جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کندنصیر

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کندنصیر


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٣٣
اذان ظهر: ١١:٢٦:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٠٥
اذان مغرب: ١٦:٤١:١٤
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٢٤

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کندنصیر (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای کندنصیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کندنصیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کندنصیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

بزرگمهر
دل آدمی بنده آرزو است. سرشتها یكسان نیست، هر كس خویی دارد و جویا و خواهان چیزی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کندنصیر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کندنصیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کندنصیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کندنصیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کندنصیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کندنصیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣١:٤٨١٩:١٥:٢٥١٩:٣٤:٢٧٢٣:٤٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣١:٣٨١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣١:٢٩١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٥:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٥:١٨١٢:٣١:٢٠١٩:١٧:٥٥١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٤:١١١٢:٣١:١٢١٩:١٨:٤٥١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤٤:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣١٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣١:٠٤١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٤:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٤:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٣٠:٥٠١٩:٢١:١٥١٩:٤٠:٣٧٢٣:٤٣:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٣:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٣:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:١٦٢٣:٤٣:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٥:٠١٢٣:٤٢:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٥:٠٠١٢:٣٠:٢١١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٢:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٠:١٨١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٤٥٢٣:٤٢:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣٣:١١١٢:٣٠:١٦١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٣٧٢٣:٤١:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٥٣٠٥:٣٢:١٨١٢:٣٠:١٤١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤١:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٣١:٢٧١٢:٣٠:١٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤١:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٠:١٣١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:١٢٢٣:٤١:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:١٩٠٥:٢٩:٤٩١٢:٣٠:١٣١٩:٣١:٠٤١٩:٥١:٠٣٢٣:٤١:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:١١٠٥:٢٩:٠٢١٢:٣٠:١٣١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٥٤٢٣:٤٠:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٢٨:١٧١٢:٣٠:١٥١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٢٧:٣٣١٢:٣٠:١٦١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٣:٣٤٢٣:٤٠:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٠:١٩١٩:٣٤:١٣١٩:٥٤:٢٤٢٣:٤٠:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٦:١٠١٢:٣٠:٢٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٥:١٣٢٣:٤٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٦:٠٢٢٣:٤٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٤:٥٣١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٦:٥٠٢٣:٤٠:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٤:١٦١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٧:١٥١٩:٥٧:٣٧٢٣:٤٠:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٠٣٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٤٢٣:٤٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کندنصیر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کندنصیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کندنصیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کندنصیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کندنصیر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کندنصیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کندنصیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کندنصیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کندنصیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کندنصیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کندنصیر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٥:٣٩١١:١٩:٥٠١٦:٢٣:٤٣١٦:٤٣:١٧٢٢:٣٦:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٦:٣٧١١:٢٠:٠٦١٦:٢٣:١٧١٦:٤٢:٥٤٢٢:٣٦:٣٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٧:٣٥١١:٢٠:٢٣١٦:٢٢:٥٤١٦:٤٢:٣٢٢٢:٣٦:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٨:٣٣١١:٢٠:٤١١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٧:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٩:٣١١١:٢٠:٥٩١٦:٢٢:١١١٦:٤١:٥٥٢٢:٣٧:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٠:٢٨١١:٢١:١٨١٦:٢١:٥٣١٦:٤١:٣٩٢٢:٣٧:٣١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢١:٢٤١١:٢١:٣٨١٦:٢١:٣٧١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٧:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٢:٢٠١١:٢١:٥٩١٦:٢١:٢٣١٦:٤١:١٢٢٢:٣٨:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:١٦١١:٢٢:٢٠١٦:٢١:١٠١٦:٤١:٠٢٢٢:٣٨:٢٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٤:١١١١:٢٢:٤٢١٦:٢١:٠٠١٦:٤٠:٥٤٢٢:٣٨:٤١
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٥:٠٥١١:٢٣:٠٤١٦:٢٠:٥٢١٦:٤٠:٤٧٢٢:٣٩:٠٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٥٨١١:٢٣:٢٨١٦:٢٠:٤٥١٦:٤٠:٤٣٢٢:٣٩:٢٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٦:٥١١١:٢٣:٥١١٦:٢٠:٤١١٦:٤٠:٤٠٢٢:٣٩:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٧:٤٢١١:٢٤:١٦١٦:٢٠:٣٨١٦:٤٠:٣٩٢٢:٤٠:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٨:٣٣١١:٢٤:٤١١٦:٢٠:٣٨١٦:٤٠:٤٠٢٢:٤٠:٢٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٩:٢٣١١:٢٥:٠٦١٦:٢٠:٣٩١٦:٤٠:٤٣٢٢:٤٠:٤٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٠:١٢١١:٢٥:٣٢١٦:٢٠:٤٣١٦:٤٠:٤٨٢٢:٤١:١٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣١:٠٠١١:٢٥:٥٨١٦:٢٠:٤٨١٦:٤٠:٥٥٢٢:٤١:٣٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣١:٤٧١١:٢٦:٢٥١٦:٢٠:٥٥١٦:٤١:٠٣٢٢:٤١:٥٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٢:٣٣١١:٢٦:٥٢١٦:٢١:٠٥١٦:٤١:١٤٢٢:٤٢:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣٣:١٧١١:٢٧:٢٠١٦:٢١:١٦١٦:٤١:٢٦٢٢:٤٢:٤٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٤:٠١١١:٢٧:٤٨١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٤٠٢٢:٤٣:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٤:٤٣١١:٢٨:١٦١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٥٦٢٢:٤٣:٤٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٥:٢٤١١:٢٨:٤٥١٦:٢٢:٠١١٦:٤٢:١٤٢٢:٤٤:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٦:٠٣١١:٢٩:١٤١٦:٢٢:٢٠١٦:٤٢:٣٤٢٢:٤٤:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٦:٤٢١١:٢٩:٤٣١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٥٥٢٢:٤٥:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٧:١٨١١:٣٠:١٢١٦:٢٣:٠٣١٦:٤٣:١٨٢٢:٤٥:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٧:٥٤١١:٣٠:٤٢١٦:٢٣:٢٨١٦:٤٣:٤٣٢٢:٤٦:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٨:٢٨١١:٣١:١١١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٤:٠٩٢٢:٤٦:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٩:٠٠١١:٣١:٤١١٦:٢٤:٢٢١٦:٤٤:٣٧٢٢:٤٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کندنصیر روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کندنصیر روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کندنصیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کندنصیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کندنصیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کندنصیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کندنصیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کندنصیر

روستای کندنصیر بر روی نقشه

روستای کندنصیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کندنصیر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کندنصیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کندنصیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کندنصیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کندنصیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کندنصیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کندنصیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق کندنصیر
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کندنصیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کندنصیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کندنصیر
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کندنصیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کندنصیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو