جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کل خنگک کوچک

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٣٣
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٥١

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای کل خنگک کوچک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کل خنگک کوچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کل خنگک کوچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)
سهل و آسان گرفتن (نسبت به كارها بر دیگران) باعث سود و نفع كردن و سخت گرفتن، شوم و بد است. (زیرا یاران انسان را پراكنده می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کل خنگک کوچک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل خنگک کوچک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کل خنگک کوچک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل خنگک کوچک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کل خنگک کوچک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٤:١٧١٣:١٢:٤٣١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٣٠٠:٣٠:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٢:٢٩١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٣٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤١:٥٩١٣:١٢:١٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٢٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٠:٥١١٣:١٢:٠٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٩:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٩:٤٤١٣:١١:٤٩١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٩:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٨:٣٧١٣:١١:٣٦١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٨:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٧:٣١١٣:١١:٢٤١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٨:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٦:٢٦١٣:١١:١٢١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٨:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٥:٢٢١٣:١١:٠١١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٨:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٤:١٩١٣:١٠:٥٠١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٧:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٣:١٦١٣:١٠:٣٩١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٧:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٢:١٤١٣:١٠:٢٩١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٢٧:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣١:١٣١٣:١٠:٢٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٦:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٠:١٣١٣:١٠:١١١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٦:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:١٤١٣:١٠:٠٢١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٦:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٦:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٠٢٠٠:٢٥:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٥:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٥:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٥:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٩:١٨١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٩:١٤١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢١:١١١٣:٠٩:١١١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٤:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٨:٥١١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل خنگک کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل خنگک کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل خنگک کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کل خنگک کوچک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کل خنگک کوچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کل خنگک کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل خنگک کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کل خنگک کوچک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کل خنگک کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کل خنگک کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کل خنگک کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کل خنگک کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کل خنگک کوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کل خنگک کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل خنگک کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کل خنگک کوچک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کل خنگک کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کل خنگک کوچک روستای کل خنگک کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کل خنگک کوچک روستای کل خنگک کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کل خنگک کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کل خنگک کوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل خنگک کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل خنگک کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کل خنگک کوچک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠١:٠١١٢:٠٥:١٨١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٦:١٨٢٣:٢٥:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠١:٣٨١٢:٠٤:٥٧١٨:٠٧:٤٦١٨:٢٥:٠٠٢٣:٢٥:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٢:١٥١٢:٠٤:٣٦١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٣:٤١٢٣:٢٤:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٢:٥٢١٢:٠٤:١٥١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٢:٢٣٢٣:٢٤:٢٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠٣:٥٤١٨:٠٣:٥١١٨:٢١:٠٤٢٣:٢٤:١٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٤:٠٦١٢:٠٣:٣٤١٨:٠٢:٣٣١٨:١٩:٤٦٢٣:٢٣:٥١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٤:٤٣١٢:٠٣:١٤١٨:٠١:١٥١٨:١٨:٢٩٢٣:٢٣:٣٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٥:٢١١٢:٠٢:٥٤١٧:٥٩:٥٨١٨:١٧:١٢٢٣:٢٣:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٥:٥٩١٢:٠٢:٣٤١٧:٥٨:٤١١٨:١٥:٥٥٢٣:٢٢:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٦:٣٧١٢:٠٢:١٤١٧:٥٧:٢٤١٨:١٤:٣٨٢٣:٢٢:٣٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٧:١٥١٢:٠١:٥٥١٧:٥٦:٠٧١٨:١٣:٢٢٢٣:٢٢:١٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٠٧:٥٤١٢:٠١:٣٦١٧:٥٤:٥١١٨:١٢:٠٦٢٣:٢١:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٨:٣٢١٢:٠١:١٨١٧:٥٣:٣٥١٨:١٠:٥١٢٣:٢١:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٠٩:١٢١٢:٠١:٠٠١٧:٥٢:٢٠١٨:٠٩:٣٧٢٣:٢١:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٠٩:٥١١٢:٠٠:٤٢١٧:٥١:٠٥١٨:٠٨:٢٢٢٣:٢١:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٠:٣١١٢:٠٠:٢٥١٧:٤٩:٥١١٨:٠٧:٠٩٢٣:٢٠:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١١:١١١٢:٠٠:٠٨١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٥:٥٦٢٣:٢٠:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١١:٥١١١:٥٩:٥١١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٤:٤٤٢٣:٢٠:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٢:٣٢١١:٥٩:٣٥١٧:٤٦:١٢١٨:٠٣:٣٢٢٣:١٩:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٣:١٣١١:٥٩:٢٠١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٢:٢١٢٣:١٩:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٣:٥٤١١:٥٩:٠٥١٧:٤٣:٤٩١٨:٠١:١١٢٣:١٩:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٤:٣٦١١:٥٨:٥١١٧:٤٢:٣٨١٨:٠٠:٠٢٢٣:١٩:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٥:١٨١١:٥٨:٣٧١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٨:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٦:٠١١١:٥٨:٢٣١٧:٤٠:١٩١٧:٥٧:٤٥٢٣:١٨:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٦:٤٤١١:٥٨:١١١٧:٣٩:١١١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٨:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٧:٢٧١١:٥٧:٥٩١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٥:٣٢٢٣:١٨:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٨:١١١١:٥٧:٤٧١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٤:٢٧٢٣:١٧:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٨:٥٥١١:٥٧:٣٦١٧:٣٥:٥١١٧:٥٣:٢٢٢٣:١٧:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:١٩:٤٠١١:٥٧:٢٦١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٢:١٩٢٣:١٧:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٠:٢٤١١:٥٧:١٦١٧:٣٣:٤٢١٧:٥١:١٦٢٣:١٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کل خنگک کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کل خنگک کوچک روستای کل خنگک کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کل خنگک کوچک روستای کل خنگک کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کل خنگک کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کل خنگک کوچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کل خنگک کوچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کل خنگک کوچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کل خنگک کوچک

روستای کل خنگک کوچک بر روی نقشه

روستای کل خنگک کوچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کل خنگک کوچک
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کل خنگک کوچک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کل خنگک کوچک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کل خنگک کوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کل خنگک کوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کل خنگک کوچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کل خنگک کوچک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کل خنگک کوچک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کل خنگک کوچک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کل خنگک کوچک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کل خنگک کوچک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کل خنگک کوچک
زمان پخش اذان آنلاین به افق کل خنگک کوچک
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کل خنگک کوچک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کل خنگک کوچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو