جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کمیجان

اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز کمیجان


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٩:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٣٠:١٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کمیجان (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر کمیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر کمیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کمیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
آنچه برای خود می‌پسندی برای مردم هم بپسند تا مؤمن باشی و با همسایگان خود به نیكی رفتار كن تا مسلمان باشی. (پس كسی كه به همسایگان خود احترام نمی‌گذارد، مسلمان نیست.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر کمیجان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کمیجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کمیجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کمیجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کمیجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمیجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٠:٣٩١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٥:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٠:٢٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٠:٢٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٤:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٠:١١١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٤:١٩١٣:١٠:٠٣١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٤:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢١:١١١٣:٠٩:٤١١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٣:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢٣:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٩:١٠١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٨:١٢١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٢:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٧:١٥١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٦:١٩١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٢:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢١:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢١:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢١:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢١:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١١:٥٨١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢١:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١١:١٠١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٠:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٨:١١١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٠:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٩:١٠٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:١١٠٠:٢٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:١٣٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٩:١٧٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٩:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:١٩٠٠:١٩:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٩:٣١٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٠٤٠٠:١٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کمیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کمیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کمیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمیجان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر کمیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کمیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کمیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر کمیجان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کمیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر کمیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر کمیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کمیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کمیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کمیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کمیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کمیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کمیجان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٦:٠٠:٠١١٣:١٤:٣٩٢٠:٢٩:١٦٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٢٢:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٨٠٦:٠٠:١٥١٣:١٤:٥٢٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥٠:١٨٠٠:٢٢:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٥٠٦:٠٠:٣١١٣:١٥:٠٥٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٢٣:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٥٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٥:١٨٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٣:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٦٠٦:٠١:٠٦١٣:١٥:٣٠٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٢٣:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠١:٢٦١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥٠:٤٤٠٠:٢٣:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٦٠٦:٠١:٤٧١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:٤٦٠٠:٢٤:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٤٠٦:٠٢:٠٩١٣:١٦:٠٨٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٤٦٠٠:٢٤:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٤٠٦:٠٢:٣٣١٣:١٦:٢٠٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٢٤:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٦:٠٢:٥٧١٣:١٦:٣١٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٢٤:٥٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٦:٤٣٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٢٥:١٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٦:٠٣:٥٠١٣:١٦:٥٤٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٣١٠٠:٢٥:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٤:١٨١٣:١٧:٠٥٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٥٠:٢٣٠٠:٢٥:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٤:٤٧١٣:١٧:١٦٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:١٣٠٠:٢٥:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٥:١٧١٣:١٧:٢٦٢٠:٢٩:٢٣٢٠:٥٠:٠١٠٠:٢٦:١٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٧:٣٦٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٢٦:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٧:٤٦٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٢٦:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٦:٥٣١٣:١٧:٥٥٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:١٥٠٠:٢٧:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٧:٢٧١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٢٧:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٨:٠١١٣:١٨:١٢٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٢٧:٣٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:١٣٠٠:٢٧:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٩:١٣١٣:١٨:٢٧٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٢٨:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٢٨:٢٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٦:١٠:٢٧١٣:١٨:٤١٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٢٨:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:١١:٠٥١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٢٥٠٠:٢٨:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:١١:٤٣١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٢٩:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١٢:٢٣١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٢١٠٠:٢٩:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٣:٠٢١٣:١٩:٠١٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٢٩:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٣:٤٣١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٤:١١٠٠:٢٩:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٤:٢٤١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٢٩:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٥:٠٥١٣:١٩:١٠٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٠:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کمیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کمیجان شهر کمیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کمیجان شهر کمیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کمیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کمیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کمیجان

کُمیجان شهری است در بخش مرکزی شهرستان کمیجان استان مرکزی ایران. شهرستان کمیجان در شمال غربی استان مرکزی واقع شده‌است که با اراک مرکز استان ۹۵ کیلومتر فاصله دارد. مردم شهرستان کمیجان آذری بوده و به ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند. فارسی نیز رایج است

شهر کمیجان در ویکیپدیا

شهر کمیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کمیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کمیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کمیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کمیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کمیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کمیجان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر کمیجان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر کمیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کمیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کمیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کمیجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کمیجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کمیجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق کمیجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کمیجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کمیجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کمیجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کمیجان
زمان پخش اذان زنده به افق کمیجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کمیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو