جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کمبان

توتان ومهمدان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کمبان


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٠٢
اذان ظهر: ١١:١٨:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٠٢:١٤
نیمه شب: ٢٢:٣٩:١٣

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمبان (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای کمبان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کمبان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمبان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وودرو ویلسون
دوستی، تنها پیوندی است كه می تواند همه ی دنیا را با هم نگاه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمبان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمبان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمبان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کمبان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمبان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمبان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٠:٣٠١٢:٣١:٣٤١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٠٤٢٣:٥١:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:١٦٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣١:٢٥١٩:٠٣:٣٢١٩:٢٠:٣٨٢٣:٥٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٥٠٥:٥٨:٥١١٢:٣١:١٦١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:١١٢٣:٥٠:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣١:٠٨١٩:٠٤:٣٤١٩:٢١:٤٤٢٣:٥٠:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٧:١٥١٢:٣١:٠٠١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٢:١٨٢٣:٥٠:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٠:٥٣١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٢:٥٢٢٣:٤٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٥:٤٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٣:٢٦٢٣:٤٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٤:٥٩١٢:٣٠:٤٠١٩:٠٦:٤١١٩:٢٤:٠٠٢٣:٤٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٠:٣٤١٩:٠٧:١٣١٩:٢٤:٣٤٢٣:٤٩:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٠:٢٩١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٠:٢٥١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤٨:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٢:١١١٢:٣٠:٢١١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:١٦٢٣:٤٨:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٠:١٧١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:٥١٢٣:٤٨:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٠:١٤١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٢٥٢٣:٤٨:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٠:١٢١٩:١٠:٢٧١٩:٢٨:٠٠٢٣:٤٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٠:١٠١٩:١١:٠٠١٩:٢٨:٣٥٢٣:٤٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٠:٠٩١٩:١١:٣٢١٩:٢٩:٠٩٢٣:٤٨:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٨:٣١١٢:٣٠:٠٩١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٨:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٠:٠٩١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:١٨٢٣:٤٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٠:٠٩١٩:١٣:١٠١٩:٣٠:٥٣٢٣:٤٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٠:١١١٩:١٣:٤٢١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٠:١٣١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٠٢٢٣:٤٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٠:١٥١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:٣٦٢٣:٤٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٠:١٨١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٧:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٠:٢١١٩:١٥:٥١١٩:٣٣:٤٤٢٣:٤٧:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٠:٢٥١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:١٨٢٣:٤٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٠:٣٠١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٥٢٢٣:٤٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٠:٣٥١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٢٥٢٣:٤٧:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٣:٣٩١٢:٣٠:٤١١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمبان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کمبان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کمبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کمبان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کمبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کمبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کمبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمبان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کمبان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کمبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کمبان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٣٦:٤٦١١:١٨:١٠١٦:٥٩:١٣١٧:١٥:٥٢٢٢:٤٠:١٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٣٧:٢٠١١:١٨:٠٢١٦:٥٨:٢٣١٧:١٥:٠٣٢٢:٤٠:٠٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٣٧:٥٥١١:١٧:٥٤١٦:٥٧:٣٣١٧:١٤:١٥٢٢:٣٩:٥٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٣٨:٣١١١:١٧:٤٧١٦:٥٦:٤٤١٧:١٣:٢٨٢٢:٣٩:٤٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٣٩:٠٧١١:١٧:٤١١٦:٥٥:٥٧١٧:١٢:٤٢٢٢:٣٩:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٣٩:٤٣١١:١٧:٣٦١٦:٥٥:١٠١٧:١١:٥٧٢٢:٣٩:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٠:٢٠١١:١٧:٣٢١٦:٥٤:٢٤١٧:١١:١٣٢٢:٣٩:٢٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٤٠:٥٧١١:١٧:٢٨١٦:٥٣:٤٠١٧:١٠:٣٠٢٢:٣٩:١٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٤١:٣٤١١:١٧:٢٥١٦:٥٢:٥٧١٧:٠٩:٤٨٢٢:٣٩:١٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٤٢:١٢١١:١٧:٢٣١٦:٥٢:١٤١٧:٠٩:٠٧٢٢:٣٩:٠٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٤٢:٥١١١:١٧:٢١١٦:٥١:٣٣١٧:٠٨:٢٨٢٢:٣٩:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٤٣:٣٠١١:١٧:٢١١٦:٥٠:٥٣١٧:٠٧:٥٠٢٢:٣٨:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٤:٠٩١١:١٧:٢١١٦:٥٠:١٥١٧:٠٧:١٣٢٢:٣٨:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٤٤:٤٩١١:١٧:٢٢١٦:٤٩:٣٧١٧:٠٦:٣٧٢٢:٣٨:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٥:٢٩١١:١٧:٢٤١٦:٤٩:٠١١٧:٠٦:٠٣٢٢:٣٨:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٤٦:٠٩١١:١٧:٢٦١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٥:٢٩٢٢:٣٨:٥٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٤٦:٥٠١١:١٧:٣٠١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٤:٥٨٢٢:٣٨:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٤٧:٣١١١:١٧:٣٤١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٤:٢٧٢٢:٣٨:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٤٨:١٣١١:١٧:٣٩١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٣:٥٨٢٢:٣٨:٥٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٥٠٥:٤٨:٥٥١١:١٧:٤٥١٦:٤٦:١٩١٧:٠٣:٣٠٢٢:٣٨:٥٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٤٩:٣٧١١:١٧:٥٢١٦:٤٥:٥١١٧:٠٣:٠٣٢٢:٣٩:٠٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٠:١٩١١:١٧:٥٩١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٢:٣٨٢٢:٣٩:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥١:٠٢١١:١٨:٠٨١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٢:١٤٢٢:٣٩:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥١:٤٥١١:١٨:١٧١٦:٤٤:٣٤١٧:٠١:٥٢٢٢:٣٩:١٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٢:٢٨١١:١٨:٢٧١٦:٤٤:١١١٧:٠١:٣١٢٢:٣٩:٢٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٣:١٢١١:١٨:٣٨١٦:٤٣:٥٠١٧:٠١:١٢٢٢:٣٩:٣٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٣:٥٦١١:١٨:٥٠١٦:٤٣:٣٠١٧:٠٠:٥٤٢٢:٣٩:٤٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٤:٤٠١١:١٩:٠٣١٦:٤٣:١٢١٧:٠٠:٣٨٢٢:٣٩:٥٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٥:٢٤١١:١٩:١٦١٦:٤٢:٥٥١٧:٠٠:٢٣٢٢:٤٠:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٦:٠٨١١:١٩:٣١١٦:٤٢:٤٠١٧:٠٠:٠٩٢٢:٤٠:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کمبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کمبان روستای کمبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کمبان روستای کمبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمبان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمبان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمبان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمبان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمبان

روستای کمبان بر روی نقشه

روستای کمبان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمبان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمبان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمبان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کمبان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کمبان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمبان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمبان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمبان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کمبان
افق شرعی امروز فردا کمبان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کمبان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کمبان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کمبان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کمبان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کمبان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کمبان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمبان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو