جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلید بر

صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کلید بر


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٠٨
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٠٨

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلید بر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر کلید بر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کلید بر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلید بر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلید بر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلید بر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلید بر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلید بر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلید بر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلید بر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٦:١٣١٣:١١:٠٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٣:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٠:٥٥١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٣:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٠:٤٦١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٢:٣١١٣:١٠:٣٦١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢١:١٩١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٢:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٢:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٨:٥٨١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢١:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤١٠٦:١٧:٤٩١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢١:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٦:٤١١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢١:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٠:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٠:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٠:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٠:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:١١:٢١١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٣٠٠٠:١٩:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٩:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٩:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:١٩٠٠:١٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٩:٢٢٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٨:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٩:٢١٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٨:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٨:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٩:٢١٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٨:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٦:٤٩٠٠:١٧:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٤٣٠٠:١٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٣٧٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٣٦٠٠:١٧:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٢٨٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٩:٢٩٠٠:١٧:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٢٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٧:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٩:٣٨٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:١٣٠٠:١٧:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١٤٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٩:٤٢٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٢:٠٤٠٠:١٧:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٣٠٥:٥٨:١١١٣:٠٩:٤٧٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٢:٥٤٠٠:١٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلید بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلید بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلید بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلید بر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کلید بر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلید بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلید بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کلید بر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٠:٤٢١٢:٢٦:٠٩١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:٥١٢٣:٤٣:٠٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٩:٢٣١٢:٢٥:٥٩١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:٥٠٢٣:٤٣:٠٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٨:٠٣١٢:٢٥:٤٩١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٢:٤٩٢٣:٤٢:٥١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٦:٤٢١٢:٢٥:٣٩١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:٤٨٢٣:٤٢:٤١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٥:٢١١٢:٢٥:٢٨١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٤:٤٦٢٣:٤٢:٣١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٣:٥٨١٢:٢٥:١٦١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٥:٤٤٢٣:٤٢:٢٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٣٥١٢:٢٥:٠٤١٨:٠٨:٠٧١٨:٢٦:٤٢٢٣:٤٢:٠٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٦:١٠٠٦:٤١:١١١٢:٢٤:٥١١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٧:٤٠٢٣:٤١:٥٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٩:٤٧١٢:٢٤:٣٨١٨:١٠:٠٤١٨:٢٨:٣٧٢٣:٤١:٤٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٨:٢٢١٢:٢٤:٢٥١٨:١١:٠٢١٨:٢٩:٣٤٢٣:٤١:٢٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٦:٥٧١٢:٢٤:١١١٨:١١:٥٩١٨:٣٠:٣١٢٣:٤١:١٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٥:٣١١٢:٢٣:٥٦١٨:١٢:٥٧١٨:٣١:٢٨٢٣:٤١:٠٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٤:٠٤١٢:٢٣:٤٢١٨:١٣:٥٤١٨:٣٢:٢٥٢٣:٤٠:٤٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٣٧١٢:٢٣:٢٦١٨:١٤:٥١١٨:٣٣:٢١٢٣:٤٠:٢٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:١٠١٢:٢٣:١١١٨:١٥:٤٧١٨:٣٤:١٧٢٣:٤٠:١٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٤٢١٢:٢٢:٥٥١٨:١٦:٤٤١٨:٣٥:١٣٢٣:٣٩:٥٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٨:١٤١٢:٢٢:٣٩١٨:١٧:٤٠١٨:٣٦:٠٩٢٣:٣٩:٣٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٦:٤٥١٢:٢٢:٢٣١٨:١٨:٣٦١٨:٣٧:٠٤٢٣:٣٩:١٩
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٥:١٦١٢:٢٢:٠٦١٨:١٩:٣٢١٨:٣٨:٠٠٢٣:٣٩:٠١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٣:٤٧١٢:٢١:٤٩١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٨:٥٦٢٣:٣٨:٤٢
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٢:١٨١٢:٢١:٣٢١٨:٢١:٢٣١٨:٣٩:٥١٢٣:٣٨:٢٣
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٠:٤٨١٢:٢١:١٥١٨:٢٢:١٨١٨:٤٠:٤٦٢٣:٣٨:٠٣
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٩:١٨١٢:٢٠:٥٨١٨:٢٣:١٣١٨:٤١:٤٢٢٣:٣٧:٤٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٧:٤٨١٢:٢٠:٤٠١٨:٢٤:٠٨١٨:٤٢:٣٧٢٣:٣٧:٢٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٦:١٨١٢:٢٠:٢٢١٨:٢٥:٠٣١٨:٤٣:٣٢٠٠:٠٧:٠٢
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٤:٤٨١٣:٢٠:٠٥١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢٧٠٠:٣٦:٤١
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٣:١٨١٣:١٩:٤٧١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٢٢٠٠:٣٦:٢٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٥:٤٧٠٧:١١:٤٨١٣:١٩:٢٩١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٦:١٧٠٠:٣٥:٥٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١٠:١٨١٣:١٩:١١١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلید بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کلید بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کلید بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلید بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلید بر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کلید بر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلید بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلید بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کلید بر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٧:٠٥١٢:٢٦:٤٦١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:٥٢٢٣:٤٣:٣٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٥:٥٠١٢:٢٦:٤٠١٧:٥٨:٠٢١٨:١٦:٥٢٢٣:٤٣:٣٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٤:٣٤١٢:٢٦:٣٣١٧:٥٩:٠٤١٨:١٧:٥٢٢٣:٤٣:٢٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:١٨١٢:٢٦:٢٦١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:٥٢٢٣:٤٣:٢٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٢:٠٠١٢:٢٦:١٧١٨:٠١:٠٧١٨:١٩:٥٢٢٣:٤٣:١٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٠:٤٢١٢:٢٦:٠٩١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:٥١٢٣:٤٣:٠٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٩:٢٣١٢:٢٥:٥٩١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:٥٠٢٣:٤٣:٠٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٨:٠٣١٢:٢٥:٤٩١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٢:٤٩٢٣:٤٢:٥١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٦:٤٢١٢:٢٥:٣٩١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:٤٨٢٣:٤٢:٤١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٥:٢١١٢:٢٥:٢٨١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٤:٤٦٢٣:٤٢:٣١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٣:٥٨١٢:٢٥:١٦١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٥:٤٤٢٣:٤٢:٢٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٣٥١٢:٢٥:٠٤١٨:٠٨:٠٧١٨:٢٦:٤٢٢٣:٤٢:٠٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٤١:١١١٢:٢٤:٥١١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٧:٤٠٢٣:٤١:٥٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٩:٤٧١٢:٢٤:٣٨١٨:١٠:٠٤١٨:٢٨:٣٧٢٣:٤١:٤٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٨:٢٢١٢:٢٤:٢٥١٨:١١:٠٢١٨:٢٩:٣٤٢٣:٤١:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٦:٥٧١٢:٢٤:١١١٨:١١:٥٩١٨:٣٠:٣١٢٣:٤١:١٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٥:٣١١٢:٢٣:٥٦١٨:١٢:٥٧١٨:٣١:٢٨٢٣:٤١:٠٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٤:٠٤١٢:٢٣:٤٢١٨:١٣:٥٤١٨:٣٢:٢٥٢٣:٤٠:٤٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٣٧١٢:٢٣:٢٦١٨:١٤:٥١١٨:٣٣:٢١٢٣:٤٠:٢٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:١٠١٢:٢٣:١١١٨:١٥:٤٧١٨:٣٤:١٧٢٣:٤٠:١٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٤٢١٢:٢٢:٥٥١٨:١٦:٤٤١٨:٣٥:١٣٢٣:٣٩:٥٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٨:١٤١٢:٢٢:٣٩١٨:١٧:٤٠١٨:٣٦:٠٩٢٣:٣٩:٣٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٦:٤٥١٢:٢٢:٢٣١٨:١٨:٣٦١٨:٣٧:٠٤٢٣:٣٩:١٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٥:١٦١٢:٢٢:٠٦١٨:١٩:٣٢١٨:٣٨:٠٠٢٣:٣٩:٠١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٣:٤٧١٢:٢١:٤٩١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٨:٥٦٢٣:٣٨:٤٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٢:١٨١٢:٢١:٣٢١٨:٢١:٢٣١٨:٣٩:٥١٢٣:٣٨:٢٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٠:٤٨١٢:٢١:١٥١٨:٢٢:١٨١٨:٤٠:٤٦٢٣:٣٨:٠٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٩:١٨١٢:٢٠:٥٨١٨:٢٣:١٣١٨:٤١:٤٢٢٣:٣٧:٤٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٧:٤٨١٢:٢٠:٤٠١٨:٢٤:٠٨١٨:٤٢:٣٧٢٣:٣٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلید بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کلید بر شهر کلید بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کلید بر شهر کلید بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلید بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلید بر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلید بر

کلیدبر ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان ایران است. این روستا در دهستان طاهرگوراب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۳۳ نفر (۱۷۲خانوار) بوده‌است.

شهر کلید بر در ویکیپدیا

شهر کلید بر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلید بر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلید بر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلید بر بر روی نقشه

شهر کلید بر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلید بر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلید بر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلید بر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کلید بر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر کلید بر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلید بر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلید بر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلید بر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلید بر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلید بر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلید بر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلید بر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلید بر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلید بر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کلید بر
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلید بر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلید بر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو