جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلون بالا

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کلون بالا


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٠٠
نیمه شب: ٠٠:١١:١٦

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلون بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای کلون بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کلون بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلون بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اعمال با توجّه به نیّات و پایان آن است. (اگر عملی با نیّت خوب به پایان برسد، ارزش خواهد داشت.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلون بالا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلون بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلون بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٢:٠١١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٥٨١٢:٥١:٥١١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٠٤١٢:٥١:٤٢١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٦:١١١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٩:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:١٩١٢:٥١:٢٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٨٠٦:١٤:٢٨١٢:٥١:١٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:٣٨١٢:٥١:١٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٩:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٨:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١١:١٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٨:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٧:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٠:٣١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٧:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٧:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٧:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٦:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٦:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٦:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠١:١١١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٦:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٦:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٦:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کلون بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کلون بالا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٧:٤١١٢:٥٦:٠١١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:١٧٠٠:١٠:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٦:١٤١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٠:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٠:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٠:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥٦:٥٢١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٥٤٠٠:١١:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٧:٠٥١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٠٠٠٠:١١:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٧:١٧١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٠٥٠٠:١١:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٠٨٠٠:١١:٤٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٧:٤١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:١٠٠٠:١١:٥٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١١٠٠:١٢:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١٠٠٠:١٢:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٨:١٦١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٢:٤٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٢:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٣:١٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٣:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٣:٤١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٣:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٩:١٧١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٤:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٤:١١١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١٢٠٠:١٤:٢٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٤:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٤:٤٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٥:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٥:١٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٨٠٠:١٥:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٢٧٠٠:١٥:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٠٤٠٠:١٥:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٥:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٠:٢٣١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١٥٠٠:١٦:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٦:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٦:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٠:١٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کلون بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلون بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلون بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلون بالا

روستای کلون بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلون بالا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلون بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلون بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کلون بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلون بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلون بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلون بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلون بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلون بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلون بالا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلون بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو