جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز کل کمرسیاه

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٥
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٥٨

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای کل کمرسیاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کل کمرسیاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کل کمرسیاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماری لولا
بهای عشق چیست به جز عشق ؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای کل کمرسیاه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل کمرسیاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کل کمرسیاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل کمرسیاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کل کمرسیاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٦:٢٢١٣:٠٦:٢٨١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٢٤٠٠:٢٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٦:١٤١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:١٣٠٠:٢٢:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٥:٥٩١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٢:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٥:٤٦١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٥١٠٠:٢١:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢١:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٥:١٩١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢١:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٥:٠٦١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٠:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢٠:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٤:٣١١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٩:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٩:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٤:١٠١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٩:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٨:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٨:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٣:٤١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٧:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٧:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٣:١٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٧:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٣:١٠١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:١٦٠٠:١٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٠٦٠٠:١٦:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٥٦٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٢٠٦:١١:٤٣١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٦:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:١٦٠٠:١٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل کمرسیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل کمرسیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل کمرسیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کل کمرسیاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کل کمرسیاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کل کمرسیاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل کمرسیاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کل کمرسیاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کل کمرسیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کل کمرسیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کل کمرسیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کل کمرسیاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کل کمرسیاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کل کمرسیاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل کمرسیاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کل کمرسیاه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کل کمرسیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کل کمرسیاه روستای کل کمرسیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کل کمرسیاه روستای کل کمرسیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کل کمرسیاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کل کمرسیاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل کمرسیاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل کمرسیاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کل کمرسیاه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٥٤:٣٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤٢:١٦٠٠:١٦:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٨:١٨٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٢٧٠٠:١٦:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٩٠٥:٥٥:٠٥١٣:٠٨:٣١٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٢:٣٦٠٠:١٧:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥٥:٢٢١٣:٠٨:٤٤٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤٢:٤٤٠٠:١٧:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٥:٤٠١٣:٠٨:٥٧٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٧:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٥:٥٩١٣:٠٩:٠٩٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٥٥٠٠:١٧:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٦:٢٠١٣:٠٩:٢٢٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٨:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٩:٣٤٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٥٩٠٠:١٨:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٣٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٩:٤٦٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٨:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٢:٥٦٠٠:١٨:٤٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٧:٥٤١٣:١٠:٠٩٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١٩:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٨:٢٠١٣:١٠:٢١٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:٤٦٠٠:١٩:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٨:٤٧١٣:١٠:٣٢٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٣٨٠٠:١٩:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٩:١٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:٢٩٠٠:١٩:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٩:٤٥١٣:١٠:٥٢٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:١٨٠٠:٢٠:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٠:١٥١٣:١١:٠٢٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٢٠:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٦:٠٠:٤٦١٣:١١:١٢٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٥٠٠٠:٢٠:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٦:٠١:١٨١٣:١١:٢١٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٣٤٠٠:٢٠:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٦:٠١:٥١١٣:١١:٣٠٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:١٦٠٠:٢١:١١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٢:٢٥١٣:١١:٣٨٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٢١:٢٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٣:٠٠١٣:١١:٤٦٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢١:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٣:٣٥١٣:١١:٥٤٢٠:١٩:٥٥٢٠:٤٠:١١٠٠:٢١:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٤:١١١٣:١٢:٠١٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٢٢:١٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٤:٤٨١٣:١٢:٠٧٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢٢:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٢:١٣٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢٢:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٦:٠٤١٣:١٢:١٩٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٢:٥٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٦:٤٢١٣:١٢:٢٤٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٢٣:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٧:٢٢١٣:١٢:٢٩٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٣:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٢:٣٣٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٣:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٢:٣٦٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٣:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٢:٣٩٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٤:٠١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کل کمرسیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کل کمرسیاه روستای کل کمرسیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کل کمرسیاه روستای کل کمرسیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کل کمرسیاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کل کمرسیاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کل کمرسیاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کل کمرسیاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کل کمرسیاه

روستای کل کمرسیاه بر روی نقشه

روستای کل کمرسیاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کل کمرسیاه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کل کمرسیاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کل کمرسیاه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کل کمرسیاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کل کمرسیاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کل کمرسیاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کل کمرسیاه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کل کمرسیاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کل کمرسیاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کل کمرسیاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کل کمرسیاه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کل کمرسیاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کل کمرسیاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کل کمرسیاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کل کمرسیاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو