣:١٠:٣٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٦:٠٠١١:٥١:٤٣١٧:١٧:٠١١٧:٣٥:١٩٢٣:١٠:٢٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٦:٥٤١١:٥١:٤١١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٢٤٢٣:١٠:٢٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٧:٤٧١١:٥١:٤٠١٧:١٥:٠٨١٧:٣٣:٣٠٢٣:١٠:١٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٨:٤٢١١:٥١:٣٩١٧:١٤:١٣١٧:٣٢:٣٧٢٣:١٠:١٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٩:٣٦١١:٥١:٣٩١٧:١٣:١٩١٧:٣١:٤٦٢٣:١٠:١١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٠:٣٠١١:٥١:٤٠١٧:١٢:٢٧١٧:٣٠:٥٥٢٣:١٠:٠٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣١:٢٥١١:٥١:٤٢١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٠٧٢٣:١٠:٠٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٢:٢٠١١:٥١:٤٥١٧:١٠:٤٧١٧:٢٩:٢٠٢٣:١٠:٠٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٣:١٥١١:٥١:٤٨١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٨:٣٤٢٣:١٠:٠٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٤:١١١١:٥١:٥٣١٧:٠٩:١٢١٧:٢٧:٥٠٢٣:١٠:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٥:٠٦١١:٥١:٥٨١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٠:٠٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٦:٠٢١١:٥٢:٠٤١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٦:٢٦٢٣:١٠:١٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٦:٥٨١١:٥٢:١٠١٧:٠٧:٠١١٧:٢٥:٤٦٢٣:١٠:١٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٧:٥٤١١:٥٢:١٨١٧:٠٦:٢١١٧:٢٥:٠٨٢٣:١٠:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٨:٥٠١١:٥٢:٢٧١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٣٢٢٣:١٠:٢٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٩:٤٧١١:٥٢:٣٦١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٣:٥٧٢٣:١٠:٢٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٠:٤٣١١:٥٢:٤٦١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٢٤٢٣:١٠:٣٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤١:٣٩١١:٥٢:٥٧١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:٥٢٢٣:١٠:٤١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٢:٣٥١١:٥٣:٠٩١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٠:٤٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٣:٣٢١١:٥٣:٢٢١٧:٠٢:٥٤١٧:٢١:٥٥٢٣:١٠:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٤:٢٨١١:٥٣:٣٥١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٢٨٢٣:١١:٠٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٣:٥٠١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:٠٤٢٣:١١:١٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کهریزنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کهریزنو روستای کهریزنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کهریزنو روستای کهریزنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهریزنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهریزنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهریزنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهریزنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهریزنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهریزنو

روستای کهریزنو بر روی نقشه

روستای کهریزنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهریزنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهریزنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهریزنو
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کهریزنو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کهریزنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کهریزنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهریزنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهریزنو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهریزنو
جدول اوقات شرعی امروز فردا کهریزنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کهریزنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهریزنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کهریزنو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کهریزنو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهریزنو
افق شرعی امروز فردا کهریزنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهریزنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو