جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلون بالا

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کلون بالا


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٢٤:١٤

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلون بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای کلون بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای کلون بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلون بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

برتراند راسل
فلسفه نباید از زندگانی شخصی بكاهد، بلكه باید بر آن بیفزاید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلون بالا

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلون بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلون بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٢:١١١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٢١٠٠:١٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٢:٠١١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٥٨١٢:٥١:٥١١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٠٤١٢:٥١:٤٢١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٦:١١١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٩:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:١٩١٢:٥١:٢٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٨٠٦:١٤:٢٨١٢:٥١:١٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:٣٨١٢:٥١:١٠١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٩:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٨:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١١:١٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٧:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٠:٣١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٧:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٧:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٧:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٧:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٦:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٦:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠١:١١١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٦:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٦:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کلون بالا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کلون بالا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٤:٤٢١١:٥٥:٢٤١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٣٣٢٣:١٤:٢٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٥:٠٤١١:٥٥:٥٣١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:١٠٢٣:١٤:٥٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٦:٢٣١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٥:٤٨٢٣:١٥:٢١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٥:٤٣١١:٥٦:٥١١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٦:٢٧٢٣:١٥:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٦:٠٠١١:٥٧:٢٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٦:٢٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٦:١٦١١:٥٧:٤٨١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٧:٤٧٢٣:١٦:٥٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٦:٣١١١:٥٨:١٦١٧:١٠:٠٩١٧:٢٨:٢٩٢٣:١٧:١٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٨:٤٤١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:١١٢٣:١٧:٤٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤٦:٥٥١١:٥٩:١١١٧:١١:٣٥١٧:٢٩:٥٣٢٣:١٨:١٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٤٧:٠٤١١:٥٩:٣٨١٧:١٢:١٩١٧:٣٠:٣٦٢٣:١٨:٤٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٧:١٣١٢:٠٠:٠٤١٧:١٣:٠٤١٧:٣١:٢٠٢٣:١٩:١٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٧:١٩١٢:٠٠:٣٠١٧:١٣:٥٠١٧:٣٢:٠٤٢٣:١٩:٤١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٧:٢٤١٢:٠٠:٥٥١٧:١٤:٣٦١٧:٣٢:٤٩٢٣:٢٠:٠٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٧:٢٧١٢:٠١:٢٠١٧:١٥:٢٢١٧:٣٣:٣٤٢٣:٢٠:٣٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٧:٢٩١٢:٠١:٤٤١٧:١٦:٠٩١٧:٣٤:١٩٢٣:٢١:٠٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٤٧:٣٠١٢:٠٢:٠٨١٧:١٦:٥٧١٧:٣٥:٠٥٢٣:٢١:٢٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٤٧:٢٨١٢:٠٢:٣١١٧:١٧:٤٥١٧:٣٥:٥٢٢٣:٢١:٥٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٧:٢٥١٢:٠٢:٥٣١٧:١٨:٣٣١٧:٣٦:٣٨٢٣:٢٢:١٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٧:٢١١٢:٠٣:١٥١٧:١٩:٢١١٧:٣٧:٢٥٢٣:٢٢:٤٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٧:١٥١٢:٠٣:٣٦١٧:٢٠:١٠١٧:٣٨:١٢٢٣:٢٣:٠٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٤٧:٠٧١٢:٠٣:٥٧١٧:٢٠:٥٩١٧:٣٩:٠٠٢٣:٢٣:٢٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٦:٥٧١٢:٠٤:١٦١٧:٢١:٤٨١٧:٣٩:٤٧٢٣:٢٣:٥٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٦:٤٧١٢:٠٤:٣٥١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٠:٣٥٢٣:٢٤:١٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٦:٣٤١٢:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٢٧١٧:٤١:٢٣٢٣:٢٤:٣٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٤٦:٢٠١٢:٠٥:١٢١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:١٠٢٣:٢٤:٥٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٤٦:٠٥١٢:٠٥:٢٨١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٢:٥٨٢٣:٢٥:١٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٥:٤٧١٢:٠٥:٤٥١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٣:٤٦٢٣:٢٥:٣٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٥:٢٩١٢:٠٦:٠٠١٧:٢٦:٤٧١٧:٤٤:٣٤٢٣:٢٥:٥٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٥:٠٩١٢:٠٦:١٥١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٥:٢٢٢٣:٢٦:١١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤٤:٤٧١٢:٠٦:٢٨١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٦:١٠٢٣:٢٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٢:٠٥١١:٥٢:٢٥١٧:٠٢:٤٥١٧:٢١:١١٢٣:١١:٢٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٢:٣٤١١:٥٢:٥٥١٧:٠٣:١٦١٧:٢١:٤٢٢٣:١١:٥٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٣:٠٢١١:٥٣:٢٥١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:١٤٢٣:١٢:٢٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٣:٢٩١١:٥٣:٥٥١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٢:٤٧٢٣:١٢:٥٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٣:٥٥١١:٥٤:٢٥١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٣:٢٢٢٣:١٣:٢٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٤:١٩١١:٥٤:٥٤١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٣:٥٧٢٣:١٣:٥٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٤:٤٢١١:٥٥:٢٤١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٣٣٢٣:١٤:٢٠
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٥:٠٤١١:٥٥:٥٣١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:١٠٢٣:١٤:٥٠
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٦:٢٣١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٥:٤٨٢٣:١٥:٢١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٥:٤٣١١:٥٦:٥١١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٦:٢٧٢٣:١٥:٥١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٦:٠٠١١:٥٧:٢٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٦:٢٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٦:١٦١١:٥٧:٤٨١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٧:٤٧٢٣:١٦:٥٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٦:٣١١١:٥٨:١٦١٧:١٠:٠٩١٧:٢٨:٢٩٢٣:١٧:١٩
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٨:٤٤١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:١١٢٣:١٧:٤٨
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤٦:٥٥١١:٥٩:١١١٧:١١:٣٥١٧:٢٩:٥٣٢٣:١٨:١٧
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٤٧:٠٤١١:٥٩:٣٨١٧:١٢:١٩١٧:٣٠:٣٦٢٣:١٨:٤٦
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٧:١٣١٢:٠٠:٠٤١٧:١٣:٠٤١٧:٣١:٢٠٢٣:١٩:١٤
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٧:١٩١٢:٠٠:٣٠١٧:١٣:٥٠١٧:٣٢:٠٤٢٣:١٩:٤١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٧:٢٤١٢:٠٠:٥٥١٧:١٤:٣٦١٧:٣٢:٤٩٢٣:٢٠:٠٩
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٧:٢٧١٢:٠١:٢٠١٧:١٥:٢٢١٧:٣٣:٣٤٢٣:٢٠:٣٦
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٧:٢٩١٢:٠١:٤٤١٧:١٦:٠٩١٧:٣٤:١٩٢٣:٢١:٠٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٤٧:٣٠١٢:٠٢:٠٨١٧:١٦:٥٧١٧:٣٥:٠٥٢٣:٢١:٢٨
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٤٧:٢٨١٢:٠٢:٣١١٧:١٧:٤٥١٧:٣٥:٥٢٢٣:٢١:٥٣
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٧:٢٥١٢:٠٢:٥٣١٧:١٨:٣٣١٧:٣٦:٣٨٢٣:٢٢:١٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٧:٢١١٢:٠٣:١٥١٧:١٩:٢١١٧:٣٧:٢٥٢٣:٢٢:٤٣
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٧:١٥١٢:٠٣:٣٦١٧:٢٠:١٠١٧:٣٨:١٢٢٣:٢٣:٠٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٤٧:٠٧١٢:٠٣:٥٧١٧:٢٠:٥٩١٧:٣٩:٠٠٢٣:٢٣:٢٩
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٦:٥٧١٢:٠٤:١٦١٧:٢١:٤٨١٧:٣٩:٤٧٢٣:٢٣:٥٢
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٦:٤٧١٢:٠٤:٣٥١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٠:٣٥٢٣:٢٤:١٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٦:٣٤١٢:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٢٧١٧:٤١:٢٣٢٣:٢٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلون بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلون بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلون بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلون بالا

روستای کلون بالا بر روی نقشه

روستای کلون بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلون بالا
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلون بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلون بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلون بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلون بالا
افق شرعی امروز فردا کلون بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلون بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کلون بالا
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ کلون بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلون بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلون بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو