جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کنار

مهروییه | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کنار

اذان صبح: ٠٤:١٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٣٦
اذان ظهر: ١١:٢٩:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥١:٣٨

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کنار (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ روستای کنار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

مایك مورداك
برای اینكه با افراد فوق‌العاده باشید، هر بهایی كه نیاز است، بپردازید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کنار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کنار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کنار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کنار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٤:٤٧١٢:٣٩:٤٣١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٠٦٢٣:٥٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٤٦١٢:٣٩:٢٨١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:٤١٢٣:٥٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٢:٤٥١٢:٣٩:١٥١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:١٧٢٣:٥٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١١:٤٤١٢:٣٩:٠١١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٣:٥٢٢٣:٥٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:١١٠٦:١٠:٤٤١٢:٣٨:٤٨١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٢٧٢٣:٥٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٠٣٢٣:٥٧:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٨:٤٦١٢:٣٨:٢٣١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٣٩٢٣:٥٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٧:٤٩١٢:٣٨:١١١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٦:١٥٢٣:٥٧:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٦:٥٢١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٥١٢٣:٥٦:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٥:٥٥١٢:٣٧:٤٩١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٢٧٢٣:٥٦:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٥:٠٠١٢:٣٧:٣٩١٩:١٠:٤٢١٩:٢٨:٠٣٢٣:٥٦:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٤:٠٥١٢:٣٧:٢٩١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٤٠٢٣:٥٦:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٣:١١١٢:٣٧:١٩١٩:١١:٥١١٩:٢٩:١٧٢٣:٥٥:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٢:١٩١٢:٣٧:١٠١٩:١٢:٢٥١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥٥:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠١:٢٧١٢:٣٧:٠٢١٩:١٣:٠٠١٩:٣٠:٣٠٢٣:٥٥:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٦:٥٤١٩:١٣:٣٥١٩:٣١:٠٨٢٣:٥٥:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٩:٤٥١٢:٣٦:٤٦١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٤٥٢٣:٥٤:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:٥٦١٢:٣٦:٣٩١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٤:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٨:٠٨١٢:٣٦:٣٣١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٠٠٢٣:٥٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٧:٢١١٢:٣٦:٢٧١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٣٨٢٣:٥٤:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٦:٢٢١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:١٥٢٣:٥٤:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٥:٥٠١٢:٣٦:١٨١٩:١٧:٠٨١٩:٣٤:٥٣٢٣:٥٣:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٥:٠٦١٢:٣٦:١٤١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٣١٢٣:٥٣:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٦:١٠١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٠٩٢٣:٥٣:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٣:٤٢١٢:٣٦:٠٧١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥٣:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٦:٠٥١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٣:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٠٣٢٣:٥٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٦:٠٢١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٤١٢٣:٥٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٦:٠٢١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:١٩٢٣:٥٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کنار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کنار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کنار روستای کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کنار روستای کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کنار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٢٨:١٢١١:٣٢:١٧١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٢:٣٤٢٢:٥٣:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٢٨:٤١١١:٣١:٥٦١٧:٣٤:٤٧١٧:٥١:٢٣٢٢:٥٣:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٢٩:١٠١١:٣١:٣٥١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٠:١٣٢٢:٥٣:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٢٩:٣٩١١:٣١:١٥١٧:٣٢:٢٥١٧:٤٩:٠٢٢٢:٥٢:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٣٠:٠٨١١:٣٠:٥٤١٧:٣١:١٥١٧:٤٧:٥٢٢٢:٥٢:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٧٠٥:٣٠:٣٧١١:٣٠:٣٤١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٦:٤٢٢٢:٥٢:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣١:٠٧١١:٣٠:١٣١٧:٢٨:٥٥١٧:٤٥:٣٢٢٢:٥١:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٣١:٣٦١١:٢٩:٥٣١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٤:٢٢٢٢:٥١:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٣٢:٠٦١١:٢٩:٣٤١٧:٢٦:٣٦١٧:٤٣:١٣٢٢:٥١:١٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٣٢:٣٦١١:٢٩:١٤١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٢:٠٥٢٢:٥١:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٥:٣٣:٠٧١١:٢٨:٥٥١٧:٢٤:١٨١٧:٤٠:٥٦٢٢:٥٠:٤١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٣٣:٣٨١١:٢٨:٣٦١٧:٢٣:١٠١٧:٣٩:٤٩٢٢:٥٠:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٣٤:٠٨١١:٢٨:١٨١٧:٢٢:٠٢١٧:٣٨:٤١٢٢:٥٠:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٣٤:٤٠١١:٢٧:٥٩١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٧:٣٤٢٢:٤٩:٤٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٣٥:١١١١:٢٧:٤٢١٧:١٩:٤٨١٧:٣٦:٢٨٢٢:٤٩:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٣٥:٤٣١١:٢٧:٢٤١٧:١٨:٤١١٧:٣٥:٢٢٢٢:٤٩:١٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٣٦:١٥١١:٢٧:٠٧١٧:١٧:٣٦١٧:٣٤:١٧٢٢:٤٨:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٣٦:٤٨١١:٢٦:٥١١٧:١٦:٣٠١٧:٣٣:١٢٢٢:٤٨:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٣٧:٢١١١:٢٦:٣٥١٧:١٥:٢٥١٧:٣٢:٠٨٢٢:٤٨:١٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٣٧:٥٤١١:٢٦:١٩١٧:١٤:٢١١٧:٣١:٠٥٢٢:٤٨:٠٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٣٨:٢٨١١:٢٦:٠٥١٧:١٣:١٨١٧:٣٠:٠٣٢٢:٤٧:٤٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٣٩:٠٢١١:٢٥:٥٠١٧:١٢:١٥١٧:٢٩:٠١٢٢:٤٧:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٣٩:٣٦١١:٢٥:٣٦١٧:١١:١٣١٧:٢٨:٠٠٢٢:٤٧:١٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٠:١١١١:٢٥:٢٣١٧:١٠:١١١٧:٢٦:٥٩٢٢:٤٧:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٤٠:٤٧١١:٢٥:١٠١٧:٠٩:١١١٧:٢٦:٠٠٢٢:٤٦:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤١:٢٢١١:٢٤:٥٨١٧:٠٨:١١١٧:٢٥:٠١٢٢:٤٦:٣٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٤١:٥٨١١:٢٤:٤٦١٧:٠٧:١٢١٧:٢٤:٠٣٢٢:٤٦:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٢:٣٥١١:٢٤:٣٥١٧:٠٦:١٤١٧:٢٣:٠٦٢٢:٤٦:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٣:١٢١١:٢٤:٢٥١٧:٠٥:١٦١٧:٢٢:١٠٢٢:٤٥:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٤٣:٤٩١١:٢٤:١٥١٧:٠٤:٢٠١٧:٢١:١٥٢٢:٤٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کنار روستای کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کنار روستای کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کنار

روستای کنار بر روی نقشه

روستای کنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کنار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کنار
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کنار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کنار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کنار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کنار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کنار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کنار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کنار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کنار
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کنار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کنار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو