جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کلیج خیل

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلیج خیل

اذان صبح: ٠٤:٥١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥٦
اذان ظهر: ١١:٤٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٢٦:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٠:٠٦

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلیج خیل (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر کلیج خیل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کلیج خیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلیج خیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
اگر به اندازه‌ی كافی تلاش كنید، به خرسندی می‌رسید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلیج خیل

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلیج خیل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلیج خیل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کلیج خیل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلیج خیل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلیج خیل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٦:٣٧١٢:٥٨:٥٢١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٣:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:٢٣٠٠:١٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٢:١٦٠٠:١٣:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:١٠٠٠:١٢:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢١:١٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٧:٤٣١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٥٩٠٠:١٢:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٧:٣٠١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٥٣٠٠:١١:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٧:١٨١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:٤٧٠٠:١١:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:١٢١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٤١٠٠:١١:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٠:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٠:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٢:٣١١٢:٥٦:٣٣١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٢٥٠٠:١٠:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١١:١٩١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٩:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٦:١٤١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٩:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٠٩:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٨:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٨:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٥:٤١١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٠٨:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٠٧:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٧:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠١:١٩١٢:٥٥:١٧١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٧:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٥:١٢١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٢٦٠٠:٠٦:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٥:٠٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٢١٠٠:٠٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٦:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٠٩٠٠:٠٦:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٠٣٠٠:٠٥:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٥:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٤:٤١١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٥١٠٠:٠٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلیج خیل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کلیج خیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلیج خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلیج خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کلیج خیل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلیج خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلیج خیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلیج خیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کلیج خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلیج خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلیج خیل

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلیج خیل شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلیج خیل شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کلیج خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلیج خیل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کلیج خیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلیج خیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلیج خیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کلیج خیل

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٢:١٢١١:٤٣:٠١١٧:١٣:٢١١٧:٣١:٥٧٢٣:٠٠:٥٤
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٣:٠٨١١:٤٢:٥٣١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:٤٦٢٣:٠٠:٤٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٤:٠٤١١:٤٢:٤٥١٧:١٠:٥٧١٧:٢٩:٣٧٢٣:٠٠:٣٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٥:٠١١١:٤٢:٣٨١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٨:٢٨٢٣:٠٠:٢٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٥:٥٨١١:٤٢:٣٢١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٧:٢١٢٣:٠٠:١٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٦:٥٦١١:٤٢:٢٦١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٦:١٥٢٣:٠٠:٠٦
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٧:٥٣١١:٤٢:٢١١٧:٠٦:٢١١٧:٢٥:١٠٢٢:٥٩:٥٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٨:٥١١١:٤٢:١٧١٧:٠٥:١٥١٧:٢٤:٠٦٢٢:٥٩:٥١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٩:٥٠١١:٤٢:١٤١٧:٠٤:١١١٧:٢٣:٠٤٢٢:٥٩:٤٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٠:٤٨١١:٤٢:١١١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٠٢٢٢:٥٩:٣٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢١:٤٧١١:٤٢:١٠١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٠٣٢٢:٥٩:٣٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٢:٤٦١١:٤٢:٠٩١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٠٤٢٢:٥٩:٢٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٣:٤٦١١:٤٢:٠٩١٧:٠٠:٠٥١٧:١٩:٠٧٢٢:٥٩:٢٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٤٦١١:٤٢:٠٩١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:١٢٢٢:٥٩:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٤٦١١:٤٢:١١١٦:٥٨:١١١٧:١٧:١٨٢٢:٥٩:٢٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٦:٤٦١١:٤٢:١٣١٦:٥٧:١٦١٧:١٦:٢٥٢٢:٥٩:١٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٧:٤٦١١:٤٢:١٧١٦:٥٦:٢٢١٧:١٥:٣٤٢٢:٥٩:١٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٤٧١١:٤٢:٢١١٦:٥٥:٣٠١٧:١٤:٤٥٢٢:٥٩:١٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٩:٤٨١١:٤٢:٢٦١٦:٥٤:٤٠١٧:١٣:٥٧٢٢:٥٩:٢٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٠:٤٨١١:٤٢:٣٢١٦:٥٣:٥١١٧:١٣:١٠٢٢:٥٩:٢٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣١:٤٩١١:٤٢:٣٨١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٢٦٢٢:٥٩:٢٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٢:٥١١١:٤٢:٤٦١٦:٥٢:١٨١٧:١١:٤٣٢٢:٥٩:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٣:٥٢١١:٤٢:٥٤١٦:٥١:٣٤١٧:١١:٠٢٢٢:٥٩:٣٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٤:٥٣١١:٤٣:٠٤١٦:٥٠:٥٢١٧:١٠:٢٢٢٢:٥٩:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٥:٥٤١١:٤٣:١٤١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٤٤٢٢:٥٩:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٦:٥٥١١:٤٣:٢٥١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٩:٠٨٢٢:٥٩:٥١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:٥٦١١:٤٣:٣٧١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٨:٣٤٢٢:٥٩:٥٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٨:٥٧١١:٤٣:٤٩١٦:٤٨:٢١١٧:٠٨:٠١٢٣:٠٠:٠٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٩:٥٧١١:٤٤:٠٣١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٧:٣١٢٣:٠٠:١٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٠:٥٨١١:٤٤:١٧١٦:٤٧:١٧١٧:٠٧:٠٢٢٣:٠٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلیج خیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کلیج خیل شهر کلیج خیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کلیج خیل شهر کلیج خیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلیج خیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلیج خیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلیج خیل

کلیج خیل، روستایی است از توابع بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران

شهر کلیج خیل در ویکیپدیا

شهر کلیج خیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلیج خیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلیج خیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلیج خیل بر روی نقشه

شهر کلیج خیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلیج خیل
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کلیج خیل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کلیج خیل + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کلیج خیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلیج خیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کلیج خیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلیج خیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کلیج خیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کلیج خیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلیج خیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کلیج خیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلیج خیل
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلیج خیل
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلیج خیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کلیج خیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلیج خیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو