جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلوده

محمود آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلوده


اذان صبح: ٠٥:٢١:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٥
اذان ظهر: ١٢:١٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٤١
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٣١:٥٨

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلوده (شهرستان محمود آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ شهر کلوده)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر کلوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

پرمودا باترا
به آن آسانی كه می‌توانید خودتان را دگرگون كنید، دیگران را نمی‌توانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلوده

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:١٥١٢:٥٨:٥١١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٢:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٤:٠١١٢:٥٨:٤١١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:١٥٠٠:١١:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٨:٣١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:١١٠٠:١١:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:٣٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١١:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٨:١٣١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٠:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٠:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٨:١١١٢:٥٧:٥٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٠:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٧:٤٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٩:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٩:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٧:٣٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٣٣٠٠:٠٩:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:٠٨:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:٢٣٠٠:٠٨:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٧:١٨١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:١٨٠٠:٠٨:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٧:١٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:١٣٠٠:٠٨:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٧:١٢١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٦:٠٧٠٠:٠٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٧:١٠١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٧:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٥٦٠٠:٠٧:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٤٩٠٠:٠٧:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:٠٧:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٧:٠٦٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٠٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٣:٣٦١٢:٥٧:٠٧٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:٠٦:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٢٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:٥٧:٠٨٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٢:٢١٠٠:٠٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:١٩٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٧:١٠٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٣:١٤٠٠:٠٦:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٥١:١٩١٢:٥٧:١٣٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٠٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٧:١٦٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٠٦:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤٩:٥٥١٢:٥٧:١٩٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٠٦:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٩:١٦١٢:٥٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٠٥:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٨:٣٨١٢:٥٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٠٥:٥٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤٨:٠١١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٨:١٥٠٠:٠٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلوده

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کلوده

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر کلوده

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٦:٣٩١٢:١٣:٢٢١٧:٢٠:٢٧١٧:٤٠:٠٢٢٣:٢٩:٢٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٦:٠٠١٢:١٣:٣٤١٧:٢١:٣١١٧:٤١:٠٤٢٣:٢٩:٤١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٥:١٨١٢:١٣:٤٥١٧:٢٢:٣٦١٧:٤٢:٠٦٢٣:٢٩:٥٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٤:٣٥١٢:١٣:٥٦١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٣:٠٨٢٣:٣٠:١١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٣:٥١١٢:١٤:٠٦١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٤:١٠٢٣:٣٠:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٣:٠٤١٢:١٤:١٥١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٥:١٢٢٣:٣٠:٣٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٢:١٦١٢:١٤:٢٣١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٦:١٤٢٣:٣٠:٤٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠١:٢٧١٢:١٤:٣٠١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٧:١٦٢٣:٣٠:٥٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٠:٣٦١٢:١٤:٣٦١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٨:١٧٢٣:٣١:٠٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٩:٤٣١٢:١٤:٤٢١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٩:١٩٢٣:٣١:١٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٨:٤٩١٢:١٤:٤٦١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٢٠٢٣:٣١:٢٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٧:٥٣١٢:١٤:٥٠١٧:٣٢:١٤١٧:٥١:٢٢٢٣:٣١:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٦:٥٦١٢:١٤:٥٣١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:٢٣٢٣:٣١:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٥٨١٢:١٤:٥٦١٧:٣٤:٢١١٧:٥٣:٢٤٢٣:٣١:٤٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٤:٥٨١٢:١٤:٥٧١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٤:٢٥٢٣:٣١:٥٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٥٧١٢:١٤:٥٨١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٥:٢٥٢٣:٣١:٥٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٢:٥٤١٢:١٤:٥٨١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٦:٢٦٢٣:٣١:٥٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥١:٥١١٢:١٤:٥٧١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٧:٢٦٢٣:٣١:٥٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٠:٤٦١٢:١٤:٥٦١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٨:٢٦٢٣:٣٢:٠١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:٤٠١٢:١٤:٥٣١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:٢٦٢٣:٣٢:٠١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٨:٣٢١٢:١٤:٥١١٧:٤١:٣٨١٨:٠٠:٢٥٢٣:٣٢:٠١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٧:٢٤١٢:١٤:٤٧١٧:٤٢:٣٩١٨:٠١:٢٥٢٣:٣٢:٠٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:١٥١٢:١٤:٤٣١٧:٤٣:٤١١٨:٠٢:٢٤٢٣:٣١:٥٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٥:٠٤١٢:١٤:٣٨١٧:٤٤:٤١١٨:٠٣:٢٣٢٣:٣١:٥٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٣:٥٣١٢:١٤:٣٢١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٤:٢٢٢٣:٣١:٥١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٢:٤٠١٢:١٤:٢٦١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٥:٢٠٢٣:٣١:٤٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤١:٢٦١٢:١٤:١٩١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٦:١٨٢٣:٣١:٤٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٠:١٢١٢:١٤:١١١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٧:١٦٢٣:٣١:٣٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٨:٥٧١٢:١٤:٠٣١٧:٤٩:٤١١٨:٠٨:١٤٢٣:٣١:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کلوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کلوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کلوده

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٢٠٧:٠٩:٥٩١٢:١١:٥٢١٧:١٤:٠٤١٧:٣٣:٥٥٢٣:٢٧:٣٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٩:٣٠١٢:١٢:٠٩١٧:١٥:٠٧١٧:٣٤:٥٦٢٣:٢٧:٥٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٩:٠٠١٢:١٢:٢٥١٧:١٦:١١١٧:٣٥:٥٧٢٣:٢٨:١٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٨:٢٧١٢:١٢:٤٠١٧:١٧:١٤١٧:٣٦:٥٨٢٣:٢٨:٣٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠٧:٥٣١٢:١٢:٥٥١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:٥٩٢٣:٢٨:٥١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٧:١٧١٢:١٣:٠٩١٧:١٩:٢٢١٧:٣٩:٠١٢٣:٢٩:٠٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٦:٣٩١٢:١٣:٢٢١٧:٢٠:٢٧١٧:٤٠:٠٢٢٣:٢٩:٢٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٦:٠٠١٢:١٣:٣٤١٧:٢١:٣١١٧:٤١:٠٤٢٣:٢٩:٤١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٥:١٨١٢:١٣:٤٥١٧:٢٢:٣٦١٧:٤٢:٠٦٢٣:٢٩:٥٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٤:٣٥١٢:١٣:٥٦١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٣:٠٨٢٣:٣٠:١١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٣:٥١١٢:١٤:٠٦١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٤:١٠٢٣:٣٠:٢٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٣:٠٤١٢:١٤:١٥١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٥:١٢٢٣:٣٠:٣٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٢:١٦١٢:١٤:٢٣١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٦:١٤٢٣:٣٠:٤٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠١:٢٧١٢:١٤:٣٠١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٧:١٦٢٣:٣٠:٥٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٠:٣٦١٢:١٤:٣٦١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٨:١٧٢٣:٣١:٠٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٩:٤٣١٢:١٤:٤٢١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٩:١٩٢٣:٣١:١٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٨:٤٩١٢:١٤:٤٦١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٢٠٢٣:٣١:٢٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٧:٥٣١٢:١٤:٥٠١٧:٣٢:١٤١٧:٥١:٢٢٢٣:٣١:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٦:٥٦١٢:١٤:٥٣١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:٢٣٢٣:٣١:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٥٨١٢:١٤:٥٦١٧:٣٤:٢١١٧:٥٣:٢٤٢٣:٣١:٤٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٤:٥٨١٢:١٤:٥٧١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٤:٢٥٢٣:٣١:٥٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٥٧١٢:١٤:٥٨١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٥:٢٥٢٣:٣١:٥٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٢:٥٤١٢:١٤:٥٨١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٦:٢٦٢٣:٣١:٥٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥١:٥١١٢:١٤:٥٧١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٧:٢٦٢٣:٣١:٥٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٠:٤٦١٢:١٤:٥٦١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٨:٢٦٢٣:٣٢:٠١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:٤٠١٢:١٤:٥٣١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:٢٦٢٣:٣٢:٠١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٨:٣٢١٢:١٤:٥١١٧:٤١:٣٨١٨:٠٠:٢٥٢٣:٣٢:٠١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٧:٢٤١٢:١٤:٤٧١٧:٤٢:٣٩١٨:٠١:٢٥٢٣:٣٢:٠٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:١٥١٢:١٤:٤٣١٧:٤٣:٤١١٨:٠٢:٢٤٢٣:٣١:٥٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٥:٠٤١٢:١٤:٣٨١٧:٤٤:٤١١٨:٠٣:٢٣٢٣:٣١:٥٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کلوده شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کلوده شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلوده

کلوده روستایی در دهستان اهلمرستاق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۲۵ نفر بوده‌است. این روستا به دلیل قرار گرفتن در سر راه ۱۴ روستای منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است

شهر کلوده در ویکیپدیا

شهر کلوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلوده بر روی نقشه

شهر کلوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلوده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلوده
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر کلوده + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر کلوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلوده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلوده
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کلوده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کلوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کلوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلوده
افق شرعی امروز فردا کلوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلوده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو