جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کنارسبز

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کنارسبز


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٤١
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٥٤
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کنارسبز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای کنارسبز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کنارسبز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کنارسبز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ارد بزرگ
نادانی و پستی یك نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کنارسبز

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کنارسبز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنارسبز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کنارسبز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنارسبز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کنارسبز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٩:٢٠١٢:٥١:٤٥١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٥٤٠٠:١٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٨:٢٦١٢:٥١:٣٦١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٣٣١٢:٥١:٢٦١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٠٦٠٠:١٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٦:٤١١٢:٥١:١٨١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٥:٥٠١٢:٥١:١٠١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:١٩٠٠:٠٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٥:٠٠١٢:٥١:٠٢١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٥٦٠٠:٠٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٤:١١١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٩:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٩٠٠:٠٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٤٦٠٠:٠٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١١:٤٩١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:٠٤١٢:٥٠:٣١١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٨:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٨:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٧:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٠:١٩١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٧:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٠:١٦١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٧:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٠:١٤١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٠:١٢١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٧:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٠:١١١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٧:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٠:١١١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٠:١١١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٠:١١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٦:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٠:١٣١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٦:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥٠:١٥١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٢٦٠٠:٠٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٠:١٧١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٠٣٠٠:٠٦:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٦:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٦:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٦:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠١:١٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٦:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنارسبز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنارسبز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنارسبز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنارسبز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کنارسبز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کنارسبز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنارسبز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کنارسبز

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کنارسبز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کنارسبز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کنارسبز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کنارسبز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنارسبز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کنارسبز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کنارسبز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنارسبز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کنارسبز

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:١٩١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٦:٥٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٢:١٣١٣:٠٠:٢١١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٧:٠٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٧:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٣:١٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٧:١٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٧:٢١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٠:٢١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٧:٢٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٧:٣٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٧:٣٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٠:١٥١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٧:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٠:١٢١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٧:٤٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٧:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٢:١٠١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٤٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٨:١٠١٢:٥٩:٥٩١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:١٢٠٠:١٧:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٧:٥٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٩:١٤١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٧:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٩:٤٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٩:١٢١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٧:٥٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٠١٠٠:١٧:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:١١٠٠:١٧:٥٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٩:١٦١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:١٩٠٠:١٧:٤٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٧:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٧:٤٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٣٩٠٠:١٧:٣٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٧:٣٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٧:٢٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٨:١٢١٩:٣١:٣١١٩:٤٨:٥٠٠٠:١٧:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٥:٠٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٧:١٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:٣٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٧:٠٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٧:٠١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٧:١٩١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٦:٥٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٧:٠٠١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٦:٤٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٧:٣٠١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٢:٥١٠٠:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کنارسبز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کنارسبز روستای کنارسبز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کنارسبز روستای کنارسبز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کنارسبز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنارسبز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کنارسبز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کنارسبز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کنارسبز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کنارسبز

روستای کنارسبز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کنارسبز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کنارسبز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کنارسبز
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کنارسبز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کنارسبز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کنارسبز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کنارسبز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کنارسبز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کنارسبز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کنارسبز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کنارسبز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کنارسبز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کنارسبز
زمان پخش اذان زنده به افق کنارسبز
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کنارسبز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کنارسبز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کنارسبز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو