جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز کنارجهانگیر


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٥٧

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای کنارجهانگیر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کنارجهانگیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کنارجهانگیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
قبل از آمدن قیامت، روزگاری آشفته وجود دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کنارجهانگیر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنارجهانگیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کنارجهانگیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کنارجهانگیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کنارجهانگیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٦:٤٧١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣٣:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٧:٥١١٣:١٦:٣٧١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:١٠٠٠:٣٢:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٦:٢٧١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٢:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٥:٤٥١٣:١٦:١٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣٢:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٦:٠٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٨٠٠:٣١:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٦:٠١١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١٤٠٠:٣١:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٥:٥٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣١:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣١:٤٦١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣١:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٠:٤٨١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٣٠٠:٣٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٥:٣٣٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:١٩٠٠:٣٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٠٦٠٠:٣٠:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٥:٢٢٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٠:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٧:١٠١٣:١٥:١٨٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٩:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٦:١٨١٣:١٥:١٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٩:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٥:٢٨١٣:١٥:١٠٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٩:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٩:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٩:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٩:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٢:١٨١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٨:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢١:٣٤١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٨:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٠:٥١١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:٠٩١٣:١٥:٠٣٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٨:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٩:٢٩١٣:١٥:٠٤٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٨:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٨:٥١١٣:١٥:٠٦٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٨:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٨:١٣١٣:١٥:٠٨٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٧:٣٧١٣:١٥:١١٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٧:٠٣١٣:١٥:١٥٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٦:٣٠١٣:١٥:١٩٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٧:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:٥٨١٣:١٥:٢٣٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٧:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٥:٢٨١٣:١٥:٢٩٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنارجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنارجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کنارجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کنارجهانگیر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کنارجهانگیر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کنارجهانگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنارجهانگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کنارجهانگیر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٢:٤٧٠٧:١٩:١٣١٢:٢٠:٠٠١٧:٢٠:٥١١٧:٤٠:١٤٢٣:٣٧:٠١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:١٠٠٧:١٩:٣٣١٢:٢٠:٣٠١٧:٢١:٣١١٧:٤٠:٥٣٢٣:٣٧:٣١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٣١٠٧:١٩:٥٢١٢:٢٠:٥٩١٧:٢٢:١١١٧:٤١:٣٣٢٣:٣٨:٠١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٣:٥٠٠٧:٢٠:٠٨١٢:٢١:٢٨١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٢:١٤٢٣:٣٨:٣١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٠٩٠٧:٢٠:٢٣١٢:٢١:٥٧١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٢:٥٦٢٣:٣٩:٠١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٠:٣٧١٢:٢٢:٢٥١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٣:٣٩٢٣:٣٩:٣١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٤١٠٧:٢٠:٤٨١٢:٢٢:٥٣١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٤:٢٣٢٣:٤٠:٠٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٠:٥٨١٢:٢٣:٢١١٧:٢٥:٥١١٧:٤٥:٠٧٢٣:٤٠:٢٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٣:٤٨١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٥:٥٣٢٣:٤٠:٥٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢١:١٢١٢:٢٤:١٤١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٦:٤٠٢٣:٤١:٢٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢١:١٧١٢:٢٤:٤١١٧:٢٨:١٤١٧:٤٧:٢٧٢٣:٤١:٥٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢١:٢٠١٢:٢٥:٠٧١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٨:١٥٢٣:٤٢:٢٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢١:٢١١٢:٢٥:٣٢١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:٠٣٢٣:٤٢:٥١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢١:٢٠١٢:٢٥:٥٦١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٩:٥٣٢٣:٤٣:١٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢١:١٧١٢:٢٦:٢١١٧:٣١:٣٦١٧:٥٠:٤٢٢٣:٤٣:٤٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢١:١٣١٢:٢٦:٤٤١٧:٣٢:٢٨١٧:٥١:٣٣٢٣:٤٤:١١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٧:٠٧١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٤٢٣:٤٤:٣٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٠:٥٨١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٤:١٤١٧:٥٣:١٥٢٣:٤٥:٠١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:٤٩١٢:٢٧:٥١١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٤:٠٧٢٣:٤٥:٢٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٠:٣٧١٢:٢٨:١٢١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٤:٥٩٢٣:٤٥:٥٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٠:٢٤١٢:٢٨:٣٣١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٥:٥٢٢٣:٤٦:١٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٣٠٠٧:٢٠:٠٩١٢:٢٨:٥٣١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٦:٤٥٢٣:٤٦:٣٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٢١٠٧:١٩:٥٢١٢:٢٩:١٢١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٧:٣٩٢٣:٤٦:٥٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:١٠٠٧:١٩:٣٣١٢:٢٩:٣٠١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٨:٣٢٢٣:٤٧:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٤:٥٧٠٧:١٩:١٣١٢:٢٩:٤٨١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٩:٢٦٢٣:٤٧:٤١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٤٣٠٧:١٨:٥١١٢:٣٠:٠٥١٧:٤١:٣٥١٨:٠٠:٢٠٢٣:٤٨:٠١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٢٧٠٧:١٨:٢٨١٢:٣٠:٢١١٧:٤٢:٣٢١٨:٠١:١٤٢٣:٤٨:٢٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٠٩٠٧:١٨:٠٢١٢:٣٠:٣٦١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٢:٠٩٢٣:٤٨:٣٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٣:٥٠٠٧:١٧:٣٥١٢:٣٠:٥١١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٨:٥٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٢٩٠٧:١٧:٠٦١٢:٣١:٠٥١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٣:٥٨٢٣:٤٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کنارجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کنارجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کنارجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کنارجهانگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کنارجهانگیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کنارجهانگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کنارجهانگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کنارجهانگیر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٧٠٧:١٩:١٣١٢:٢٩:٤٨١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٩:٢٦٢٣:٤٧:٤١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٣٠٧:١٨:٥١١٢:٣٠:٠٥١٧:٤١:٣٥١٨:٠٠:٢٠٢٣:٤٨:٠١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٧٠٧:١٨:٢٨١٢:٣٠:٢١١٧:٤٢:٣٢١٨:٠١:١٤٢٣:٤٨:٢٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٩٠٧:١٨:٠٢١٢:٣٠:٣٦١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٢:٠٩٢٣:٤٨:٣٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٠٠٧:١٧:٣٥١٢:٣٠:٥١١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٨:٥٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٩٠٧:١٧:٠٦١٢:٣١:٠٥١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٣:٥٨٢٣:٤٩:١٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:١٦:٣٦١٢:٣١:١٨١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٥٢٢٣:٤٩:٣١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:١٦:٠٤١٢:٣١:٣٠١٧:٤٧:١٥١٨:٠٥:٤٧٢٣:٤٩:٤٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٧٠٧:١٥:٣١١٢:٣١:٤١١٧:٤٨:١٢١٨:٠٦:٤١٢٣:٥٠:٠١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٥٦١٢:٣١:٥٢١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:٣٥٢٣:٥٠:١٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢١٠٧:١٤:١٩١٢:٣٢:٠١١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٣٠٢٣:٥٠:٢٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٣:٤١١٢:٣٢:١٠١٧:٥١:٠١١٨:٠٩:٢٤٢٣:٥٠:٤٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٣:٠١١٢:٣٢:١٨١٧:٥١:٥٧١٨:١٠:١٨٢٣:٥٠:٥١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٢:١٩١٢:٣٢:٢٥١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:١٢٢٣:٥١:٠٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٠٠٧:١١:٣٧١٢:٣٢:٣٢١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٠٥٢٣:٥١:١١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٠:٥٣١٢:٣٢:٣٧١٧:٥٤:٤٥١٨:١٢:٥٩٢٣:٥١:٢٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١٠:٠٧١٢:٣٢:٤٢١٧:٥٥:٤٠١٨:١٣:٥٢٢٣:٥١:٢٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٥٠٧:٠٩:٢٠١٢:٣٢:٤٦١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٤٥٢٣:٥١:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٤٠٧:٠٨:٣٢١٢:٣٢:٤٩١٧:٥٧:٣٠١٨:١٥:٣٧٢٣:٥١:٤١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥١٠٧:٠٧:٤٢١٢:٣٢:٥١١٧:٥٨:٢٤١٨:١٦:٣٠٢٣:٥١:٤٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:٠٦:٥١١٢:٣٢:٥٣١٧:٥٩:١٩١٨:١٧:٢٢٢٣:٥١:٥٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:٠٥:٥٩١٢:٣٢:٥٤١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:١٤٢٣:٥١:٥٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٥:٠٥١٢:٣٢:٥٤١٨:٠١:٠٦١٨:١٩:٠٦٢٣:٥١:٥٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٤:١١١٢:٣٢:٥٣١٨:٠٢:٠٠١٨:١٩:٥٧٢٣:٥١:٥٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٣:١٥١٢:٣٢:٥١١٨:٠٢:٥٣١٨:٢٠:٤٨٢٣:٥١:٥٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٢:١٨١٢:٣٢:٤٩١٨:٠٣:٤٦١٨:٢١:٣٩٢٣:٥١:٥٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠١:٢٠١٢:٣٢:٤٦١٨:٠٤:٣٨١٨:٢٢:٣٠٢٣:٥١:٥٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٠:٢١١٢:٣٢:٤٢١٨:٠٥:٣٠١٨:٢٣:٢٠٢٣:٥١:٥٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٦:٥٩:٢١١٢:٣٢:٣٨١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٤:١٠٢٣:٥١:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٦:٥٨:١٩١٢:٣٢:٣٣١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٠٠٢٣:٥١:٥٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کنارجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کنارجهانگیر روستای کنارجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کنارجهانگیر روستای کنارجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کنارجهانگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کنارجهانگیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کنارجهانگیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کنارجهانگیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کنارجهانگیر

روستای کنارجهانگیر بر روی نقشه

روستای کنارجهانگیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کنارجهانگیر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کنارجهانگیر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کنارجهانگیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کنارجهانگیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کنارجهانگیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق کنارجهانگیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کنارجهانگیر
زمان پخش اذان زنده به افق کنارجهانگیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کنارجهانگیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کنارجهانگیر
افق شرعی امروز فردا کنارجهانگیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کنارجهانگیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کنارجهانگیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو