جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کم زرد

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کم زرد

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٢:٢١

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کم زرد (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای کم زرد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کم زرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کم زرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

آنتونی رابینز
چنانچه خواهان روابطی پسندیده و كامروا با دیگران هستید، نخستین باور هسته‌ای و مركزی كه می‌باید داشته باشید، آن است كه بدانید هویت و منش راستین مردم با رفتارها، پاسخ‌ها و واكنش‌های آنها یكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کم زرد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کم زرد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم زرد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کم زرد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کم زرد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کم زرد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٧:١٧١٢:٤١:٢٠١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٢:٥٠٠٠:٠١:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٦:١٥١٢:٤١:٠٦١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٣:٢٤٠٠:٠٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٥:١٣١٢:٤٠:٥٢١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٣:٥٩٠٠:٠٠:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٤:١٢١٢:٤٠:٣٨١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٣٤٠٠:٠٠:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٣:١٢١٢:٤٠:٢٤١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٥:٠٩٢٣:٥٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٢:١٢١٢:٤٠:١١١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٥:٤٥٢٣:٥٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١١:١٣١٢:٣٩:٥٩١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٦:٢٠٢٣:٥٩:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٠:١٥١٢:٣٩:٤٦١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٦:٥٦٢٣:٥٨:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٩:١٧١٢:٣٩:٣٤١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٣١٢٣:٥٨:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٨:٢٠١٢:٣٩:٢٣١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:٠٧٢٣:٥٨:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٧:٢٤١٢:٣٩:١٢١٩:١١:٢٤١٩:٢٨:٤٣٢٣:٥٨:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٦:٢٩١٢:٣٩:٠٢١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٢٠٢٣:٥٧:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٥:٣٤١٢:٣٨:٥٢١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٥٦٢٣:٥٧:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٤:٤١١٢:٣٨:٤٢١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٣٣٢٣:٥٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٣:٤٨١٢:٣٨:٣٣١٩:١٣:٤٢١٩:٣١:٠٩٢٣:٥٧:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٢:٥٦١٢:٣٨:٢٥١٩:١٤:١٧١٩:٣١:٤٦٢٣:٥٦:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٢:٠٥١٢:٣٨:١٧١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٢٣٢٣:٥٦:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠١:١٥١٢:٣٨:٠٩١٩:١٥:٢٧١٩:٣٣:٠٠٢٣:٥٦:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٨:٠٢١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:٣٨٢٣:٥٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٧:٥٦١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:١٥٢٣:٥٥:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٨:٥١١٢:٣٧:٥٠١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٥٢٢٣:٥٥:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٨:٠٥١٢:٣٧:٤٥١٩:١٧:٤٨١٩:٣٥:٣٠٢٣:٥٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٧:٢١١٢:٣٧:٤١١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٠٨٢٣:٥٥:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٧:٣٧١٩:١٨:٥٩١٩:٣٦:٤٦٢٣:٥٥:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٧:٣٣١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٧:٣١١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٠١٢٣:٥٤:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٣٩٢٣:٥٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٣:٥٣١٢:٣٧:٢٧١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٤:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٧:٢٦١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٥٥٢٣:٥٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کم زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کم زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کم زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کم زرد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کم زرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کم زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کم زرد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کم زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کم زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کم زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کم زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم زرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کم زرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کم زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کم زرد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کم زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کم زرد روستای کم زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کم زرد روستای کم زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کم زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم زرد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کم زرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کم زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کم زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کم زرد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٥:٢١١٢:٤٢:٥٧١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:٢٥٢٣:٥٧:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٥:٣٥١٢:٤٣:١٠١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٣٧٢٣:٥٧:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٥:٥٠١٢:٤٣:٢٣١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٧:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٦:٠٦١٢:٤٣:٣٦١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٥٦٢٣:٥٧:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٦:٢٣١٢:٤٣:٤٨١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٨:١١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٤:٠١١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٨:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٤:١٤١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:١٥٢٣:٥٨:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٧:١٨١٢:٤٤:٢٦١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٨:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٤:٣٨١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٢١٢٣:٥٩:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٤٤:٥٠١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٥٩:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٥:٠١١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٥٩:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٥:١٢١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٥٩:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٤٩:٠٨١٢:٤٥:٢٣١٩:٤١:٣١٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٠:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٥:٣٤١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٠:٢١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٥:٤٤١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٠:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:٢٣١٢:٤٥:٥٤١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٠:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤٦:٠٤١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠١:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥١:١٦١٢:٤٦:١٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠١:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠١:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٢:١١١٢:٤٦:٣٠١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:١٤٠٠:٠١:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٤٦:٣٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠١:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٢:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٣:٣٨١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٢:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٤:٠٨١٢:٤٦:٥٩١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٢:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٢:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٧:١١١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٢:٥٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٧:١٦١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٣:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٦:١١١٢:٤٧:٢١١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٣:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٦:٤٢١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:١٢٠٠:٠٣:٢٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٧:١٤١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٣:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٧:٣١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کم زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کم زرد روستای کم زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کم زرد روستای کم زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کم زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کم زرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کم زرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کم زرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کم زرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کم زرد

روستای کم زرد بر روی نقشه

روستای کم زرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کم زرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کم زرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کم زرد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کم زرد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کم زرد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کم زرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کم زرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کم زرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کم زرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کم زرد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کم زرد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کم زرد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کم زرد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کم زرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کم زرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کم زرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کم زرد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کم زرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کم زرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو