جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کم زرد

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کم زرد


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٠
اذان ظهر: ١١:٣٤:٣٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٤٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کم زرد (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای کم زرد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کم زرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کم زرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
امین به تو خیانت نكرده [و نمىكند] و لیكن [تو] خائن را امین تصوّر نموده اى.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کم زرد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کم زرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم زرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کم زرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم زرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کم زرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٦:١٦١٢:٣٩:٠٠١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٥:٢٢١٢:٣٨:٥٠١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٠٦٢٣:٥٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٤:٢٩١٢:٣٨:٤١١٩:١٣:١٧١٩:٣٠:٤٣٢٣:٥٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٨:٣٢١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:١٩٢٣:٥٧:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٨:٢٤١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:٥٦٢٣:٥٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠١:٥٤١٢:٣٨:١٦١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٣٤٢٣:٥٦:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠١:٠٥١٢:٣٨:٠٩١٩:١٥:٣٧١٩:٣٣:١١٢٣:٥٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٠:١٦١٢:٣٨:٠٢١٩:١٦:١٢١٩:٣٣:٤٨٢٣:٥٦:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٦٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٧:٥٦١٩:١٦:٤٧١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٥:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٣٧:٥٠١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٥:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٧:٥٦١٢:٣٧:٤٥١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٤١٢٣:٥٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٧:١١١٢:٣٧:٤١١٩:١٨:٣٣١٩:٣٦:١٨٢٣:٥٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٧:٣٧١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥٥:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٧:٣٣١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٣٣٢٣:٥٤:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٧:٣١١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:١١٢٣:٥٤:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٤٩٢٣:٥٤:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٧:٢٧١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥٤:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٣:٠٦١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٤:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٤٢٢٣:٥٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:١٩٢٣:٥٤:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٥٧٢٣:٥٤:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٠:٤٧١٢:٣٧:٢٧١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٣٤٢٣:٥٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:١١٢٣:٥٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٧:٣١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٠٢٢٣:٥٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٧:٤٢١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٣٨٢٣:٥٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:١٤٢٣:٥٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٧:٥١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کم زرد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کم زرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کم زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کم زرد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کم زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کم زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کم زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کم زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم زرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کم زرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کم زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کم زرد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٧:٣٦١١:٢٧:٠٣١٦:٤٦:١٥١٧:٠٤:٠٥٢٢:٤٧:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:٠٨:٢٣١١:٢٧:١٩١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٣:٥٣٢٢:٤٧:١٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٠٩:١١١١:٢٧:٣٥١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٣:٤١٢٢:٤٧:٣٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٩:٥٨١١:٢٧:٥٣١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٣٢٢٢:٤٧:٤٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٠:٤٤١١:٢٨:١٢١٦:٤٥:٢٦١٧:٠٣:٢٤٢٢:٤٨:٠٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١١:٣١١١:٢٨:٣١١٦:٤٥:١٨١٧:٠٣:١٨٢٢:٤٨:١٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٢:١٨١١:٢٨:٥١١٦:٤٥:١٢١٧:٠٣:١٣٢٢:٤٨:٣٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٣:٠٤١١:٢٩:١١١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٣:١٠٢٢:٤٨:٥١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٣:٥١١١:٢٩:٣٣١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٣:٠٨٢٢:٤٩:٠٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٤:٣٦١١:٢٩:٥٤١٦:٤٥:٠٢١٧:٠٣:٠٨٢٢:٤٩:٢٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٥:٢٢١١:٣٠:١٧١٦:٤٥:٠٢١٧:٠٣:٠٩٢٢:٤٩:٤٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٦:٠٧١١:٣٠:٤٠١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٣:١٢٢٢:٥٠:٠٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٦:٥٢١١:٣١:٠٤١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٣:١٧٢٢:٥٠:٣٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٧:٣٦١١:٣١:٢٨١٦:٤٥:١٢١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٠:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:٢٠١١:٣١:٥٣١٦:٤٥:١٨١٧:٠٣:٣١٢٢:٥١:١٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٠٣١١:٣٢:١٩١٦:٤٥:٢٦١٧:٠٣:٤٠٢٢:٥١:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٩:٤٦١١:٣٢:٤٤١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٥٠٢٢:٥٢:٠٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٠:٢٨١١:٣٣:١١١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٤:٠٣٢٢:٥٢:٢٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:١٠١١:٣٣:٣٨١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٤:١٦٢٢:٥٢:٥٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢١:٥٠١١:٣٤:٠٥١٦:٤٦:١٤١٧:٠٤:٣١٢٢:٥٣:١٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٢:٣٠١١:٣٤:٣٢١٦:٤٦:٣٠١٧:٠٤:٤٨٢٢:٥٣:٤٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٣:٠٩١١:٣٥:٠٠١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٥:٠٦٢٢:٥٤:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٣:٤٨١١:٣٥:٢٩١٦:٤٧:٠٦١٧:٠٥:٢٥٢٢:٥٤:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٤:٢٥١١:٣٥:٥٧١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٥:٤٦٢٢:٥٥:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٥:٠٢١١:٣٦:٢٦١٦:٤٧:٤٧١٧:٠٦:٠٨٢٢:٥٥:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٥:٣٨١١:٣٦:٥٥١٦:٤٨:١٠١٧:٠٦:٣٢٢٢:٥٦:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:١٢١١:٣٧:٢٥١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٦:٥٦٢٢:٥٦:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:٤٦١١:٣٧:٥٤١٦:٤٩:٠١١٧:٠٧:٢٢٢٢:٥٦:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٧:١٩١١:٣٨:٢٤١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٧:٥٠٢٢:٥٧:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٧:٥١١١:٣٨:٥٤١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٨:١٨٢٢:٥٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کم زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کم زرد روستای کم زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کم زرد روستای کم زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کم زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم زرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کم زرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کم زرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کم زرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کم زرد

روستای کم زرد بر روی نقشه

روستای کم زرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کم زرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کم زرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کم زرد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کم زرد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کم زرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کم زرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کم زرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کم زرد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کم زرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کم زرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کم زرد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کم زرد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کم زرد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کم زرد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کم زرد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کم زرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کم زرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو