جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز کل کمرسیاه


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٧
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٢٠
اذان مغرب: ١٧:١٧:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٠٩:٣٥

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای کل کمرسیاه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کل کمرسیاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کل کمرسیاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
بیچاره كسی كه از ترس شكست دست به كار نمی برد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کل کمرسیاه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل کمرسیاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کل کمرسیاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل کمرسیاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کل کمرسیاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٣:١٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٣:١٠١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٢٠٠٠:١٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:١٠٠٠:١٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١١٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٦:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١١:٣١١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٦:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٢:٤١١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٥:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:١٩٠٠:١٥:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٥:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:١٢٠٠:١٤:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٤:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠١:١٧١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٢٣٠٠:١٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٣:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل کمرسیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل کمرسیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل کمرسیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کل کمرسیاه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کل کمرسیاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کل کمرسیاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل کمرسیاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کل کمرسیاه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کل کمرسیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کل کمرسیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کل کمرسیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کل کمرسیاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کل کمرسیاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کل کمرسیاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل کمرسیاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کل کمرسیاه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٥:٢١١١:٥٢:١١١٦:٥٨:٤٤١٧:١٧:٥٨٢٣:٠٩:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٦:١٧١١:٥٢:٢٧١٦:٥٨:٢٠١٧:١٧:٣٧٢٣:٠٩:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٧:١٣١١:٥٢:٤٤١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:١٧٢٣:٠٩:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٨:٠٩١١:٥٣:٠٢١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٥٩٢٣:١٠:٠٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٩:٠٥١١:٥٣:٢٠١٦:٥٧:٢٠١٧:١٦:٤٣٢٣:١٠:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٠:٠٠١١:٥٣:٣٩١٦:٥٧:٠٣١٧:١٦:٢٩٢٣:١٠:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٣:٥٩١٦:٥٦:٤٩١٧:١٦:١٦٢٣:١٠:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥١:٤٩١١:٥٤:٢٠١٦:٥٦:٣٦١٧:١٦:٠٦٢٣:١١:٠٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٢:٤٣١١:٥٤:٤١١٦:٥٦:٢٦١٧:١٥:٥٧٢٣:١١:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٣:٣٦١١:٥٥:٠٣١٦:٥٦:١٧١٧:١٥:٥٠٢٣:١١:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٤:٢٩١١:٥٥:٢٥١٦:٥٦:١٠١٧:١٥:٤٥٢٣:١٢:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٥:٢١١١:٥٥:٤٩١٦:٥٦:٠٥١٧:١٥:٤٢٢٣:١٢:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٦:١٢١١:٥٦:١٢١٦:٥٦:٠٢١٧:١٥:٤٠٢٣:١٢:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٧:٠٢١١:٥٦:٣٧١٦:٥٦:٠١١٧:١٥:٤١٢٣:١٣:٠٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٧:٥٢١١:٥٧:٠٢١٦:٥٦:٠٢١٧:١٥:٤٣٢٣:١٣:٢٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٨:٤٠١١:٥٧:٢٧١٦:٥٦:٠٤١٧:١٥:٤٧٢٣:١٣:٥٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٩:٢٨١١:٥٧:٥٣١٦:٥٦:٠٩١٧:١٥:٥٣٢٣:١٤:١٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٧:٠٠:١٥١١:٥٨:١٩١٦:٥٦:١٥١٧:١٦:٠١٢٣:١٤:٣٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٧:٠١:٠١١١:٥٨:٤٦١٦:٥٦:٢٤١٧:١٦:١٠٢٣:١٥:٠٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٧:٠١:٤٦١١:٥٩:١٣١٦:٥٦:٣٤١٧:١٦:٢٢٢٣:١٥:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٢:٣٠١١:٥٩:٤١١٦:٥٦:٤٦١٧:١٦:٣٥٢٣:١٥:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠٣:١٢١٢:٠٠:٠٩١٦:٥٧:٠٠١٧:١٦:٥٠٢٣:١٦:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٣:٥٤١٢:٠٠:٣٧١٦:٥٧:١٦١٧:١٧:٠٦٢٣:١٦:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٤:٣٤١٢:٠١:٠٦١٦:٥٧:٣٣١٧:١٧:٢٥٢٣:١٧:١٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٥:١٣١٢:٠١:٣٥١٦:٥٧:٥٣١٧:١٧:٤٥٢٣:١٧:٤٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٥:٥١١٢:٠٢:٠٤١٦:٥٨:١٤١٧:١٨:٠٦٢٣:١٨:٠٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٦:٢٧١٢:٠٢:٣٣١٦:٥٨:٣٧١٧:١٨:٣٠٢٣:١٨:٣٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٧:٠٢١٢:٠٣:٠٣١٦:٥٩:٠١١٧:١٨:٥٥٢٣:١٩:٠٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٠٠٧:٠٧:٣٦١٢:٠٣:٣٢١٦:٥٩:٢٨١٧:١٩:٢١٢٣:١٩:٣٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٨:٠٨١٢:٠٤:٠٢١٦:٥٩:٥٦١٧:١٩:٥٠٢٣:٢٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کل کمرسیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کل کمرسیاه روستای کل کمرسیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کل کمرسیاه روستای کل کمرسیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کل کمرسیاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کل کمرسیاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کل کمرسیاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کل کمرسیاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کل کمرسیاه

روستای کل کمرسیاه بر روی نقشه

روستای کل کمرسیاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کل کمرسیاه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کل کمرسیاه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کل کمرسیاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کل کمرسیاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کل کمرسیاه
زمان پخش اذان زنده به افق کل کمرسیاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کل کمرسیاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کل کمرسیاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کل کمرسیاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کل کمرسیاه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کل کمرسیاه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کل کمرسیاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو