جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کمراب

دهچال | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز کمراب


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:١١:٤٠
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٤٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمراب (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای کمراب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کمراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
همان‌طوری كه شما رفتار می‌كنید، بر شما حكوت می‌كنند. (اگر مطیع حاكمان باشید با شما كاری ندارند وگرنه مورد آزار آن‌ها قرار می‌گیرید.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمراب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمراب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کمراب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمراب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمراب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٩:٣٠١٣:١١:٥٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٦:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٨:٢٣١٣:١١:٤٣١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٦:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٧:١٨١٣:١١:٣٥١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٦:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:١٤١٣:١١:٢٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢٥:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٥:١٠١٣:١١:١٩١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٥٦٠٠:٢٥:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٤:٠٨١٣:١١:١٢١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٥:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٣:٠٧١٣:١١:٠٥١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٤:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٤:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢١:٠٨١٣:١٠:٥٣٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٤:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٠:١٠١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٤:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٩:١٤١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٨:١٨١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٣:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٧:٢٤١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٣:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٦:٣١١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٣:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٥:٤٠١٣:١٠:٣١٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٣:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٢:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٤:٠٠١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٢:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٣:١٣١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٢:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٢:٢٧١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١١:٤٢١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٢:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٠:٥٩١٣:١٠:٣٠٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٢:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٠:١٧١٣:١٠:٣٢٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٢:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٠:٣٤٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢١:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٠:٣٧٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢١:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٨:٢٠١٣:١٠:٤١٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢١:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٠:٤٥٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢١:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٧:١٠١٣:١٠:٤٩٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢١:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٦:٣٧١٣:١٠:٥٤٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢١:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٦:٠٥١٣:١١:٠٠٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمراب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کمراب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کمراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کمراب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کمراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کمراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کمراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کمراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمراب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤٠:٢٨١٣:١٦:٥١١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٠٨٠٠:٣٣:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤١:١٢١٣:١٦:٣٥١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٣٢:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤١:٥٥١٣:١٦:١٨١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٢:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٦:٠٢١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:١٤٠٠:٣٢:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٣:٢١١٣:١٥:٤٥١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٣٢:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٠٤١٣:١٥:٢٧١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٣٢:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٥:١٠١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:١٤٠٠:٣٢:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٥:٣٠١٣:١٤:٥٢١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣١:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٦:١٣١٣:١٤:٣٣١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٣١٠٠:٣١:٤٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٦:٥٥١٣:١٤:١٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٩٠٠:٣١:٣١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٧:٣٨١٣:١٣:٥٦١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٣١:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٨:٢١١٣:١٣:٣٦١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٢٤٠٠:٣١:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٩:٠٣١٣:١٣:١٧١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٠١٠٠:٣٠:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤٩:٤٥١٣:١٢:٥٧١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:٣٠:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٠:٢٨١٣:١٢:٣٧١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:١٣٠٠:٣٠:٢٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥١:١٠١٣:١٢:١٦١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٤٩٠٠:٣٠:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥١:٥٢١٣:١١:٥٦١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٢٤٠٠:٢٩:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٢:٣٤١٣:١١:٣٥١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٥٩٠٠:٢٩:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٣:١٦١٣:١١:١٤١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٣:٥٨١٣:١٠:٥٣١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٠٩٠٠:٢٩:٠٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٤:٤٠١٣:١٠:٣٢١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٤٤٠٠:٢٨:٤٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٢٢١٣:١٠:١٠١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:١٨٠٠:٢٨:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٦:٠٤١٣:٠٩:٤٩١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٥٢٠٠:٢٨:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٦:٤٦١٣:٠٩:٢٧١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٢٦٠٠:٢٧:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٧:٢٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:٠١٠٠:٢٧:٣٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٨:١٠١٣:٠٨:٤٤١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٣٥٠٠:٢٧:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٨:٥٢١٣:٠٨:٢٣١٩:١٧:٢١١٩:٣٥:٠٩٠٠:٢٧:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٦:٥٩:٣٥١٣:٠٨:٠١١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٤٣٠٠:٢٦:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٠:١٧١٣:٠٧:٤٠١٩:١٤:٣٠١٩:٣٢:١٨٠٠:٢٦:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠١:٠٠١٣:٠٧:١٩١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٦:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠١:٤٢١٢:٠٦:٥٧١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٢٧٢٣:٢٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کمراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمراب روستای کمراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمراب روستای کمراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمراب

روستای کمراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمراب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمراب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کمراب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کمراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمراب رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کمراب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کمراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کمراب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کمراب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کمراب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کمراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کمراب دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کمراب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو