جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کم کلاغ

دشتاب | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کم کلاغ


اذان صبح: ٠٤:١٤:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٥٤
اذان ظهر: ١١:٣٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٠٦
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٠٥

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کم کلاغ (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای کم کلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کم کلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کم کلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
خوب است فراموش نكنیم كه عشق، همانند زمان، چشم به راه كسی نمی‌ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کم کلاغ

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کم کلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم کلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کم کلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم کلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کم کلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٦:١٧١٢:٤١:٠٦١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥٩:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٠:٥٧١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٣٤٢٣:٥٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٠:٤٨١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:١٣٢٣:٥٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٠:٤٠١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٢:٤١١٢:٤٠:٣٢١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٣١٢٣:٥٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٠:٢٥١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٠:١٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٥٠٢٣:٥٧:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٠:١٢١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٧:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٠:٠٦١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥٧:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٠:٠١١٩:٢١:٥٢١٩:٣٩:٤٨٢٣:٥٧:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٦:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٦:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٩:٤٩١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٥٦:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:٢٦٢٣:٥٦:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٦:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥٦:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٩:٤١١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٢٤٢٣:٥٦:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣٩:٤١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٥:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٢:١٧١٢:٣٩:٤١١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥١:٤١١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٥:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٧:٠١٢٣:٥٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٣٩٢٣:٥٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:١٨٢٣:٥٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٥٦٢٣:٥٥:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٩:٥٤١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٣٤٢٣:٥٥:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٩:٥٨١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٥:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٠:٠٢١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٥:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٢٧٢٣:٥٥:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٠:١٣١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم کلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کم کلاغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کم کلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کم کلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم کلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کم کلاغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کم کلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کم کلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کم کلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کم کلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم کلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کم کلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کم کلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم کلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کم کلاغ

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٧٠٥:٣١:٥٤١١:٣٥:٥٠١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٠٦٢٢:٥٧:٠٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٣٢:٢٥١١:٣٥:٢٩١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٤:٥٣٢٢:٥٦:٤٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٥٠٥:٣٢:٥٦١١:٣٥:٠٨١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٣:٤٠٢٢:٥٦:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٩٠٥:٣٣:٢٧١١:٣٤:٤٧١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٢:٢٧٢٢:٥٦:٠٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٣٣:٥٨١١:٣٤:٢٧١٧:٣٤:٣٠١٧:٥١:١٥٢٢:٥٥:٤٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٣٤:٣٠١١:٣٤:٠٧١٧:٣٣:١٨١٧:٥٠:٠٣٢٢:٥٥:٢٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٣٥:٠١١١:٣٣:٤٧١٧:٣٢:٠٦١٧:٤٨:٥٢٢٢:٥٥:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٤٠٥:٣٥:٣٣١١:٣٣:٢٧١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٧:٤١٢٢:٥٤:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٧٠٥:٣٦:٠٦١١:٣٣:٠٧١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٦:٣٠٢٢:٥٤:٣٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٥:٣٦:٣٨١١:٣٢:٤٨١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٥:١٩٢٢:٥٤:١٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٥:٣٧:١١١١:٣٢:٢٩١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٤:٠٩٢٢:٥٣:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٣٧:٤٤١١:٣٢:١٠١٧:٢٦:١٢١٧:٤٢:٥٩٢٢:٥٣:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٥:٣٨:١٧١١:٣١:٥٢١٧:٢٥:٠٢١٧:٤١:٥٠٢٢:٥٣:١٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٣٨:٥٠١١:٣١:٣٤١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٠:٤٢٢٢:٥٣:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٣٩:٢٤١١:٣١:١٦١٧:٢٢:٤٤١٧:٣٩:٣٣٢٢:٥٢:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٣٩:٥٨١١:٣٠:٥٩١٧:٢١:٣٦١٧:٣٨:٢٦٢٢:٥٢:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٠:٣٢١١:٣٠:٤٢١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٧:١٩٢٢:٥٢:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤١:٠٧١١:٣٠:٢٦١٧:١٩:٢١١٧:٣٦:١٢٢٢:٥١:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤١:٤٢١١:٣٠:١٠١٧:١٨:١٤١٧:٣٥:٠٦٢٢:٥١:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٢:١٧١١:٢٩:٥٥١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:٠١٢٢:٥١:١٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٤٢:٥٢١١:٢٩:٤٠١٧:١٦:٠٣١٧:٣٢:٥٧٢٢:٥١:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٣:٢٨١١:٢٩:٢٥١٧:١٤:٥٨١٧:٣١:٥٣٢٢:٥٠:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٤:٠٥١١:٢٩:١١١٧:١٣:٥٤١٧:٣٠:٥٠٢٢:٥٠:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٤:٤١١١:٢٨:٥٨١٧:١٢:٥١١٧:٢٩:٤٨٢٢:٥٠:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٥:١٩١١:٢٨:٤٥١٧:١١:٤٨١٧:٢٨:٤٧٢٢:٥٠:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٥:٥٦١١:٢٨:٣٣١٧:١٠:٤٦١٧:٢٧:٤٦٢٢:٤٩:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٤٦:٣٤١١:٢٨:٢١١٧:٠٩:٤٥١٧:٢٦:٤٦٢٢:٤٩:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٤٧:١٣١١:٢٨:١١١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٥:٤٨٢٢:٤٩:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٤٧:٥١١١:٢٨:٠٠١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٤:٥٠٢٢:٤٩:١١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٤٨:٣١١١:٢٧:٥١١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٣:٥٣٢٢:٤٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کم کلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کم کلاغ روستای کم کلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کم کلاغ روستای کم کلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کم کلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم کلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کم کلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کم کلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کم کلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کم کلاغ

روستای کم کلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کم کلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کم کلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کم کلاغ
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کم کلاغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کم کلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کم کلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کم کلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کم کلاغ رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کم کلاغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کم کلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کم کلاغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کم کلاغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا کم کلاغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کم کلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کم کلاغ
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کم کلاغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کم کلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو