جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کلوده

محمود آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کلوده

اذان صبح: ٠٤:٣١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٠٥
اذان ظهر: ١١:٥٠:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٠٢:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:١٨

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلوده (شهرستان محمود آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر کلوده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کلوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

روزولت
ستون تمدن قرن بیستم، كتاب و مطبو عات است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلوده

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلوده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلوده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کلوده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلوده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلوده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٥:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٠:٣٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٤٧٠٠:١٥:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٠:١٩١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٠:٠٥١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٤:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٥٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٣١٠٠:١٤:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٣:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٩:١٨١٢:٥٩:٢٧١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٢١٠٠:١٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٨:٠١١٢:٥٩:١٦١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٣:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٩:٠٤١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:١١٠٠:١٢:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٢:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٤:١٩١٢:٥٨:٤٣١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٠١٠٠:١١:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٨:٣٣١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١١:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١١:٥٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٥١٠٠:١١:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٨:١٤١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١١:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٨:٠٦١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٠:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٠:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٧:٥١١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٠:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٩:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٧:٣٢١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:١٩٠٠:٠٩:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٢:١٤٠٠:٠٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٣:١٦٢٠:١٣:٠٩٠٠:٠٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٧:١٨١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٨:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٧:١٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٥٩٠٠:٠٨:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٧:١٢١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٥٤٠٠:٠٨:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٨:٠٨١٢:٥٧:١٠١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٤٨٠٠:٠٧:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٤٢٠٠:٠٧:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٣٦٠٠:٠٧:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٩:١٥٢٠:١٩:٣٠٠٠:٠٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلوده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کلوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کلوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کلوده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کلوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلوده

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلوده شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کلوده شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کلوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلوده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کلوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کلوده

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٨:٤٥١١:٥٣:٢١١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٣٨٢٣:١١:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٩:٣٤١١:٥٣:٠٠١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٠٧٢٣:١٠:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٠:٢٢١١:٥٢:٣٩١٧:٥٤:٢٢١٨:١٢:٣٧٢٣:١٠:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥١:١١١١:٥٢:١٩١٧:٥٢:٥٢١٨:١١:٠٧٢٣:١٠:٠٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥١:٥٩١١:٥١:٥٨١٧:٥١:٢٢١٨:٠٩:٣٧٢٣:٠٩:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٢:٤٨١١:٥١:٣٨١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٨:٠٧٢٣:٠٩:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٣:٣٧١١:٥١:١٧١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٦:٣٨٢٣:٠٩:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٤:٢٦١١:٥٠:٥٧١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٥:٠٩٢٣:٠٨:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٥:١٦١١:٥٠:٣٨١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٣:٤١٢٣:٠٨:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:٠٥١١:٥٠:١٨١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:١٣٢٣:٠٨:١٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٦:٥٥١١:٤٩:٥٩١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٤٥٢٣:٠٧:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٧:٤٥١١:٤٩:٤٠١٧:٤١:٠٢١٧:٥٩:١٨٢٣:٠٧:٤١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٨:٣٦١١:٤٩:٢٢١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٧:٥١٢٣:٠٧:٢٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٩:٢٦١١:٤٩:٠٤١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٦:٢٥٢٣:٠٧:٠٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٠:١٧١١:٤٨:٤٦١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:٠٠٢٣:٠٦:٤٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠١:٠٨١١:٤٨:٢٩١٧:٣٥:١٦١٧:٥٣:٣٥٢٣:٠٦:٣١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٢:٠٠١١:٤٨:١٢١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:١١٢٣:٠٦:١٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٢:٥٢١١:٤٧:٥٥١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٠:٤٧٢٣:٠٥:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٣:٤٤١١:٤٧:٣٩١٧:٣١:٠٢١٧:٤٩:٢٤٢٣:٠٥:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:٣٧١١:٤٧:٢٤١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٠٢٢٣:٠٥:٢٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٥:٣٠١١:٤٧:٠٩١٧:٢٨:١٦١٧:٤٦:٤٠٢٣:٠٥:١٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٦:٢٣١١:٤٦:٥٤١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٥:٢٠٢٣:٠٤:٥٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٧:١٦١١:٤٦:٤٠١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٤:٠٠٢٣:٠٤:٣٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٨:١٠١١:٤٦:٢٧١٧:٢٤:١٢١٧:٤٢:٤١٢٣:٠٤:٢٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:٠٥١١:٤٦:١٤١٧:٢٢:٥٣١٧:٤١:٢٢٢٣:٠٤:١١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٥٩١١:٤٦:٠٢١٧:٢١:٣٤١٧:٤٠:٠٥٢٣:٠٣:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٥٥١١:٤٥:٥١١٧:٢٠:١٦١٧:٣٨:٤٩٢٣:٠٣:٤٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:١١:٥٠١١:٤٥:٤٠١٧:١٨:٥٩١٧:٣٧:٣٣٢٣:٠٣:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٢:٤٦١١:٤٥:٢٩١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:١٩٢٣:٠٣:١٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٣:٤٢١١:٤٥:٢٠١٧:١٦:٢٧١٧:٣٥:٠٦٢٣:٠٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کلوده شهر کلوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کلوده شهر کلوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلوده

کلوده روستایی در دهستان اهلمرستاق جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۲۵ نفر بوده‌است. این روستا به دلیل قرار گرفتن در سر راه ۱۴ روستای منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است

شهر کلوده در ویکیپدیا

شهر کلوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلوده بر روی نقشه

شهر کلوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلوده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلوده
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کلوده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کلوده + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کلوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کلوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کلوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلوده رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلوده
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کلوده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلوده دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کلوده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کلوده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلوده
زمان پخش اذان زنده به افق کلوده
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلوده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو