جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کل جمشید

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز کل جمشید

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٣١
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٤١

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کل جمشید (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای کل جمشید)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کل جمشید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کل جمشید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه كامیابی‌ها و دستاوردهای شما به زندگی‌تان مفهومی نبخشند، همه بیهوده خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کل جمشید

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کل جمشید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل جمشید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کل جمشید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کل جمشید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کل جمشید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٢:٥٩١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٢٨٠٠:٢٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤١:٥١١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٠:٤٣١٣:٠٩:١٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٩:٣٦١٣:٠٩:٠٠١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٨:٣٠١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٧:٢٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٤٠٠:٢٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٨:٢١١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٨:٠٩١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٢:١٠١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٥:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٥:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٤:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٤:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٧:١٤١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٤:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٤:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٣:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:١١١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٣:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٣:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٣:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٢:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٢:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٦:١٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٢:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢١:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢١:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٢١٠٠:٢١:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١١٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢١:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٥:٥١١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢١:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢١:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کل جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کل جمشید

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کل جمشید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کل جمشید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل جمشید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کل جمشید

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کل جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کل جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کل جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کل جمشید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل جمشید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کل جمشید

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کل جمشید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل جمشید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کل جمشید

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کل جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کل جمشید روستای کل جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کل جمشید روستای کل جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کل جمشید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل جمشید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کل جمشید

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کل جمشید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کل جمشید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کل جمشید

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:٤٥١٣:١١:٢٠٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٣:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٦:٥٩١٣:١١:٣٣٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٣:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٧:١٤١٣:١١:٤٦٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٢٣:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٣٠١٣:١١:٥٩٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٤:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٢:١٢٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٤:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٢:٢٤٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٤:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٢:٣٧٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٤:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٢:٤٩٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٤:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٩:٠٨١٣:١٣:٠١٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٥:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٣:١٣٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٥:٢٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٣:٢٤٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٥:٤٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٠:١٨١٣:١٣:٣٥٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٥:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٠:٤٣١٣:١٣:٤٦٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:١١٠٠:٢٦:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١١:٠٩١٣:١٣:٥٧٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٦:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١١:٣٦١٣:١٤:٠٧٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٦:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٢:٠٣١٣:١٤:١٧٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٦:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٢:٣٢١٣:١٤:٢٧٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٧:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٣:٠١١٣:١٤:٣٦٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٧:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٣١١٣:١٤:٤٥٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٢٧:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٤:٠١١٣:١٤:٥٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٧:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:٣٢١٣:١٥:٠١٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٨:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٥:٠٤١٣:١٥:٠٩٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٨:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٥:٣٦١٣:١٥:١٦٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٨:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٦:٠٩١٣:١٥:٢٢٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٨:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٤٣١٣:١٥:٢٨٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٩:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٧:١٧١٣:١٥:٣٤٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٩:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٧:٥١١٣:١٥:٣٩٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٩:٢٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٨:٢٦١٣:١٥:٤٤٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٩:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٩:٠١١٣:١٥:٤٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٩:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٩:٣٦١٣:١٥:٥١٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣٠:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٠:١٢١٣:١٥:٥٤٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:١٣٠٠:٣٠:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کل جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کل جمشید روستای کل جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کل جمشید روستای کل جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کل جمشید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کل جمشید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کل جمشید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کل جمشید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کل جمشید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کل جمشید

روستای کل جمشید بر روی نقشه

روستای کل جمشید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کل جمشید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کل جمشید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کل جمشید
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کل جمشید + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کل جمشید + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کل جمشید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کل جمشید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کل جمشید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کل جمشید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کل جمشید رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کل جمشید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کل جمشید دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کل جمشید
زمان پخش اذان آنلاین به افق کل جمشید
زمان پخش اذان زنده به افق کل جمشید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کل جمشید
زمان پخش اذان مستقیم به افق کل جمشید
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کل جمشید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کل جمشید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو