جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلیج خیل

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلیج خیل


اذان صبح: ٠٥:١٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٥١
اذان مغرب: ١٩:٣٩:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٨:٥١

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلیج خیل (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر کلیج خیل)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلیج خیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلیج خیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

پونگ
به یقین، خاك و كود لازم است تا گل سرخ بروید؛ اما گل سرخ نه خاك است و نه كود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلیج خیل

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلیج خیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلیج خیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلیج خیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلیج خیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلیج خیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٢:١٤١٢:٥٦:٣١١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١١:٠٣١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٩:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٦:١٣١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٩:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٨:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٨:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٥:٤١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٧:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٧:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٥:١٧١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٧:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٥:١٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٤١٠٠:٠٦:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٥:٠٨١٩:٥١:٤٣٢٠:١١:٣٥٠٠:٠٦:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٢٩٠٠:٠٦:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٧:١١١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢٣٠٠:٠٦:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٤:١٥٢٠:١٤:١٧٠٠:٠٥:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:١٠٠٠:٠٥:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٤:٢٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٦:٠٤٠٠:٠٥:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٣:٣٧١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٥٧٠٠:٠٥:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٢٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:٠٥:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣١٠٥:٥١:٥٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢٢٠٥:٥١:١٢١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٤٠٥:٥٠:٢٧١٢:٥٥:٠١٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٠٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٩:٤٣١٢:٥٥:٠٣٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢١:١٦٠٠:٠٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤٩:٠١١٢:٥٥:٠٦٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٠٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٨:٢٠١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٠٤:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٠٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٤٧:٠٤١٢:٥٥:١٨٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٠٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٦:٢٨١٢:٥٥:٢٣٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٠٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلیج خیل

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلیج خیل

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلیج خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلیج خیل

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٣:١٤١٣:٠٤:١١١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٠١٠٠:٢١:٠٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥١:٤٦١٣:٠٣:٥٣١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٥٣٠٠:٢٠:٤٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:١٩١٣:٠٣:٣٥١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٤٦٠٠:٢٠:٢٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٣:١٧١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:٣٨٠٠:٢٠:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٧:٢٥١٣:٠٢:٥٩١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٣٠٠٠:١٩:٣٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٥:٥٨١٣:٠٢:٤١١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٩:١٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٤:٣١١٣:٠٢:٢٣١٩:٢٠:٥١١٩:٣٩:١٥٠٠:١٨:٥١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٠٥١٣:٠٢:٠٥١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٨:٢٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:١٤٠٦:٤١:٣٩١٣:٠١:٤٨١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٠٠٠٠:١٨:٠٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٠:١٣١٣:٠١:٣٠١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٢٠٠:١٧:٤٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٨:٤٧١٣:٠١:١٣١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٤٥٠٠:١٧:١٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٦:٥٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٦:٣٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٦:٠٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:١٥٠٠:١٥:٤٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٥:٢٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٩:٣٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٠٢٠٠:١٤:٥٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٩:١٨١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٤:٣٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٩:٠٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٤:١٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٣:٥١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٥٠٠:١٣:٢٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٣:٠٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٨:٠٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٢:٤٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢١:٠٠١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:١٧٠٠:١٢:٢٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:١٢٠٠:١٢:٠١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٠٦٠٠:١١:٤٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:١٠١٢:٥٧:١٥١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٠٠٠٠:١١:١٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٠:٥٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٤:٤٠١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٠:٣٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٦:٤٢١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٠:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلیج خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلیج خیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلیج خیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلیج خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلیج خیل

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠١:٥٩١٢:٠٥:٥٨١٨:١٠:٣٤١٨:٢٨:٤٧٢٣:٥٣:١٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٠:٣١١٣:٠٥:٤١١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٤٠٠٠:٢٢:٥٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٩:٠٤١٣:٠٥:٢٣١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٣٢٠٠:٢٢:٣٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٧:٣٦١٣:٠٥:٠٥١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٢٤٠٠:٢٢:١٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٦:٠٩١٣:٠٤:٤٧١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:١٧٠٠:٢١:٥١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٤:٤١١٣:٠٤:٢٩١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:٠٩٠٠:٢١:٣٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٣:١٤١٣:٠٤:١١١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٠١٠٠:٢١:٠٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥١:٤٦١٣:٠٣:٥٣١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٥٣٠٠:٢٠:٤٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:١٩١٣:٠٣:٣٥١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٤٦٠٠:٢٠:٢٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٣:١٧١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:٣٨٠٠:٢٠:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٧:٢٥١٣:٠٢:٥٩١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٣٠٠٠:١٩:٣٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٥:٥٨١٣:٠٢:٤١١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٩:١٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٤:٣١١٣:٠٢:٢٣١٩:٢٠:٥١١٩:٣٩:١٥٠٠:١٨:٥١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٠٥١٣:٠٢:٠٥١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٨:٢٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٤١:٣٩١٣:٠١:٤٨١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٠٠٠٠:١٨:٠٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٠:١٣١٣:٠١:٣٠١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٢٠٠:١٧:٤٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٨:٤٧١٣:٠١:١٣١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٤٥٠٠:١٧:١٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٦:٥٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٦:٣٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٦:٠٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:١٥٠٠:١٥:٤٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٩:٥٠١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٥:٢٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٩:٣٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٠٢٠٠:١٤:٥٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٩:١٨١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٤:٣٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٩:٠٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٤:١٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٣:٥١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٥٠٠:١٣:٢٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٣:٠٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٨:٠٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٢:٤٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢١:٠٠١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:١٧٠٠:١٢:٢٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:١٢٠٠:١٢:٠١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلیج خیل شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلیج خیل شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلیج خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلیج خیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلیج خیل

کلیج خیل، روستایی است از توابع بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران

شهر کلیج خیل در ویکیپدیا

شهر کلیج خیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلیج خیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلیج خیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلیج خیل بر روی نقشه

شهر کلیج خیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلیج خیل
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلیج خیل + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کلیج خیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلیج خیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلیج خیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کلیج خیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلیج خیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کلیج خیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلیج خیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کلیج خیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلیج خیل
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلیج خیل
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلیج خیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو