جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کناردریا

آستانه اشرفیه | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کناردریا

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٥٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٨:٤٧

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کناردریا (شهرستان آستانه اشرفیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر کناردریا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کناردریا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کناردریا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ، غیرت را برای زنان و جهاد را برای مردان قرار داده است. پس هر كدام از زنان بر ایمان خود، صبور باشند، مانند پاداش شهید، ثواب می‌برند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کناردریا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کناردریا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کناردریا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کناردریا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کناردریا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کناردریا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٦:٢٨١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٤:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٣:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٩:١٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٣:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٨:٥٨١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٢٢:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٢:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢١:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٨:٢٠١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢١:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٨:٠٨١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢١:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٠:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٠:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٠:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٩:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٧:١٦١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٩:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٨:١٣١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:١٩٠٠:١٩:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:١٧٠٠:١٨:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٥:٥١١٣:٠٦:٥١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:١٤٠٠:١٨:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:١٢٠٠:١٨:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٧:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١١:٢١١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٧:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٠:١٧١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٧:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٦:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٦:١١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٥٥٠٠:١٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٧:١١١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٥١٠٠:١٦:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٤٨٠٠:١٦:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٥:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٥:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کناردریا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کناردریا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کناردریا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کناردریا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کناردریا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کناردریا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کناردریا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر کناردریا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر کناردریا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کناردریا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر کناردریا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کناردریا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کناردریا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کناردریا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر کناردریا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کناردریا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کناردریا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کناردریا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کناردریا شهر کناردریا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر کناردریا شهر کناردریا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کناردریا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کناردریا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کناردریا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کناردریا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کناردریا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کناردریا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٤٩:١١١٣:١١:٣١٢٠:٣٣:٥٠٢٠:٥٥:٤٣٠٠:١٥:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٩:٢٦١٣:١١:٤٤٢٠:٣٤:٠١٢٠:٥٥:٥٤٠٠:١٦:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٤٩:٤١١٣:١١:٥٧٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٦:٠٣٠٠:١٦:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٤٩:٥٩١٣:١٢:١٠٢٠:٣٤:١٨٢٠:٥٦:١٠٠٠:١٦:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٥٠:١٧١٣:١٢:٢٣٢٠:٣٤:٢٤٢٠:٥٦:١٦٠٠:١٦:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٧٠٥:٥٠:٣٧١٣:١٢:٣٥٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٦:١٩٠٠:١٧:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٥٠:٥٩١٣:١٢:٤٨٢٠:٣٤:٣٠٢٠:٥٦:٢٠٠٠:١٧:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٥٠٥:٥١:٢٢١٣:١٣:٠٠٢٠:٣٤:٣١٢٠:٥٦:٢٠٠٠:١٧:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٥١:٤٧١٣:١٣:١٢٢٠:٣٤:٣٠٢٠:٥٦:١٨٠٠:١٧:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٢٠٥:٥٢:١٢١٣:١٣:٢٤٢٠:٣٤:٢٧٢٠:٥٦:١٣٠٠:١٨:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٩٠٥:٥٢:٣٩١٣:١٣:٣٦٢٠:٣٤:٢٢٢٠:٥٦:٠٧٠٠:١٨:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٥٣:٠٧١٣:١٣:٤٧٢٠:٣٤:١٥٢٠:٥٥:٥٩٠٠:١٨:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٥٣:٣٧١٣:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٥:٤٨٠٠:١٩:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٥٤:٠٨١٣:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٥:٣٦٠٠:١٩:٢٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٥٤:٣٩١٣:١٤:١٩٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٥:٢٢٠٠:١٩:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٥٥:١٢١٣:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٣٠٢٠:٥٥:٠٦٠٠:١٩:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٥٥:٤٧١٣:١٤:٣٨٢٠:٣٣:١٤٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٢٠:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٥٦:٢٢١٣:١٤:٤٧٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٤:٢٨٠٠:٢٠:٣٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٠٠٥:٥٦:٥٨١٣:١٤:٥٦٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٤:٠٧٠٠:٢٠:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٥٧:٣٥١٣:١٥:٠٤٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٣:٤٣٠٠:٢١:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٥٨:١٣١٣:١٥:١٢٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٣:١٨٠٠:٢١:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٩٠٥:٥٨:٥٢١٣:١٥:٢٠٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٢١:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٨٠٥:٥٩:٣٢١٣:١٥:٢٧٢٠:٣١:٠١٢٠:٥٢:٢١٠٠:٢٢:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٩٠٦:٠٠:١٣١٣:١٥:٣٣٢٠:٣٠:٣٣٢٠:٥١:٥٠٠٠:٢٢:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠١٠٦:٠٠:٥٥١٣:١٥:٤٠٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥١:١٧٠٠:٢٢:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٦:٠١:٣٧١٣:١٥:٤٥٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٢٢:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٥:٥٠٢٠:٢٨:٥٧٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٢٣:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٢٣:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٦:٠٣:٤٨١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٢٣:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٦:٠٤:٣٤١٣:١٦:٠٢٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٢٣:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٥:١٩١٣:١٦:٠٥٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٢٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کناردریا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کناردریا شهر کناردریا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر کناردریا شهر کناردریا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کناردریا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کناردریا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کناردریا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کناردریا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کناردریا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کناردریا

شهر کناردریا بر روی نقشه

شهر کناردریا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کناردریا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کناردریا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کناردریا
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر کناردریا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر کناردریا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر کناردریا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کناردریا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کناردریا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کناردریا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کناردریا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کناردریا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کناردریا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کناردریا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کناردریا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کناردریا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کناردریا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کناردریا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کناردریا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کناردریا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو