جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کمبل بالا

کمبل سلیمان | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کمبل بالا


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢١:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٢٨:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٤٥:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٢٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمبل بالا (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کمبل بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کمبل بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمبل بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اگوست كنت
هیچ قدرت دنیوی نیست كه بدون پشتیبانی یك قدرت معنوی دوام بیاورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمبل بالا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمبل بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمبل بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کمبل بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمبل بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمبل بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٣:٥٧١٢:٢٤:١٠١٨:٥٤:٤٤١٩:١١:٤١٢٣:٤٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٣:٠٩١٢:٢٤:٠١١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:١٣٢٣:٤٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٥:٤٤١٩:١٢:٤٥٢٣:٤٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥١:٣٤١٢:٢٣:٤٤١٨:٥٦:١٤١٩:١٣:١٧٢٣:٤٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٠:٤٨١٢:٢٣:٣٦١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٥٠٢٣:٤٣:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٠:٠٣١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٧:١٥١٩:١٤:٢٢٢٣:٤٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣١٠٥:٤٩:١٩١٢:٢٣:٢٢١٨:٥٧:٤٦١٩:١٤:٥٥٢٣:٤٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٣:١٦١٨:٥٨:١٧١٩:١٥:٢٨٢٣:٤٢:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤١٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٣:١٠١٨:٥٨:٤٧١٩:١٦:٠١٢٣:٤٢:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٣:٠٥١٨:٥٩:١٨١٩:١٦:٣٤٢٣:٤٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٤٦:٣١١٢:٢٣:٠١١٨:٥٩:٤٩١٩:١٧:٠٧٢٣:٤١:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٥:٥٢١٢:٢٢:٥٧١٩:٠٠:٢١١٩:١٧:٤٠٢٣:٤١:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٥:١٤١٢:٢٢:٥٣١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:١٣٢٣:٤١:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢٢:٥٠١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٤٧٢٣:٤١:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢٢:٤٨١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٢٠٢٣:٤١:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٣:٢٥١٢:٢٢:٤٦١٩:٠٢:٢٦١٩:١٩:٥٣٢٣:٤١:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٢:٥١١٢:٢٢:٤٥١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٢٧٢٣:٤١:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٢:١٨١٢:٢٢:٤٥١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٠١٢٣:٤٠:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤١:٤٧١٢:٢٢:٤٥١٩:٠٤:٠٠١٩:٢١:٣٤٢٣:٤٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤١:١٦١٢:٢٢:٤٥١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٠٨٢٣:٤٠:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٢:٤٧١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٤١٢٣:٤٠:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٢:٤٩١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:١٥٢٣:٤٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٣٩:٥٢١٢:٢٢:٥١١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٤٨٢٣:٤٠:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٨٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٢:٥٤١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٠:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٩:٠٢١٢:٢٢:٥٧١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٤:٥٤٢٣:٤٠:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٦٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٣:٠١١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:٢٧٢٣:٤٠:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٣٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٠٠٢٣:٤٠:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥١٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٣:١١١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:٣٢٢٣:٤٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٣:١٧١٩:٠٩:١٢١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمبل بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمبل بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمبل بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمبل بالا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کمبل بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کمبل بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمبل بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کمبل بالا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کمبل بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کمبل بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کمبل بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمبل بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمبل بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمبل بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کمبل بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمبل بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمبل بالا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٣:٠٣١٢:٢٩:٠٨١٨:٥٤:٥١١٩:١١:٣٥٢٣:٤٩:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٣:٢٨١٢:٢٨:٥٢١٨:٥٣:٥٥١٩:١٠:٣٦٢٣:٤٩:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٣:٥٣١٢:٢٨:٣٦١٨:٥٢:٥٧١٩:٠٩:٣٧٢٣:٤٩:٣٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٤:١٨١٢:٢٨:١٩١٨:٥١:٥٩١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٩:٢٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٤:٤٢١٢:٢٨:٠٢١٨:٥١:٠١١٩:٠٧:٣٨٢٣:٤٩:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٥:٠٧١٢:٢٧:٤٥١٨:٥٠:٠١١٩:٠٦:٣٧٢٣:٤٨:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٥:٣١١٢:٢٧:٢٧١٨:٤٩:٠٢١٩:٠٥:٣٦٢٣:٤٨:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٥:٥٥١٢:٢٧:٠٩١٨:٤٨:٠١١٩:٠٤:٣٤٢٣:٤٨:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٦:١٩١٢:٢٦:٥١١٨:٤٧:٠٠١٩:٠٣:٣٢٢٣:٤٨:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٠٦:٤٣١٢:٢٦:٣٢١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:٢٩٢٣:٤٨:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٠٧:٠٦١٢:٢٦:١٣١٨:٤٤:٥٧١٩:٠١:٢٦٢٣:٤٧:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٧:٣٠١٢:٢٥:٥٤١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٢٣٢٣:٤٧:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:٠٧:٥٣١٢:٢٥:٣٤١٨:٤٢:٥٣١٨:٥٩:١٩٢٣:٤٧:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:٠٨:١٦١٢:٢٥:١٤١٨:٤١:٥٠١٨:٥٨:١٥٢٣:٤٧:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:٠٨:٣٩١٢:٢٤:٥٤١٨:٤٠:٤٦١٨:٥٧:١٠٢٣:٤٦:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٠٩:٠٢١٢:٢٤:٣٤١٨:٣٩:٤٣١٨:٥٦:٠٦٢٣:٤٦:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٠٩:٢٥١٢:٢٤:١٣١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٥:٠١٢٣:٤٦:١٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٠٩:٤٨١٢:٢٣:٥٢١٨:٣٧:٣٤١٨:٥٣:٥٥٢٣:٤٥:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٠:١١١٢:٢٣:٣٢١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٢:٥٠٢٣:٤٥:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٠:٣٣١٢:٢٣:١٠١٨:٣٥:٢٥١٨:٥١:٤٤٢٣:٤٥:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٠:٥٦١٢:٢٢:٤٩١٨:٣٤:٢٠١٨:٥٠:٣٨٢٣:٤٤:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١١:١٩١٢:٢٢:٢٨١٨:٣٣:١٥١٨:٤٩:٣٣٢٣:٤٤:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١١:٤١١٢:٢٢:٠٧١٨:٣٢:٠٩١٨:٤٨:٢٧٢٣:٤٤:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٢:٠٤١٢:٢١:٤٥١٨:٣١:٠٤١٨:٤٧:٢٠٢٣:٤٤:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٢:٢٦١٢:٢١:٢٤١٨:٢٩:٥٨١٨:٤٦:١٤٢٣:٤٣:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٢:٤٩١٢:٢١:٠٢١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٥:٠٨٢٣:٤٣:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٣:١٢١٢:٢٠:٤١١٨:٢٧:٤٧١٨:٤٤:٠٢٢٣:٤٣:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٣:٣٤١٢:٢٠:١٩١٨:٢٦:٤١١٨:٤٢:٥٦٢٣:٤٢:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٣:٥٧١٢:١٩:٥٨١٨:٢٥:٣٦١٨:٤١:٥٠٢٣:٤٢:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:١٤:٢٠١٢:١٩:٣٦١٨:٢٤:٣٠١٨:٤٠:٤٤٢٣:١٢:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٩٠٥:١٤:٤٣١١:١٩:١٥١٧:٢٣:٢٤١٧:٣٩:٣٨٢٢:٤١:٤٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کمبل بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمبل بالا روستای کمبل بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمبل بالا روستای کمبل بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمبل بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمبل بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمبل بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمبل بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمبل بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمبل بالا

روستای کمبل بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمبل بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمبل بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمبل بالا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کمبل بالا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کمبل بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمبل بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمبل بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمبل بالا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کمبل بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کمبل بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق کمبل بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کمبل بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کمبل بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کمبل بالا
زمان پخش اذان زنده به افق کمبل بالا
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کمبل بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمبل بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو