جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلوده

محمود آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلوده


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:١٠
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٨:٠٨

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلوده (شهرستان محمود آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ شهر کلوده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

امام علی (ع)
نهایت عدالت آن است که آدمی با خودش به عدالت رفتار کند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلوده

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٤:٠١١٢:٥٨:٤١١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:١٥٠٠:١١:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٨:٣١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:١١٠٠:١١:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:٣٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١١:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٨:١٣١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٠:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٨:١١١٢:٥٧:٥٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٠:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٧:٤٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٩:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٩:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٧:٣٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٣٣٠٠:٠٩:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:٠٨:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:٢٣٠٠:٠٨:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٧:١٨١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:١٨٠٠:٠٨:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٧:١٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:١٣٠٠:٠٨:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٧:١٢١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٦:٠٧٠٠:٠٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٧:١٠١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٧:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٥٦٠٠:٠٧:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٤٩٠٠:٠٧:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:٠٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٧:٠٦٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٠٦:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٣:٣٦١٢:٥٧:٠٧٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:٠٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٢٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:٥٧:٠٨٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٢:٢١٠٠:٠٦:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:١٩٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٧:١٠٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٣:١٤٠٠:٠٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٥١:١٩١٢:٥٧:١٣٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٠٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٧:١٦٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٠٦:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤٩:٥٥١٢:٥٧:١٩٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٠٦:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٩:١٦١٢:٥٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٠٥:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٨:٣٨١٢:٥٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٠٥:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤٨:٠١١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٨:١٥٠٠:٠٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلوده

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلوده

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلوده

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:١٩١٣:٠٦:٢٠١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:١٩٠٠:٢٣:٠٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٣:٥١١٣:٠٦:٠٢١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:١٢٠٠:٢٢:٤٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٢:٢٣١٣:٠٥:٤٤١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٠٥٠٠:٢٢:٢٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٥٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٥٨٠٠:٢٢:٠١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٩:٢٧١٣:٠٥:٠٨١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٥١٠٠:٢١:٣٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٨:٠٠١٣:٠٤:٥١١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٤٣٠٠:٢١:١٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٦:٣٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٣٦٠٠:٢٠:٥٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٥:٠٦١٣:٠٤:١٥١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٢٩٠٠:٢٠:٢٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٣:٣٩١٣:٠٣:٥٧١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٢٢٠٠:٢٠:٠٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٢:١٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:١٦٠٠:١٩:٤٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٠:٤٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٩:١٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٣:٠٦١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٨:٥٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٧:٥٥١٣:٠٢:٤٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٨:٣٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٨:٠٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٢:١٦١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٧:٤٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠١:٥٩١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٧:٢٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٢:١٩١٣:٠١:٤٤١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٦:٥٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠١:٢٨١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٢٣٠٠:١٦:٣٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠١:١٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:١٧٠٠:١٦:١٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١١٠٠:١٥:٥٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٦٠٠:١٥:٢٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٥:٠٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٠:١٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٤:٤٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٤:٢١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢١:٣٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٣:٥٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٣:٣٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٨:٥٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٣:١٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٩:١٣١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٢:٥٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٦:٢٩١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٢:٣٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:١٥١٢:٥٨:٥١١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٢:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلوده

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٤:٠٧١٢:٠٨:٠٨١٨:١٢:٤٤١٨:٣١:٠٢٢٣:٥٥:١٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٢:٣٩١٣:٠٧:٥٠١٩:١٣:٣٧١٩:٣١:٥٥٠٠:٢٤:٥٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠١:١١١٣:٠٧:٣٢١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٤٨٠٠:٢٤:٣٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٩:٤٣١٣:٠٧:١٥١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٤٠٠٠:٢٤:١٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٨:١٥١٣:٠٦:٥٧١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٣٣٠٠:٢٣:٥٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٦:٤٧١٣:٠٦:٣٨١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٢٦٠٠:٢٣:٣٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:١٩١٣:٠٦:٢٠١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:١٩٠٠:٢٣:٠٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٣:٥١١٣:٠٦:٠٢١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:١٢٠٠:٢٢:٤٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٢:٢٣١٣:٠٥:٤٤١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٠٥٠٠:٢٢:٢٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٠:٥٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٥٨٠٠:٢٢:٠١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٩:٢٧١٣:٠٥:٠٨١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٥١٠٠:٢١:٣٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٨:٠٠١٣:٠٤:٥١١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٤٣٠٠:٢١:١٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٦:٣٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٣٦٠٠:٢٠:٥٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٥:٠٦١٣:٠٤:١٥١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٢٩٠٠:٢٠:٢٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٣:٣٩١٣:٠٣:٥٧١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٢٢٠٠:٢٠:٠٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٢:١٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:١٦٠٠:١٩:٤٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٠:٤٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٩:١٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٣:٠٦١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٨:٥٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٧:٥٥١٣:٠٢:٤٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٨:٣٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٨:٠٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٢:١٦١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٧:٤٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠١:٥٩١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٧:٢٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٢:١٩١٣:٠١:٤٤١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٦:٥٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠١:٢٨١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٢٣٠٠:١٦:٣٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠١:١٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:١٧٠٠:١٦:١٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١١٠٠:١٥:٥٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٦٠٠:١٥:٢٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٥:٠٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٠:١٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٤:٤٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٤:٢١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢١:٣٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلوده شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلوده شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلوده

کلوده روستایی در دهستان اهلمرستاق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۲۵ نفر بوده‌است. این روستا به دلیل قرار گرفتن در سر راه ۱۴ روستای منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است

شهر کلوده در ویکیپدیا

شهر کلوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلوده بر روی نقشه

شهر کلوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلوده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلوده
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلوده + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کلوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلوده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلوده
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلوده دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلوده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلوده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلوده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلوده
زمان پخش اذان زنده به افق کلوده
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلوده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو