جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلون بالا

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کلون بالا


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٤٧:١٧
غروب آفتاب: ١٨:٥٢:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٠٩:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٤٥

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلون بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ روستای کلون بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کلون بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلون بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

وین دایر
هرچه خانه‌ی دل را از آرامش بیشتر لبریز كنید، آسیب‌پذیری‌تان در برابر دشمنی و بدخواهی دیگران كمتر می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلون بالا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلون بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلون بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٥٨١٢:٥١:٥١١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٠٤١٢:٥١:٤٢١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٦:١١١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٩:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:١٩١٢:٥١:٢٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٨٠٦:١٤:٢٨١٢:٥١:١٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:٣٨١٢:٥١:١٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٩:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٨:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١١:١٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٧:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٠:٣١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٧:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٧:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٧:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٧:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٦:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٦:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠١:١١١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٦:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٦:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٦:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:١٠٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کلون بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کلون بالا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٦:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٤٢٠٠:١٦:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٦:١٧١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٣٧٠٠:١٦:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٣٢٠٠:١٥:٥٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٥:٤٣١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:٢٦٠٠:١٥:٤١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٠:١٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٢٠٠٠:١٥:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٥:٠٨١٩:١٩:١١١٩:٣٦:١٣٠٠:١٥:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣١:٠٩١٢:٥٤:٥٠١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٠٥٠٠:١٥:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٤:٣٢١٩:١٦:٥٩١٩:٣٣:٥٧٠٠:١٤:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٢:٠٩١٢:٥٤:١٣١٩:١٥:٥٢١٩:٣٢:٤٩٠٠:١٤:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٢:٣٨١٢:٥٣:٥٤١٩:١٤:٤٤١٩:٣١:٤٠٠٠:١٤:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٣:٠٧١٢:٥٣:٣٥١٩:١٣:٣٦١٩:٣٠:٣١٠٠:١٤:٠٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٣:٣٦١٢:٥٣:١٥١٩:١٢:٢٨١٩:٢٩:٢١٠٠:١٣:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٢:٥٥١٩:١١:١٩١٩:٢٨:١١٠٠:١٣:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٤:٣٤١٢:٥٢:٣٥١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٠١٠٠:١٣:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٥:٠٣١٢:٥٢:١٥١٩:٠٩:٠١١٩:٢٥:٥٠٠٠:١٣:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:٣٢١٢:٥١:٥٤١٩:٠٧:٥١١٩:٢٤:٣٩٠٠:١٢:٤٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٣٦:٠٠١٢:٥١:٣٣١٩:٠٦:٤١١٩:٢٣:٢٨٠٠:١٢:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٣٦:٢٩١٢:٥١:١٢١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٢:١٧٠٠:١٢:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٣٦:٥٧١٢:٥٠:٥١١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٠٥٠٠:١١:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٣٧:٢٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٠٣:٠٩١٩:١٩:٥٣٠٠:١١:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٣٧:٥٤١٢:٥٠:٠٩١٩:٠١:٥٨١٩:١٨:٤١٠٠:١١:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٣٨:٢٣١٢:٤٩:٤٧١٩:٠٠:٤٦١٩:١٧:٢٩٠٠:١٠:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٣٨:٥١١٢:٤٩:٢٦١٨:٥٩:٣٥١٩:١٦:١٧٠٠:١٠:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٣٩:١٩١٢:٤٩:٠٤١٨:٥٨:٢٤١٩:١٥:٠٥٠٠:١٠:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٣٩:٤٨١٢:٤٨:٤٣١٨:٥٧:١٢١٩:١٣:٥٣٠٠:١٠:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٠:١٧١٢:٤٨:٢١١٨:٥٦:٠٠١٩:١٢:٤١٠٠:٠٩:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٠:٤٥١٢:٤٨:٠٠١٨:٥٤:٤٩١٩:١١:٢٩٠٠:٠٩:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤١:١٤١٢:٤٧:٣٨١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:١٧٠٠:٠٩:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤١:٤٣١٢:٤٧:١٧١٨:٥٢:٢٦١٩:٠٩:٠٥٢٣:٣٨:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٢:١٢١١:٤٦:٥٦١٧:٥١:١٤١٨:٠٧:٥٤٢٣:٠٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلون بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلون بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلون بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلون بالا

روستای کلون بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلون بالا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلون بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلون بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلون بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلون بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلون بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلون بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلون بالا
زمان پخش اذان زنده به افق کلون بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلون بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلون بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو