جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کنگاور

کنگاور | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کنگاور

اذان صبح: ٠٥:١٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:١٤

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کنگاور (شهرستان کنگاور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر کنگاور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کنگاور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کنگاور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
دمساز طبع درشت‌خو، چونان سوار بر شتر چموش است كه اگر افسارش را بكشد، بینی‌اش بریده شود و اگر رهایش كند، از اختیارش به‌در می‌رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کنگاور

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کنگاور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کنگاور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کنگاور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کنگاور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کنگاور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٨:٢٥١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٣٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٦:٥٠١٣:١٨:١١١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٧:٥٧١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٦٠٠:٣٤:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٤:١٩١٣:١٧:٤٣١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٠٥٠٠:٣٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٣:٠٥١٣:١٧:٢٩١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥٥٠٠:٣٣:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٠٠٦:٤١:٥١١٣:١٧:١٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤١٠٦:٤٠:٣٩١٣:١٧:٠٤١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:٣٢:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٢٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٦:٥١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣٢:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٨:١٥١٣:١٦:٤٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٤٠٠:٣١:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٦:٢٨١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٤٠٠:٣١:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٦:١٧١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٥٤٠٠:٣١:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٦:٠٧١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣٠:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٥:٥٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣٠:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٥:٤٧١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٢٥٠٠:٣٠:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣١:٢٦١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:١٥٠٠:٣٠:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣٠:٢١١٣:١٥:٣٠٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٩:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٩:١٨١٣:١٥:٢٢٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٩:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٨:١٥١٣:١٥:١٤٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٩:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٧:١٣١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٦:١٣١٣:١٥:٠١٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٨:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٥:١٣١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٨:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٤:١٥١٣:١٤:٥١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٨:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٣:١٨١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢١:٢٨١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٧:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٧:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٩:٤٣١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٧:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٨:٥٢١٣:١٤:٣٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٦:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١١٠٦:١٨:٠٣١٣:١٤:٣١٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کنگاور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کنگاور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کنگاور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنگاور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کنگاور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کنگاور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کنگاور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کنگاور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کنگاور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کنگاور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کنگاور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کنگاور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کنگاور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کنگاور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کنگاور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کنگاور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کنگاور

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کنگاور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کنگاور شهر کنگاور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کنگاور شهر کنگاور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کنگاور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کنگاور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کنگاور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر کنگاور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کنگاور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کنگاور

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٩:٤١١٢:٠٢:٣٥١٧:٣٥:٠١١٧:٥٣:١١٢٣:٢١:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٠:٣٢١٢:٠٢:٢٦١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٢:٠٥٢٣:٢١:١٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣١:٢٥١٢:٠٢:١٩١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٠:٥٩٢٣:٢١:٠٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٢:١٧١٢:٠٢:١٢١٧:٣١:٣٩١٧:٤٩:٥٥٢٣:٢٠:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٣:١٠١٢:٠٢:٠٥١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٨:٥٢٢٣:٢٠:٤٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٤:٠٣١٢:٠٢:٠٠١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٧:٤٩٢٣:٢٠:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤١٠٦:٣٤:٥٧١٢:٠١:٥٥١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٤٩٢٣:٢٠:٢٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٥:٥١١٢:٠١:٥١١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٥:٤٩٢٣:٢٠:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٦:٤٥١٢:٠١:٤٨١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٤:٥٠٢٣:٢٠:١٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٧:٣٩١٢:٠١:٤٥١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٣:٥٣٢٣:٢٠:٠٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:٣٤١٢:٠١:٤٣١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٢:٥٧٢٣:٢٠:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٩:٢٩١٢:٠١:٤٢١٧:٢٣:٣٠١٧:٤٢:٠٣٢٣:٢٠:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٠:٢٥١٢:٠١:٤٢١٧:٢٢:٣٥١٧:٤١:١٠٢٣:١٩:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:٢١١٢:٠١:٤٣١٧:٢١:٤١١٧:٤٠:١٨٢٣:١٩:٥٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٢:١٧١٢:٠١:٤٥١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:٢٨٢٣:١٩:٥١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٣:١٣١٢:٠١:٤٧١٧:١٩:٥٧١٧:٣٨:٣٩٢٣:١٩:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:٠٩١٢:٠١:٥٠١٧:١٩:٠٨١٧:٣٧:٥٢٢٣:١٩:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٥:٠٦١٢:٠١:٥٤١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:٠٦٢٣:١٩:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٦:٠٣١٢:٠١:٥٩١٧:١٧:٣٣١٧:٣٦:٢٢٢٣:١٩:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٧:٠٠١٢:٠٢:٠٥١٧:١٦:٤٨١٧:٣٥:٣٩٢٣:١٩:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٧:٥٨١٢:٠٢:١٢١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٥٨٢٣:١٩:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٨:٥٥١٢:٠٢:٢٠١٧:١٥:٢٣١٧:٣٤:١٨٢٣:٢٠:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٩:٥٢١٢:٠٢:٢٨١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:٤١٢٣:٢٠:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٥٠١٢:٠٢:٣٧١٧:١٤:٠٤١٧:٣٣:٠٤٢٣:٢٠:١١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥١:٤٨١٢:٠٢:٤٧١٧:١٣:٢٧١٧:٣٢:٣٠٢٣:٢٠:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٢:٤٥١٢:٠٢:٥٨١٧:١٢:٥٢١٧:٣١:٥٧٢٣:٢٠:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٣:٤٣١٢:٠٣:١٠١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٢٦٢٣:٢٠:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:٤٠١٢:٠٣:٢٣١٧:١١:٤٧١٧:٣٠:٥٧٢٣:٢٠:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٥:٣٨١٢:٠٣:٣٦١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٢٩٢٣:٢٠:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٦:٣٥١٢:٠٣:٥١١٧:١٠:٤٩١٧:٣٠:٠٣٢٣:٢١:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کنگاور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کنگاور شهر کنگاور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کنگاور شهر کنگاور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کنگاور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کنگاور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کنگاور

کنگاور نام شهری در استان کرمانشاه است که در شرقی‌ترین قسمت این استان قرار گرفته و مرکز بخش مرکزی شهرستان کنگاور است. معبد آناهیتا دومین بنای سنگی پس از تخت جمشید در ایران می‌باشد که در شهر کنگاور قرار دارد

شهر کنگاور در ویکیپدیا

شهر کنگاور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کنگاور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کنگاور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کنگاور بر روی نقشه

شهر کنگاور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کنگاور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کنگاور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کنگاور
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کنگاور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کنگاور + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کنگاور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کنگاور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کنگاور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کنگاور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کنگاور رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کنگاور
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ کنگاور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کنگاور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ کنگاور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کنگاور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کنگاور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کنگاور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کنگاور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کنگاور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو