جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کمل سرتالار

شرق وغرب شیرگاه | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کمل سرتالار


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:١٤
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمل سرتالار (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کمل سرتالار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کمل سرتالار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کمل سرتالار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

لئوبوسكالیا
كمتر مانعی‌ست كه با پایداری، اراده، شكیبایی و به ویژه عشق بیشتر، از میان برداشته نشود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمل سرتالار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمل سرتالار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمل سرتالار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کمل سرتالار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمل سرتالار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمل سرتالار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٨:٤٣١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٢١٠٠:١٣:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٨:٢٩١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:١٤٠٠:١٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٨:١٤١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٣:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٨:٠١١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٠٢٠٠:١٢:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:١٠١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٥٦٠٠:١٢:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٥٠٠٠:١١:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٨:٣٥١٢:٥٧:٢١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٥٠٠:١١:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٧:١٩١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٣٩٠٠:١١:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٣٣٠٠:١٠:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٠:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٦:٣٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٠:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٦:٢٥١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٩:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١١:١٠١٢:٥٦:١٥١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:١١٠٠:٠٩:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٠٩:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٨:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٠٨:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٥:٤٠١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٨:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٨:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٠٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٥:١٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٧:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٥:١٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٠٧:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠١:١٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٠٦:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:١٠:١٩٠٠:٠٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٥:٠٠١٩:٥١:٢٢٢٠:١١:١٣٠٠:٠٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:١١١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٢:١٣٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠٦:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠٥:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٤:٥١١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٥٦٠٠:٠٥:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٤٩٠٠:٠٥:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٤:٣١١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٤٣٠٠:٠٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کمل سرتالار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کمل سرتالار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کمل سرتالار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمل سرتالار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کمل سرتالار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کمل سرتالار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمل سرتالار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کمل سرتالار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کمل سرتالار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کمل سرتالار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کمل سرتالار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمل سرتالار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمل سرتالار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کمل سرتالار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمل سرتالار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمل سرتالار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کمل سرتالار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٧:٣٢١٢:٥٥:٠٥٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٠٣:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤٦:٥٤١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٠٣:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٤٦:١٨١٢:٥٥:١٥٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٥:١٧٠٠:٠٣:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤٥:٤٤١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٠٣:٤١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٥:١١١٢:٥٥:٢٦٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٥١٠٠:٠٣:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٤:٤٠١٢:٥٥:٣٣٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٠٣:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٤٤:١١١٢:٥٥:٤٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٠٣:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٤٣:٤٣١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٠٣:٣١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٤٣:١٧١٢:٥٥:٥٥٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٠٣:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٧٠٥:٤٢:٥٣١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٠٣:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٤٢:٣٠١٢:٥٦:١٢٢٠:١٠:١٣٢٠:٣١:١٥٠٠:٠٣:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٤٢:٠٩١٢:٥٦:٢٢٢٠:١٠:٥١٢٠:٣١:٥٦٠٠:٠٣:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٢٠٥:٤١:٥٠١٢:٥٦:٣١٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٠٣:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٤١:٣٣١٢:٥٦:٤١٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٣:١٤٠٠:٠٣:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٤١:١٧١٢:٥٦:٥١٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٥١٠٠:٠٣:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٤١:٠٣١٢:٥٧:٠٢٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٠٣:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١١٠٥:٤٠:٥١١٢:٥٧:١٢٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٠٣:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٤٠:٤٠١٢:٥٧:٢٤٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٠٣:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٤٠:٣١١٢:٥٧:٣٥٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٠٣:٥٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٤٠:٢٤١٢:٥٧:٤٧٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٠٤:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٤٠:١٨١٢:٥٧:٥٩٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٠٤:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٤٠:١٤١٢:٥٨:١١٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٠٤:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٤٠:١٢١٢:٥٨:٢٣٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٠٤:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٧٠٥:٤٠:١٢١٢:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٠٤:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٤٠:١٣١٢:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٠٤:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٧٠٥:٤٠:١٦١٢:٥٩:٠١٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٩:١٧٠٠:٠٤:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٤٠:٢١١٢:٥٩:١٤٢٠:١٨:١١٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٠٥:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٤٠:٢٧١٢:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٠٥:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٢٠٥:٤٠:٣٥١٢:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٤٨٢٠:٤٠:١٥٠٠:٠٥:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٩٠٥:٤٠:٤٥١٢:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٠٤٢٠:٤٠:٣١٠٠:٠٥:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٤٠:٥٦١٣:٠٠:٠٧٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٠٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کمل سرتالار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کمل سرتالار روستای کمل سرتالار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کمل سرتالار روستای کمل سرتالار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمل سرتالار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمل سرتالار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمل سرتالار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمل سرتالار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمل سرتالار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمل سرتالار

روستای کمل سرتالار بر روی نقشه

روستای کمل سرتالار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمل سرتالار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمل سرتالار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمل سرتالار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کمل سرتالار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کمل سرتالار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کمل سرتالار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمل سرتالار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمل سرتالار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کمل سرتالار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کمل سرتالار
زمان پخش اذان آنلاین به افق کمل سرتالار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کمل سرتالار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کمل سرتالار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کمل سرتالار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کمل سرتالار
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کمل سرتالار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمل سرتالار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو