جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کهره

شیروان و چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز کهره


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهره (شهرستان شیروان و چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر کهره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کهره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
وحشتناك‌ترین هراسی كه درباره‌ی شما دارم، دو چیز است: پیروی از هوا و درازای آرزو.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهره

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کهره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کهره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٩:١٧١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٢٠٠٠:٣٥:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٨:١٢١٣:١٩:٣٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٣٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٤:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٩:١٨٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٤:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٥:٠٠١٣:١٩:١٠٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣٣:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٣٣:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:١٣٠٠:٣٣:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣١:٥٨١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٣:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٨:٤٢٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣٢:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٢:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٨:٣١٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٢:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٨:١٠١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٢:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٧:١٦١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٢:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٨:١٩٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣١:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٥:٣١١٣:١٨:١٧٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣١:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٤:٤١١٣:١٨:١٤٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٣١٠٠:٣١:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٨:١٣٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣١:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٨:١٢٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٢:١٨١٣:١٨:١١٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢١:٣٣١٣:١٨:١١٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٣٠:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٨:١٢٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٢٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٨:١٣٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٩:٢٦١٣:١٨:١٥٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٠:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٨:٤٧١٣:١٨:١٧٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٣٠:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٨:٠٩١٣:١٨:٢٠٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٧:٣٣١٣:١٨:٢٤٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢١٠٠:٣٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٦:٥٨١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٢٩:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٦:٢٥١٣:١٨:٣٣٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٥١٠٠:٢٩:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١٨:٣٨٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:٣٥٠٠:٢٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهره

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کهره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کهره

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کهره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کهره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کهره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کهره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهره

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٦:٥٠١٣:١٨:٢٩٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:١٧٠٠:٢٩:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٦:١٧١٣:١٨:٣٤٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٠١٠٠:٢٩:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٥:٤٥١٣:١٨:٣٩٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٤٥٠٠:٢٩:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٥:١٥١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٢٨٠٠:٢٩:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٤:٤٧١٣:١٨:٥١٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:١١٠٠:٢٩:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٤:٢٠١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٢٩:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٣:٥٥١٣:١٩:٠٤٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٢٩:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٣:٣١١٣:١٩:١٢٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:١٥٠٠:٢٩:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٣:٠٩١٣:١٩:٢٠٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٥٥٠٠:٢٩:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٢:٤٨١٣:١٩:٢٩٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١١٠٦:١٢:٢٩١٣:١٩:٣٨٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:١٢٠٠:٢٩:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١٢:١٢١٣:١٩:٤٧٢٠:٢٧:٣٨٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٢٩:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:١١:٥٦١٣:١٩:٥٧٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٢٩:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:١١:٤٢١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣٠:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٦:١١:٢٩١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٣٦٠٠:٣٠:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١١:١٨١٣:٢٠:٢٨٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٣٠:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١١:٠٨١٣:٢٠:٣٩٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٣٠:١٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:١١:٠١١٣:٢٠:٥١٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٠:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٠:٥٤١٣:٢١:٠٢٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣٠:٣٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١٠:٤٩١٣:٢١:١٤٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:١٢٠٠:٣٠:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٦:١٠:٤٦١٣:٢١:٢٦٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٣٠:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:١٠:٤٤١٣:٢١:٣٨٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٠٦٠٠:٣٠:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٠:٤٤١٣:٢١:٥١٢٠:٣٣:٠٤٢٠:٥٣:٣١٠٠:٣١:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١٠:٤٥١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٣:٥٥٠٠:٣١:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٠:٤٨١٣:٢٢:١٦٢٠:٣٣:٤٨٢٠:٥٤:١٧٠٠:٣١:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٠:٥٢١٣:٢٢:٢٨٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٣١:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:١٠:٥٨١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٣١:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:١١:٠٥١٣:٢٢:٥٤٢٠:٣٤:٤٦٢٠:٥٥:١٦٠٠:٣٢:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:١١:١٤١٣:٢٣:٠٧٢٠:٣٥:٠٢٢٠:٥٥:٣٣٠٠:٣٢:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:١١:٢٤١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٣٢:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١١:٣٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٣٥:٣١٢٠:٥٦:٠٢٠٠:٣٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کهره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهره شهر کهره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کهره شهر کهره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کهره

کهره، روستایی از توابع بخش هلیلان شهرستان چرداول در استان ایلام ایران است

شهر کهره در ویکیپدیا

شهر کهره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهره
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کهره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کهره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کهره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کهره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کهره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهره
زمان پخش اذان زنده به افق کهره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کهره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کهره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو