جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کندنصیر

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کندنصیر


اذان صبح: ٠٥:١٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٩
اذان ظهر: ١١:٤٥:١٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٢٩
اذان مغرب: ١٧:١٠:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٠١:٣٦

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کندنصیر (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای کندنصیر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کندنصیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کندنصیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
دیدگاه خوب مردم، بهترین پشتیبان برگزیدگان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کندنصیر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کندنصیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کندنصیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کندنصیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کندنصیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کندنصیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣١:٥٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣٣:٣٤٢٣:٤٦:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣١:٤٨١٩:١٥:٢٥١٩:٣٤:٢٧٢٣:٤٥:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣١:٣٨١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣١:٢٩١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٥:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٥:١٨١٢:٣١:٢٠١٩:١٧:٥٥١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٤:١١١٢:٣١:١٢١٩:١٨:٤٥١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤٤:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣١٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣١:٠٤١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٤:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٣٠:٥٠١٩:٢١:١٥١٩:٤٠:٣٧٢٣:٤٣:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٣:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٣:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:١٦٢٣:٤٣:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٢:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٥:٠١٢٣:٤٢:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٥:٠٠١٢:٣٠:٢١١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٢:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٠:١٨١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٤٥٢٣:٤٢:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣٣:١١١٢:٣٠:١٦١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٣٧٢٣:٤١:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٥٣٠٥:٣٢:١٨١٢:٣٠:١٤١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤١:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٣١:٢٧١٢:٣٠:١٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤١:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٠:١٣١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:١٢٢٣:٤١:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:١٩٠٥:٢٩:٤٩١٢:٣٠:١٣١٩:٣١:٠٤١٩:٥١:٠٣٢٣:٤١:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:١١٠٥:٢٩:٠٢١٢:٣٠:١٣١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٥٤٢٣:٤٠:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٢٨:١٧١٢:٣٠:١٥١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٢٧:٣٣١٢:٣٠:١٦١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٣:٣٤٢٣:٤٠:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٠:١٩١٩:٣٤:١٣١٩:٥٤:٢٤٢٣:٤٠:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٦:١٠١٢:٣٠:٢٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٥:١٣٢٣:٤٠:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٥٣٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٦:٠٢٢٣:٤٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٤:٥٣١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٦:٥٠٢٣:٤٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٤:١٦١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٧:١٥١٩:٥٧:٣٧٢٣:٤٠:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٠٣٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٤٢٣:٤٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کندنصیر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کندنصیر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کندنصیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کندنصیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کندنصیر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٢:٠١١١:٣٥:١٠١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٨:٣٧٢٢:٥٠:٣٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٢:٢٠١١:٣٥:٤٠١٦:٢٩:٠٤١٦:٤٩:١٧٢٢:٥١:٠٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٢:٣٧١١:٣٦:٠٩١٦:٢٩:٤٦١٦:٤٩:٥٨٢٢:٥١:٣١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٢:٥٢١١:٣٦:٣٨١٦:٣٠:٣٠١٦:٥٠:٤١٢٢:٥٢:٠١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤٣:٠٥١١:٣٧:٠٦١٦:٣١:١٤١٦:٥١:٢٥٢٢:٥٢:٣١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤٣:١٧١١:٣٧:٣٥١٦:٣٢:٠٠١٦:٥٢:٠٩٢٢:٥٣:٠١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٣:٢٦١١:٣٨:٠٣١٦:٣٢:٤٨١٦:٥٢:٥٥٢٢:٥٣:٣٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٣:٣٤١١:٣٨:٣٠١٦:٣٣:٣٦١٦:٥٣:٤٢٢٢:٥٤:٠٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٣:٣٩١١:٣٨:٥٨١٦:٣٤:٢٥١٦:٥٤:٣٠٢٢:٥٤:٢٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٣:٤٣١١:٣٩:٢٤١٦:٣٥:١٦١٦:٥٥:١٩٢٢:٥٤:٥٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٣:٤٥١١:٣٩:٥١١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٦:٠٩٢٢:٥٥:٢٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٠:١٦١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٧:٠٠٢٢:٥٥:٥٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٠:٤٢١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٧:٥٢٢٢:٥٦:٢٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٣:٣٨١١:٤١:٠٦١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٨:٤٤٢٢:٥٦:٤٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٣:٣٢١١:٤١:٣١١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٩:٣٧٢٢:٥٧:١٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٣:٢٤١١:٤١:٥٤١٦:٤٠:٣٨١٧:٠٠:٣١٢٢:٥٧:٤٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٣:١٤١١:٤٢:١٧١٦:٤١:٣٤١٧:٠١:٢٥٢٢:٥٨:٠٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٣:٠٢١١:٤٢:٤٠١٦:٤٢:٣٢١٧:٠٢:٢١٢٢:٥٨:٣٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:٤٨١١:٤٣:٠١١٦:٤٣:٣٠١٧:٠٣:١٦٢٢:٥٨:٥٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٢:٣٣١١:٤٣:٢٢١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٤:١٣٢٢:٥٩:٢٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٢:١٥١١:٤٣:٤٣١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٥:١٠٢٢:٥٩:٤٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤١:٥٦١١:٤٤:٠٣١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٦:٠٧٢٣:٠٠:١٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤١:٣٤١١:٤٤:٢٢١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٧:٠٥٢٣:٠٠:٣٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤١:١١١١:٤٤:٤٠١٦:٤٨:٢٧١٧:٠٨:٠٣٢٣:٠٠:٥٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٠:٤٦١١:٤٤:٥٨١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٩:٠١٢٣:٠١:١٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤٠:١٩١١:٤٥:١٥١٦:٥٠:٢٩١٧:١٠:٠٠٢٣:٠١:٣٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٩:٥١١١:٤٥:٣١١٦:٥١:٣١١٧:١٠:٥٩٢٣:٠١:٥٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٢٠١١:٤٥:٤٦١٦:٥٢:٣٣١٧:١١:٥٩٢٣:٠٢:١٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٦:٠١١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٢:٣٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٨:١٤١١:٤٦:١٥١٦:٥٤:٣٧١٧:١٣:٥٨٢٣:٠٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کندنصیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کندنصیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کندنصیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کندنصیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کندنصیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کندنصیر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٠:٤٦١١:٤٤:٥٨١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٩:٠١٢٣:٠١:١٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤٠:١٩١١:٤٥:١٥١٦:٥٠:٢٩١٧:١٠:٠٠٢٣:٠١:٣٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٩:٥١١١:٤٥:٣١١٦:٥١:٣١١٧:١٠:٥٩٢٣:٠١:٥٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٢٠١١:٤٥:٤٦١٦:٥٢:٣٣١٧:١١:٥٩٢٣:٠٢:١٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٦:٠١١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٢:٣٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٨:١٤١١:٤٦:١٥١٦:٥٤:٣٧١٧:١٣:٥٨٢٣:٠٢:٥١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٧:٣٨١١:٤٦:٢٨١٦:٥٥:٣٩١٧:١٤:٥٨٢٣:٠٣:٠٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٧:٠١١١:٤٦:٤٠١٦:٥٦:٤١١٧:١٥:٥٧٢٣:٠٣:٢٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٦:٢١١١:٤٦:٥٢١٦:٥٧:٤٤١٧:١٦:٥٧٢٣:٠٣:٣٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٥:٤١١١:٤٧:٠٢١٦:٥٨:٤٦١٧:١٧:٥٧٢٣:٠٣:٥٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٤:٥٨١١:٤٧:١٢١٦:٥٩:٤٨١٧:١٨:٥٧٢٣:٠٤:٠٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٤:١٤١١:٤٧:٢١١٧:٠٠:٥١١٧:١٩:٥٧٢٣:٠٤:١٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٣:٢٨١١:٤٧:٢٩١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٥٧٢٣:٠٤:٣٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٢:٤١١١:٤٧:٣٦١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:٥٦٢٣:٠٤:٤١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣١:٥٢١١:٤٧:٤٢١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٢:٥٦٢٣:٠٤:٥٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:٠٢١١:٤٧:٤٨١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٣:٥٥٢٣:٠٤:٥٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:١٠١١:٤٧:٥٣١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٤:٥٤٢٣:٠٥:٠٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٩:١٧١١:٤٧:٥٧١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٥:٥٤٢٣:٠٥:١٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٨:٢٢١١:٤٨:٠٠١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٦:٥٢٢٣:٠٥:٢١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٧:٢٦١١:٤٨:٠٢١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٥١٢٣:٠٥:٢٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٦:٢٩١١:٤٨:٠٣١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٥٠٢٣:٠٥:٣١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٥:٣٠١١:٤٨:٠٤١٧:١١:٠٥١٧:٢٩:٤٨٢٣:٠٥:٣٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٤:٣٠١١:٤٨:٠٤١٧:١٢:٠٦١٧:٣٠:٤٦٢٣:٠٥:٣٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٣:٢٩١١:٤٨:٠٣١٧:١٣:٠٦١٧:٣١:٤٤٢٣:٠٥:٤٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٢:٢٦١١:٤٨:٠٢١٧:١٤:٠٦١٧:٣٢:٤٢٢٣:٠٥:٤١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢١:٢٣١١:٤٨:٠٠١٧:١٥:٠٥١٧:٣٣:٣٩٢٣:٠٥:٤١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٠:١٨١١:٤٧:٥٧١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٣٦٢٣:٠٥:٤١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٩:١٢١١:٤٧:٥٣١٧:١٧:٠٣١٧:٣٥:٣٣٢٣:٠٥:٤٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٨:٠٥١١:٤٧:٤٩١٧:١٨:٠٢١٧:٣٦:٣٠٢٣:٠٥:٣٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٦:٥٧١١:٤٧:٤٤١٧:١٩:٠٠١٧:٣٧:٢٧٢٣:٠٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کندنصیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کندنصیر روستای کندنصیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کندنصیر روستای کندنصیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کندنصیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کندنصیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کندنصیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کندنصیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کندنصیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کندنصیر

روستای کندنصیر بر روی نقشه

روستای کندنصیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کندنصیر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کندنصیر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کندنصیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کندنصیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کندنصیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کندنصیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کندنصیر
زمان پخش اذان زنده به افق کندنصیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کندنصیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کندنصیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق کندنصیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کندنصیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کندنصیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کندنصیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو