جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کنارک

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کنارک

اذان صبح: ٠٤:٠١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١٦:٤٠
اذان ظهر: ١١:٢١:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٤١
اذان مغرب: ١٧:٤١:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٣:٥٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کنارک (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر کنارک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کنارک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کنارک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام موسی (ع)
در مزد گرفتن برای نوشتن قرآن باكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کنارک

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کنارک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کنارک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کنارک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کنارک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کنارک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٥:٥٨١٢:٢٨:٢٦١٨:٥١:١٦١٩:٠٧:٥٣٢٣:٤٩:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٥:٠١١٢:٢٨:١١١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:٢٣٢٣:٤٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٢٧:٥٨١٨:٥٢:١٢١٩:٠٨:٥٣٢٣:٤٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٣:١٠١٢:٢٧:٤٤١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٢٢٢٣:٤٨:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٢:١٦١٢:٢٧:٣١١٨:٥٣:٠٩١٩:٠٩:٥٣٢٣:٤٨:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠١:٢٢١٢:٢٧:١٨١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٢٣٢٣:٤٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٠:٢٨١٢:٢٧:٠٦١٨:٥٤:٠٦١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٥٠٠٥:٥٩:٣٦١٢:٢٦:٥٤١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:٢٤٢٣:٤٧:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٤٧٠٥:٥٨:٤٤١٢:٢٦:٤٣١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٥٥٢٣:٤٦:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٤٥٠٥:٥٧:٥٢١٢:٢٦:٣٢١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:٢٦٢٣:٤٦:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:٢٦:٢١١٨:٥٦:٠٢١٩:١٢:٥٧٢٣:٤٦:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٦:١٢١٢:٢٦:١١١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:٢٨٢٣:٤٦:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٥:٢٣١٢:٢٦:٠٢١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٠٠٢٣:٤٥:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٤:٣٥١٢:٢٥:٥٣١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٣٢٢٣:٤٥:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٣:٤٨١٢:٢٥:٤٤١٨:٥٨:٠١١٩:١٥:٠٤٢٣:٤٥:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٣:٠٢١٢:٢٥:٣٦١٨:٥٨:٣٢١٩:١٥:٣٦٢٣:٤٥:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٢:١٧١٢:٢٥:٢٩١٨:٥٩:٠٢١٩:١٦:٠٨٢٣:٤٤:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥١:٣٢١٢:٢٥:٢٢١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٤٠٢٣:٤٤:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٥:١٦١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:١٣٢٣:٤٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٥:١٠١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:٤٦٢٣:٤٤:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٤٩:٢٥١٢:٢٥:٠٥١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:١٩٢٣:٤٤:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٨:٤٥١٢:٢٥:٠١١٩:٠١:٣٦١٩:١٨:٥٢٢٣:٤٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٨:٠٥١٢:٢٤:٥٧١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٢٥٢٣:٤٣:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٧:٢٧١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٢:٣٨١٩:١٩:٥٩٢٣:٤٣:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٦:٥٠١٢:٢٤:٥٠١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٣٢٢٣:٤٣:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٦:١٣١٢:٢٤:٤٨١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٠٦٢٣:٤٣:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٥:٣٨١٢:٢٤:٤٦١٩:٠٤:١٣١٩:٢١:٣٩٢٣:٤٣:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٥:٠٤١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٢:١٣٢٣:٤٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٤:٣١١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٥:١٦١٩:٢٢:٤٧٢٣:٤٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کنارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کنارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کنارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنارک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کنارک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کنارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کنارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کنارک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کنارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کنارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کنارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کنارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کنارک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کنارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کنارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کنارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کنارک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کنارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کنارک شهر کنارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کنارک شهر کنارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کنارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کنارک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کنارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کنارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کنارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کنارک

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٥:٠١١٢:٣١:١٣١٨:٥٧:٠٣١٩:١٣:٤٦٢٣:٥٢:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٥:٢٦١٢:٣٠:٥٧١٨:٥٦:٠٦١٩:١٢:٤٨٢٣:٥١:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٠٥:٥١١٢:٣٠:٤١١٨:٥٥:٠٩١٩:١١:٤٩٢٣:٥١:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٦:١٦١٢:٣٠:٢٤١٨:٥٤:١١١٩:١٠:٤٩٢٣:٥١:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٦:٤٠١٢:٣٠:٠٨١٨:٥٣:١٣١٩:٠٩:٥٠٢٣:٥١:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٧:٠٥١٢:٢٩:٥٠١٨:٥٢:١٤١٩:٠٨:٤٩٢٣:٥١:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٠٧:٢٩١٢:٢٩:٣٢١٨:٥١:١٤١٩:٠٧:٤٨٢٣:٥٠:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٠٧:٥٣١٢:٢٩:١٤١٨:٥٠:١٤١٩:٠٦:٤٦٢٣:٥٠:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:٠٨:١٦١٢:٢٨:٥٦١٨:٤٩:١٣١٩:٠٥:٤٤٢٣:٥٠:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:٠٨:٤٠١٢:٢٨:٣٧١٨:٤٨:١٢١٩:٠٤:٤٢٢٣:٥٠:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٠٩:٠٣١٢:٢٨:١٨١٨:٤٧:١٠١٩:٠٣:٣٩٢٣:٤٩:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٠٩:٢٦١٢:٢٧:٥٩١٨:٤٦:٠٨١٩:٠٢:٣٥٢٣:٤٩:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٠٩:٥٠١٢:٢٧:٣٩١٨:٤٥:٠٦١٩:٠١:٣٢٢٣:٤٩:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٠:١٣١٢:٢٧:١٩١٨:٤٤:٠٣١٩:٠٠:٢٨٢٣:٤٩:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٠:٣٦١٢:٢٦:٥٩١٨:٤٣:٠٠١٨:٥٩:٢٣٢٣:٤٨:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٠:٥٨١٢:٢٦:٣٨١٨:٤١:٥٦١٨:٥٨:١٩٢٣:٤٨:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١١:٢١١٢:٢٦:١٨١٨:٤٠:٥٢١٨:٥٧:١٤٢٣:٤٨:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١١:٤٤١٢:٢٥:٥٧١٨:٣٩:٤٨١٨:٥٦:٠٩٢٣:٤٧:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٢:٠٧١٢:٢٥:٣٦١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٥:٠٤٢٣:٤٧:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٢:٢٩١٢:٢٥:١٥١٨:٣٧:٣٩١٨:٥٣:٥٨٢٣:٤٧:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٢:٥٢١٢:٢٤:٥٤١٨:٣٦:٣٤١٨:٥٢:٥٣٢٣:٤٧:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٣:١٤١٢:٢٤:٣٣١٨:٣٥:٢٩١٨:٥١:٤٧٢٣:٤٦:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٣:٣٧١٢:٢٤:١٢١٨:٣٤:٢٤١٨:٥٠:٤١٢٣:٤٦:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٤:٠٠١٢:٢٣:٥١١٨:٣٣:١٩١٨:٤٩:٣٥٢٣:٤٦:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٤:٢٢١٢:٢٣:٢٩١٨:٣٢:١٤١٨:٤٨:٢٩٢٣:٤٥:٤٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٤:٤٥١٢:٢٣:٠٨١٨:٣١:٠٨١٨:٤٧:٢٣٢٣:٤٥:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:١٥:٠٨١٢:٢٢:٤٧١٨:٣٠:٠٣١٨:٤٦:١٨٢٣:٤٥:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:١٥:٣١١٢:٢٢:٢٥١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٥:١٢٢٣:٤٤:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:١٥:٥٤١٢:٢٢:٠٤١٨:٢٧:٥٢١٨:٤٤:٠٦٢٣:٤٤:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:١٦:١٦١٢:٢١:٤٣١٨:٢٦:٤٦١٨:٤٣:٠٠٢٣:١٤:١١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٦٠٥:١٦:٤٠١١:٢١:٢١١٧:٢٥:٤١١٧:٤١:٥٥٢٢:٤٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کنارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کنارک شهر کنارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کنارک شهر کنارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کنارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کنارک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کنارک

شهر کُنارک یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در شهرستان کنارک است. کنارک در کرانهٔ باختری خلیج چابهار و بر ساحل دریای عمان قرار گرفته و شهری بندری است.

شهر کنارک در ویکیپدیا

شهر کنارک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کنارک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کنارک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کنارک بر روی نقشه

شهر کنارک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کنارک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کنارک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کنارک
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کنارک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کنارک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کنارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کنارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کنارک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کنارک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کنارک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کنارک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کنارک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کنارک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کنارک
زمان پخش اذان آنلاین به افق کنارک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کنارک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کنارک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کنارک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کنارک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو