جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کلو

روشن آباد | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز کلو


اذان صبح: ٠٣:٤٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٠٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلو (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کلو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

هنری تورئو
زمانی به آگاهی می رسیم كه بیدار باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کلو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٧:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠٧:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٦:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٢:١٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٥٦٠٠:٠٦:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٤:٤٣١٢:٥١:٥٧١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٦:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٣:٢٤١٢:٥١:٤٤١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠٥:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٢:٠٦١٢:٥١:٣١١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٥:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٠:٤٨١٢:٥١:١٩١٩:٣٢:٢٥١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٥:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥١:٠٧١٩:٣٣:١٨١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٤:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٤:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠٣:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٣:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٦:١٦٠٠:٠٣:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٠:١٥١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٢:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٢:١١١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٢:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٢:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٩:٥٢١٢:٤٩:٤٩١٩:٤٠:٢١١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٢:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٨:٤٤١٢:٤٩:٤٢١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠١:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٥١٠٠:٠١:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠١:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٥:٢٧١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥٤:٢٤١٢:٤٩:١٨١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٣:٢٢١٢:٤٩:١٣١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٠:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٠٠:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٢٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٧:٢٦٢٣:٥٩:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٨:٢١٢٣:٥٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠١٠٥:٤٩:٢٧١٢:٤٩:٠١١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٩:١٦٢٣:٥٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:١٠:١١٢٣:٥٩:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤٧:٣٨١٢:٤٨:٥٨١٩:٥٠:٤٩٢٠:١١:٠٥٢٣:٥٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کلو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤١٠٥:٤٠:٣٠١٢:٤٩:١٤١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٩:١١٢٣:٥٧:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤٩:١٩١٩:٥٩:١١٢٠:٢٠:٠١٢٣:٥٧:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٩:١٥١٢:٤٩:٢٤١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٥٠٢٣:٥٧:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٣٨:٤٠١٢:٤٩:٣٠٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢١:٣٨٢٣:٥٧:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٣٨:٠٦١٢:٤٩:٣٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٢:٢٦٢٣:٥٧:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٧:٣٥١٢:٤٩:٤٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٣:١٣٢٣:٥٧:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٣٧:٠٥١٢:٤٩:٤٩٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٣:٥٩٢٣:٥٧:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٣٦:٣٦١٢:٤٩:٥٧٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٤:٤٥٢٣:٥٧:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٦:١٠١٢:٥٠:٠٥٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٥:٢٩٢٣:٥٧:٠٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٣٥:٤٥١٢:٥٠:١٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٦:١٢٢٣:٥٧:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٣٠٥:٣٥:٢١١٢:٥٠:٢٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٦:٥٥٢٣:٥٧:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٣٥:٠٠١٢:٥٠:٣١٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٧:٣٦٢٣:٥٧:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٣٤:٤٠١٢:٥٠:٤١٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٨:١٦٢٣:٥٧:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١١٠٥:٣٤:٢٢١٢:٥٠:٥٠٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٨:٥٥٢٣:٥٧:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٣٤:٠٦١٢:٥١:٠١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٩:٣٣٢٣:٥٧:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٣٣:٥١١٢:٥١:١١٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٣٠:١٠٢٣:٥٧:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤١٠٥:٣٣:٣٨١٢:٥١:٢٢٢٠:٠٩:١٩٢٠:٣٠:٤٥٢٣:٥٧:١٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٦٠٥:٣٣:٢٧١٢:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣١:١٩٢٣:٥٧:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٣٣:١٨١٢:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣١:٥٢٢٣:٥٧:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٤٠٥:٣٣:١٠١٢:٥١:٥٦٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٢:٢٤٢٣:٥٧:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:٣٣:٠٥١٢:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٢:٥٤٢٣:٥٧:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٣٣:٠٠١٢:٥٢:٢٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٣:٢٣٢٣:٥٧:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٣٢:٥٨١٢:٥٢:٣٢٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٣:٥٠٢٣:٥٧:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٣٢:٥٧١٢:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٤:١٦٢٣:٥٨:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٣٢:٥٩١٢:٥٢:٥٨٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٤:٤٠٢٣:٥٨:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٣٣:٠١١٢:٥٣:١١٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٥:٠٢٢٣:٥٨:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:٣٣:٠٦١٢:٥٣:٢٤٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٥:٢٤٢٣:٥٨:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٣٣:١٢١٢:٥٣:٣٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٥:٤٣٢٣:٥٨:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٣٣:٢٠١٢:٥٣:٥٠٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٦:٠١٢٣:٥٩:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٣٣:٢٩١٢:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٦:١٧٢٣:٥٩:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:٣٣:٤٠١٢:٥٤:١٦٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٦:٣١٢٣:٥٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلو روستای کلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلو روستای کلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلو

روستای کلو بر روی نقشه

روستای کلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کلو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو