جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کناردریا

آستانه اشرفیه | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کناردریا


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٢٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٢

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کناردریا (شهرستان آستانه اشرفیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر کناردریا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کناردریا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کناردریا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد حجازی
جهان هر كس به اندازه وسعت فكر اوست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کناردریا

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کناردریا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کناردریا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کناردریا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کناردریا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کناردریا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٠:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٧:١٥١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٧:٠٦١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢١٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٨:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٨:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٣:١٩١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٢:١٢١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٧:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١١:٠٧١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٧:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٧:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٦:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٦:١١٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٦:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٦:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٦:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:١٥:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٥:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٥:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٠٣٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٨٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٦:٠٠٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٦:٠١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٤:٢٣٠٠:١٤:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:١٦٠٠:١٤:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٠٤٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٦:٠٩٠٠:١٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٥٧٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٦:١٢٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٧:٠١٠٠:١٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٦:٠٥١٣:٠٦:١٦٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥٥:٢٥١٣:٠٦:٢١٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٤٤٠٠:١٣:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٥٤:٤٨١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٩:٣٤٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کناردریا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کناردریا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کناردریا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کناردریا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کناردریا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کناردریا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کناردریا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کناردریا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کناردریا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کناردریا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کناردریا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کناردریا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کناردریا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کناردریا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کناردریا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کناردریا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کناردریا

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٥٥:٥٥١٣:٠٦:١٧٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٨:٠٥٠٠:١٣:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٥٠٥:٥٥:١٦١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٨:٥٦٠٠:١٣:٤٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٥٤:٣٩١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٣:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٥٤:٠٣١٣:٠٦:٣٢٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٣٥٠٠:١٣:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٥٣:٢٩١٣:٠٦:٣٩٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٢٣٠٠:١٣:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٥٢:٥٧١٣:٠٦:٤٥٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٢:١١٠٠:١٣:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٥٢:٢٦١٣:٠٦:٥٢٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٣:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٥١:٥٨١٣:٠٧:٠٠٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٤٤٠٠:١٣:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٥١:٣١١٣:٠٧:٠٨٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٤:٢٩٠٠:١٣:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٥١:٠٥١٣:٠٧:١٧٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٥:١٣٠٠:١٣:١٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٥٠:٤٢١٣:٠٧:٢٦٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٥:٥٦٠٠:١٣:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٥٠:٢٠١٣:٠٧:٣٥٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٦:٣٨٠٠:١٣:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٨٠٥:٥٠:٠٠١٣:٠٧:٤٥٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٧:١٩٠٠:١٣:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٤٩:٤٢١٣:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٧:٥٨٠٠:١٣:٢١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٩٠٥:٤٩:٢٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٨:٣٧٠٠:١٣:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٨٠٥:٤٩:١٢١٣:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٩:١٤٠٠:١٣:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٤٨:٥٩١٣:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٠٩٢٠:٤٩:٥٠٠٠:١٣:٣٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٤٨:٤٨١٣:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٥٠:٢٤٠٠:١٣:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٤٨:٣٨١٣:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:١٤٢٠:٥٠:٥٨٠٠:١٣:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٢٠٥:٤٨:٣١١٣:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥١:٢٩٠٠:١٣:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٤٠٥:٤٨:٢٥١٣:٠٩:١٤٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥١:٥٩٠٠:١٣:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٤٨:٢١١٣:٠٩:٢٦٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥٢:٢٨٠٠:١٤:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٤٨:١٩١٣:٠٩:٣٨٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥٢:٥٥٠٠:١٤:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٨٠٥:٤٨:١٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٣١:٣١٢٠:٥٣:٢١٠٠:١٤:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١١٠٥:٤٨:٢٠١٣:١٠:٠٤٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٣:٤٥٠٠:١٤:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٤٨:٢٢١٣:١٠:١٦٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٤:٠٧٠٠:١٤:٤١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٤٨:٢٧١٣:١٠:٢٩٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٤:٢٨٠٠:١٤:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٤٨:٣٣١٣:١٠:٤٢٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٤:٤٧٠٠:١٥:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٢٠٥:٤٨:٤١١٣:١٠:٥٥٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٥:٠٤٠٠:١٥:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٩٠٥:٤٨:٥١١٣:١١:٠٨٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٥:٢٠٠٠:١٥:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٤٩:٠٢١٣:١١:٢١٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٥:٣٤٠٠:١٥:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کناردریا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کناردریا شهر کناردریا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کناردریا شهر کناردریا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کناردریا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کناردریا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کناردریا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کناردریا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کناردریا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کناردریا

شهر کناردریا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کناردریا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کناردریا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کناردریا
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کناردریا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کناردریا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کناردریا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کناردریا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کناردریا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کناردریا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کناردریا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کناردریا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کناردریا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کناردریا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کناردریا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کناردریا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کناردریا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کناردریا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو