جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کنزاب

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کنزاب


اذان صبح: ٠٣:٥١:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٩
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٠١
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٣٤

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کنزاب (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای کنزاب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کنزاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کنزاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
آثار محسوس [=چشم‌گیر] هنری با گذشت زمان از بین می‌روند، از دیوارها كنده می‌شوند و با بكارگیری سلیقه‌های گذرا از اعتبار می‌افتند؛ ولی زندگی عشق، همیشگی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کنزاب

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کنزاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنزاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کنزاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنزاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کنزاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٥:١٣١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٠٧٢٣:٤٨:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٥:٠٣١٩:٢١:٣٧١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٥٩٢٣:٤٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٥٠٢٣:٤٧:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٤:٤٦٢٣:٤٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٦:٠١١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٤:١٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٣٨٢٣:٤٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٣٤٢٣:٤٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٥:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٧:٥٦١٢:٣٣:٥٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:٢٠٢٣:٤٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٣١:١٥١٩:٥١:١٥٢٣:٤٤:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٥:٥٧١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:١٠٢٣:٤٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣٣:٤٣١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤٤:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٣:٤١١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٤:٠٠٢٣:٤٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:٥٤٢٣:٤٣:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٥:٤٩٢٣:٤٣:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٦:٤٣٢٣:٤٣:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٣٦٢٣:٤٣:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٩:٤٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٨:٢٩٢٣:٤٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٩:٢٢٢٣:٤٢:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢٨:٠٩١٢:٣٣:٤١١٩:٣٩:٤٢٢٠:٠٠:١٥٢٣:٤٢:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٣:٤٤١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:٠٧٢٣:٤٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٦:٤١١٢:٣٣:٤٧١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٥٨٢٣:٤٢:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٣:٥٠١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٤٩٢٣:٤٢:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٣:٥٤١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٢:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٩٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٣:٥٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٤٢:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣٤:٠٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٥:١٩٢٣:٤٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنزاب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کنزاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کنزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کنزاب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کنزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کنزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کنزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کنزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنزاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کنزاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کنزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کنزاب

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠٨٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٩:١٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:٢١:١٤٢٣:٤٤:٣٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٢٣٠٥:١٩:٠١١٢:٣٩:٢٥١٩:٥٩:٤٧٢٠:٢١:٢٥٢٣:٤٤:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤١٠٥:١٩:١٧١٢:٣٩:٣٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:٢١:٣٣٢٣:٤٤:٥٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠١٠٥:١٩:٣٥١٢:٣٩:٥١٢٠:٠٠:٠٤٢٠:٢١:٤٠٢٣:٤٥:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٢٣٠٥:١٩:٥٣١٢:٤٠:٠٤٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢١:٤٥٢٣:٤٥:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٤٨٠٥:٢٠:١٤١٢:٤٠:١٦٢٠:٠٠:١٣٢٠:٢١:٤٨٢٣:٤٥:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:١٦٠٥:٢٠:٣٥١٢:٤٠:٢٩٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢١:٥٠٢٣:٤٦:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٤٦٠٥:٢٠:٥٩١٢:٤٠:٤١٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢١:٤٩٢٣:٤٦:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١٨٠٥:٢١:٢٣١٢:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢١:٤٧٢٣:٤٦:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥٢٠٥:٢١:٤٩١٢:٤١:٠٥٢٠:٠٠:١٢٢٠:٢١:٤٣٢٣:٤٦:٥٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٩٠٥:٢٢:١٦١٢:٤١:١٧٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢١:٣٦٢٣:٤٧:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٨٠٥:٢٢:٤٤١٢:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢١:٢٨٢٣:٤٧:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٢٣:١٤١٢:٤١:٣٩١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢١:١٩٢٣:٤٧:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٢٠٥:٢٣:٤٤١٢:٤١:٥٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:٢١:٠٧٢٣:٤٧:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٦٠٥:٢٤:١٦١٢:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٣٠٢٠:٢٠:٥٣٢٣:٤٨:١٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٣٠٥:٢٤:٤٩١٢:٤٢:١٠١٩:٥٩:١٧٢٠:٢٠:٣٧٢٣:٤٨:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٥٢٠٥:٢٥:٢٣١٢:٤٢:٢٠١٩:٥٩:٠١٢٠:٢٠:٢٠٢٣:٤٨:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٢٥:٥٧١٢:٤٢:٢٩١٩:٥٨:٤٤٢٠:٢٠:٠١٢٣:٤٩:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٤٠٥:٢٦:٣٣١٢:٤٢:٣٧١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٩:٣٩٢٣:٤٩:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢٧٠٥:٢٧:١٠١٢:٤٢:٤٦١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٩:١٦٢٣:٤٩:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢٢٠٥:٢٧:٤٧١٢:٤٢:٥٤١٩:٥٧:٤١٢٠:١٨:٥١٢٣:٥٠:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:١٩٠٥:٢٨:٢٦١٢:٤٣:٠١١٩:٥٧:١٧٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥٠:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٧٠٥:٢٩:٠٥١٢:٤٣:٠٨١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٥٥٢٣:٥٠:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٩:٤٥١٢:٤٣:١٤١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٧:٢٥٢٣:٥٠:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٦٠٥:٣٠:٢٦١٢:٤٣:٢٠١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٦:٥٢٢٣:٥١:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٨٠٥:٣١:٠٧١٢:٤٣:٢٥١٩:٥٥:٢١٢٠:١٦:١٨٢٣:٥١:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٣١:٤٩١٢:٤٣:٣٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٥:٤٢٢٣:٥١:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٣٢:٣٢١٢:٤٣:٣٤١٩:٥٤:١٣٢٠:١٥:٠٤٢٣:٥١:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٩٠٥:٣٣:١٦١٢:٤٣:٣٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٤:٢٥٢٣:٥٢:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٥٠٥:٣٤:٠٠١٢:٤٣:٤١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٣:٤٣٢٣:٥٢:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤١٠٥:٣٤:٤٤١٢:٤٣:٤٤١٩:٥٢:١٩٢٠:١٣:٠١٢٣:٥٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کنزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کنزاب روستای کنزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کنزاب روستای کنزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کنزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنزاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کنزاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کنزاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کنزاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کنزاب

روستای کنزاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کنزاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کنزاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کنزاب
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کنزاب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کنزاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کنزاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کنزاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کنزاب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کنزاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کنزاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کنزاب
زمان پخش اذان آنلاین به افق کنزاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کنزاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کنزاب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کنزاب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کنزاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کنزاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو