جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کن احمدخان

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز کن احمدخان


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣١

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کن احمدخان (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای کن احمدخان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کن احمدخان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کن احمدخان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

امام علی (ع)
توحید آن است كه خدا را در توهّم نیاوری و عدالت آن است كه او را متهم نسازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کن احمدخان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کن احمدخان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کن احمدخان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کن احمدخان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کن احمدخان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کن احمدخان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٦:٣١١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:١٣٠٠:٣٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٦:٢٢١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:٣٢:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٦:١٣١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٤٦٠٠:٣١:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٦:٠٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٣٣٠٠:٣١:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٥:٥٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:١٩٠٠:٣١:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣١:٣٧١٣:١٥:٥٠٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٠٦٠٠:٣١:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٠:٣٩١٣:١٥:٤٣٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣٠:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٥:٣٧٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣٠:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٥:٣١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٦٠٠:٣٠:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٠:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٥:٢٢٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٩:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٦:٠٨١٣:١٥:١٨٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٩:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٥:١٧١٣:١٥:١٤٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٩:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٥:١١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٩:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٩:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٩:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٠٦١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٨:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢١:٢٢١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٨:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٨:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٩:٥٧١٣:١٥:٠٧٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٨:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٩:١٦١٣:١٥:٠٨٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٨:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٨:٣٧١٣:١٥:١٠٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٨:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٨:٠٠١٣:١٥:١٢٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٨:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٧:٢٤١٣:١٥:١٥٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٦:٤٩١٣:١٥:١٩٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢٧:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤١٠٦:١٦:١٦١٣:١٥:٢٣٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٥:٤٤١٣:١٥:٢٧٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٧:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٥:١٤١٣:١٥:٣٢٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٤:٤٥١٣:١٥:٣٨٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کن احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کن احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کن احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کن احمدخان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کن احمدخان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کن احمدخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کن احمدخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کن احمدخان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کن احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کن احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کن احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کن احمدخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کن احمدخان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کن احمدخان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کن احمدخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کن احمدخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کن احمدخان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٧:١٦١٣:٢١:٢٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:١٥٠٠:٣٨:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢١:١٣١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٠١٠٠:٣٨:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٨:٣٥١٣:٢٠:٥٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٠:٤٧٠٠:٣٨:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٩:١٤١٣:٢٠:٤٠١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٣٨:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٩:٥٣١٣:٢٠:٢٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:١٧٠٠:٣٨:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٠:٣٢١٣:٢٠:٠٦١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٠١٠٠:٣٧:٥٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:١١١٣:١٩:٤٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣٧:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥١:٥٠١٣:١٩:٣٠١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٣٧:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٢:٢٩١٣:١٩:١١١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:١١٠٠:٣٧:٢١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٣:٠٨١٣:١٨:٥٣١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣٧:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٣:٤٧١٣:١٨:٣٤١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٣٦:٥٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٤:٢٥١٣:١٨:١٤١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٥٠٠:٣٦:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٥:٠٣١٣:١٧:٥٥١٩:٤٠:١٥١٩:٥٧:٥٦٠٠:٣٦:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٥:٤٢١٣:١٧:٣٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٦:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٧:١٥١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٧٠٠:٣٥:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٦:٥٤١٩:٣٦:١٩١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٥:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٦:٣٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٣٦٠٠:٣٥:٢٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٦:٥٨:١٤١٣:١٦:١٣١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:١٥٠٠:٣٥:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٨:٥٢١٣:١٥:٥٢١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٤:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٩:٣٠١٣:١٥:٣١١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٣٣٠٠:٣٤:٣٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٠:٠٨١٣:١٥:١٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٤:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٠:٤٦١٣:١٤:٤٨١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣٤:٠١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠١:٢٤١٣:١٤:٢٧١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٢٩٠٠:٣٣:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٢:٠٢١٣:١٤:٠٥١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠٧٠٠:٣٣:٢٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٤٠٧:٠٢:٤٠١٣:١٣:٤٤١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٣:٠٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٣:١٨١٣:١٣:٢٢١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٢٣٠٠:٣٢:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٣:٥٧١٣:١٣:٠١١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٠٢٠٠:٣٢:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:٠٤:٣٥١٣:١٢:٣٩١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٤٠٠٠:٣٢:١٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١١٠٧:٠٥:١٣١٣:١٢:١٨١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:١٨٠٠:٣١:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:٠٥:٥٢١٣:١١:٥٧١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:٥٧٠٠:٠١:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٦:٣٠١٢:١١:٣٥١٨:١٦:١٠١٨:٣٣:٣٦٢٣:٣١:١٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کن احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کن احمدخان روستای کن احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کن احمدخان روستای کن احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کن احمدخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کن احمدخان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کن احمدخان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کن احمدخان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کن احمدخان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کن احمدخان

روستای کن احمدخان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کن احمدخان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کن احمدخان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کن احمدخان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کن احمدخان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کن احمدخان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کن احمدخان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کن احمدخان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کن احمدخان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کن احمدخان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کن احمدخان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کن احمدخان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کن احمدخان دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کن احمدخان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کن احمدخان
زمان پخش اذان زنده به افق کن احمدخان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کن احمدخان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کن احمدخان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو