جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کناردان شمالی

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کناردان شمالی

اذان صبح: ٠٥:١٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٥٣

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کناردان شمالی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای کناردان شمالی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای کناردان شمالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کناردان شمالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

وین دایر
تو جدا از دیگران نیستی؛ قضاوت در مورد كارهای خوب دیگران هم دست كمی از قضاوت در مورد كارهای بدشان ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کناردان شمالی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کناردان شمالی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کناردان شمالی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کناردان شمالی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کناردان شمالی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کناردان شمالی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٣:٣٩١٢:٥٦:٥٧١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٧:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٦:٤٣١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٦:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٦:٢٩١٩:٢١:٤٣١٩:٣٨:٣٨٠٠:١٦:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٦:١٥١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:١١٠٠:١٦:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٠٠٦:٢٩:٤١١٢:٥٦:٠١١٩:٢٢:٤٦١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:١٨٠٠:١٥:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٥:٣٦١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٠:٥٢٠٠:١٥:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٦:٤٩١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٢٦٠٠:١٤:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٥:١٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٠٠٠٠:١٤:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٥:٠٠١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٣٤٠٠:١٤:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٤:٤٩١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٤:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٣:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٢:١٧١٢:٥٤:٢٩١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:١٨٠٠:١٣:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢١:٢٥١٢:٥٤:١٩١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٣:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٤:١٠١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٢٨٠٠:١٣:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٢:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٢:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٨:٠٥١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:١٤٠٠:١٢:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:١٨١٢:٥٣:٤٠١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٢:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٣:٣٣١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٢٦٠٠:١١:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٣:٢٨١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٠٢٠٠:١١:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٣٨٠٠:١١:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٤:١٨١٢:٥٣:١٨١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:١٤٠٠:١١:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٣:١٤١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٥٠٠٠:١١:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٣:١١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٢٧٠٠:١١:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٢:١٥١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٣٦١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٠:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٣:٠٤١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:١٦٠٠:١٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:٢١١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کناردان شمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کناردان شمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کناردان شمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کناردان شمالی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای کناردان شمالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کناردان شمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کناردان شمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای کناردان شمالی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کناردان شمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای کناردان شمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای کناردان شمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کناردان شمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کناردان شمالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای کناردان شمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای کناردان شمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کناردان شمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای کناردان شمالی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای کناردان شمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای کناردان شمالی روستای کناردان شمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای کناردان شمالی روستای کناردان شمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کناردان شمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کناردان شمالی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای کناردان شمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای کناردان شمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کناردان شمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای کناردان شمالی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٢٨٠٥:٥٩:٣٦١٢:٠٣:٥١١٨:٠٨:٣٠١٨:٢٤:٥٩٢٣:٥٥:٢٤
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٨٠٦:٥٨:٣٠١٣:٠٣:٣٣١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٥:٣٠٠٠:٢٥:٠٤
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٨٠٦:٥٧:٢٣١٣:٠٣:١٥١٩:٠٩:٣١١٩:٢٦:٠١٠٠:٢٤:٤٤
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٧٠٦:٥٦:١٧١٣:٠٢:٥٧١٩:١٠:٠١١٩:٢٦:٣٢٠٠:٢٤:٢٤
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٧٠٦:٥٥:١٠١٣:٠٢:٣٨١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٠٣٠٠:٢٤:٠٣
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣٥٠٦:٥٤:٠٤١٣:٠٢:٢٠١٩:١١:٠٢١٩:٢٧:٣٣٠٠:٢٣:٤٣
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢٤٠٦:٥٢:٥٧١٣:٠٢:٠٢١٩:١١:٣٢١٩:٢٨:٠٤٠٠:٢٣:٢٢
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١٢٠٦:٥١:٥١١٣:٠١:٤٤١٩:١٢:٠٢١٩:٢٨:٣٥٠٠:٢٣:٠١
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٠:٤٤١٣:٠١:٢٦١٩:١٢:٣٢١٩:٢٩:٠٦٠٠:٢٢:٤٠
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٤٩:٣٨١٣:٠١:٠٨١٩:١٣:٠٢١٩:٢٩:٣٦٠٠:٢٢:١٩
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣٦٠٦:٤٨:٣٢١٣:٠٠:٥٠١٩:١٣:٣٢١٩:٣٠:٠٧٠٠:٢١:٥٨
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٤٧:٢٦١٣:٠٠:٣٢١٩:١٤:٠٢١٩:٣٠:٣٨٠٠:٢١:٣٧
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:١٢٠٦:٤٦:٢٠١٣:٠٠:١٤١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:٠٩٠٠:٢١:١٦
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٤٥:١٥١٢:٥٩:٥٦١٩:١٥:٠٢١٩:٣١:٤٠٠٠:٢٠:٥٥
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٤٤:١٠١٢:٥٩:٣٩١٩:١٥:٣٣١٩:٣٢:١٢٠٠:٢٠:٣٤
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٣:٠٥١٢:٥٩:٢٢١٩:١٦:٠٣١٩:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:١٣
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٢:٠١١٢:٥٩:٠٥١٩:١٦:٣٣١٩:٣٣:١٥٠٠:١٩:٥٢
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٠:٥٦١٢:٥٨:٤٨١٩:١٧:٠٤١٩:٣٣:٤٦٠٠:١٩:٣١
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٨٠٦:٣٩:٥٣١٢:٥٨:٣١١٩:١٧:٣٤١٩:٣٤:١٨٠٠:١٩:١٠
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٣٨:٤٩١٢:٥٨:١٥١٩:١٨:٠٥١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٨:٥٠
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٤٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٧:٥٩١٩:١٨:٣٦١٩:٣٥:٢٢٠٠:١٨:٢٩
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٢٣٠٦:٣٦:٤٤١٢:٥٧:٤٣١٩:١٩:٠٧١٩:٣٥:٥٤٠٠:١٨:٠٩
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:١٢٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٧:٢٧١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٢٧٠٠:١٧:٤٩
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٤:٤٠١٢:٥٧:١٢١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٦:٥٩٠٠:١٧:٢٩
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٣:٣٩١٢:٥٦:٥٧١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٧:٠٩
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٦:٤٣١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٦:٥٠
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٦:٢٩١٩:٢١:٤٣١٩:٣٨:٣٨٠٠:١٦:٣١
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٩٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٦:١٥١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:١١٠٠:١٦:١٢
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٠٠٦:٢٩:٤١١٢:٥٦:٠١١٩:٢٢:٤٦١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٥:٥٣
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:١٨٠٠:١٥:٣٥
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٥:٣٦١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٠:٥٢٠٠:١٥:١٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای کناردان شمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای کناردان شمالی روستای کناردان شمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای کناردان شمالی روستای کناردان شمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کناردان شمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کناردان شمالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کناردان شمالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کناردان شمالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کناردان شمالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کناردان شمالی

روستای کناردان شمالی بر روی نقشه

روستای کناردان شمالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کناردان شمالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کناردان شمالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کناردان شمالی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای کناردان شمالی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای کناردان شمالی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای کناردان شمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کناردان شمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کناردان شمالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کناردان شمالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کناردان شمالی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کناردان شمالی
جدول اوقات شرعی امروز فردا کناردان شمالی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کناردان شمالی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کناردان شمالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کناردان شمالی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کناردان شمالی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کناردان شمالی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کناردان شمالی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کناردان شمالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو