جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کندوان

اسکو | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز کندوان

اذان صبح: ٠٥:٤٤:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٨:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٥:١٠

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کندوان (شهرستان اسکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر کندوان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کندوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کندوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

افلاطون
نهالی كه خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کندوان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کندوان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کندوان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کندوان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کندوان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کندوان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢٥:٠١٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٨:٣٣١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٧:١٠١٣:٢٤:٣٣٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٥:٤٨١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٥٥٠٦:٤٤:٢٧١٣:٢٤:٠٧٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٣٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٥٠٦:٤٣:٠٦١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٤١:٤٦١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٤٠:٢٧١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣٦:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٩:٠٩١٣:٢٣:١٨٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٣٥:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٧:٥٢١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٥:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٦:٣٥١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣٥:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٥:٢٠١٣:٢٢:٤٧٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٣٤:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣٤:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٣٢:٥٢١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٤:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٣١:٤٠١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٣:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٢:١٢٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٣:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٩:١٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٣٣:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢١:٥٨٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٢:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٧:٠١١٣:٢١:٥٢٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢١:٤٦٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣٢:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٤:٤٩١٣:٢١:٤١٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٢:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣١:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٢٢:٤٢١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:١٦٠٠:٣١:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٢١:٤١١٣:٢١:٢٩٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣١:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٢٠:٤١١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٩:٤٢١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٨:٤٥١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٣٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٧:٤٩١٣:٢١:٢١٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٣٠:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٦:٥٤١٣:٢١:٢١٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٣٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کندوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کندوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کندوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کندوان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کندوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کندوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کندوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کندوان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کندوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کندوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کندوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کندوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کندوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کندوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کندوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کندوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کندوان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کندوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کندوان شهر کندوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کندوان شهر کندوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کندوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کندوان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کندوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کندوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کندوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کندوان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٦:٣٩١٣:٢٧:٤٨٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٤١:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٧:٣١١٣:٢٧:٣٢٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:١٦٠٠:٤١:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٨:٢٢١٣:٢٧:١٦٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٤١:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٩:١٤١٣:٢٧:٠٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٤١:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٥٠:٠٥١٣:٢٦:٤٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٥٥٠٠:٤١:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢١٠٦:٥٠:٥٦١٣:٢٦:٢٥٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٤٠:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٥١:٤٧١٣:٢٦:٠٨١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥٨٠٠:٤٠:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٧٠٦:٥٢:٣٨١٣:٢٥:٥٠١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٢٨٠٠:٤٠:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٥٣:٢٩١٣:٢٥:٣١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٥٨٠٠:٤٠:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥١٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٥:١٢١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٢٨٠٠:٤٠:١٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٥:١٠١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٥٧٠٠:٤٠:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٦:٠١١٣:٢٤:٣٤١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢٦٠٠:٣٩:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٦:٥١١٣:٢٤:١٤١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٩:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٧:٤٢١٣:٢٣:٥٤١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٣٩:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٨:٣٢١٣:٢٣:٣٤١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٣٩:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٩:٢٣١٣:٢٣:١٤١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٦٠٠:٣٨:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٦٠٧:٠٠:١٣١٣:٢٢:٥٣١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٣٨:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٩٠٧:٠١:٠٤١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:١٠٠٠:٣٨:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣١٠٧:٠١:٥٤١٣:٢٢:١٢١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٣٨:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠٢:٤٥١٣:٢١:٥١١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٠٢٠٠:٣٧:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٣:٣٥١٣:٢١:٢٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٢٨٠٠:٣٧:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٤:٢٦١٣:٢١:٠٨١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٥٤٠٠:٣٧:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٥:١٦١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٢٠٠٠:٣٧:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٦:٠٧١٣:٢٠:٢٦١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٤٦٠٠:٣٦:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٦:٥٨١٣:٢٠:٠٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:١٢٠٠:٣٦:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٧:٤٨١٣:١٩:٤٣١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٣٧٠٠:٣٦:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٨:٣٩١٣:١٩:٢٢١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٠٣٠٠:٣٦:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٩:٣٠١٣:١٩:٠٠١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٥:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٠:٢١١٣:١٨:٣٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣٥:٢٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٥٠٧:١١:١٢١٣:١٨:١٨١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٥:١٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٢:٠٤١٢:١٧:٥٧١٨:٢٣:١٣١٨:٤١:٤٦٢٣:٣٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کندوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کندوان شهر کندوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کندوان شهر کندوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کندوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کندوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کندوان

کندوان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی و شهرستان اسکو است که از پیشینه تاریخی هفت هزار ساله برخوردار است

شهر کندوان در ویکیپدیا

شهر کندوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کندوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کندوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کندوان بر روی نقشه

شهر کندوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کندوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کندوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کندوان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کندوان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کندوان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کندوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کندوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کندوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کندوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کندوان رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ کندوان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کندوان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کندوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کندوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کندوان
زمان پخش اذان زنده به افق کندوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کندوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کندوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کندوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو