جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کنزاب

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کنزاب


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٠
اذان ظهر: ١١:٢١:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٣٠
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٣٨:٠٤

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کنزاب (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای کنزاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کنزاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کنزاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
هر کس بابی از علم را از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کنزاب

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کنزاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنزاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کنزاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنزاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کنزاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٥:٠٣١٩:٢١:٣٧١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٥٩٢٣:٤٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٥٠٢٣:٤٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٤:٤٦٢٣:٤٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٦:٠١١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٤:١٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٣٨٢٣:٤٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٣٤٢٣:٤٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٥:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٧:٥٦١٢:٣٣:٥٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:٢٠٢٣:٤٥:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٣١:١٥١٩:٥١:١٥٢٣:٤٤:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٥:٥٧١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:١٠٢٣:٤٤:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣٣:٤٣١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤٤:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٣:٤١١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٤:٠٠٢٣:٤٤:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:٥٤٢٣:٤٣:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٥:٤٩٢٣:٤٣:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٦:٤٣٢٣:٤٣:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٣٦٢٣:٤٣:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٩:٤٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٨:٢٩٢٣:٤٣:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٩:٢٢٢٣:٤٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢٨:٠٩١٢:٣٣:٤١١٩:٣٩:٤٢٢٠:٠٠:١٥٢٣:٤٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٣:٤٤١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:٠٧٢٣:٤٢:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٦:٤١١٢:٣٣:٤٧١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٥٨٢٣:٤٢:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٣:٥٠١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٤٩٢٣:٤٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٣:٥٤١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٢:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٩٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٣:٥٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٤٢:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣٤:٠٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٥:١٩٢٣:٤٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٤٣٠٥:٢٣:٣٠١٢:٣٤:١٠١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٦:٠٧٢٣:٤٢:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنزاب

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کنزاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کنزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کنزاب

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کنزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کنزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کنزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کنزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنزاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کنزاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کنزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کنزاب

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥١:٣٤١١:٢١:٣٩١٦:٥١:١٣١٧:٠٩:٥٦٢٢:٣٩:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٢:٣١١١:٢١:٣٠١٦:٥٠:٠٠١٧:٠٨:٤٥٢٢:٣٩:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٣:٢٩١١:٢١:٢٣١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٧:٣٥٢٢:٣٨:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٤:٢٧١١:٢١:١٦١٦:٤٧:٣٦١٧:٠٦:٢٥٢٢:٣٨:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٥:٢٥١١:٢١:١٠١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٥:١٧٢٢:٣٨:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٦:٢٤١١:٢١:٠٥١٦:٤٥:١٧١٧:٠٤:١١٢٢:٣٨:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٧:٢٣١١:٢١:٠١١٦:٤٤:١٠١٧:٠٣:٠٥٢٢:٣٨:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٨:٢٢١١:٢٠:٥٧١٦:٤٣:٠٣١٧:٠٢:٠١٢٢:٣٨:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٩:٢٢١١:٢٠:٥٤١٦:٤١:٥٨١٧:٠٠:٥٨٢٢:٣٨:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٠:٢٢١١:٢٠:٥٢١٦:٤٠:٥٤١٦:٥٩:٥٦٢٢:٣٨:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠١:٢٢١١:٢٠:٥٠١٦:٣٩:٥١١٦:٥٨:٥٦٢٢:٣٧:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٢:٢٣١١:٢٠:٥٠١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٧:٥٧٢٢:٣٧:٥٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٣:٢٣١١:٢٠:٥٠١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٦:٥٩٢٢:٣٧:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٤:٢٤١١:٢٠:٥١١٦:٣٦:٥١١٦:٥٦:٠٣٢٢:٣٧:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٥:٢٥١١:٢٠:٥٢١٦:٣٥:٥٤١٦:٥٥:٠٨٢٢:٣٧:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٦:٢٦١١:٢٠:٥٥١٦:٣٤:٥٨١٦:٥٤:١٥٢٢:٣٧:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٧:٢٨١١:٢٠:٥٩١٦:٣٤:٠٤١٦:٥٣:٢٤٢٢:٣٧:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٨:٢٩١١:٢١:٠٣١٦:٣٣:١٢١٦:٥٢:٣٤٢٢:٣٧:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٩:٣١١١:٢١:٠٨١٦:٣٢:٢١١٦:٥١:٤٥٢٢:٣٧:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٠:٣٢١١:٢١:١٤١٦:٣١:٣١١٦:٥٠:٥٨٢٢:٣٧:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١١:٣٤١١:٢١:٢١١٦:٣٠:٤٣١٦:٥٠:١٣٢٢:٣٧:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٢:٣٦١١:٢١:٢٨١٦:٢٩:٥٧١٦:٤٩:٣٠٢٢:٣٧:٥٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٣:٣٨١١:٢١:٣٧١٦:٢٩:١٣١٦:٤٨:٤٨٢٢:٣٧:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٤:٤٠١١:٢١:٤٦١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٨:٠٨٢٢:٣٨:٠٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٥:٤١١١:٢١:٥٦١٦:٢٧:٤٩١٦:٤٧:٢٩٢٢:٣٨:١٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٦:٤٣١١:٢٢:٠٧١٦:٢٧:١٠١٦:٤٦:٥٣٢٢:٣٨:١٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٧:٤٥١١:٢٢:١٩١٦:٢٦:٣٣١٦:٤٦:١٨٢٢:٣٨:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٨:٤٦١١:٢٢:٣٢١٦:٢٥:٥٧١٦:٤٥:٤٥٢٢:٣٨:٣٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٩:٤٨١١:٢٢:٤٥١٦:٢٥:٢٣١٦:٤٥:١٤٢٢:٣٨:٤٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٠:٤٩١١:٢٣:٠٠١٦:٢٤:٥٢١٦:٤٤:٤٥٢٢:٣٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کنزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کنزاب روستای کنزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کنزاب روستای کنزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کنزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنزاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کنزاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کنزاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کنزاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کنزاب

روستای کنزاب بر روی نقشه

روستای کنزاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کنزاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کنزاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کنزاب
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کنزاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کنزاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کنزاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کنزاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کنزاب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کنزاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کنزاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا کنزاب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کنزاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کنزاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا کنزاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کنزاب دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کنزاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کنزاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو