جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کم کلاغ

دشتاب | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کم کلاغ


اذان صبح: ٠٤:١٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٦:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٥٨

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کم کلاغ (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای کم کلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کم کلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کم کلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
در هیچ كجای دنیا، فرصت‌ها كم نیستند. كمبود، فقط در افرادی‌ست كه اصولاً خود را وقف كامیابی نمی‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کم کلاغ

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کم کلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم کلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کم کلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم کلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کم کلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٧:١٣١٢:٤١:١٦١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:١٧٢٣:٥٩:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٦:١٧١٢:٤١:٠٦١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٠:٥٧١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٣٤٢٣:٥٨:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٠:٤٨١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:١٣٢٣:٥٨:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٠:٤٠١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٢:٤١١٢:٤٠:٣٢١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٣١٢٣:٥٨:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٠:٢٥١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٠:١٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٥٠٢٣:٥٧:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٠:١٢١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٧:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٠:٠٦١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥٧:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٠:٠١١٩:٢١:٥٢١٩:٣٩:٤٨٢٣:٥٧:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٦:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٦:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٩:٤٩١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٥٦:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:٢٦٢٣:٥٦:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٦:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥٦:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٩:٤١١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٢٤٢٣:٥٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣٩:٤١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٢:١٧١٢:٣٩:٤١١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٥:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥١:٤١١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٧:٠١٢٣:٥٥:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٣٩٢٣:٥٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:١٨٢٣:٥٥:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٥٦٢٣:٥٥:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٩:٥٤١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٣٤٢٣:٥٥:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٩:٥٨١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٥:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٠:٠٢١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٥:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٢٧٢٣:٥٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کم کلاغ

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کم کلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کم کلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم کلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کم کلاغ

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کم کلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کم کلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کم کلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کم کلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم کلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کم کلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کم کلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم کلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کم کلاغ

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٥:١٦١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٥٨:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤٥:٢٨١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٥٩:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٥:٤٣١٢:٤٥:٤١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٥٩:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٥:٥٩١٢:٤٥:٥٤١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٥٤٢٣:٥٩:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٦:٠٧١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٠١٢٣:٥٩:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٦:١٩١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٥٩:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٦:٥٤١٢:٤٦:٣٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٠:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٦:٤٤١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٠:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٦:٥٦١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٠:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٧:٠٨١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٠:٥٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٨:٢٠١٢:٤٧:٢٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠١:١١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٨:٤٤١٢:٤٧:٣١١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠١:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٩:٠٨١٢:٤٧:٤٢١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠١:٤١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٠١:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٨:٠٣١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٠٢:١٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٠:٢٦١٢:٤٨:١٣١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٠٢:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٠:٥٣١٢:٤٨:٢٣١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٢:٣٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥١:٢١١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٠٢:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٨:٤١١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٣:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٨:٤٩١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٣:١٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٣:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٣:١٨١٢:٤٩:٠٤١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٠٣:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٩:١١١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٣:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٤:١٩١٢:٤٩:١٧١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٤:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٤:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٤:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٥:٥٤١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٤:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٦:٢٦١٢:٤٩:٣٨١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠٤:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٩:٤١١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٥:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٧:٣٢١٢:٤٩:٤٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٥:١٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٨:٠٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کم کلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کم کلاغ روستای کم کلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کم کلاغ روستای کم کلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کم کلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم کلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کم کلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کم کلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کم کلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کم کلاغ

روستای کم کلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کم کلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کم کلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کم کلاغ
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کم کلاغ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای کم کلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کم کلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کم کلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کم کلاغ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کم کلاغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کم کلاغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کم کلاغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کم کلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کم کلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کم کلاغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کم کلاغ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کم کلاغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کم کلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو