جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کمرسرخ

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز کمرسرخ


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١٤:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٨
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٣

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمرسرخ (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای کمرسرخ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کمرسرخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمرسرخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

حضرت محمد (ص)
چه بسا (شخصی) غذا خورده و شكر (خدا را) می‌كند و ثوابش از روزه‌دار صبور (هم) بیشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمرسرخ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمرسرخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمرسرخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کمرسرخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمرسرخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمرسرخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٧:٤٠١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٤٩٠٠:٣٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٧:٣١١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٣٣:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٥:٢١١٣:١٧:٢٢١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٢:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٤:٢٠١٣:١٧:١٤٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٢:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٧:٠٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٢:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٢:٢١١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٢:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣١:٢٣١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٣١٠٠:٣١:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:٢٦١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٦:٤١٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣١:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣١:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٧:٤١١٣:١٦:٣١٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٠:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٠:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٠:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٦:٢١٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٠:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٤:١٩١٣:١٦:١٨٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣٠:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٣:٣١١٣:١٦:١٧٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٩:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٦:١٦٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٩:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٦:١٥٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٩:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:١٦١٣:١٦:١٥٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٩:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٦:١٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٩:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٩:٥٤١٣:١٦:١٧٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٩:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:١٤١٣:١٦:١٩٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٩:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٨:٣٦١٣:١٦:٢٢٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٩:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٨:٠٠١٣:١٦:٢٥٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٧:٢٥١٣:١٦:٢٨٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٦:٥١١٣:١٦:٣٢٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٦:١٩١٣:١٦:٣٧٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٥:٤٨١٣:١٦:٤٢٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٥:١٩١٣:١٦:٤٧٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمرسرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمرسرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمرسرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمرسرخ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کمرسرخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کمرسرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمرسرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کمرسرخ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کمرسرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کمرسرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کمرسرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمرسرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمرسرخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمرسرخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کمرسرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمرسرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمرسرخ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٨:٠٦١٣:٢٢:٣٨١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:٣٩:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٨:٤٦١٣:٢٢:٢٢١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٣٢٠٠:٣٩:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٩:٢٦١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:١٨٠٠:٣٩:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٠:٠٦١٣:٢١:٤٩١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٠٢٠٠:٣٩:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٠:٤٦١٣:٢١:٣٢١٩:٥١:٤٨٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٣٩:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥١:٢٦١٣:٢١:١٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٣٨:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٢:٠٥١٣:٢٠:٥٧١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣٨:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٢:٤٥١٣:٢٠:٣٩١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٣٨:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٣:٢٤١٣:٢٠:٢١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٣٨:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٤:٠٤١٣:٢٠:٠٢١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:١٩٠٠:٣٨:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٤:٤٣١٣:١٩:٤٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٣٧:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٥:٢٢١٣:١٩:٢٤١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٣٧:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٦:٠١١٣:١٩:٠٤١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢١٠٠:٣٧:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٦:٤٠١٣:١٨:٤٤١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٠٠٠٠:٣٧:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٧:١٩١٣:١٨:٢٤١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٦:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥٧:٥٧١٣:١٨:٠٤١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:١٩٠٠:٣٦:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٧:٤٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣٦:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٦:٥٩:١٥١٣:١٧:٢٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٧٠٠:٣٦:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٦:٥٩:٥٣١٣:١٧:٠١١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:١٥٠٠:٣٥:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٠:٣٢١٣:١٦:٤٠١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٥٣٠٠:٣٥:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠١:١٠١٣:١٦:١٩١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٣١٠٠:٣٥:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠١:٤٩١٣:١٥:٥٨١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٠٩٠٠:٣٥:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٢:٢٨١٣:١٥:٣٦١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٧٠٠:٣٤:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٣:٠٦١٣:١٥:١٥١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٢٥٠٠:٣٤:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٣:٤٥١٣:١٤:٥٣١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٢٠٠:٣٤:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٤:٢٣١٣:١٤:٣٢١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٤٠٠٠:٣٣:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٣٠٧:٠٥:٠٢١٣:١٤:١٠١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:١٨٠٠:٣٣:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٥:٤١١٣:١٣:٤٩١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٥٥٠٠:٣٣:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٣٠٧:٠٦:٢٠١٣:١٣:٢٧١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٣٣٠٠:٣٢:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٧٠٧:٠٦:٥٩١٣:١٣:٠٦١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:١١٠٠:٠٢:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٧:٣٨١٢:١٢:٤٥١٨:١٧:٢١١٨:٣٤:٤٩٢٣:٣٢:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کمرسرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمرسرخ روستای کمرسرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمرسرخ روستای کمرسرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمرسرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمرسرخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمرسرخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمرسرخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمرسرخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمرسرخ

روستای کمرسرخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمرسرخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمرسرخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمرسرخ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کمرسرخ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کمرسرخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمرسرخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمرسرخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمرسرخ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کمرسرخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کمرسرخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کمرسرخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کمرسرخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کمرسرخ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کمرسرخ
زمان پخش اذان آنلاین به افق کمرسرخ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کمرسرخ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمرسرخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو