جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کمره بالا

اشترینان | بروجرد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز کمره بالا


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٤
اذان ظهر: ١٣:١٢:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٢٩

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمره بالا (شهرستان بروجرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای کمره بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کمره بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کمره بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
روزه روز غدير خم با روزه تمام عمر جهان برابر است. يعنى اگر انسانى هميشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگيرد، ثواب او به اندازه ثواب روزه عيد غدير است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمره بالا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمره بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمره بالا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کمره بالا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمره بالا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمره بالا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٥:١٦١٣:١٥:٠٤١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٣١:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٤:٠١١٣:١٤:٤٩١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٣١:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٢:٤٦١٣:١٤:٣٥١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:١٣٠٠:٣٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٤١:٣٣١٣:١٤:٢١١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:٣٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤٠:١٩١٣:١٤:٠٨١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٣٠:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٣:٥٥١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٣:٤٢١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٩:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٦:٤٥١٣:١٣:٣٠١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٩:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٣:١٨١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٨:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٣:٠٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٨:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٣:١٧١٣:١٢:٥٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٨:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٢:٤٥١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٧:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣١:٠٣١٣:١٢:٣٥١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٧:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٩:٥٧١٣:١٢:٢٦١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٧:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٢:١٧١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٢:٠٨١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٦:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٢:٠٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٦:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٥:٤٤١٣:١١:٥٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٦:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٤:٤٣١٣:١١:٤٦١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٣:٤٤١٣:١١:٤٠٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٥:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٤٥١٣:١١:٣٤٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:٤٨١٣:١١:٢٩٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٥:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٠:٥٢١٣:١١:٢٥٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٥:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٩:٥٨١٣:١١:٢١٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٩:٠٤١٣:١١:١٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١٨:١٢١٣:١١:١٤٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٧:٢١١٣:١١:١٢٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٤:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٦:٣١١٣:١١:١١٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٥:٤٣١٣:١١:٠٩٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کمره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کمره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کمره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمره بالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کمره بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کمره بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمره بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کمره بالا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کمره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کمره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کمره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمره بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمره بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کمره بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمره بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمره بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کمره بالا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٩:٢١١٣:١١:٢٦٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٢:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٨:٤٨١٣:١١:٣٠٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٢:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٨:١٥١٣:١١:٣٦٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٢:٣٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٧:٤٥١٣:١١:٤١٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٢٢:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٧:١٥١٣:١١:٤٧٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٢:٣١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٦:٤٨١٣:١١:٥٤٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٢:٢٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٦:٢٢١٣:١٢:٠١٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٢:٢٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٢:٠٨٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٢٢:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٢:١٦٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢٢:٢٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٥:١٣١٣:١٢:٢٥٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٢٢:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٤:٥٣١٣:١٢:٣٣٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٢:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٢:٤٣٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٢:٣٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٤:١٨١٣:١٢:٥٢٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٥٩٠٠:٢٢:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٦:٠٤:٠٣١٣:١٣:٠٢٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٢٢:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٣:٥٠١٣:١٣:١٢٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٢٢:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٣:٣٨١٣:١٣:٢٣٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٢٢:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٣:٢٨١٣:١٣:٣٣٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:١٦٠٠:٢٢:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٣:١٩١٣:١٣:٤٥٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٢٣:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٣:١٢١٣:١٣:٥٦٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٥:١٨٠٠:٢٣:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:١٤:٠٨٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٢٣:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٦:٠٣:٠٣١٣:١٤:٢٠٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٦:١٥٠٠:٢٣:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٣:٠٠١٣:١٤:٣٢٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٢٣:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٦:٠٣:٠٠١٣:١٤:٤٤٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٢٣:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٣:٠١١٣:١٤:٥٧٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٢٣:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٣:٠٣١٣:١٥:٠٩٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٢٤:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠٣:٠٧١٣:١٥:٢٢٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:١٧٠٠:٢٤:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٣:١٢١٣:١٥:٣٥٢٠:٢٨:٠٢٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٢٤:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٦:٠٣:١٩١٣:١٥:٤٨٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٢٤:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٦٠٦:٠٣:٢٨١٣:١٦:٠١٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٩:١٣٠٠:٢٤:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٣:٣٧١٣:١٦:١٤٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٢٥:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٣:٤٩١٣:١٦:٢٨٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٢٥:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کمره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کمره بالا روستای کمره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کمره بالا روستای کمره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمره بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمره بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمره بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمره بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمره بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمره بالا

روستای کمره بالا بر روی نقشه

روستای کمره بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمره بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمره بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمره بالا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کمره بالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کمره بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کمره بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمره بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمره بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کمره بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق کمره بالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا کمره بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کمره بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کمره بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کمره بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کمره بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کمره بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمره بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو