جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کلون بالا

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کلون بالا


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٤١
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٥٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلون بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کلون بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کلون بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلون بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

دی اچ لارسن
آنچه صادقانه باور داری، نادرست نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلون بالا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلون بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کلون بالا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٠:٠١١٢:٥٤:٢١١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:١١٠٠:١٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٨١٢:٥٤:٠٧١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٠:١٥١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٣:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٣:٢٥١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٣:١٢١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:١٠٠٠:١٢:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٢:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٢٢٠٠:١١:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥٨٠٠:١١:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٣٥٠٠:١١:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٢:١٣١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١٢٠٠:١٠:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٠:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٨:١١١٢:٥١:٥٢١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٠:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٧:١٦١٢:٥١:٤٣١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٠:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:٢٣١٢:٥١:٣٤١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٩:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٥:٣١١٢:٥١:٢٦١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١٧٠٠:٠٩:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٤:٣٩١٢:٥١:١٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٩:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٣:٤٩١٢:٥١:١٠١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٩:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٥٩١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:١١٠٠:٠٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:١٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٨:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٢٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٨:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٨:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٠:٤٢١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٨:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٧:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٧:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٠:٣١١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٧:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٧:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٧:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کلون بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کلون بالا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلون بالا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٦:٢٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٦:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٦:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:١٠٠٠:٠٦:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥١:٠٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٦:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥١:١١١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٦:٢٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥١:١٨١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٠٦:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٨:١٢١٢:٥١:٢٥١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٦:٣٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥١:٣٣١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٠٦:٣٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥١:٤٢١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٦:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥١:٥٠١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٠٦:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٧:١٤١٢:٥١:٥٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٦:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:١٠٠٠:٠٦:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٢:١٩١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٦:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٧:٠٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٧:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٢:٥٠١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٧:١٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٣:٠١١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٧:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٣:١٣١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٧:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٧:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٣:٣٦١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٧:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٣:٤٩١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٨:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٤:٠١١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٨:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٤:١٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٩٠٠:٠٨:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٨:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٨:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٨:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٦٠٠:٠٩:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٥:١٨١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٩:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٥:٣١١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٤٨٠٠:٠٩:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٥:٤٤١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلون بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلون بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلون بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلون بالا

روستای کلون بالا بر روی نقشه

روستای کلون بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلون بالا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلون بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلون بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلون بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلون بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق کلون بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلون بالا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کلون بالا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلون بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلون بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کلون بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو