جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کمال آباد

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کمال آباد


اذان صبح: ٠٥:١٢:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٠

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کمال آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای کمال آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کمال آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمال آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کمال آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کمال آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمال آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کمال آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کمال آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کمال آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٢:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢١:٠١١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٠٩٠٠:١٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٩:١٧١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٢١٠٠:١٢:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٣:١٨١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٥٧٠٠:١١:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٣:١١١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٣٣٠٠:١١:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٠٩٠٠:١١:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٦:٠١١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٤٥٠٠:١١:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٥:١٤١٢:٥٢:٥١١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢١٠٠:١١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٩٠٦:١٤:٢٨١٢:٥٢:٤٥١٩:٣١:٢٤١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٠:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١١٠٠:١٠:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٢:١٧١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٤٨٠٠:١٠:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١١:٣٦١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٢٤٠٠:١٠:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠١٠٠:١٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:١٦١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٩:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٢:٢١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٩:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٥١٠٠:٠٩:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٩:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٩:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٩:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٥٤٠٠:٠٩:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٩:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٩:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٨:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٢:٣٦١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٢:٤١١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥٣٠٠:٠٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کمال آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کمال آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کمال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کمال آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کمال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمال آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمال آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کمال آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کمال آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمال آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٨:٤٣١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٣٣٠٠:١٨:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣١:٠٠١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٣١٠٠:١٨:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٨:١١١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٢٨٠٠:١٨:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣١:٥٧١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٨:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٢:٢٥١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٢٠٠٠:١٧:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:٥٣١٢:٥٧:٢٠١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:١٦٠٠:١٧:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٣:٢٢١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٠:١٨١٩:٣٧:١٠٠٠:١٧:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٣:٥٠١٢:٥٦:٤٤١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٧:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٤:١٧١٢:٥٦:٢٥١٩:١٨:٠٩١٩:٣٤:٥٩٠٠:١٧:٠٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٤:٤٥١٢:٥٦:٠٧١٩:١٧:٠٤١٩:٣٣:٥٢٠٠:١٦:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٥:١٣١٢:٥٥:٤٨١٩:١٥:٥٨١٩:٣٢:٤٥٠٠:١٦:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٥:٢٨١٩:١٤:٥٢١٩:٣١:٣٧٠٠:١٦:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٣٦:٠٧١٢:٥٥:٠٩١٩:١٣:٤٥١٩:٣٠:٣٠٠٠:١٦:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٣٦:٣٤١٢:٥٤:٤٩١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:٢٢٠٠:١٥:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٣٧:٠٢١٢:٥٤:٢٩١٩:١١:٣١١٩:٢٨:١٣٠٠:١٥:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٤:٠٨١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:٠٤٠٠:١٥:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٣٧:٥٥١٢:٥٣:٤٨١٩:٠٩:١٥١٩:٢٥:٥٥٠٠:١٥:٠٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٣٨:٢٢١٢:٥٣:٢٧١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٤:٤٦٠٠:١٤:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٣٨:٤٩١٢:٥٣:٠٦١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٣:٣٦٠٠:١٤:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٣٩:١٥١٢:٥٢:٤٥١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٢:٢٧٠٠:١٤:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٣٩:٤٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٠٤:٤١١٩:٢١:١٧٠٠:١٣:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٠:٠٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٠٣:٣١١٩:٢٠:٠٧٠٠:١٣:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٠:٣٥١٢:٥١:٤١١٩:٠٢:٢٢١٩:١٨:٥٧٠٠:١٣:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤١:٠٢١٢:٥١:٢٠١٩:٠١:١٢١٩:١٧:٤٦٠٠:١٢:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤١:٢٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٠٠:٠٣١٩:١٦:٣٦٠٠:١٢:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤١:٥٥١٢:٥٠:٣٧١٨:٥٨:٥٣١٩:١٥:٢٦٠٠:١٢:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٢:٢٢١٢:٥٠:١٥١٨:٥٧:٤٣١٩:١٤:١٦٠٠:١١:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٢:٤٩١٢:٤٩:٥٤١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٠٦٠٠:١١:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٣:١٦١٢:٤٩:٣٢١٨:٥٥:٢٤١٩:١١:٥٦٠٠:١١:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٤٣:٤٣١٢:٤٩:١١١٨:٥٤:١٤١٩:١٠:٤٦٢٣:٤٠:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٤٤:١٠١١:٤٨:٥٠١٧:٥٣:٠٥١٨:٠٩:٣٦٢٣:١٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کمال آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمال آباد روستای کمال آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کمال آباد روستای کمال آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کمال آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کمال آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کمال آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کمال آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کمال آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کمال آباد

روستای کمال آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کمال آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کمال آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کمال آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کمال آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کمال آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کمال آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کمال آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کمال آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کمال آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق کمال آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کمال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کمال آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کمال آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کمال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کمال آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کمال آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کمال آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو