جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کهره

شیروان و چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز کهره

اذان صبح: ٠٤:٣٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٥:٣٥

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کهره (شهرستان شیروان و چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر کهره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کهره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کهره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

افلاطون
رأیی كه متكی به دانش نباشد، هیچ ارزشی ندارد، بلكه رأی كوران است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کهره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کهره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کهره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کهره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کهره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٢:٣٣١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٢٠٠٠:٣٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:١٩١٣:٢١:٥١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٠٧٠٠:٣٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥٠:٠٥١٣:٢١:٣٧١٩:٥٣:٤٢٢٠:١١:٥٥٠٠:٣٨:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٨:٥٢١٣:٢١:٢٣١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٧:٣٩١٣:٢١:١٠١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:٣٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٦:٢٨١٣:٢٠:٥٧١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:١٨٠٠:٣٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٥:١٦١٣:٢٠:٤٤١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:٣٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:٠٦١٣:٢٠:٣٢١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٥٤٠٠:٣٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٢:٥٧١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٤٢٠٠:٣٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤١:٤٨١٣:٢٠:٠٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٣٥:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٠:٤٠١٣:١٩:٥٨١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:١٩٠٠:٣٥:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:١٤٠٦:٣٩:٣٣١٣:١٩:٤٧٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٥:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٩:٣٨٢٠:٠١:١٩٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٤:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٩:٢٨٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٤:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٦:١٨١٣:١٩:١٩٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٣٣٠٠:٣٤:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:١٤١٣:١٩:١١٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٣٤:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٤:١٢١٣:١٩:٠٣٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:١٠٠٠:٣٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٣:١١١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٣:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣٢:١١١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٣:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣١:١٢١٣:١٨:٤٢٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٢:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣٠:١٤١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٩:١٨١٣:١٨:٣١٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:١٥٠٠:٣٢:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٢:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٨:١٩٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣١:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٥:٤٣١٣:١٨:١٧٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣١:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٨:١٤٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:١٨٠٠:٣١:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٨:١٣٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣١:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٣:١٥١٣:١٨:١٢٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کهره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کهره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کهره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کهره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کهره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کهره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کهره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کهره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کهره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کهره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کهره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کهره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کهره شهر کهره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کهره شهر کهره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کهره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کهره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کهره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کهره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کهره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١١:٤٥١٣:٢٣:٤٣٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٦:١١٠٠:٣٢:٥٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١١:٥٩١٣:٢٣:٥٦٢٠:٣٥:٥٢٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٣٣:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٢:١٤١٣:٢٤:٠٩٢٠:٣٦:٠٢٢٠:٥٦:٣٢٠٠:٣٣:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٢:٣١١٣:٢٤:٢٢٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٦:٤٠٠٠:٣٣:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٤:٣٥٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٦:٤٦٠٠:٣٣:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:١٣:٠٨١٣:٢٤:٤٨٢٠:٣٦:٢٢٢٠:٥٦:٥١٠٠:٣٤:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٣:٢٩١٣:٢٥:٠٠٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٦:٥٤٠٠:٣٤:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٣:٥٠١٣:٢٥:١٢٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٣٤:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٤:١٣١٣:٢٥:٢٤٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٣٤:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٤:٣٧١٣:٢٥:٣٦٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٣٥:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٥:٠٢١٣:٢٥:٤٨٢٠:٣٦:٢٥٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٣٥:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٥:٢٨١٣:٢٥:٥٩٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٣٥:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٥:٥٤١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٦:١٥٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٣٥:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٦:٢٧٠٠:٣٦:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٦:٥١١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٦:١٧٠٠:٣٦:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٧:٢١١٣:٢٦:٤١٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٣٦:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٧:٥٢١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٣٦:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٣٧:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٨:٥٦١٣:٢٧:٠٨٢٠:٣٥:٠٦٢٠:٥٥:١٧٠٠:٣٧:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٩:٢٩١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٣٧:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:٢٧:٢٤٢٠:٣٤:٣٠٢٠:٥٤:٣٧٠٠:٣٧:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٧:٣٢٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٤:١٥٠٠:٣٨:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٢١:١٣١٣:٢٧:٣٩٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٣:٥٠٠٠:٣٨:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٢١:٥٠١٣:٢٧:٤٥٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٣٨:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:٢٧:٥٢٢٠:٣٢:٥٨٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٣٨:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٧:٥٧٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٣٩:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٣:٤٢١٣:٢٨:٠٢٢٠:٣٢:٠٣٢٠:٥١:٥٧٠٠:٣٩:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٤:٢٠١٣:٢٨:٠٧٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٩:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢٨:١١٢٠:٣١:٠٢٢٠:٥٠:٥١٠٠:٣٩:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٥:٣٩١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥٠:١٥٠٠:٣٩:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٦:١٩١٣:٢٨:١٧٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٤٩:٣٨٠٠:٤٠:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کهره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کهره شهر کهره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کهره شهر کهره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کهره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کهره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کهره

کهره، روستایی از توابع بخش هلیلان شهرستان چرداول در استان ایلام ایران است

شهر کهره در ویکیپدیا

شهر کهره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کهره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کهره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کهره بر روی نقشه

شهر کهره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کهره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کهره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کهره
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کهره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کهره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کهره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کهره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کهره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کهره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کهره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کهره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کهره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کهره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کهره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کهره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کهره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کهره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کهره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کهره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو