جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کله گراز

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز کله گراز


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٥١:١٩

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کله گراز (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای کله گراز)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کله گراز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله گراز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
به رویاها ایمان بیاورید كه دروازه های ابدیت اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کله گراز

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کله گراز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله گراز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کله گراز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کله گراز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کله گراز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٩:٢٣١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٤٨٠٠:٣٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٩:٤٥١٣:١٩:١٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣٥:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٨:٤١١٣:١٩:٠٣١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٢٢٠٠:٣٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٨:٥٤٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٠٩٠٠:٣٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٨:٤٥٢٠:٠١:٢٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٤:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٨:٣٧٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٣:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٣:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٨:٢٢٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٨:١٥٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣٣:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣١:٣٩١٣:١٨:٠٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٢:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٢:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٣٢:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:١٥٠٠:٣٢:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٨:٠١١٣:١٧:٥٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٣٢:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٧:١٠١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣١:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٦:١٩١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣١:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٧:٤٢٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣١:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٧:٤٠٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣١:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٧:٣٩٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٣١:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٣:١١١٣:١٧:٣٨٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٤٣٠٠:٣٠:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٧:٣٨٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٠:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢١:٤٥١٣:١٧:٣٩٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢١:٠٤١٣:١٧:٤٠٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٠:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٧:٤٢٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٠:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١٧:٤٥٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٠:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:١٠١٣:١٧:٤٨٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٠:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٨:٣٤١٣:١٧:٥١٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٠:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٨:٠١١٣:١٧:٥٥٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٠:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٧:٢٨١٣:١٨:٠٠٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٠:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:١٢٠٦:١٦:٥٨١٣:١٨:٠٥٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله گراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله گراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کله گراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کله گراز

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کله گراز

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کله گراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله گراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کله گراز

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٣:٠٣١٢:٢٢:٣٧١٧:٢٢:١٥١٧:٤١:٤٥٢٣:٣٩:٢٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٣:٢٣١٢:٢٣:٠٦١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٢:٢٤٢٣:٣٩:٥٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٣:٤١١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٣:٠٤٢٣:٤٠:٢٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢٣:٥٧١٢:٢٤:٠٤١٧:٢٤:١٧١٧:٤٣:٤٦٢٣:٤٠:٥٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٤:١٢١٢:٢٤:٣٣١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٤:٢٨٢٣:٤١:٢٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٤:٢٥١٢:٢٥:٠١١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٥:١١٢٣:٤١:٥٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٤:٣٦١٢:٢٥:٢٩١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٥:٥٥٢٣:٤٢:٢١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٥:٥٧١٧:٢٧:١٦١٧:٤٦:٤١٢٣:٤٢:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٤:٥٣١٢:٢٦:٢٤١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٧:٢٧٢٣:٤٣:١٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٥٩١٢:٢٦:٥١١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٨:١٣٢٣:٤٣:٤٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:٤٤٠٧:٢٥:٠٣١٢:٢٧:١٧١٧:٢٩:٤١١٧:٤٩:٠١٢٣:٤٤:١٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٢٥:٠٦١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٠:٣١١٧:٤٩:٤٩٢٣:٤٤:٤٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٥٨٠٧:٢٥:٠٦١٢:٢٨:٠٨١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٣٨٢٣:٤٥:١٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٩:٠٢٠٧:٢٥:٠٥١٢:٢٨:٣٣١٧:٣٢:١٣١٧:٥١:٢٨٢٣:٤٥:٣٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٩:٠٥٠٧:٢٥:٠١١٢:٢٨:٥٧١٧:٣٣:٠٥١٧:٥٢:١٩٢٣:٤٦:٠٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٩:٠٧٠٧:٢٤:٥٦١٢:٢٩:٢١١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:١٠٢٣:٤٦:٣٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٩:٠٦٠٧:٢٤:٤٩١٢:٢٩:٤٤١٧:٣٤:٥١١٧:٥٤:٠١٢٣:٤٦:٥٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٩:٠٤٠٧:٢٤:٤١١٢:٣٠:٠٦١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٤:٥٣٢٣:٤٧:٢٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٩:٠١٠٧:٢٤:٣٠١٢:٣٠:٢٨١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٥:٤٦٢٣:٤٧:٤٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٥٦٠٧:٢٤:١٨١٢:٣٠:٤٩١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٦:٣٩٢٣:٤٨:١٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:٤٩٠٧:٢٤:٠٤١٢:٣١:٠٩١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٧:٣٢٢٣:٤٨:٣٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٣:٤٨١٢:٣١:٢٩١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٢٦٢٣:٤٨:٥٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٣:٣١١٢:٣١:٤٨١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٩:٢٠٢٣:٤٩:٢٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٨:١٩٠٧:٢٣:١٢١٢:٣٢:٠٧١٧:٤١:١٨١٨:٠٠:١٤٢٣:٤٩:٤٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٢:٥١١٢:٣٢:٢٤١٧:٤٢:١٥١٨:٠١:٠٩٢٣:٥٠:٠٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٢:٢٨١٢:٣٢:٤١١٧:٤٣:١٢١٨:٠٢:٠٤٢٣:٥٠:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٢:٠٣١٢:٣٢:٥٧١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٢:٥٩٢٣:٥٠:٤٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٧:١٦٠٧:٢١:٣٧١٢:٣٣:١٣١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٥٤٢٣:٥١:٠١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢١:٠٩١٢:٣٣:٢٧١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:٤٩٢٣:٥١:١٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٠:٤٠١٢:٣٣:٤١١٧:٤٧:٠١١٨:٠٥:٤٤٢٣:٥١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کله گراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کله گراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کله گراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کله گراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله گراز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کله گراز

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کله گراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کله گراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کله گراز

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٢:٥١١٢:٣٢:٢٤١٧:٤٢:١٥١٨:٠١:٠٩٢٣:٥٠:٠٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٢:٢٨١٢:٣٢:٤١١٧:٤٣:١٢١٨:٠٢:٠٤٢٣:٥٠:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٢:٠٣١٢:٣٢:٥٧١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٢:٥٩٢٣:٥٠:٤٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٦٠٧:٢١:٣٧١٢:٣٣:١٣١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٥٤٢٣:٥١:٠١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢١:٠٩١٢:٣٣:٢٧١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:٤٩٢٣:٥١:١٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٠:٤٠١٢:٣٣:٤١١٧:٤٧:٠١١٨:٠٥:٤٤٢٣:٥١:٣٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٠:٠٩١٢:٣٣:٥٤١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٦:٤٠٢٣:٥١:٥٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٦٠٧:١٩:٣٦١٢:٣٤:٠٦١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٧:٣٥٢٣:٥٢:٠٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:١٩:٠١١٢:٣٤:١٨١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٨:٣٠٢٣:٥٢:٢٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٨:٢٥١٢:٣٤:٢٨١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٩:٢٦٢٣:٥٢:٣٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:١٧:٤٨١٢:٣٤:٣٨١٧:٥١:٤٩١٨:١٠:٢١٢٣:٥٢:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٠٠٧:١٧:٠٨١٢:٣٤:٤٧١٧:٥٢:٤٦١٨:١١:١٦٢٣:٥٣:٠٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٨٠٧:١٦:٢٨١٢:٣٤:٥٥١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:١١٢٣:٥٣:١٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:١٥:٤٥١٢:٣٥:٠٢١٧:٥٤:٤١١٨:١٣:٠٥٢٣:٥٣:٢٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٧٠٧:١٥:٠٢١٢:٣٥:٠٨١٧:٥٥:٣٧١٨:١٤:٠٠٢٣:٥٣:٣٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٩٠٧:١٤:١٧١٢:٣٥:١٤١٧:٥٦:٣٤١٨:١٤:٥٤٢٣:٥٣:٤٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٣:٣٠١٢:٣٥:١٨١٧:٥٧:٣٠١٨:١٥:٤٩٢٣:٥٣:٥٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٢:٤٢١٢:٣٥:٢٢١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٤٢٢٣:٥٣:٥٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١١:٥٣١٢:٣٥:٢٥١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٣٦٢٣:٥٤:٠٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١١:٠٢١٢:٣٥:٢٨١٨:٠٠:١٨١٨:١٨:٣٠٢٣:٥٤:٠٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٠:١٠١٢:٣٥:٢٩١٨:٠١:١٣١٨:١٩:٢٣٢٣:٥٤:١٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٢٠٧:٠٩:١٧١٢:٣٥:٣٠١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:١٦٢٣:٥٤:١٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٤٠٧:٠٨:٢٢١٢:٣٥:٣٠١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٠٩٢٣:٥٤:١٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٥٠٧:٠٧:٢٦١٢:٣٥:٢٩١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٢:٠١٢٣:٥٤:٢١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٦:٢٩١٢:٣٥:٢٨١٨:٠٤:٥١١٨:٢٢:٥٣٢٣:٥٤:٢٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٥:٣١١٢:٣٥:٢٥١٨:٠٥:٤٥١٨:٢٣:٤٥٢٣:٥٤:٢٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٤:٣٢١٢:٣٥:٢٢١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٤:٣٧٢٣:٥٤:٢٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٣:٣٢١٢:٣٥:١٩١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٥:٢٨٢٣:٥٤:٢٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٢:٣١١٢:٣٥:١٥١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٦:١٩٢٣:٥٤:١٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠١:٢٩١٢:٣٥:١٠١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:١٠٢٣:٥٤:١٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کله گراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کله گراز روستای کله گراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کله گراز روستای کله گراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کله گراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کله گراز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کله گراز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کله گراز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کله گراز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کله گراز

روستای کله گراز بر روی نقشه

روستای کله گراز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کله گراز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کله گراز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کله گراز
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کله گراز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کله گراز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کله گراز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کله گراز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کله گراز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کله گراز دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کله گراز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کله گراز
زمان پخش اذان آنلاین به افق کله گراز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کله گراز
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کله گراز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کله گراز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کله گراز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کله گراز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو