جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کمرسرخ

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز کمرسرخ


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٥٩

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمرسرخ (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای کمرسرخ)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کمرسرخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمرسرخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
دورنمایه ی فراموش نشدنی وابسته به تولد عشق با زیبایی اضطراب آورش درست در لحظه ی ناامیدی انسان را به سوی خود می كشد. انسان همیشه ندانسته، حتی در ژرف ترین لحظه های پریشانی، زندگیش را بر مبنای قوانین زیبایی می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمرسرخ

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمرسرخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمرسرخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کمرسرخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمرسرخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمرسرخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٩:٣٦١٣:١٨:٠٠١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:١٥٠٠:٣٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٢٠٦:٣٨:٣١١٣:١٧:٥٠١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٠٢٠٠:٣٣:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٧:٤٠١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٤٩٠٠:٣٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٧:٣١١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٣٣:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٥:٢١١٣:١٧:٢٢١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٢:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٤:٢٠١٣:١٧:١٤٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٧:٠٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٢:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٢:٢١١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣١:٢٣١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٣١٠٠:٣١:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:٢٦١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣١:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٦:٤١٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣١:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣١:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٧:٤١١٣:١٦:٣١٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٠:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٠:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٠:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٦:٢١٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٠:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٤:١٩١٣:١٦:١٨٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣٠:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٣:٣١١٣:١٦:١٧٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٩:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٦:١٦٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٦:١٥٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٩:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:١٦١٣:١٦:١٥٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٩:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٦:١٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٩:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٩:٥٤١٣:١٦:١٧٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٩:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:١٤١٣:١٦:١٩٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٩:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٨:٣٦١٣:١٦:٢٢٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٩:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٨:٠٠١٣:١٦:٢٥٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٧:٢٥١٣:١٦:٢٨٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٨:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٦:٥١١٣:١٦:٣٢٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٨:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٦:١٩١٣:١٦:٣٧٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٨:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٥:٤٨١٣:١٦:٤٢٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمرسرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمرسرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمرسرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمرسرخ

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کمرسرخ

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کمرسرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمرسرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کمرسرخ

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢١:٢٥١٢:٢١:١٤١٧:٢١:٠٦١٧:٤٠:٣٥٢٣:٣٨:٠٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢١:٤٥١٢:٢١:٤٣١٧:٢١:٤٦١٧:٤١:١٤٢٣:٣٨:٣٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٢:١٢١٧:٢٢:٢٧١٧:٤١:٥٤٢٣:٣٩:٠٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢٢:١٩١٢:٢٢:٤١١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٢:٣٦٢٣:٣٩:٣٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢٢:٣٤١٢:٢٣:١٠١٧:٢٣:٥٢١٧:٤٣:١٨٢٣:٤٠:٠٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٣:٣٨١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٤:٠١٢٣:٤٠:٣٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢٢:٥٩١٢:٢٤:٠٦١٧:٢٥:٢١١٧:٤٤:٤٥٢٣:٤١:٠١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٣:٠٨١٢:٢٤:٣٤١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٥:٣٠٢٣:٤١:٣٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:٥٣٠٧:٢٣:١٦١٢:٢٥:٠١١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٦:١٦٢٣:٤١:٥٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢٣:٢٢١٢:٢٥:٢٨١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٧:٠٣٢٣:٤٢:٢٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٣:٢٦١٢:٢٥:٥٤١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٧:٥٠٢٣:٤٢:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٣:٢٨١٢:٢٦:٢٠١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٨:٣٩٢٣:٤٣:٢٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٣:٢٩١٢:٢٦:٤٥١٧:٣٠:١٢١٧:٤٩:٢٨٢٣:٤٣:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٣:٢٨١٢:٢٧:١٠١٧:٣١:٠٣١٧:٥٠:١٧٢٣:٤٤:١٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٣:٢٥١٢:٢٧:٣٤١٧:٣١:٥٥١٧:٥١:٠٨٢٣:٤٤:٤٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:٣٦٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٢:٤٨١٧:٥١:٥٩٢٣:٤٥:١٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:٣٦٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٨:٢١١٧:٣٣:٤١١٧:٥٢:٥٠٢٣:٤٥:٣٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٨:٤٣١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٣:٤٢٢٣:٤٦:٠٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٢:٥٤١٢:٢٩:٠٥١٧:٣٥:٢٩١٧:٥٤:٣٤٢٣:٤٦:٢٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢٩:٢٦١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٥:٢٧٢٣:٤٦:٥١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:١٩٠٧:٢٢:٢٨١٢:٢٩:٤٦١٧:٣٧:١٩١٧:٥٦:٢٠٢٣:٤٧:١٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٢:١٣١٢:٣٠:٠٦١٧:٣٨:١٥١٧:٥٧:١٤٢٣:٤٧:٣٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢١:٥٥١٢:٣٠:٢٥١٧:٣٩:١١١٧:٥٨:٠٨٢٣:٤٨:٠٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢١:٣٦١٢:٣٠:٤٣١٧:٤٠:٠٧١٧:٥٩:٠٢٢٣:٤٨:٢٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢١:١٥١٢:٣١:٠١١٧:٤١:٠٤١٧:٥٩:٥٧٢٣:٤٨:٤٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢٠:٥٣١٢:٣١:١٨١٧:٤٢:٠١١٨:٠٠:٥١٢٣:٤٩:٠٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣١:٣٤١٧:٤٢:٥٨١٨:٠١:٤٦٢٣:٤٩:٢٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٤٦٠٧:٢٠:٠٢١٢:٣١:٥٠١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٢:٤١٢٣:٤٩:٤١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٢٧٠٧:١٩:٣٥١٢:٣٢:٠٤١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٣:٣٦٢٣:٤٩:٥٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٠٥٠٧:١٩:٠٥١٢:٣٢:١٨١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٣١٢٣:٥٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کمرسرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کمرسرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کمرسرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمرسرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمرسرخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کمرسرخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کمرسرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمرسرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کمرسرخ

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢١:١٥١٢:٣١:٠١١٧:٤١:٠٤١٧:٥٩:٥٧٢٣:٤٨:٤٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢٠:٥٣١٢:٣١:١٨١٧:٤٢:٠١١٨:٠٠:٥١٢٣:٤٩:٠٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣١:٣٤١٧:٤٢:٥٨١٨:٠١:٤٦٢٣:٤٩:٢٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٦٠٧:٢٠:٠٢١٢:٣١:٥٠١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٢:٤١٢٣:٤٩:٤١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:١٩:٣٥١٢:٣٢:٠٤١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٣:٣٦٢٣:٤٩:٥٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٥٠٧:١٩:٠٥١٢:٣٢:١٨١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٣١٢٣:٥٠:١٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٢٠٧:١٨:٣٤١٢:٣٢:٣١١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٥:٢٧٢٣:٥٠:٣٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٨:٠٢١٢:٣٢:٤٣١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:٢٢٢٣:٥٠:٤٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥١٠٧:١٧:٢٧١٢:٣٢:٥٥١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٧:١٧٢٣:٥١:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٦:٥١١٢:٣٣:٠٥١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٨:١٢٢٣:٥١:١٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٤٠٧:١٦:١٤١٢:٣٣:١٥١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٩:٠٧٢٣:٥١:٣٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٣٠٧:١٥:٣٥١٢:٣٣:٢٤١٧:٥١:٣٤١٨:١٠:٠٢٢٣:٥١:٤٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٥٤١٢:٣٣:٣٢١٧:٥٢:٣١١٨:١٠:٥٦٢٣:٥١:٥٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٦٠٧:١٤:١٢١٢:٣٣:٣٩١٧:٥٣:٢٧١٨:١١:٥١٢٣:٥٢:٠٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٣:٢٩١٢:٣٣:٤٥١٧:٥٤:٢٤١٨:١٢:٤٥٢٣:٥٢:١٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٢:٤٤١٢:٣٣:٥١١٧:٥٥:٢٠١٨:١٣:٤٠٢٣:٥٢:٢٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١١:٥٧١٢:٣٣:٥٥١٧:٥٦:١٦١٨:١٤:٣٣٢٣:٥٢:٣٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٣٠٧:١١:١٠١٢:٣٣:٥٩١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:٢٧٢٣:٥٢:٣٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٠:٢١١٢:٣٤:٠٢١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٢١٢٣:٥٢:٤٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٨٠٧:٠٩:٣٠١٢:٣٤:٠٥١٧:٥٩:٠٣١٨:١٧:١٤٢٣:٥٢:٤٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:٠٨:٣٨١٢:٣٤:٠٦١٧:٥٩:٥٨١٨:١٨:٠٧٢٣:٥٢:٥٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:٠٧:٤٥١٢:٣٤:٠٧١٨:٠٠:٥٣١٨:١٩:٠٠٢٣:٥٢:٥٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:٠٦:٥١١٢:٣٤:٠٧١٨:٠١:٤٨١٨:١٩:٥٢٢٣:٥٢:٥٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٥:٥٥١٢:٣٤:٠٦١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٤٥٢٣:٥٣:٠١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٤:٥٩١٢:٣٤:٠٥١٨:٠٣:٣٦١٨:٢١:٣٧٢٣:٥٣:٠٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٤:٠١١٢:٣٤:٠٢١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٢:٢٨٢٣:٥٣:٠٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٣:٠٢١٢:٣٣:٥٩١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:٢٠٢٣:٥٣:٠١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٢:٠٢١٢:٣٣:٥٦١٨:٠٦:١٦١٨:٢٤:١١٢٣:٥٣:٠٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠١:٠١١٢:٣٣:٥١١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٥:٠٢٢٣:٥٢:٥٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٦:٥٩:٥٩١٢:٣٣:٤٧١٨:٠٨:٠١١٨:٢٥:٥٣٢٣:٥٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کمرسرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کمرسرخ روستای کمرسرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کمرسرخ روستای کمرسرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمرسرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمرسرخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمرسرخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمرسرخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمرسرخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمرسرخ

روستای کمرسرخ بر روی نقشه

روستای کمرسرخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمرسرخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمرسرخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمرسرخ
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کمرسرخ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کمرسرخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمرسرخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمرسرخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمرسرخ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کمرسرخ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کمرسرخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کمرسرخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کمرسرخ
افق شرعی امروز فردا کمرسرخ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کمرسرخ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کمرسرخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کمرسرخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمرسرخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو