جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کمشهر

کهیر | کنارک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کمشهر


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٨
اذان ظهر: ١١:٤٣:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٤٠

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمشهر (شهرستان کنارک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای کمشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کمشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمشهر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کمشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٢٠٥:٥٩:٣٣١٢:٢٨:٢٤١٨:٥٧:٣٧١٩:١٤:٣٠٢٣:٤٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٠٠٥:٥٨:٤٣١٢:٢٨:١٤١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٠٢٢٣:٤٨:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٧:٥٤١٢:٢٨:٠٤١٨:٥٨:٣٦١٩:١٥:٣٣٢٣:٤٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٩٠٥:٥٧:٠٥١٢:٢٧:٥٥١٨:٥٩:٠٦١٩:١٦:٠٥٢٣:٤٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٠٠٥:٥٦:١٧١٢:٢٧:٤٦١٨:٥٩:٣٦١٩:١٦:٣٧٢٣:٤٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٥:٣١١٢:٢٧:٣٨١٩:٠٠:٠٦١٩:١٧:٠٩٢٣:٤٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٤:٤٥١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٠:٣٧١٩:١٧:٤٢٢٣:٤٧:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٣:٥٩١٢:٢٧:٢٣١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:١٤٢٣:٤٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٣:١٥١٢:٢٧:١٦١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٤٧٢٣:٤٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٧:١٠١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:١٩٢٣:٤٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٧:٠٥١٩:٠٢:٣٩١٩:١٩:٥٢٢٣:٤٦:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥١:٠٨١٢:٢٦:٥٩١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٦:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٠:٢٨١٢:٢٦:٥٥١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٥٨٢٣:٤٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٤٩:٤٩١٢:٢٦:٥١١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٣١٢٣:٤٥:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٤٩:١١١٢:٢٦:٤٧١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤٥:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٦:٤٥١٩:٠٥:١٥١٩:٢٢:٣٨٢٣:٤٥:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٧:٥٧١٢:٢٦:٤٢١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:١١٢٣:٤٥:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٦:٤١١٩:٠٦:١٧١٩:٢٣:٤٥٢٣:٤٥:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٤٦:٤٨١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:١٨٢٣:٤٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٦:١٦١٢:٢٦:٣٩١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٤:٥٢٢٣:٤٤:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٦:٣٩١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:٢٥٢٣:٤٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٥:١٣١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٤:٤٤١٢:٢٦:٤١١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٣٢٢٣:٤٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٤:١٦١٢:٢٦:٤٣١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٠٦٢٣:٤٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢٦:٤٥١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٣٩٢٣:٤٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٣:٢٤١٢:٢٦:٤٨١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:١٢٢٣:٤٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٦:٥٢١٩:١١:٠٠١٩:٢٨:٤٥٢٣:٤٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٢:٣٦١٢:٢٦:٥٦١٩:١١:٣١١٩:٢٩:١٨٢٣:٤٤:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٢:١٤١٢:٢٧:٠٠١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:٥١٢٣:٤٤:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤١:٥٣١٢:٢٧:٠٥١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمشهر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای کمشهر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای کمشهر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٢:٣١٠٥:٥٧:٣٨١١:٤٣:٢٧١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٦:٠٤٢٣:٠٥:٤٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤١:٤٢٠٥:٥٦:٤٥١١:٤٣:١٨١٧:٣٠:١١١٧:٤٦:٣٦٢٣:٠٥:٣٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٢٠٥:٥٥:٥٢١١:٤٣:٠٨١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٧:٠٩٢٣:٠٥:٢٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٠:٠١٠٥:٥٤:٥٨١١:٤٢:٥٧١٧:٣١:١٨١٧:٤٧:٤١٢٣:٠٥:١٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٤:٠٣١١:٤٢:٤٦١٧:٣١:٥٠١٧:٤٨:١٣٢٣:٠٥:٠٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٨:١٦٠٥:٥٣:٠٨١١:٤٢:٣٥١٧:٣٢:٢٣١٧:٤٨:٤٤٢٣:٠٤:٥٣
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٢:١٢١١:٤٢:٢٣١٧:٣٢:٥٤١٧:٤٩:١٥٢٣:٠٤:٤١
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥١:١٦١١:٤٢:١٠١٧:٣٣:٢٦١٧:٤٩:٤٦٢٣:٠٤:٢٩
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٠:١٩١١:٤١:٥٧١٧:٣٣:٥٧١٧:٥٠:١٦٢٣:٠٤:١٧
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٤٩:٢١١١:٤١:٤٣١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٠:٤٦٢٣:٠٤:٠٤
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٤٨:٢٣١١:٤١:٢٩١٧:٣٤:٥٨١٧:٥١:١٦٢٣:٠٣:٥٠
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٢:٤١٠٥:٤٧:٢٤١١:٤١:١٥١٧:٣٥:٢٨١٧:٥١:٤٥٢٣:٠٣:٣٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣١:٤٣٠٥:٤٦:٢٥١١:٤١:٠٠١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٢:١٥٢٣:٠٣:٢١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٤٥:٢٥١١:٤٠:٤٥١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٢:٤٤٢٣:٠٣:٠٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٤٤:٢٥١١:٤٠:٣٠١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٣:١٢٢٣:٠٢:٥٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٤٣:٢٤١١:٤٠:١٤١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٣:٤١٢٣:٠٢:٣٤
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٢:٢٣١١:٣٩:٥٨١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٤:١٠٢٣:٠٢:١٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤١:٢٢١١:٣٩:٤١١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٤:٣٨٢٣:٠٢:٠٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٤٠:٢١١١:٣٩:٢٥١٧:٣٨:٥١١٧:٥٥:٠٦٢٣:٠١:٤٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٣٩:١٩١١:٣٩:٠٨١٧:٣٩:١٩١٧:٥٥:٣٤٢٣:٠١:٢٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٣:٣١٠٥:٣٨:١٧١١:٣٨:٥١١٧:٣٩:٤٧١٧:٥٦:٠٢٢٣:٠١:٠٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٣٧:١٥١١:٣٨:٣٤١٧:٤٠:١٥١٧:٥٦:٢٩٢٣:٠٠:٤٩
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٢١:٢٣٠٥:٣٦:١٣١١:٣٨:١٦١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٦:٥٧٢٣:٠٠:٣٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٣٥:١٠١١:٣٧:٥٩١٧:٤١:١٠١٧:٥٧:٢٥٢٣:٠٠:١٢
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٩:١٣٠٥:٣٤:٠٨١١:٣٧:٤١١٧:٤١:٣٧١٧:٥٧:٥٢٢٣:٢٩:٥٢
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٣:٠٥١٢:٣٧:٢٣١٨:٤٢:٠٥١٨:٥٨:٢٠٢٣:٥٩:٣٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٢:٠٢١٢:٣٧:٠٦١٨:٤٢:٣٢١٨:٥٨:٤٧٢٣:٥٩:١٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٠:٥٩١٢:٣٦:٤٨١٨:٤٢:٥٩١٨:٥٩:١٤٢٣:٥٨:٥٤
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:١٤:٤٩٠٦:٢٩:٥٦١٢:٣٦:٣٠١٨:٤٣:٢٦١٨:٥٩:٤٢٢٣:٥٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای کمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای کمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای کمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کمشهر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠١:٤٨١١:٤٤:٠٥١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٣:١٤٢٣:٠٦:١٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٠:٥٩١١:٤٣:٥٩١٧:٢٧:١٨١٧:٤٣:٤٩٢٣:٠٦:٠٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٠:١٠١١:٤٣:٥٢١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٤:٢٣٢٣:٠٦:٠٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٥:٥٩:٢٠١١:٤٣:٤٤١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٤:٥٧٢٣:٠٥:٥٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٥:٥٨:٢٩١١:٤٣:٣٦١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٥:٣١٢٣:٠٥:٤٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٥:٥٧:٣٨١١:٤٣:٢٧١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٦:٠٤٢٣:٠٥:٤٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٥:٥٦:٤٥١١:٤٣:١٨١٧:٣٠:١١١٧:٤٦:٣٦٢٣:٠٥:٣٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٢٠٥:٥٥:٥٢١١:٤٣:٠٨١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٧:٠٩٢٣:٠٥:٢٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٥:٥٤:٥٨١١:٤٢:٥٧١٧:٣١:١٨١٧:٤٧:٤١٢٣:٠٥:١٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٤:٠٣١١:٤٢:٤٦١٧:٣١:٥٠١٧:٤٨:١٣٢٣:٠٥:٠٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٥:٥٣:٠٨١١:٤٢:٣٥١٧:٣٢:٢٣١٧:٤٨:٤٤٢٣:٠٤:٥٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٢:١٢١١:٤٢:٢٣١٧:٣٢:٥٤١٧:٤٩:١٥٢٣:٠٤:٤١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥١:١٦١١:٤٢:١٠١٧:٣٣:٢٦١٧:٤٩:٤٦٢٣:٠٤:٢٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٠:١٩١١:٤١:٥٧١٧:٣٣:٥٧١٧:٥٠:١٦٢٣:٠٤:١٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٤٩:٢١١١:٤١:٤٣١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٠:٤٦٢٣:٠٤:٠٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٤٨:٢٣١١:٤١:٢٩١٧:٣٤:٥٨١٧:٥١:١٦٢٣:٠٣:٥٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤١٠٥:٤٧:٢٤١١:٤١:١٥١٧:٣٥:٢٨١٧:٥١:٤٥٢٣:٠٣:٣٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٥:٤٦:٢٥١١:٤١:٠٠١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٢:١٥٢٣:٠٣:٢١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٤٥:٢٥١١:٤٠:٤٥١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٢:٤٤٢٣:٠٣:٠٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٤٤:٢٥١١:٤٠:٣٠١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٣:١٢٢٣:٠٢:٥٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٤٣:٢٤١١:٤٠:١٤١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٣:٤١٢٣:٠٢:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٢:٢٣١١:٣٩:٥٨١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٤:١٠٢٣:٠٢:١٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤١:٢٢١١:٣٩:٤١١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٤:٣٨٢٣:٠٢:٠٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٤٠:٢١١١:٣٩:٢٥١٧:٣٨:٥١١٧:٥٥:٠٦٢٣:٠١:٤٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٣٩:١٩١١:٣٩:٠٨١٧:٣٩:١٩١٧:٥٥:٣٤٢٣:٠١:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٣٨:١٧١١:٣٨:٥١١٧:٣٩:٤٧١٧:٥٦:٠٢٢٣:٠١:٠٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٣٧:١٥١١:٣٨:٣٤١٧:٤٠:١٥١٧:٥٦:٢٩٢٣:٠٠:٤٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٣٠٥:٣٦:١٣١١:٣٨:١٦١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٦:٥٧٢٣:٠٠:٣٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٣٥:١٠١١:٣٧:٥٩١٧:٤١:١٠١٧:٥٧:٢٥٢٣:٠٠:١٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کمشهر روستای کمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کمشهر روستای کمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمشهر

روستای کمشهر بر روی نقشه

روستای کمشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمشهر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کمشهر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای کمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمشهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کمشهر
زمان پخش اذان زنده به افق کمشهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق کمشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کمشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کمشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کمشهر
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کمشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کمشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو