جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کم کوه

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کم کوه


اذان صبح: ٠٥:٠٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١٦
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٠٢
نیمه شب: ٠٠:١٢:٢٦

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کم کوه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای کم کوه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کم کوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کم کوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کم کوه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کم کوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم کوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کم کوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم کوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کم کوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٥:٥٩١٢:٤٨:١٦١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:١٥٠٠:٠٧:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٥:٠٦١٢:٤٨:٠٧١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٥١٠٠:٠٦:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٤:١٣١٢:٤٧:٥٧١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:٢٧٠٠:٠٦:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٩٠٦:١٣:٢١١٢:٤٧:٤٩١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٠٣٠٠:٠٦:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٢:٣١١٢:٤٧:٤٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٢٠٦:١١:٤١١٢:٤٧:٣٣١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:١٦٠٠:٠٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:٥١١٢:٤٧:٢٥١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٠:٠٣١٢:٤٧:١٩١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٢٩٠٠:٠٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٩:١٦١٢:٤٧:١٣١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٦٠٠:٠٥:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٨:٣٠١٢:٤٧:٠٧١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٥:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٤:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٥٧٠٠:٠٤:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٤:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٥:٣٦١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:١١٠٠:٠٤:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٤:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٤:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٣:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٦:٤٢١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٣:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٢:٢٤١٢:٤٦:٤٢١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٦:٤٢١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٣:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠١:١٥١٢:٤٦:٤٢١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٦:٤٤١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٠:١١١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٤٣٠٠:٠٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٩:٤١١٢:٤٦:٤٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٢٠٠٠:٠٣:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٦:٥١١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٨:١٩١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٣:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٧:٣١١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کم کوه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کم کوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کم کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کم کوه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کم کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کم کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کم کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کم کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم کوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کم کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کم کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کم کوه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٤:٣٨١٢:٥٣:٠٥١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:١٢٠٠:١٢:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٠٩٠٠:١٢:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٥:٣٦١٢:٥٢:٣٣١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٠٦٠٠:١٢:٣٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٢:١٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٠٢٠٠:١٢:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥١:٥٩١٩:١٦:٥٩١٩:٣٣:٥٧٠٠:١٢:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥١:٤٢١٩:١٥:٥٦١٩:٣٢:٥٢٠٠:١٢:٠٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٧:٣١١٢:٥١:٢٤١٩:١٤:٥٢١٩:٣١:٤٦٠٠:١١:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٨:٠٠١٢:٥١:٠٦١٩:١٣:٤٧١٩:٣٠:٤٠٠٠:١١:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٨:٢٨١٢:٥٠:٤٧١٩:١٢:٤٢١٩:٢٩:٣٤٠٠:١١:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٠:٢٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:٢٧٠٠:١١:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٠:١٠١٩:١٠:٣٠١٩:٢٧:١٩٠٠:١٠:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٢٩:٥٢١٢:٤٩:٥٠١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:١١٠٠:١٠:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٠:٢٠١٢:٤٩:٣١١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٠٣٠٠:١٠:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٠:٤٧١٢:٤٩:١١١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٣:٥٤٠٠:١٠:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣١:١٥١٢:٤٨:٥١١٩:٠٦:٠١١٩:٢٢:٤٥٠٠:٠٩:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣١:٤٢١٢:٤٨:٣٠١٩:٠٤:٥٣١٩:٢١:٣٦٠٠:٠٩:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٢:١٠١٢:٤٨:١٠١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٠:٢٧٠٠:٠٩:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٢:٣٧١٢:٤٧:٤٩١٩:٠٢:٣٦١٩:١٩:١٧٠٠:٠٩:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٣:٠٤١٢:٤٧:٢٨١٩:٠١:٢٧١٩:١٨:٠٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٣:٣١١٢:٤٧:٠٧١٩:٠٠:١٨١٩:١٦:٥٧٠٠:٠٨:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٣:٥٨١٢:٤٦:٤٦١٨:٥٩:٠٨١٩:١٥:٤٦٠٠:٠٨:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٤:٢٥١٢:٤٦:٢٤١٨:٥٧:٥٨١٩:١٤:٣٦٠٠:٠٧:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٤:٥٢١٢:٤٦:٠٣١٨:٥٦:٤٩١٩:١٣:٢٥٠٠:٠٧:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٣٥:١٩١٢:٤٥:٤٢١٨:٥٥:٣٩١٩:١٢:١٥٠٠:٠٧:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٥:٤٧١٢:٤٥:٢٠١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٠٤٠٠:٠٦:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٣٦:١٤١٢:٤٤:٥٨١٨:٥٣:١٨١٩:٠٩:٥٣٠٠:٠٦:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٦:٤١١٢:٤٤:٣٧١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٨:٤٣٠٠:٠٦:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٣٧:٠٨١٢:٤٤:١٦١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٧:٣٢٠٠:٠٥:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٣٧:٣٥١٢:٤٣:٥٤١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٢١٠٠:٠٥:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٣٨:٠٣١٢:٤٣:٣٣١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:١١٢٣:٣٥:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٣٨:٣١١١:٤٣:١٢١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٤:٠١٢٣:٠٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کم کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کم کوه روستای کم کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کم کوه روستای کم کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کم کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم کوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کم کوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کم کوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کم کوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کم کوه

روستای کم کوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کم کوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کم کوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کم کوه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کم کوه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کم کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کم کوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کم کوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کم کوه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کم کوه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کم کوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کم کوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کم کوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کم کوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کم کوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کم کوه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کم کوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کم کوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو