جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کلک قاسم

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کلک قاسم

اذان صبح: ٠٤:٣٤:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٣٥:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٢٣

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلک قاسم (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای کلک قاسم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کلک قاسم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلک قاسم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل چینی
اگر از آینده باخبر باشی، امروز كار نمی كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلک قاسم

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلک قاسم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلک قاسم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کلک قاسم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلک قاسم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلک قاسم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٠٩:١٣١٢:٣٢:٠٤١٨:٥٥:١٩١٩:١٢:٠٦٢٣:٥٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٠٨:١٣١٢:٣١:٤٩١٨:٥٥:٤٩١٩:١٢:٣٨٢٣:٥٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٧:١٥١٢:٣١:٣٥١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:١٠٢٣:٥١:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٦:١٦١٢:٣١:٢١١٨:٥٦:٥٠١٩:١٣:٤٢٢٣:٥١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٥:١٨١٢:٣١:٠٨١٨:٥٧:٢١١٩:١٤:١٥٢٣:٥١:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٠:٥٥١٨:٥٧:٥٢١٩:١٤:٤٧٢٣:٥٠:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٣:٢٥١٢:٣٠:٤٢١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٢٠٢٣:٥٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٠:٣٠١٨:٥٨:٥٤١٩:١٥:٥٣٢٣:٥٠:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٠:١٨١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٢٦٢٣:٥٠:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٠:٠٧١٨:٥٩:٥٦١٩:١٦:٥٩٢٣:٤٩:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٣٣٠٥:٥٩:٤٦١٢:٢٩:٥٦١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٣٣٢٣:٤٩:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٢٩٠٥:٥٨:٥٤١٢:٢٩:٤٥١٩:٠٠:٥٩١٩:١٨:٠٦٢٣:٤٩:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٨:٠٢١٢:٢٩:٣٥١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٤٠٢٣:٤٨:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٧:١١١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٢:٠٣١٩:١٩:١٤٢٣:٤٨:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٦:٢٠١٢:٢٩:١٧١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٤٨٢٣:٤٨:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٥:٣١١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:٢٢٢٣:٤٨:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٩:٠٠١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٠:٥٧٢٣:٤٧:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٣:٥٥١٢:٢٨:٥٣١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٣١٢٣:٤٧:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٣:٠٨١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٧:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٢:٢٣١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٥:١٨١٩:٢٢:٤١٢٣:٤٧:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥١:٣٨١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٥:٥١١٩:٢٣:١٦٢٣:٤٧:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٠:٥٥١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٥١٢٣:٤٦:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٨:٢٤١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٩:٣٠١٢:٢٨:٢٠١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٦:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٤٨:٥٠١٢:٢٨:١٧١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٦:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٨:١١١٢:٢٨:١٤١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:١٣٢٣:٤٦:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٧:٣٣١٢:٢٨:١٢١٩:٠٩:١١١٩:٢٦:٤٩٢٣:٤٦:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٢٨:١٠١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٧:٢٤٢٣:٤٦:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٨:٠٩١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٠٠٢٣:٤٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلک قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلک قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلک قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلک قاسم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کلک قاسم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلک قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلک قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کلک قاسم

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلک قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کلک قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کلک قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلک قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلک قاسم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کلک قاسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای کلک قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلک قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کلک قاسم

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کلک قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کلک قاسم روستای کلک قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کلک قاسم روستای کلک قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کلک قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلک قاسم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلک قاسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلک قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلک قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلک قاسم

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٨:١٧١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٣٥٢٣:٥٥:٢٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٢:١١١٢:٣٨:١٩١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥٥:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٣٥٢٣:٥٥:٤٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٥:٤٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٣٠٢٣:٥٥:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٤:١٤١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٥٥٢٣:٥٦:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٨:١٩١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:١٩٢٣:٥٦:٠٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٥:١٦١٢:٣٨:١٧١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٦:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٥:٤٧١٢:٣٨:١٤١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٦:١٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٨:١١١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٦:١٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٦:٤٨١٢:٣٨:٠٧١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٦:٢٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٧:١٩١٢:٣٨:٠٣١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٦:٢٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٧:٤٩١٢:٣٧:٥٨١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٦:٢٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣٧:٥٢١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٣٥٢٣:٥٦:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣٧:٤٦١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٥٠٢٣:٥٦:٢٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٧:٣٩١٩:١٥:٣٧١٩:٣٣:٠٤٢٣:٥٦:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٩:٥٠١٢:٣٧:٣٢١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٦:٢٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٧:٢٤١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٢٩٢٣:٥٦:٢١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٧:١٥١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٣٩٢٣:٥٦:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٣٧:٠٦١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٦:١٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠١:٤٩١٢:٣٦:٥٧١٩:١١:٤٢١٩:٢٨:٥٨٢٣:٥٦:١٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٢:١٩١٢:٣٦:٤٦١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٠٦٢٣:٥٦:٠٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٢:٤٨١٢:٣٦:٣٦١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:١٣٢٣:٥٦:٠٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٣:١٧١٢:٣٦:٢٤١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٢٠٢٣:٥٥:٥٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٣:٤٦١٢:٣٦:١٣١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٢٥٢٣:٥٥:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٤:١٥١٢:٣٦:٠٠١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٤:٣٠٢٣:٥٥:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٤:٤٤١٢:٣٥:٤٨١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٣٣٢٣:٥٥:٣٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٥:١٢١٢:٣٥:٣٤١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٣٦٢٣:٥٥:٣٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٥:٤٠١٢:٣٥:٢١١٩:٠٤:٣٨١٩:٢١:٣٩٢٣:٥٥:٢٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٦:٠٨١٢:٣٥:٠٦١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٤٠٢٣:٥٥:١٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٦:٣٦١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٢:٤٤١٩:١٩:٤١٢٣:٥٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کلک قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلک قاسم روستای کلک قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلک قاسم روستای کلک قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلک قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلک قاسم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلک قاسم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلک قاسم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلک قاسم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلک قاسم

روستای کلک قاسم بر روی نقشه

روستای کلک قاسم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلک قاسم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلک قاسم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلک قاسم
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کلک قاسم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای کلک قاسم + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کلک قاسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلک قاسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کلک قاسم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلک قاسم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلک قاسم رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلک قاسم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلک قاسم
افق شرعی امروز فردا کلک قاسم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کلک قاسم
زمان پخش اذان زنده به افق کلک قاسم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلک قاسم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلک قاسم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کلک قاسم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلک قاسم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو