جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کنگه

سلطانیه | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز کنگه


اذان صبح: ٠٤:١٠:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کنگه (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کنگه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کنگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کنگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

استیو چندلر
آنچه انجام می‌دهید، بسیار مهم‌تر از آن چیزهایی است كه مرتب از آن سخن می‌گویید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کنگه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کنگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنگه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کنگه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنگه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کنگه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٤٣٠٦:٤١:٥٦١٣:١٤:٢٨١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٩:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٦٠٦:٤٠:٣٤١٣:١٤:١٣١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٩:١٤١٣:١٣:٥٩١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:١٥٠٠:٢٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٣:٤٥١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٨:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٣:٣٢١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٥:١٦١٣:١٣:١٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٧:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٣:٠٦١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢٨٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٢:٥٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣١:٢٦١٣:١٢:٤٢١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٦:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٠:١٠١٣:١٢:٣٠١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٦:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٢:١٩١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٥:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٢:٠٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٥:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:١١:٥٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٥:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٥:١٨١٣:١١:٥٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٤:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٤:٠٨١٣:١١:٤١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٤:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٢:٥٨١٣:١١:٣٢٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٤:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢١:٥٠١٣:١١:٢٤٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٣:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢٠:٤٣١٣:١١:١٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٣:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٩:٣٧١٣:١١:١٠٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٣:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١١٠٦:١٨:٣٢١٣:١١:٠٤٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٧:٢٨١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٢:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٦:٢٥١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٥:٢٤١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٢:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٤:٢٤١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢١:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٣:٢٥١٣:١٠:٤١٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢١:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٢:٢٧١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢١:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١١:٣١١٣:١٠:٣٦٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢١:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٠:٣٦١٣:١٠:٣٤٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٢١:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٠:٣٣٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنگه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کنگه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کنگه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کنگه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٦:٠٢:٣٩١٣:١٠:٤٩٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:٠٧٠٠:١٩:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٢:٠١١٣:١٠:٥٤٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٥٦٠٠:١٩:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٦:٠١:٢٥١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٤٥٠٠:١٩:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠٠:٥٠١٣:١١:٠٥٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٣٣٠٠:١٩:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٦:٠٠:١٧١٣:١١:١١٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٣:٢٠٠٠:١٩:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٩:٤٦١٣:١١:١٨٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٤:٠٧٠٠:١٩:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٥٩:١٦١٣:١١:٢٥٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٤:٥٣٠٠:١٨:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٥:٥٨:٤٨١٣:١١:٣٢٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:٣٨٠٠:١٨:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٨:٢٢١٣:١١:٤٠٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٦:٢٢٠٠:١٨:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٧:٥٧١٣:١١:٤٨٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٧:٠٥٠٠:١٨:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٧:٣٤١٣:١١:٥٧٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:٤٧٠٠:١٨:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٥٧:١٣١٣:١٢:٠٦٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٨:٢٨٠٠:١٨:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٥٦:٥٤١٣:١٢:١٦٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٩:٠٨٠٠:١٨:٥٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٦:٣٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٩:٤٦٠٠:١٩:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٥٦:٢٠١٣:١٢:٣٦٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٥٠:٢٤٠٠:١٩:٠٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٥٦:٠٦١٣:١٢:٤٦٢٠:٢٩:٤١٢٠:٥١:٠٠٠٠:١٩:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٥٥:٥٣١٣:١٢:٥٧٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥١:٣٥٠٠:١٩:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٥٥:٤٢١٣:١٣:٠٨٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥٢:٠٩٠٠:١٩:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٥٥:٣٣١٣:١٣:٢٠٢٠:٣١:١٨٢٠:٥٢:٤٢٠٠:١٩:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٥٥:٢٦١٣:١٣:٣١٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٣:١٣٠٠:١٩:٢٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٥٥:٢٠١٣:١٣:٤٣٢٠:٣٢:١٦٢٠:٥٣:٤٣٠٠:١٩:٣٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٥٥:١٦١٣:١٣:٥٥٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٤:١٢٠٠:١٩:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٥٥:١٤١٣:١٤:٠٨٢٠:٣٣:١٠٢٠:٥٤:٣٩٠٠:١٩:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٥٥:١٣١٣:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٥:٠٤٠٠:٢٠:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٥٥:١٥١٣:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٢٠:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٥٥:١٧١٣:١٤:٤٦٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٥١٠٠:٢٠:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٥٥:٢٢١٣:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٦:١٢٠٠:٢٠:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٥٥:٢٨١٣:١٥:١٢٢٠:٣٤:٥٩٢٠:٥٦:٣١٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٥٥:٣٦١٣:١٥:٢٥٢٠:٣٥:١٦٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢٠:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٥٥:٤٦١٣:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٢١:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٥٥:٥٧١٣:١٥:٥١٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٢١:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کنگه روستای کنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کنگه روستای کنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کنگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کنگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کنگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کنگه

روستای کنگه بر روی نقشه

روستای کنگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کنگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کنگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کنگه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کنگه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کنگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کنگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کنگه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کنگه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کنگه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کنگه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کنگه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا کنگه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کنگه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کنگه
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کنگه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کنگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو