جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلیج خیل

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلیج خیل


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٤
اذان ظهر: ١١:٤٢:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٥٣
اذان مغرب: ١٧:١٢:١٥
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٢٥

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلیج خیل (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر کلیج خیل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کلیج خیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلیج خیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سرنگ
در برخی از موارد، فریب خوردن بهتر از بی اعتمادی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلیج خیل

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلیج خیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلیج خیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلیج خیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلیج خیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلیج خیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١١:٠٣١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٩:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٦:١٣١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٩:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٨:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٨:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٥:٤١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٧:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٧:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٥:١٧١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٧:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٥:١٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٤١٠٠:٠٦:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٥:٠٨١٩:٥١:٤٣٢٠:١١:٣٥٠٠:٠٦:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٢٩٠٠:٠٦:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٧:١١١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢٣٠٠:٠٦:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٤:١٥٢٠:١٤:١٧٠٠:٠٥:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:١٠٠٠:٠٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٤:٢٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٦:٠٤٠٠:٠٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٣:٣٧١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٥٧٠٠:٠٥:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٢٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:٠٥:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣١٠٥:٥١:٥٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٤:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢٢٠٥:٥١:١٢١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٤:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٤٠٥:٥٠:٢٧١٢:٥٥:٠١٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٠٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٩:٤٣١٢:٥٥:٠٣٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢١:١٦٠٠:٠٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤٩:٠١١٢:٥٥:٠٦٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٠٤:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٨:٢٠١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٠٤:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٠٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٤٧:٠٤١٢:٥٥:١٨٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٠٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٦:٢٨١٢:٥٥:٢٣٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٠٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٥:٢٩٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٦:١٢٠٠:٠٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلیج خیل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کلیج خیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلیج خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلیج خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کلیج خیل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلیج خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلیج خیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کلیج خیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلیج خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلیج خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کلیج خیل

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٢:٢٣١١:٤٢:٥٨١٧:١٣:٠٢١٧:٣١:٣٩٢٣:٠٠:٥٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٣:١٩١١:٤٢:٤٩١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٢٩٢٣:٠٠:٣٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:١٦١١:٤٢:٤٢١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:١٩٢٣:٠٠:٢٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٥:١٣١١:٤٢:٣٥١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٨:١١٢٣:٠٠:٢٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٦:١٠١١:٤٢:٢٩١٧:٠٨:١٩١٧:٢٧:٠٤٢٣:٠٠:١١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٧:٠٨١١:٤٢:٢٤١٧:٠٧:١٢١٧:٢٥:٥٨٢٣:٠٠:٠٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٨:٠٦١١:٤٢:٢٠١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٥٤٢٢:٥٩:٥٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٩:٠٥١١:٤٢:١٦١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٣:٥٠٢٢:٥٩:٤٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٠:٠٣١١:٤٢:١٣١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٤٨٢٢:٥٩:٤٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢١:٠٢١١:٤٢:١١١٧:٠٢:٥٢١٧:٢١:٤٨٢٢:٥٩:٣٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٢:٠١١١:٤٢:٠٩١٧:٠١:٥٠١٧:٢٠:٤٨٢٢:٥٩:٣٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٠١١١:٤٢:٠٩١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٥٠٢٢:٥٩:٢٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٤:٠٠١١:٤٢:٠٩١٦:٥٩:٥١١٧:١٨:٥٤٢٢:٥٩:٢٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٥:٠٠١١:٤٢:١٠١٦:٥٨:٥٤١٧:١٧:٥٩٢٢:٥٩:٢٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٦:٠٠١١:٤٢:١٢١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٠٥٢٢:٥٩:٢٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٠١١١:٤٢:١٤١٦:٥٧:٠٣١٧:١٦:١٣٢٢:٥٩:١٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:٠١١١:٤٢:١٨١٦:٥٦:١٠١٧:١٥:٢٢٢٢:٥٩:١٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٩:٠٢١١:٤٢:٢٢١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٣٣٢٢:٥٩:١٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٠:٠٢١١:٤٢:٢٧١٦:٥٤:٢٨١٧:١٣:٤٥٢٢:٥٩:٢٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣١:٠٣١١:٤٢:٣٣١٦:٥٣:٣٩١٧:١٢:٥٩٢٢:٥٩:٢٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٢:٠٤١١:٤٢:٤٠١٦:٥٢:٥٣١٧:١٢:١٥٢٢:٥٩:٢٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٣:٠٥١١:٤٢:٤٧١٦:٥٢:٠٧١٧:١١:٣٢٢٢:٥٩:٢٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٤:٠٦١١:٤٢:٥٦١٦:٥١:٢٤١٧:١٠:٥١٢٢:٥٩:٣٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٥:٠٧١١:٤٣:٠٥١٦:٥٠:٤٢١٧:١٠:١٢٢٢:٥٩:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٦:٠٨١١:٤٣:١٥١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٣٥٢٢:٥٩:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٣:٢٦١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:٥٩٢٢:٥٩:٥١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:٠٩١١:٤٣:٣٨١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٨:٢٥٢٢:٥٩:٥٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٩:١٠١١:٤٣:٥١١٦:٤٨:١٢١٧:٠٧:٥٣٢٣:٠٠:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٠:١٠١١:٤٤:٠٥١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٧:٢٢٢٣:٠٠:١٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤١:١١١١:٤٤:١٩١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٦:٥٤٢٣:٠٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کلیج خیل شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کلیج خیل شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلیج خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلیج خیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلیج خیل

کلیج خیل، روستایی است از توابع بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران

شهر کلیج خیل در ویکیپدیا

شهر کلیج خیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلیج خیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلیج خیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلیج خیل بر روی نقشه

شهر کلیج خیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلیج خیل
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کلیج خیل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کلیج خیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلیج خیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلیج خیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلیج خیل
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلیج خیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلیج خیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلیج خیل
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلیج خیل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلیج خیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلیج خیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کلیج خیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو