جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کندنصیر

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کندنصیر

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٢٥

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کندنصیر (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای کندنصیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کندنصیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کندنصیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مونسكیو
نداشتن بردباری و شكیبایی در كارهای كوچك، نقشه های بزرگ را بر هم می زند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کندنصیر

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کندنصیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کندنصیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کندنصیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کندنصیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کندنصیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٢:٤٦١٢:٣٤:٠٨١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٩:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠١:٢٧١٢:٣٣:٥٣١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٩:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٣:٣٩١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٦:٢٣٢٣:٤٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٣٣:٢٥١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٧:١٥٢٣:٤٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٣:١٢١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٨:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٢:٥٩١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٥٩٢٣:٤٧:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٥:٠٤١٢:٣٢:٤٦١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٥١٢٣:٤٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٢:٣٤١٩:١١:٥٢١٩:٣٠:٤٣٢٣:٤٧:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٢:٢٢١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٣٦٢٣:٤٦:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٢:١١١٩:١٣:٣٢١٩:٣٢:٢٨٢٣:٤٦:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٠:١١١٢:٣٢:٠٠١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:٢١٢٣:٤٦:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣١:٤٩١٩:١٥:١٢١٩:٣٤:١٣٢٣:٤٥:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣١:٣٩١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٠٦٢٣:٤٥:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:١١٠٥:٤٦:٤١١٢:٣١:٣٠١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤٥:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣١:٢١١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٥١٢٣:٤٤:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣١:١٢١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٤:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣١:٠٤١٩:١٩:٢١١٩:٣٨:٣٧٢٣:٤٤:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٤:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤١:١١١٢:٣٠:٥٠١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:٢٣٢٣:٤٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٠:٠٨١٢:٣٠:٤٤١٩:٢١:٥١١٩:٤١:١٦٢٣:٤٣:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٠٩٢٣:٤٣:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٣٨:٠٦١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٣:٣١١٩:٤٣:٠١٢٣:٤٣:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:٥٤٢٣:٤٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٦:٠٩١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٠:٢١١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٢:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٣٤:١٧١٢:٣٠:١٨١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:٣٢٢٣:٤٢:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٣٣:٢٣١٢:٣٠:١٦١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:٢٤٢٣:٤١:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٠٠٥:٣٢:٣٠١٢:٣٠:١٤١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٨:١٦٢٣:٤١:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣١:٣٩١٢:٣٠:١٣١٩:٢٩:١٦١٩:٤٩:٠٨٢٣:٤١:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کندنصیر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کندنصیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کندنصیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کندنصیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کندنصیر

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کندنصیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کندنصیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کندنصیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای کندنصیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کندنصیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کندنصیر

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کندنصیر روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کندنصیر روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کندنصیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کندنصیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کندنصیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کندنصیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کندنصیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کندنصیر

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٣٤:٥١١٢:٤٠:٢١١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٥:٤١٢٣:٥٠:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤٠:٢٣١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٥٠:٥١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٣٦:١٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٤:١٣٢٣:٥١:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٧:٠٣١٢:٤٠:٢٥١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٥١:١٤
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٣٧:٤٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٥١:٢٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٨:٣٢١٢:٤٠:٢٤١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥١:٣٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٩:١٧١٢:٤٠:٢٣١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٥١:٤٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٤٠:٠٣١٢:٤٠:٢١١٩:٤٠:١١٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٥١:٥٢
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٠:٤٨١٢:٤٠:١٨١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٩:١١٢٣:٥٢:٠٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤١:٣٤١٢:٤٠:١٥١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٨:١٥٢٣:٥٢:٠٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٤٢:٢٠١٢:٤٠:١١١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٧:١٨٢٣:٥٢:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٣:٠٦١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٢:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٣:٥٢١٢:٤٠:٠٢١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٢:٢٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:١٩٢٣:٥٢:٣٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:١٧٢٣:٥٢:٣٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٦:١١١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٢:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٣١:٤٣١٩:٥١:٠٩٢٣:٥٢:٤١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٠:٤٠١٩:٥٠:٠٤٢٣:٥٢:٤٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٨:٣١١٢:٣٩:١٩١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٢:٤٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٩:١٠١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٢:٤٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٩:٠١١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٤٠٢٣:٥٢:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٨:٥١١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٢٩٢٣:٥٢:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥١:٣٧١٢:٣٨:٤٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:١٨٢٣:٥٢:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٢:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٣:١١١٢:٣٨:١٧١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٥٣٢٣:٥٢:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٨:٠٥١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٢:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٢٤٢٣:٥٢:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٧:٣٩١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٢:٢٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٧:٢٥١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٥٢٢٣:٥٢:٢٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٧:١٠١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٣٤٢٣:٥٢:١٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٧:٤٩١٢:٣٦:٥٦١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:١٦٢٣:٥٢:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کندنصیر روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کندنصیر روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کندنصیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کندنصیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کندنصیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کندنصیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کندنصیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کندنصیر

روستای کندنصیر بر روی نقشه

روستای کندنصیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کندنصیر
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کندنصیر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای کندنصیر + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کندنصیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کندنصیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کندنصیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کندنصیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کندنصیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کندنصیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کندنصیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق کندنصیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کندنصیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کندنصیر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کندنصیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کندنصیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو