جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کل خنگک کوچک


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٤٦:١٢

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای کل خنگک کوچک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کل خنگک کوچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کل خنگک کوچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوناردو داوینچی
اگر پیوسته و بدون درنگ كار كنید، توان داوری خود را از دست می‌دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کل خنگک کوچک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل خنگک کوچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کل خنگک کوچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل خنگک کوچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کل خنگک کوچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٤:٠٤١٣:١٠:٤٨١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٧:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٣:٠١١٣:١٠:٣٧١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٢٧:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٠:٢٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٠:١٨١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٠:١٠١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٦:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٩:٠١١٣:١٠:٠١١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٦:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:١٤٠٠:٢٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٦:١١١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٥:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٥:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٥:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٤:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٩:١٨١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٤:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٩:١٤١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٤:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٩:١١١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٤:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٤:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٣:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٣:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٢٣٠٠:٢٣:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٧:١٤١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٣:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٣:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٣:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٥:١٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٢:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠١٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٢:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١١٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٢:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٢:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١١:٥٠١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٢:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١١:٢١١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل خنگک کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل خنگک کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل خنگک کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کل خنگک کوچک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کل خنگک کوچک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کل خنگک کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل خنگک کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کل خنگک کوچک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٦:٢٠٠٧:٠٩:٠٣١٢:٢٥:١٨١٧:٤١:٥٣١٨:٠٠:١٥٢٣:٤٣:٥٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:٠٨:٣٢١٢:٢٥:٣١١٧:٤٢:٤٨١٨:٠١:٠٨٢٣:٤٤:١١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:٣٣٠٧:٠٨:٠٠١٢:٢٥:٤٢١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٤:٢٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٥:٠٧٠٧:٠٧:٢٧١٢:٢٥:٥٢١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٢:٥٤٢٣:٤٤:٣٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:٤٠٠٧:٠٦:٥١١٢:٢٦:٠٢١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٤:٥٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٤:١١٠٧:٠٦:١٥١٢:٢٦:١١١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٤:٣٩٢٣:٤٥:٠٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٤٠٠٧:٠٥:٣٧١٢:٢٦:١٩١٧:٤٧:٢٢١٨:٠٥:٣٢٢٣:٤٥:١٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٤:٥٧١٢:٢٦:٢٦١٧:٤٨:١٧١٨:٠٦:٢٤٢٣:٤٥:٢٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٤:١٦١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:١٦٢٣:٤٥:٣٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٣:٣٣١٢:٢٦:٣٨١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٠٨٢٣:٤٥:٤٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٢:٤٩١٢:٢٦:٤٣١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٨:٥٩٢٣:٤٥:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٢:٠٤١٢:٢٦:٤٧١٧:٥١:٥٢١٨:٠٩:٥١٢٣:٤٥:٥٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠١:١٨١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٢:٤٥١٨:١٠:٤٢٢٣:٤٦:٠٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٠:٣٠١٢:٢٦:٥٢١٧:٥٣:٣٨١٨:١١:٣٣٢٣:٤٦:١٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٨:٤١٠٦:٥٩:٤٠١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٤:٣٠١٨:١٢:٢٣٢٣:٤٦:١٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٥٧٠٦:٥٨:٥٠١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٥:٢٢١٨:١٣:١٣٢٣:٤٦:١٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٧:١٢٠٦:٥٧:٥٨١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٦:١٤١٨:١٤:٠٣٢٣:٤٦:٢٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٧:٠٥١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٧:٠٦١٨:١٤:٥٣٢٣:٤٦:٢٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٦:١١١٢:٢٦:٥٢١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٤٢٢٣:٤٦:٢٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٥:١٦١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٨:٤٨١٨:١٦:٣٢٢٣:٤٦:٢٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٤:٢٠١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:٢٠٢٣:٤٦:٢٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٣:٢٣١٢:٢٦:٤٣١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:٠٩٢٣:٤٦:٢١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٢:٢٤١٢:٢٦:٣٩١٨:٠١:١٩١٨:١٨:٥٧٢٣:٤٦:١٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:١٩٠٦:٥١:٢٥١٢:٢٦:٣٤١٨:٠٢:٠٩١٨:١٩:٤٥٢٣:٤٦:١٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٠:٢٥١٢:٢٦:٢٨١٨:٠٢:٥٨١٨:٢٠:٣٣٢٣:٤٦:١٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٤٩:٢٣١٢:٢٦:٢٢١٨:٠٣:٤٧١٨:٢١:٢٠٢٣:٤٦:٠٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٨:٢١١٢:٢٦:١٥١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٠٧٢٣:٤٦:٠٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٤٧:١٨١٢:٢٦:٠٨١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٢:٥٤٢٣:٤٥:٥٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٦:١٤١٢:٢٥:٥٩١٨:٠٦:١١١٨:٢٣:٤١٢٣:٤٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کل خنگک کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کل خنگک کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کل خنگک کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کل خنگک کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کل خنگک کوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کل خنگک کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل خنگک کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کل خنگک کوچک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٠:٢٥١٢:٢٦:٢٨١٨:٠٢:٥٨١٨:٢٠:٣٣٢٣:٤٦:١٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٤٩:٢٣١٢:٢٦:٢٢١٨:٠٣:٤٧١٨:٢١:٢٠٢٣:٤٦:٠٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٨:٢١١٢:٢٦:١٥١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٠٧٢٣:٤٦:٠٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٤٧:١٨١٢:٢٦:٠٨١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٢:٥٤٢٣:٤٥:٥٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٦:١٤١٢:٢٥:٥٩١٨:٠٦:١١١٨:٢٣:٤١٢٣:٤٥:٥٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٥:٠٩١٢:٢٥:٥١١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٤:٢٧٢٣:٤٥:٤٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٤:٠٤١٢:٢٥:٤١١٨:٠٧:٤٦١٨:٢٥:١٢٢٣:٤٥:٣٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٢:٥٧١٢:٢٥:٣١١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٥:٥٨٢٣:٤٥:٢٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤١:٥٠١٢:٢٥:٢١١٨:٠٩:١٩١٨:٢٦:٤٣٢٣:٤٥:١٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٠:٤٢١٢:٢٥:١٠١٨:١٠:٠٥١٨:٢٧:٢٨٢٣:٤٥:٠٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٣٩:٣٣١٢:٢٤:٥٨١٨:١٠:٥٠١٨:٢٨:١٣٢٣:٤٤:٥٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٣٨:٢٤١٢:٢٤:٤٦١٨:١١:٣٥١٨:٢٨:٥٧٢٣:٤٤:٤٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٣٧:١٤١٢:٢٤:٣٣١٨:١٢:٢٠١٨:٢٩:٤١٢٣:٤٤:٣١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٣٦:٠٤١٢:٢٤:٢٠١٨:١٣:٠٥١٨:٣٠:٢٤٢٣:٤٤:١٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٤:٥٢١٢:٢٤:٠٧١٨:١٣:٤٩١٨:٣١:٠٨٢٣:٤٤:٠٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٣:٤١١٢:٢٣:٥٣١٨:١٤:٣٣١٨:٣١:٥١٢٣:٤٣:٥١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٢:٢٩١٢:٢٣:٣٨١٨:١٥:١٧١٨:٣٢:٣٤٢٣:٤٣:٣٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٣١:١٦١٢:٢٣:٢٤١٨:١٦:٠٠١٨:٣٣:١٧٢٣:٤٣:٢١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٠:٠٣١٢:٢٣:٠٨١٨:١٦:٤٣١٨:٣٣:٥٩٢٣:٤٣:٠٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٨:٤٩١٢:٢٢:٥٣١٨:١٧:٢٦١٨:٣٤:٤٢٢٣:٤٢:٤٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٧:٣٥١٢:٢٢:٣٧١٨:١٨:٠٨١٨:٣٥:٢٤٢٣:٤٢:٣٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٦:٢١١٢:٢٢:٢١١٨:١٨:٥٠١٨:٣٦:٠٦٢٣:٤٢:١٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٥:٠٦١٢:٢٢:٠٥١٨:١٩:٣٢١٨:٣٦:٤٧٢٣:٤١:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٣:٥١١٢:٢١:٤٨١٨:٢٠:١٤١٨:٣٧:٢٩٢٣:٤١:٤١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٢:٣٦١٢:٢١:٣١١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٨:١١٢٣:٤١:٢٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢١:٢٠١٢:٢١:١٤١٨:٢١:٣٧١٨:٣٨:٥٢٢٣:٤١:٠٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٠:٠٤١٢:٢٠:٥٧١٨:٢٢:١٩١٨:٣٩:٣٤٢٣:٤٠:٤٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:١٨:٤٩١٢:٢٠:٤٠١٨:٢٣:٠٠١٨:٤٠:١٥٢٣:٤٠:٢٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٧:٣٣١٢:٢٠:٢٢١٨:٢٣:٤١١٨:٤٠:٥٦٢٣:٤٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کل خنگک کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کل خنگک کوچک روستای کل خنگک کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای کل خنگک کوچک روستای کل خنگک کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کل خنگک کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کل خنگک کوچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کل خنگک کوچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کل خنگک کوچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کل خنگک کوچک

روستای کل خنگک کوچک بر روی نقشه

روستای کل خنگک کوچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کل خنگک کوچک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای کل خنگک کوچک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کل خنگک کوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کل خنگک کوچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کل خنگک کوچک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کل خنگک کوچک
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کل خنگک کوچک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کل خنگک کوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کل خنگک کوچک
جدول اوقات شرعی امروز فردا کل خنگک کوچک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کل خنگک کوچک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کل خنگک کوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو