جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کلوخی

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کلوخی


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٩

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلوخی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای کلوخی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کلوخی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلوخی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلوخی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلوخی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلوخی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کلوخی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلوخی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلوخی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢١:٤٧١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٥٦٢٣:٣٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢١:٣٧١٨:٥٩:٣٨١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢١:٢٨١٩:٠٠:١٩١٩:١٨:٢١٢٣:٣٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢١:١٩١٩:٠١:٠٠١٩:١٩:٠٤٢٣:٣٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤١:٠٨١٢:٢١:١١١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٤٨٢٣:٣٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٠:١٢١٢:٢١:٠٣١٩:٠٢:٢١١٩:٢٠:٣١٢٣:٣٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٣:٠٢١٩:٢١:١٤٢٣:٣٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٥٧٢٣:٣٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٤١٢٣:٣٦:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٥٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٢٤٢٣:٣٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٧٢٣:٣٦:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٤:٥٤١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٥١٢٣:٣٦:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٥:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:١٧٢٣:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٠:١٧١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:٠٠٢٣:٣٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٥:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣١:٠١١٢:٢٠:١٣١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٧٢٣:٣٥:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٣٠:١٨١٢:٢٠:١٢١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٥:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٠:١٢١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٥٢٢٣:٣٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٢٨:٥٦١٢:٢٠:١٢١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٣٥٢٣:٣٤:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٢٨:١٧١٢:٢٠:١٢١٩:١٢:٣١١٩:٣١:١٨٢٣:٣٤:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٠١٠٥:٢٧:٣٩١٢:٢٠:١٤١٩:١٣:١٠١٩:٣٢:٠٠٢٣:٣٤:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٢٧:٠٣١٢:٢٠:١٦١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٤٢٢٣:٣٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٧٠٥:٢٦:٢٨١٢:٢٠:١٨١٩:١٤:٢٩١٩:٣٣:٢٤٢٣:٣٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٨٠٥:٢٥:٥٤١٢:٢٠:٢١١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٠٥٢٣:٣٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٢٥:٢٢١٢:٢٠:٢٤١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٤٧٢٣:٣٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٢٤:٥١١٢:٢٠:٢٨١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٢٧٢٣:٣٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٢٤:٢١١٢:٢٠:٣٣١٩:١٧:٠٤١٩:٣٦:٠٨٢٣:٣٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٥٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٠:٣٨١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٤٨٢٣:٣٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلوخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلوخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلوخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلوخی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کلوخی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلوخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلوخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کلوخی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای کلوخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کلوخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کلوخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلوخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلوخی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کلوخی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کلوخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلوخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کلوخی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٩٠٥:١٢:١٨١١:١٦:٢١١٧:١٩:٥٥١٧:٣٧:٠٢٢٢:٣٦:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٨٠٥:١٢:٥٤١١:١٦:٠٠١٧:١٨:٣٨١٧:٣٥:٤٥٢٢:٣٦:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٧٠٥:١٣:٢٩١١:١٥:٣٩١٧:١٧:٢١١٧:٣٤:٢٧٢٢:٣٦:٠٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٦٠٥:١٤:٠٥١١:١٥:١٩١٧:١٦:٠٤١٧:٣٣:١١٢٢:٣٥:٤٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٥٠٥:١٤:٤١١١:١٤:٥٨١٧:١٤:٤٧١٧:٣١:٥٤٢٢:٣٥:٣٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٣٠٥:١٥:١٧١١:١٤:٣٨١٧:١٣:٣١١٧:٣٠:٣٨٢٢:٣٥:١١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٢٠٥:١٥:٥٣١١:١٤:١٨١٧:١٢:١٥١٧:٢٩:٢٢٢٢:٣٤:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٠٠٥:١٦:٢٩١١:١٣:٥٨١٧:١٠:٥٩١٧:٢٨:٠٦٢٢:٣٤:٣٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٨٠٥:١٧:٠٦١١:١٣:٣٨١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٦:٥١٢٢:٣٤:١٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٦٠٥:١٧:٤٣١١:١٣:١٩١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٥:٣٦٢٢:٣٣:٥٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٤٠٥:١٨:٢٠١١:١٣:٠٠١٧:٠٧:١٣١٧:٢٤:٢١٢٢:٣٣:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٢٠٥:١٨:٥٧١١:١٢:٤٢١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٣:٠٧٢٢:٣٣:١٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٠٠٥:١٩:٣٥١١:١٢:٢٣١٧:٠٤:٤٤١٧:٢١:٥٣٢٢:٣٣:٠١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٨٠٥:٢٠:١٢١١:١٢:٠٥١٧:٠٣:٣١١٧:٢٠:٤٠٢٢:٣٢:٤٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٦٠٥:٢٠:٥١١١:١١:٤٨١٧:٠٢:١٧١٧:١٩:٢٨٢٢:٣٢:٢٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٢١:٢٩١١:١١:٣٠١٧:٠١:٠٥١٧:١٨:١٦٢٢:٣٢:٠٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٢٢:٠٨١١:١١:١٣١٦:٥٩:٥٢١٧:١٧:٠٤٢٢:٣١:٥١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٢:٤٧١١:١٠:٥٧١٦:٥٨:٤١١٧:١٥:٥٣٢٢:٣١:٣٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٢٣:٢٦١١:١٠:٤١١٦:٥٧:٣٠١٧:١٤:٤٣٢٢:٣١:١٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٢٤:٠٦١١:١٠:٢٦١٦:٥٦:١٩١٧:١٣:٣٤٢٢:٣١:٠١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٢٤:٤٦١١:١٠:١١١٦:٥٥:١٠١٧:١٢:٢٥٢٢:٣٠:٤٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢١٠٥:٢٥:٢٦١١:٠٩:٥٦١٦:٥٤:٠٠١٧:١١:١٧٢٢:٣٠:٣٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٢٦:٠٧١١:٠٩:٤٢١٦:٥٢:٥٢١٧:١٠:١٠٢٢:٣٠:١٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٢٦:٤٨١١:٠٩:٢٩١٦:٥١:٤٤١٧:٠٩:٠٣٢٢:٣٠:٠٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٢٧:٢٩١١:٠٩:١٦١٦:٥٠:٣٧١٧:٠٧:٥٨٢٢:٢٩:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٢٨:١١١١:٠٩:٠٤١٦:٤٩:٣١١٧:٠٦:٥٣٢٢:٢٩:٣٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٢٨:٥٣١١:٠٨:٥٢١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٥:٤٩٢٢:٢٩:١٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٢٠٥:٢٩:٣٦١١:٠٨:٤٢١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٤:٤٦٢٢:٢٩:٠٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٣٠:١٩١١:٠٨:٣١١٦:٤٦:١٨١٧:٠٣:٤٤٢٢:٢٨:٥٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٣١:٠٣١١:٠٨:٢٢١٦:٤٥:١٦١٧:٠٢:٤٣٢٢:٢٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کلوخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کلوخی روستای کلوخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کلوخی روستای کلوخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلوخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلوخی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلوخی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلوخی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلوخی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلوخی

روستای کلوخی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلوخی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلوخی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلوخی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کلوخی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای کلوخی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کلوخی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلوخی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلوخی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلوخی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کلوخی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلوخی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلوخی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلوخی
افق شرعی امروز فردا کلوخی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلوخی
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلوخی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلوخی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو