جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کنارک

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کنارک


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٣١:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٣١
اذان مغرب: ١٩:٠١:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٣٥

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کنارک (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر کنارک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کنارک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کنارک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

نیچه
این هنرمندان و به خصوص هنرمندان تئاتر بودند كه اولین بار به انسانها چشم و گوش دادند تا هر كس آنچه هست، آنچه بر دیگران گذشته و آنچه می خواهد را با نوعی لذت ببیند و بشنود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کنارک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کنارک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کنارک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کنارک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کنارک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کنارک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٩٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢٦:٢٠١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:٠٥٢٣:٤٦:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٦:٠١١٢:٢٦:١٠١٨:٥٦:٤٠١٩:١٣:٣٧٢٣:٤٦:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٥:١٣١٢:٢٦:٠١١٨:٥٧:١٠١٩:١٤:٠٩٢٣:٤٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٤:٢٥١٢:٢٥:٥٢١٨:٥٧:٤٠١٩:١٤:٤١٢٣:٤٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٣:٣٨١٢:٢٥:٤٤١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:١٣٢٣:٤٥:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٢:٥٢١٢:٢٥:٣٦١٨:٥٨:٤٠١٩:١٥:٤٥٢٣:٤٥:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٢:٠٧١٢:٢٥:٢٩١٨:٥٩:١١١٩:١٦:١٧٢٣:٤٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥١:٢٣١٢:٢٥:٢٢١٨:٥٩:٤١١٩:١٦:٥٠٢٣:٤٤:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٠:٤٠١٢:٢٥:١٦١٩:٠٠:١٢١٩:١٧:٢٣٢٣:٤٤:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٤٩:٥٨١٢:٢٥:١٠١٩:٠٠:٤٣١٩:١٧:٥٥٢٣:٤٤:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٤٩:١٦١٢:٢٥:٠٥١٩:٠١:١٤١٩:١٨:٢٨٢٣:٤٤:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٥:٠١١٩:٠١:٤٥١٩:١٩:٠١٢٣:٤٣:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٧:٥٧١٢:٢٤:٥٧١٩:٠٢:١٦١٩:١٩:٣٤٢٣:٤٣:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٠٨٢٣:٤٣:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٦:٤١١٢:٢٤:٥٠١٩:٠٣:١٨١٩:٢٠:٤١٢٣:٤٣:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢٤:٤٨١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:١٤٢٣:٤٣:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢٤:٤٦١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٤٨٢٣:٤٣:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٤:٥٦١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٢:٢١٢٣:٤٣:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٤:٢٤١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٥٥٢٣:٤٣:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤٢:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٠١٢٣:٤٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٢:٥٢١٢:٢٤:٤٧١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٣٥٢٣:٤٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢٤:٤٩١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٢:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤١:٥٨١٢:٢٤:٥١١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٧٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٤:٥٤١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:١٥٢٣:٤٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٤:٥٧١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٤٨٢٣:٤٢:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٠:٤٤١٢:٢٥:٠١١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٢١٢٣:٤٢:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٥:٠٦١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٥٣٢٣:٤٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٥:١١١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کنارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کنارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کنارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنارک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کنارک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کنارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کنارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کنارک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٥:٥٧١٢:٣٣:٥٩١٨:٤٢:٢٥١٨:٥٨:٤١٢٣:٥٥:٥٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٤:٥٤١٢:٣٣:٤١١٨:٤٢:٥١١٨:٥٩:٠٩٢٣:٥٥:٣٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٣:٥١١٢:٣٣:٢٣١٨:٤٣:١٨١٨:٥٩:٣٦٢٣:٥٥:١٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٢:٤٩١٢:٣٣:٠٥١٨:٤٣:٤٥١٩:٠٠:٠٣٢٣:٥٤:٥٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٦:١١٠٦:٢١:٤٦١٢:٣٢:٤٧١٨:٤٤:١١١٩:٠٠:٣٠٢٣:٥٤:٣٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٠:٤٤١٢:٣٢:٢٩١٨:٤٤:٣٨١٩:٠٠:٥٨٢٣:٥٤:١٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٣:٥٥٠٦:١٩:٤٢١٢:٣٢:١١١٨:٤٥:٠٤١٩:٠١:٢٥٢٣:٥٣:٥٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٢:٤٧٠٦:١٨:٤٠١٢:٣١:٥٤١٨:٤٥:٣١١٩:٠١:٥٣٢٣:٥٣:٣٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠١:٣٩٠٦:١٧:٣٨١٢:٣١:٣٦١٨:٤٥:٥٧١٩:٠٢:٢٠٢٣:٥٣:١٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٦:٣٦١٢:٣١:١٩١٨:٤٦:٢٤١٩:٠٢:٤٨٢٣:٥٢:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٥:٣٥١٢:٣١:٠١١٨:٤٦:٥١١٩:٠٣:١٥٢٣:٥٢:٣٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٤:٣٤١٢:٣٠:٤٤١٨:٤٧:١٧١٩:٠٣:٤٣٢٣:٥٢:١٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٣:٣٤١٢:٣٠:٢٧١٨:٤٧:٤٤١٩:٠٤:١١٢٣:٥١:٥١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٣٠:١١١٨:٤٨:١١١٩:٠٤:٣٩٢٣:٥١:٣١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١١:٣٣١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:٠٧٢٣:٥١:١٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٠:٣٤١٢:٢٩:٣٨١٨:٤٩:٠٥١٩:٠٥:٣٦٢٣:٥٠:٥٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٠٩:٣٥١٢:٢٩:٢٢١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٠٤٢٣:٥٠:٣٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥١:٢٨٠٦:٠٨:٣٧١٢:٢٩:٠٧١٨:٥٠:٠٠١٩:٠٦:٣٣٢٣:٥٠:١٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٢١٠٦:٠٧:٣٩١٢:٢٨:٥١١٨:٥٠:٢٧١٩:٠٧:٠٢٢٣:٤٩:٥١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٦:٤١١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٧:٣١٢٣:٤٩:٣١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٥:٤٤١٢:٢٨:٢٢١٨:٥١:٢٣١٩:٠٨:٠٠٢٣:٤٩:١٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٤:٤٨١٢:٢٨:٠٨١٨:٥١:٥١١٩:٠٨:٣٠٢٣:٤٨:٥٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٢٧:٥٤١٨:٥٢:١٩١٩:٠٩:٠٠٢٣:٤٨:٣٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٢:٥٧١٢:٢٧:٤١١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٣٠٢٣:٤٨:١٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٢:٠٢١٢:٢٧:٢٨١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٠٠٢٣:٤٧:٥٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠١:٠٩١٢:٢٧:١٥١٨:٥٣:٤٤١٩:١٠:٣٠٢٣:٤٧:٤١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٠:١٦١٢:٢٧:٠٣١٨:٥٤:١٣١٩:١١:٠١٢٣:٤٧:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٣٥٠٥:٥٩:٢٣١٢:٢٦:٥٢١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٣٢٢٣:٤٧:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٨:٣١١٢:٢٦:٤١١٨:٥٥:١١١٩:١٢:٠٣٢٣:٤٦:٥١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٣٠٠٥:٥٧:٤١١٢:٢٦:٣٠١٨:٥٥:٤١١٩:١٢:٣٤٢٣:٤٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کنارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کنارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کنارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کنارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کنارک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کنارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کنارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کنارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کنارک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٠٠٥:٣٢:١٣١١:٣٥:٤٧١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٥:٥٨٢٣:٢٧:٥٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٤٠٦:٣١:١١١٢:٣٥:٢٩١٨:٤٠:١٠١٨:٥٦:٢٥٢٣:٥٧:٣٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٠:٠٨١٢:٣٥:١١١٨:٤٠:٣٧١٨:٥٦:٥٢٢٣:٥٧:٢٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٢٠٦:٢٩:٠٥١٢:٣٤:٥٣١٨:٤١:٠٤١٨:٥٧:٢٠٢٣:٥٧:٠٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٢٨:٠٢١٢:٣٤:٣٥١٨:٤١:٣١١٨:٥٧:٤٧٢٣:٥٦:٤٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٩٠٦:٢٧:٠٠١٢:٣٤:١٧١٨:٤١:٥٨١٨:٥٨:١٤٢٣:٥٦:٢٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٥:٥٧١٢:٣٣:٥٩١٨:٤٢:٢٥١٨:٥٨:٤١٢٣:٥٥:٥٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٤:٥٤١٢:٣٣:٤١١٨:٤٢:٥١١٨:٥٩:٠٩٢٣:٥٥:٣٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٣:٥١١٢:٣٣:٢٣١٨:٤٣:١٨١٨:٥٩:٣٦٢٣:٥٥:١٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٢:٤٩١٢:٣٣:٠٥١٨:٤٣:٤٥١٩:٠٠:٠٣٢٣:٥٤:٥٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٢١:٤٦١٢:٣٢:٤٧١٨:٤٤:١١١٩:٠٠:٣٠٢٣:٥٤:٣٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٠:٤٤١٢:٣٢:٢٩١٨:٤٤:٣٨١٩:٠٠:٥٨٢٣:٥٤:١٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٥٠٦:١٩:٤٢١٢:٣٢:١١١٨:٤٥:٠٤١٩:٠١:٢٥٢٣:٥٣:٥٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:١٨:٤٠١٢:٣١:٥٤١٨:٤٥:٣١١٩:٠١:٥٣٢٣:٥٣:٣٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:١٧:٣٨١٢:٣١:٣٦١٨:٤٥:٥٧١٩:٠٢:٢٠٢٣:٥٣:١٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٦:٣٦١٢:٣١:١٩١٨:٤٦:٢٤١٩:٠٢:٤٨٢٣:٥٢:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٥:٣٥١٢:٣١:٠١١٨:٤٦:٥١١٩:٠٣:١٥٢٣:٥٢:٣٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٤:٣٤١٢:٣٠:٤٤١٨:٤٧:١٧١٩:٠٣:٤٣٢٣:٥٢:١٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٣:٣٤١٢:٣٠:٢٧١٨:٤٧:٤٤١٩:٠٤:١١٢٣:٥١:٥١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٣٠:١١١٨:٤٨:١١١٩:٠٤:٣٩٢٣:٥١:٣١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١١:٣٣١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:٠٧٢٣:٥١:١٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٠:٣٤١٢:٢٩:٣٨١٨:٤٩:٠٥١٩:٠٥:٣٦٢٣:٥٠:٥٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٠٩:٣٥١٢:٢٩:٢٢١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٠٤٢٣:٥٠:٣٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:٠٨:٣٧١٢:٢٩:٠٧١٨:٥٠:٠٠١٩:٠٦:٣٣٢٣:٥٠:١٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢١٠٦:٠٧:٣٩١٢:٢٨:٥١١٨:٥٠:٢٧١٩:٠٧:٠٢٢٣:٤٩:٥١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٦:٤١١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٧:٣١٢٣:٤٩:٣١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٥:٤٤١٢:٢٨:٢٢١٨:٥١:٢٣١٩:٠٨:٠٠٢٣:٤٩:١٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٤:٤٨١٢:٢٨:٠٨١٨:٥١:٥١١٩:٠٨:٣٠٢٣:٤٨:٥٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٢٧:٥٤١٨:٥٢:١٩١٩:٠٩:٠٠٢٣:٤٨:٣٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٢:٥٧١٢:٢٧:٤١١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٣٠٢٣:٤٨:١٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٢:٠٢١٢:٢٧:٢٨١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٠٠٢٣:٤٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کنارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کنارک شهر کنارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کنارک شهر کنارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کنارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کنارک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کنارک

شهر کُنارک یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در شهرستان کنارک است. کنارک در کرانهٔ باختری خلیج چابهار و بر ساحل دریای عمان قرار گرفته و شهری بندری است.

شهر کنارک در ویکیپدیا

شهر کنارک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کنارک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کنارک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کنارک بر روی نقشه

شهر کنارک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کنارک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کنارک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کنارک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کنارک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کنارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کنارک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کنارک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کنارک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کنارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کنارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کنارک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کنارک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کنارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کنارک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کنارک
زمان پخش اذان مستقیم به افق کنارک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کنارک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو