جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلک قاسم

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کلک قاسم


اذان صبح: ٠٥:٠١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٤٤
اذان ظهر: ١١:٤٣:١١
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٥١
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٣٥

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلک قاسم (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای کلک قاسم)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کلک قاسم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلک قاسم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چستر فیلد
اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید، چون او می تواند كلمات را در فرمان خود داشته باشد، ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلک قاسم

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلک قاسم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلک قاسم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلک قاسم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلک قاسم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلک قاسم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٩:٣٤١٢:٢٩:٥٤١٩:٠٠:٣٦١٩:١٧:٤١٢٣:٤٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٤٠٥:٥٨:٤٢١٢:٢٩:٤٣١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:١٥٢٣:٤٩:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٧:٥٠١٢:٢٩:٣٤١٩:٠١:٤٠١٩:١٨:٤٩٢٣:٤٨:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٦:٥٩١٢:٢٩:٢٤١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٢٣٢٣:٤٨:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٦:٠٩١٢:٢٩:١٦١٩:٠٢:٤٤١٩:١٩:٥٨٢٣:٤٨:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٥:٢٠١٢:٢٩:٠٧١٩:٠٣:١٧١٩:٢٠:٣٢٢٣:٤٨:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٤:٣٢١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٠٧٢٣:٤٧:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٣:٤٥١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٤:٢٢١٩:٢١:٤١٢٣:٤٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٢:٥٨١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:١٦٢٣:٤٧:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٢:١٣١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٢:٥١٢٣:٤٧:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥١:٢٩١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٢٦٢٣:٤٧:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٠:٤٥١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٠١٢٣:٤٦:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٠:٠٣١٢:٢٨:٢٤١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:٣٦٢٣:٤٦:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٩:٢٢١٢:٢٨:٢٠١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٦:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٨:١٧١٩:٠٨:١٣١٩:٢٥:٤٧٢٣:٤٦:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٨:٠٢١٢:٢٨:١٤١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:٢٢٢٣:٤٦:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٨:١٢١٩:٠٩:١٩١٩:٢٦:٥٨٢٣:٤٦:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٦:٤٧١٢:٢٨:١٠١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٧:٣٣٢٣:٤٥:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٦:١١١٢:٢٨:٠٩١٩:١٠:٢٦١٩:٢٨:٠٩٢٣:٤٥:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٥:٣٧١٢:٢٨:٠٨١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٤٤٢٣:٤٥:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢٨:٠٨١٩:١١:٣٢١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٤:٣١١٢:٢٨:٠٩١٩:١٢:٠٦١٩:٢٩:٥٥٢٣:٤٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢٨:١٠١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:٣٠٢٣:٤٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢٨:١٢١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٠٥٢٣:٤٥:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٢٨:١٥١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٤٠٢٣:٤٥:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٨:١٨١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٥:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢٨:٢١١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٥:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٨:٢٥١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٥:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤١:٢٠١٢:٢٨:٣٠١٩:١٥:٥٥١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤٥:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٠:٥٧١٢:٢٨:٣٥١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلک قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلک قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلک قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلک قاسم

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کلک قاسم

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلک قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلک قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کلک قاسم

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٨:٤٣١١:٣٣:٠٦١٦:٤٧:٣١١٧:٠٥:٣٦٢٢:٥٢:٤١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٩:٠٦١١:٣٣:٣٥١٦:٤٨:٠٩١٧:٠٦:١٣٢٢:٥٣:١١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٩:٢٦١١:٣٤:٠٥١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٦:٥٠٢٢:٥٣:٤١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٩:٤٦١١:٣٤:٣٤١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٧:٢٩٢٢:٥٤:١١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٠:٠٤١١:٣٥:٠٢١٦:٥٠:٠٥١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٤:٤١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٠:٢١١١:٣٥:٣١١٦:٥٠:٤٥١٧:٠٨:٤٧٢٢:٥٥:١١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٠:٣٦١١:٣٥:٥٩١٦:٥١:٢٧١٧:٠٩:٢٧٢٢:٥٥:٤٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٠:٥٠١١:٣٦:٢٦١٦:٥٢:٠٨١٧:١٠:٠٨٢٢:٥٦:٠٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢١:٠٣١١:٣٦:٥٣١٦:٥٢:٥١١٧:١٠:٤٩٢٢:٥٦:٣٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢١:١٤١١:٣٧:٢٠١٦:٥٣:٣٤١٧:١١:٣١٢٢:٥٧:٠٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢١:٢٣١١:٣٧:٤٦١٦:٥٤:١٧١٧:١٢:١٤٢٢:٥٧:٣٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢١:٣١١١:٣٨:١٢١٦:٥٥:٠١١٧:١٢:٥٦٢٢:٥٨:٠٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢١:٣٨١١:٣٨:٣٧١٦:٥٥:٤٦١٧:١٣:٤٠٢٢:٥٨:٢٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠١:١٣٠٦:٢١:٤٣١١:٣٩:٠٢١٦:٥٦:٣١١٧:١٤:٢٣٢٢:٥٨:٥٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠١:٢١٠٦:٢١:٤٦١١:٣٩:٢٦١٦:٥٧:١٦١٧:١٥:٠٧٢٢:٥٩:٢٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢١:٤٨١١:٣٩:٥٠١٦:٥٨:٠٢١٧:١٥:٥١٢٢:٥٩:٤٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢١:٤٩١١:٤٠:١٣١٦:٥٨:٤٨١٧:١٦:٣٦٢٣:٠٠:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢١:٤٧١١:٤٠:٣٥١٦:٥٩:٣٤١٧:١٧:٢١٢٣:٠٠:٣٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢١:٤٥١١:٤٠:٥٧١٧:٠٠:٢١١٧:١٨:٠٦٢٣:٠١:٠٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢١:٤١١١:٤١:١٨١٧:٠١:٠٧١٧:١٨:٥١٢٣:٠١:٢٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢١:٣٥١١:٤١:٣٩١٧:٠١:٥٤١٧:١٩:٣٦٢٣:٠١:٤٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢١:٢٨١١:٤١:٥٩١٧:٠٢:٤١١٧:٢٠:٢٢٢٣:٠٢:١٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢١:١٩١١:٤٢:١٨١٧:٠٣:٢٩١٧:٢١:٠٧٢٣:٠٢:٣٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢١:٠٩١١:٤٢:٣٦١٧:٠٤:١٦١٧:٢١:٥٣٢٣:٠٢:٥٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٠:٥٧١١:٤٢:٥٤١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٢:٣٩٢٣:٠٣:١٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٤٤١١:٤٣:١١١٧:٠٥:٥١١٧:٢٣:٢٤٢٣:٠٣:٣٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٠:٢٩١١:٤٣:٢٧١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٤:١٠٢٣:٠٣:٥٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٠:١٣١١:٤٣:٤٢١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٤:٥٥٢٣:٠٤:١٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠٠:٥٩٠٦:١٩:٥٦١١:٤٣:٥٧١٧:٠٨:١٣١٧:٢٥:٤١٢٣:٠٤:٣٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٠٠:٤٧٠٦:١٩:٣٦١١:٤٤:١١١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٦:٢٦٢٣:٠٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلک قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کلک قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کلک قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلک قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلک قاسم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کلک قاسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلک قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلک قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کلک قاسم

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٠:٥٧١١:٤٢:٥٤١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٢:٣٩٢٣:٠٣:١٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٤٤١١:٤٣:١١١٧:٠٥:٥١١٧:٢٣:٢٤٢٣:٠٣:٣٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٠:٢٩١١:٤٣:٢٧١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٤:١٠٢٣:٠٣:٥٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٠:١٣١١:٤٣:٤٢١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٤:٥٥٢٣:٠٤:١٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:١٩:٥٦١١:٤٣:٥٧١٧:٠٨:١٣١٧:٢٥:٤١٢٣:٠٤:٣٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:١٩:٣٦١١:٤٤:١١١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٦:٢٦٢٣:٠٤:٤٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:١٩:١٦١١:٤٤:٢٤١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٧:١١٢٣:٠٥:٠٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:١٨:٥٤١١:٤٤:٣٦١٧:١٠:٣٤١٧:٢٧:٥٦٢٣:٠٥:١٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٨:٣٠١١:٤٤:٤٧١٧:١١:٢٠١٧:٢٨:٤١٢٣:٠٥:٣٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٨:٠٥١١:٤٤:٥٨١٧:١٢:٠٧١٧:٢٩:٢٥٢٣:٠٥:٤٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:١٧:٣٩١١:٤٥:٠٨١٧:١٢:٥٣١٧:٣٠:١٠٢٣:٠٥:٥٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:١٧:١١١١:٤٥:١٦١٧:١٣:٣٩١٧:٣٠:٥٤٢٣:٠٦:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:١٦:٤٢١١:٤٥:٢٥١٧:١٤:٢٤١٧:٣١:٣٧٢٣:٠٦:٢١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٦:١٢١١:٤٥:٣٢١٧:١٥:٠٩١٧:٣٢:٢١٢٣:٠٦:٣١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٥:٤٠١١:٤٥:٣٨١٧:١٥:٥٤١٧:٣٣:٠٤٢٣:٠٦:٤٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٥:٠٦١١:٤٥:٤٤١٧:١٦:٣٩١٧:٣٣:٤٦٢٣:٠٦:٤٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٤:٣٢١١:٤٥:٤٨١٧:١٧:٢٣١٧:٣٤:٢٩٢٣:٠٦:٥٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٣:٥٦١١:٤٥:٥٢١٧:١٨:٠٧١٧:٣٥:١١٢٣:٠٧:٠٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٣:١٩١١:٤٥:٥٥١٧:١٨:٥٠١٧:٣٥:٥٣٢٣:٠٧:٠٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٢:٤١١١:٤٥:٥٨١٧:١٩:٣٣١٧:٣٦:٣٤٢٣:٠٧:١٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٢:٠٢١١:٤٥:٥٩١٧:٢٠:١٦١٧:٣٧:١٥٢٣:٠٧:١٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١١:٢١١١:٤٦:٠٠١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٧:٥٥٢٣:٠٧:٢١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٠:٣٩١١:٤٦:٠٠١٧:٢١:٤٠١٧:٣٨:٣٦٢٣:٠٧:٢٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٠٩:٥٧١١:٤٥:٥٩١٧:٢٢:٢٢١٧:٣٩:١٦٢٣:٠٧:٢٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٠٩:١٣١١:٤٥:٥٨١٧:٢٣:٠٣١٧:٣٩:٥٥٢٣:٠٧:٢٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٠٨:٢٨١١:٤٥:٥٦١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٠:٣٤٢٣:٠٧:٢٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:٠٧:٤٢١١:٤٥:٥٣١٧:٢٤:٢٤١٧:٤١:١٣٢٣:٠٧:٢٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٠٦:٥٥١١:٤٥:٤٩١٧:٢٥:٠٤١٧:٤١:٥٢٢٣:٠٧:٢٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٠٦:٠٧١١:٤٥:٤٥١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٢:٣٠٢٣:٠٧:٢٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٥:١٨١١:٤٥:٤٠١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٣:٠٧٢٣:٠٧:١٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کلک قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کلک قاسم روستای کلک قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کلک قاسم روستای کلک قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلک قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلک قاسم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلک قاسم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلک قاسم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلک قاسم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلک قاسم

روستای کلک قاسم بر روی نقشه

روستای کلک قاسم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلک قاسم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلک قاسم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلک قاسم
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کلک قاسم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کلک قاسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلک قاسم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلک قاسم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلک قاسم رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کلک قاسم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلک قاسم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلک قاسم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلک قاسم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلک قاسم
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کلک قاسم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلک قاسم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلک قاسم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلک قاسم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو